Defnyddiwr:Adda'r Yw/cyfeirlyfrau/Gwyddoniadur Cymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Rhestr erthyglau Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig, er mwyn sicrhau bod Wicipedia'n gystal.

Erthygl Gwyddoniadur Cymru Erthygl Wicipedia Erthygl Wikipedia
(os oes angen)
Is-gofnodion
A oes heddwch? A oes heddwch?
A470 A470
A5 A5
A55 A55
Aaron, Richard I[thamar] (1901–1987) Richard Ithamar Aaron
Abaty Cwm-hir Abaty Cwm-hir (cymuned)
Abenbury Abenbury
Aber[gwyngregyn] Abergwyngregyn
Aberaeron Aberaeron
Aberafan Aberafan Aberafan (cymuned), Sandfields Dwyreiniol, Sandfields Gorllewinol
Aberaman Aberaman
Aber-carn Abercarn
Aberconwy Aberconwy (dosbarth), Aberconwy (etholaeth Cynulliad) District of Aberconwy
Abercynon Abercynon
Aberchwiler Aberchwiler
Aberdâr Aberdâr
Aberdaron Aberdaron
Aberdaugleddau neu Milffwrdd Aberdaugleddau
Aberdaugleddau, Dyfrffordd Dyfrffordd Aberdaugleddau
Aberdyfi Aberdyfi
Aberedw Aberedw
Aber-fan, Trychineb Trychineb Aberfan
Aberffraw Aberffraw
Abergele Abergele
Abergele, Damwain Drên Damwain drên Abergele
'Abergele, Merthyron' Merthyron Abergele
Abergwaun ac Wdig Abergwaun, Wdig – angen Abergwaun ac Wdig (cymuned)?
Abergwili Abergwili
Aberhafesb Aberhafesb
Aberhonddu Aberhonddu
Abermaw neu Bermo Abermaw
Aber-miwl, Damwain Drên Damwain drên Aber-miwl Abermule train collision
Aber-nant
Aberpennar
Aber-porth
Aberriw
Abersychan
Abertawe Birchgrove, Bôn-y-maen, Y Castell, Cilâ, Y Cocyd, Cwmbwrla, Glandŵr, Llansamlet, Y Mwmbwls, Mynydd-bach, Penderi, St Thomas, Sgeti, Townhill, Treforys, Uplands
Abertawe, Sir
Aberteifi
Abertyleri
Aberystwyth
Ablett, Noah (1883–1935)
Above Us the Earth
Abraham, William (Mabon; 1842–1922)
Academi Frenhinol Gymreig, Yr
Academi Gymreig, Yr
Academïau Anghydffurfiol
Acland, Arthur [Herbet Dyke] (1847–1926)
Achosion Saesneg, Yr
Achyddiaeth
Adam, David (1845–1923)
Adar Aderyn Drycin Manaw, Barcud Coch, Brân Goesgoch, Bronwen y Dŵr, Cigfran, Hugan, Tylluanod
Adar Rhiannon
Adeiladu llongau
Adfer
Adran Gymreig y Bwrdd Addysg
Adran Gymreig y Weinyddiaeth Amaeth a Physgodfeydd
Adroddiad Arglwydd Aberdare
Adda o Frynbuga (1352?–1430)
Addysg Yr Oesoedd Canol, Yr unfed ganrif ar bymtheg hyd y ddeunawfed ganrif, Y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Yr ugeinfed ganrif, Y ddarpariaeth bresennol
Aeron, Afon
Afan
Afancod neu Llostlydanod
Afonydd Fflora a ffawna afonydd Cymru, Defnydd pobl o afonydd a'i ganlyniadau
Affricaniaid
Agnostigiaid ac Anffyddwyr
Anghydffurfiaeth ac Ymneilltuaeth
Ail Ryfel Byd, Yr
Alban a Chymru, Yr
Albion, Trychineb Glofa'r
Alert, The
Allchurch, Ivor [John] (1929–97)
Allen, Norman Percy (1903–72)
Almanaciau
Alun a Glannau Dyfrdwy
Allteuryn
Amaethyddiaeth
Ambrosius (Emrys Wledig; fl. 5g.)
