Y Ddwyryd

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
'Tafarn y Druid', Y Ddwyryd.

Mae'r Ddwyryd (Saesneg: Druid) yn bentref bychan yn ne-orllewin Sir Ddinbych. Llurguniad o'r enw Cymraeg gwreiddiol yw'r ffurf Saesneg Druid; nid oes unrhyw gysylltiad hanesyddol rhwng y pentref â'r derwyddon. Daw enw'r pentref o'i sefyllfa ger dwy ryd gerllaw, un ar afon Ceirw, sy'n rhedeg i afon Dyfrdwy yn is i lawr y dyffryn, a'r llall ar ffrwd fechan sy'n llifo i'r afon honno.

Saif y pentref gwledig ar groesffordd yr A5 a'r A494, tua 2 filltir i'r gorllewin o Gorwen. Ceir tafarn adnabyddus yno, sef 'Tafarn y Druid' (y Druid Inn).

Mae'r cymunedau bychain cyfagos yn cynnwys Four Crosses a Glan-yr-afon i'r de, Y Maerdy i'r gorllewin a Betws Gwerful Goch i'r gogledd.