Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio

Safle natur sy'n dod dan lefel isaf cadwraeth yng ngwledydd Prydain yw Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SDGA neu SoDdGA). Mae'n dynodi safle sydd gyda bywyd gwyllt, planhigion, daeareg neu morffoleg arbennig. Yn 2006 roedd 1,019 o SDdGA yng Nghymru: cyfanswm o 257,251 hectar (12.1% o holl arwynebedd Cymru).

Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Yng Nghymru mae'r cyfrifoldeb am sefydlu a chadw Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn gorwedd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Y corff cyfatebol yn Lloegr yw Natural England, yn yr Alban: y Scottish Natural Heritage, ac yng Ngogledd Iwerddon: yr Environment and Heritage Service. Mae'r safle lleiaf (0.004ha) ym Mhenfro, ble y ceisir gwarchod y Rhinolophus hipposideros mewn hen fwthyn 150 mlwydd oed a'r safle mwyaf (24,321 ha) ar Fynydd y Berwyn: rhostir enfawr lle ceir adar yr ucheldir prin.

Sylfaen cyfreithiol penodi'r safleodd hyn yw Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 a 1985 yn ogystal â Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

Rhestr o safleoedd[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolen allanol[golygu | golygu cod y dudalen]