Amerik (Ap Meurig neu A'Meryke), Richard (fl. 1498)
Amffibiaid ac Ymlusgiaid
Amgoed
Amgueddfa [Genedlaethol] Cymru
Amlwch
Amroth
Andrews, Elizabeth (1882–1960)
Andrews, Solomon (1835–1908)
Aneirin neu Neirin (fl. ail hanner y 6g.)
Angle
Anglicaniaid
Anhuniog
Anian (Einion; m. 1306?)
Anian II (fl. 1250au–93)
Annibynwyr
Annwfn neu Annwn
Anterliwt
Anthony, Jack (John Randolph Anthony; 1890–1954)
Antiffonari Pen-pont
Anwyl, Edward (1866–1914)
Apperley, Charles James (Nimrod; 1779–1843)
'Ar Hyd y Nos'
Aran Fawddwy ac Aran Benllyn
Arberth
Archaeoleg a Hynafiaetheg
Archdderwyd
Ardaloedd datblygu
Ardudwy
Arennig Fawr ac Arennig Fach
Arfon
Argoed, Caerffili
Argoed, Sir y Fflint
Argraffu a chyhoeddi Argraffu a chyhoeddi yn Gymraeg, Argraffu a chyhoeddi yn Saesneg
Ariaeth Ariadaeth
Arian bath a thocins
Arianrhod Arianrhod
Arlunydd Naïf Aberystwyth (fl. 1840–50) Arlunydd Naïf Aberystwyth
Arllechwedd Arllechwedd
Arminiaeth Arminiaeth
Arnold, Matthew (1822–88) Matthew Arnold
Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg (HMI)
Artistiaid ar ffo
Arthog Arthog
Arthur Y Brenin Arthur
Arwystli
Ashby, A[rthur] W[ilfred] (1886–1953)
Ashley, Laura (1925–95)
Ashton, Charles ( 1848–99)
Asser (m. 909)
Assheton Smith, Teulu
Association of Welsh Clergy in the West Riding of the County of York, The
Astley, Dai (David John Astley; 1909–89)
Astronomeg
Atkin, James Richard (yr Arglwydd Atkin o Aberdyfi; 1867–1944)
Athletau a Mabolgampau
Athrofa Addysg Uwch Abertawe
Athrofa Addysg Uwch Gogledd-Ddwyrain Cymru (NEWI) Prifysgol Glyndŵr
Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC) Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Athroniaeth
Aubrey, William (c. 1529–95)
Audley, Teulu
Aur
Awdl
Awdurdod Datblygu Cymru
Awstralia a Chymru Awstraliaid Cymreig
Bacon, Anthony (1718–86)
Badau achub
Badminton
Bae Cinmel a Thywyn
Bae Colwyn
Baedd Gwyllt, Y
Bagillt
Baglan Baglan (cymuned), Bae Baglan
Bangladeshiaid Cymry Bangladeshaidd
Bailey, Teulu
Baker, David (Y Tad Augustine Baker; 1575–1641)
Baker, Stanley (1928–76) Stanley Baker
Bala, Y
Baledi
Banc Cymru
Banc Gogledd a De Cymru Banc Gogledd a Deheudir Cymru
Bancio a Banciau
Bancroft, W[illiam] J[ohn] (1871–1959)
Band Cory
Band Cyfarthfa
Bandiau Jazz neu Bandiau Gaswca
Bandiau Pres
Bando Bando
Bangor Bangor
Bangor Is-coed Bangor-is-y-coed
Bankes, Syr John [Eldon] (1854–1946)
Bannau Brycheiniog Bannau Brycheiniog, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Banw
Bara Brith Bara brith
Bara Lawr
Bardd Cocos
Bardd Gwlad
Bardd Teulu
Bargod
Barker, Teulu
Barlow, William (m. 1569)
Barnes, Walley (1920–75)
Barri, Y
