Llwybr Arfordir Cymru

Oddi ar Wicipedia
Llwybr Arfordir Cymru
Mathllwybr troed, atyniad twristaidd Edit this on Wikidata
Daearyddiaeth
SirCymru Edit this on Wikidata
Gwlady Deyrnas Unedig Edit this on Wikidata
Cyfesurynnau52.39°N 4°W Edit this on Wikidata
Map
Diwedd y llwybr yng Nghas-gwent
Mae llawer o'r arfordir wedi'i ddiogelu fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig; Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n eu hamddiffyn.

Llwybr pellter hir sy'n dilyn holl arfordir Cymru yw Llwybr Arfordir Cymru. Mae'n ymestyn am 870 milltir (1,400 km) o gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de.[1] Agorwyd y llwybr yn swyddogol ar 5 Mai 2012 ond mae'n defnyddio sawl llwybr hŷn megis Llwybr Arfordirol Ynys Môn a Llwybr Arfordir Sir Benfro. Mae'n rhedeg trwy ddau Barc Cenedlaethol, tair Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac 11 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.[2]

Fideo o forlin (neu arfordir) Cymru, o dan y dŵr

Mae'r llwybr mor agos i’r arfordir ag y caniatâ’r gyfraith, ac yn cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch, rheoli tir a chadwraeth.[3]

Llwybrau rhanbarthol[golygu | golygu cod]

Placyn llawr Llwybr yr Arfordir, Penarth
  1. Llwybr y Gogledd: Caer - Prestatyn - Y Rhyl - Llandudno - Conwy - Penmaenmawr
  2. Llwybr Arfordirol Ynys Môn: Biwmares - Moelfre - Amlwch - Caergybi - Aberffraw - Niwbwrch
  3. Llwybr Menai Llŷn: Bangor - Caernarfon - Aberdaron - Pwllheli - Porthmadog - Y Bermo - Tywyn - Aberdyfi
  4. Llwybr Arfordir Ceredigion: Machynlleth - Aberystwyth - Aberaeron - Llangrannog - Aberteifi
  5. Llwybr Arfordir Sir Benfro: Abergwaun - Tyddewi - Aberdaugleddau - Doc Penfro - Llangofen - Dinbych-y-pysgod - Amroth
  6. Llwybr Arfordir Sir Gaerfyrddin: Pentwyn - Talacharn - Caerfyrddin - Cydweli - Porth Tywyn - Llanelli
  7. Llwybr arfordir Penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe: Casllwchwr - Rhosili - Y Mwmbwls - Abertawe - Porth Talbot - Margam
  8. Llwybr arfordir De Cymru ac Aber Hafren: Y Barri - Bae Caerdydd - Penarth - Casnewydd - Trefynwy - Cas-gwent

Llyfryddiaeth[golygu | golygu cod]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]