Barrington, Daines (1727–1800)
Batchelor, John (1820–83)
Bates, Audrey [Glenys] (1924–2001)
Bathdy Brenhinol, Y
Bausley a Chrugion
Baxter, William (1650–1723)
Bayly, Lewis (m. 1631)
Beale, Anne (1815–1900)
Beasley, Trefor (1918–94)
Beauchamp, Teulu
Bebb, Dewi [Iorwerth Ellis] (1938–96)
Bebb, W[illiam] Ambrose (1894–1955)
Beca en:Beca
Bedford, Francis (1816–94)
Bedwas, Tretomas a Machen
Bedwellte
Bedwen Haf
Bedyddwyr
Bedyddwyr Albanaidd
Beddgelert
Beibl, Y
Beirdd y Tywysogion
Beirdd yr Uchelwyr
Bek neu Beck, Thomas (m. 1293)
Bele'r Coed
Bell, David (1915–59)
Bell, [Harold] Idris (1879–1967)
Bendigeidfran fab Llŷr neu Brân
Benedictiaid
Bennet, Anna Maria (c. 1750–1808)
Bennet, Nicholas (1823–99)
Berfeddwlad, Y
Bernard (m. 1148)
Bernard de Neufmarché (m. c. 1125)
Berry, Teulu
Berry, R[obert] G[riffith] (1869–1945)
Berry, Ron (1920–97)
Bers, Gwaith Haearn Y
Berwyn, Mynyddoedd y Y Berwyn
Betws
Betws Cedewain
Betws Garmon
Betws Gwerful Goch
Betws-y-coed
Betws-yn-Rhos
Bethesda
Beulah
Beuno (6g./7g.)
Bevan, Aneurin (1897–1960) Aneurin Bevan
Bevan, Bridget (Madam Bevan; 1698–1779) Bridget Bevan
'Bevin Boys' Bevin Boys Bevin Boys
Bevis (Bevans), John (1693–1771)
Beynon, [William John] Granville (1914–96)
Bigod, Teulu
Biliards a Snwcer
'Billy Playfair'
Biwmares Biwmares
Blackwell, John (Alun; 1797–1840) John Blackwell (Alun)
Blaenafon
Blaenau Gwent
Blaendulais
Blaen-gwrach
Blaenhonddan
Blaenllynfi
Blaenrheidol
Blawta a Blonega
Bleddyn ap Cynfyn (m. 1075)
Bleddyn Fardd (fl. 1240–90)
Blegywryd (fl. 930–50)
Bleiddiaid
Blodeuwedd
Blue Scar (1949) Blue Scar Blue Scar
Bocsio
Boddington, Lewis (1907–94)
Bodedern
Bodelwyddan
Bodfari
Bodffordd
Bodorgan
Bohun, Teulu
Bonaparte, Louis-Lucien (1813–91)
Boncath
Boneddigion a Landlordiaid
Bont-faen a Llanfleiddan, Y
Bontnewydd, Y
Boon, Ronnie (Ronald Winston Boon; 1909–98)
Borrow, George (1803–81)
Borth, Y
Bosworth, Brwydr
Botwnnog
Bowen, David [Lloyd] (1928–90)
Bowen, Edward [George] (1911–91)
Bowen, E[mrys] G[eorge] (1900–83)
Bowen, Euros (1904–88)
Bowlio
Brace, William (1865–1947)
Brad y Cyllyll Hirion
Brad y Llyfrau Gleision
Bradney, J[oseph] A[lfred] (1859–1933)
Brangwyn, Frank (1867–1956)
Branwen ferch Llŷr
Brech wen
Brenhinoedd a Thywysogion
Brenhinoedd Lloegr a'u perthynas â Chymru
Breos (Brewys), Teulu
Breudeth
Brewer-Spinks, Anghydfod
Brigstocke, Teulu
Brithdir a Llanfachreth
Bro Garmon
Bro Machno
Bro Morgannwg
Brodyr Cardod
Bronington
Bronllys
Bronwydd
Bruce, Teulu
Brunel, Isambard Kingdom (1806–59)
Brunt, David (1886–1965)
Brut, Walter ( Gwallter Brut(e); fl. 1390–1402)
Brut y Tywysogion
Brute, Teulu
Brutus
Brwmffild ac Iâl
Brychan (5g.)
Brychdyn
Brychdyn a Bretton
Brycheiniog, Arglwyddiaeth
Brycheiniog, Teyrnas
Brymbo
Bryn, Castell-nedd Port Talbot
Bryn Derwin, Brwydr
Brynbuga
Bryn-crug
Bryneglwys
Brynffordd
Bryngaerau
Bryngwran
Bryniau Casia
Bryniau Clwyd
Bryn-Jones, Delme (1935–2001)
Bryn-mawr
Buan
Buck, Samuel (1696–1779) a Nathaniel (fl. 1727–53)
Buddug (fl. 1g.) Buddug (Boudica)
Buddugre, Swydd
Buellt neu Buallt
Bugeildy
'Bugeilio'r Gwenith Gwyn'
Buildings of Wales, The
Bulkeley, Teulu Bulkeley (teulu)
Bulkeley, Arthur (c. 1495–1553)
Burges, William (1821–81)
Burgess, Thomas (1756–1837)
Burgh, Hubert de (m. 1243)
Burton, Sir Benfro
Burton, Philip (1904–95)
Burton, Richard (Richard Walter Jenkins; 1925–84)
Bush, Percy [Frank] (1879–1958)
Butler, Eleanor (1745?–1829) a Ponsonby, Sarah (1755–1831) Eleanor Butler a Sarah Ponsonby
Button, Thomas (c. 1575–1634)
Bwa Hir, Y
Bwcle Bwcle
Bwrdeistrefi
Bwrdeistrefi Sirol
Bwrdd Adleoli Diwydiannol, Y
Bwrdd Canol Cymru
Bwrdd Datblygu Cymru Wledig
Bwrdd Glo Cenedlaethol, Y Bwrdd Glo Cenedlaethol
Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru Y Bwrdd Gwybodau Celtaidd
Bwrdd Iechyd Cymru
Bwrdd yr Iaith Gymraeg Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Bwrdd Ysbytai Cymru
Bwyd a Diod
Byddin Rhyddid Cymru Byddin Rhyddid Cymru
Bysiau
Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940, Y
Cadair Idris Cadair Idris
Cadfan (6g.)
Cadfarch
Cadi Haf
Cadog (5g. neu 6g.)
Cadw
Cadwaladr ap Cadwallon (m. 664/682)
Cadwallon ap Cadfan (m. 633)
Cadwgan (m. 1241)
Cadwgan ap Bleddyn (m. 1111)
Caeo
Caer, Brwydr Brwydr Caer
Caerdydd, Cyn-ddosbarth
Caerdydd Cymunedau: Adamsdown, Caerau, Y Castell, Cathays, Cyncoed, Yr Eglwys Newydd, Gabalfa, Glan'rafon, Grangetown/Trelluest, Hen Laneirwg, Llandaf, Llanisien, Llanrhymni, Llys-faen, Pen-twyn, Pen-tyrch, Plasnewydd, Pontprennau, Radur a Threforgan, Y Rhath, Rhiwbeina, Sain Ffagan, Y Sblot, Tongwynlais, Tre-biwt, Tredelerch, Treganna, Trelái, Trowbridge, Tyllgoed, Y Waun Ddyfal, Ystum Taf
Caereinion
Caerfyrddin, Cyn-ddosbarth
Caerfyrddin
Caerffili, Bwrdeistref sirol
Caerffili Cymunedau: Caerffili, Y Fan, Penyrheol, Trecenydd ac Ene'rglyn
Caergrawnt a Chymru
Caergybi Caergybi
Caerhun Caerhun
Caeriw
Caerllion
Caernarfon
Caersŵs Caersŵs
Caerwedros
Caer-went
Caerwys
Caesar, The
Caethwasiaeth
Cafflogion Cafflogion
Cai, Brwydr Brwydr Cai (Winwaed)
Calan, Y Dydd Calan
Calan Gaeaf Gŵyl Calan Gaeaf
Calan Mai Calan Mai
Calchfaen
Caldicot, Sir Fynwy
Calennig
Calfiniaeth
Callaghan, [Leonard] James (1912–2005) James Callaghan
Callice, John (fl. 16g.) John Callice
'Calon Lân' Calon Lân
Cambria Cambria (gair) Cambria
Cambrian Institute, The The Cambrian Institute
Cambriol Cambriol
Camden, William (1551–1623) William Camden
Camlesi a dyfrffyrdd Camlesi Cymru
Campbell, Teulu (ieirll Cawdor) Clan Campbell, Iarll Cawdor Clan Campbell, Earl Cawdor
Camros Camros
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru Welsh Centre for International Affairs
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Canolfan y Dechnoleg Amgen Canolfan y Dechnoleg Amgen
Canolfannau milwrol Canolfannau milwrol yng Nghymru Category:Military installations in Wales
Canoniaid Awgwstinaidd Canoniaid Awgwstinaidd yng Nghymru
Cantref Cantref, Cantrefi a chymydau Cymru
Cantref Bychan
Cantref Gwarthaf
Cantref Mawr (Brycheiniog)
Cantref Mawr (Ystrad Tywi)
Cantref Selyf
Cantre'r Gwaelod
Canu Gŵyl Fair
Canu llofft stabl
Canu penillion
Canu plygain
Capel Curig
Caradog (fl. 1g.)
Caradog o Lancarfan (fl. 1135)
Carchardai
Caribïaid
Carne, Edward (c. 1490–1561)
Carneddau, Y
Carno
Carnwyllion
Carolau haf
Carreghwyfa
Carter, J[ohn] C[oates] (1859–1927)
Cartwright, Frederick (1907–98)
Caru a phriodi
Caru yn y gwely
Cas-blaidd
Caseg Fedi
Cas-gwent
Cas-lai
Cas-mael
Casnewydd Cymunedau: Alway, Allt-yr-ynn, Beechwood, Betws, Y Gaer, Liswerry, Malpas, Parc Tredegyr, Pillgwenlli, Ringland, Sain Silian, Shaftesbury, Stow Hill, Victoria
Casnewydd, Sir a chyn-ddosbarth
Casnewydd, Gwrthryfel
Castell Caereinion
Castell Gwalchmai
Castellmartin
Castell-nedd, Etholaeth a chyn-ddosbarth
Castell-nedd
Castell-nedd Port Talbot
Castellnewydd ar Ogwr, Y
Castellnewydd Emlyn
Cas-wis
Catrawd Frenhinol Cymru
Catrawd Gymreig
Catrin o Ferain (1534/5–91)
Catheiniog
Cathod
Catholigion Rhufeinig
Cau'r tafarnau ar y Sul
Cau tiroedd
Cave, Jane (c. 1757–1813)
Cawl
Caws
Caws ar dost neu Caws pobi
CBI Cymru
Cecil, Teulu
Cedewain
Cedweli
Cefn
Cefn Fforest
Cefn Meiriadog
Cefncribwr
Ceffyl pren, Y
Ceffylau, merlod a chobiau Y Ferlen Fynydd Gymreig (Adran A), Y Ferlen Gymreig (Adran B), Merlen Gymreig o Deip y Cob (Adran C), Y Cob Cymreig (Adran D)
Cegidfa
Cei Connah
Ceilys
Ceinewydd
Ceiniogau Môn
Ceinmeirch
Ceir a cherbydau, Cynhyrchu
Ceirch
Ceiriog Uchaf
Ceirw
Celtiaid
Cemais (Dyfed)
Cemais (Môn)
Cemeg
Cemegion
Cenarth
Cendl
Cenedlaetholdeb
Cenedligrwydd
Cenhadon
Cenhinen
Cenhinen Bedr
Cerddordfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Cerddoriaeth Cerddoriaeth draddodiadol, Emynau a cherddoriaeth y cysegr, Cerddoriaeth gorawl seciwlar, Addysg gerddorol, Cerddoriaeth gelfyddydol, Cerddoriaeth boblogaidd, Jazz
Ceredigion, Sir
Ceredigion, Teyrnas
Cerfio coed
Cerflunio
Ceri, Sir Drefaldwyn
Ceri, Cwmwd
Cernyw a Chymru
Cerrigydrudion
Ceulan-a-maesmor
Cewri
Chamberlain, Brenda (1912–71)
Chamberlain, Joseph (1836–1914)
Chambers, J[ohn] G[raham] (1843–83)
Chapman, George (1908–93)
Chappell, Edgar Leyshon (1879–1949)
Charles, David (1762–1834)
Charles, Geoff[rey] (1909–2002)
Charles, [William] John (1931–2004)
Charles, Thomas (1755–1814)
Charlton, Evan (1904–84)
Cheetham, Arthur (1864–1936)
Chineaid
Churchill, Winston [Spencer] (1874–1965)
Cibwr
Cilâ Uchaf
Cilcain
Cilgerran
Cilgeti
Ciliau Aeron
Cilie, Teulu'r (Bois y Cilie)
Cilmeri
Cilybebyll
Cil-y-cwm
Cilymaenllwyd
Citadel, The (1938)
Clare, Teulu
Clark, G[eorge] T[homas] (1809–98)
Clas
Clas-ar-wy, Y
Clawdd Offa
Clawdd Wat
Clay, J[ohn] C[harles] (1898–1973)
Cleddau, Afonydd
Cleddyfa
Cleirwy
Clêr
Clocaenog
Clociau
Clun, Y, a Melin-cwrt
Clunderwen
Clwyd, Afon
Clwyd
'Clychau Aberdyfi'
Clydach
Clydau
Clynnog
Clynnog, Morys (1525–1580/1)
Cnapan
CND Cymru
Cnicht, Moelwyn Mawr a Moelwyn Bach
Cnydau tir âr
Cochrane, Archibald Leman (1909–88)
Côd Penyd, Y (1401 a 1402)
Codi pwysau
Coedcernyw
Coed-duon, Y
Coed-ffranc
Coed-llai
Coed-poeth
Coedwigaeth
Coetio
Coets fawr
Coety Uchaf
Cofebau Cristnogol cynnar
Cofebau rhyfel
Coffin, Walter (1784–1867)
Cofrestrfa Tir Ddosbarthol Cymru
Colegau Cerdd a Drama Brenhinol Cymru
Coleg Harlech
Coleg Llafur Canolog, Y
Coleg Meddygaeth, Bioleg, Gwyddorau Iechydd a Bywyd Cymru
Coleg Normal, Y
Coleg y Drindod
Colera neu Y Geri Marwol
Coles, Bryan [Randall] (1926–97)
Colion
Colomendai
Colwyn
Comin Greenham
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Comisiwn Coedwigaeth, Y
Comisiwn Gweinyddiaeth Leol yng Nghymru, Y
Comisiwn Kilbrandon
Condry, William (Moreton) (1918–98)
Conwy, Afon
Conwy, Bwrdeistref sirol
Conwy, Tref
Conybeare, W[illiam] D[aniel] (1787–1857)
Cook, A[rthur] J[ames] (1883–1931)
Coombe Tennant, Winifred Margaret (Mam o Nedd; 1874–1956)
Coombes, B[ert] L[ewis] (1894–1974)
Cooper, Tommy (1922–84)
Copr, sinc a nicel
Corau meibion