Hywel Dda

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Hwyel "Dda" ap Cadell; llun yn llawysgrif Peniarth 28
Cerflun o Hywel gan F. W. Pomeroy, Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Brenin cyntaf teyrnas Deheubarth yn ne-orllewin Cymru oedd Hywel 'Dda' ap Cadell (tua 880950). Ef a unodd Ceredigion, Ystrad Tywi a Dyfed i greu'r deyrnas newydd. Erbyn ei farwolaeth roedd yn rheoli Gwynedd hefyd. Mae e'n nodedig yn bennaf am greu cyfraith unffurf gyntaf y wlad. Ei wraig oedd Elen ferch Llywarch o Ddyfed

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Ganed Hywel oddeutu 880, yn fab ieuengaf Cadell ap Rhodri ac ŵyr Rhodri Mawr. Yn 905 concrodd Cadell Deyrnas Dyfed a'i rhoi i Hywel i'w rheoli. Cryfhaodd ei afael ar Ddyfed trwy briodi Elen, gan fod ei thad Llywarch ap Hyfaidd wedi bod yn frenin Dyfed. Ar farwolaeth ei dad yn 909 cafodd Hywel gyfran o Seisyllwg, ac ar farwolaeth ei frawd yn 920, unodd Ddyfed a Seisyllwg i greu teyrnas newydd, Deheubarth. Pan fu farw ei gefnder Idwal Foel yn 942, gallodd Hywel gipio Gwynedd hefyd. Tua'r un adeg, ymddengys iddo ychwanegu Powys at ei deyrnas ar farwolaeth Llywelyn ap Merfyn, gan ddod yn frenin tua tri-chwarter Cymru.

Polisïau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dilynodd Hywel bolisi o gyfeillgarwch gydag Athelstan, brenin y Sacsoniaid Gorllewinol a'r grym mwyaf ar Ynys Prydain yn y cyfnod hwnnw. Cofnodir iddo ymweld a llys Athelstan nifer o weithiau, ac arwyddo nifer o ddogfennau gydag Athelstan. Mewn rhai ohonynt disgrifir ef fel Subregulus neu "is-frenin". Pan ymladdwyd Brwydr Brunanburh yn 937 rhwng Athelstan a byddin cynghrair rhwng Olaf III Guthfrithson, brenin Llychlynnaidd Dulyn, Causantín mac Áeda II, brenin yr Alban ac Owain I, brenin Ystrad Clud, ni chofnodir i'r Cymry gymeryd rhan yn y frwydr. Mae'n debyg mai oherwydd dylanwad Hywel y bu hyn. Fodd bynnag, dengys y gerdd ddarogan wladgarol Armes Prydein, a gyfansoddwyd yn ystod y cyfnod yma ac sy'n galw am gynghrair rhwng y Cymry a'r bobloedd eraill yn erbyn y Saeson, nad oedd polisi Hywel at ddant pob un o'i ddeiliad.

Cyfraith Hywel[golygu | golygu cod y dudalen]

Searchtool.svg
Prif erthygl: Cyfraith Hywel

Yn draddodiadol, cysylltir enw Hywel â chyfreithiau Cymry’r canol oesoedd, a elwir o'r herwydd yn "Cyfraith Hywel Dda" neu "Gyfraith Hywel". Ni ellir dyddio unrhyw un o’r llawysgrifau cyfreihtiol at oes Hywel ond crybwyllir enw Hywel yn rhaglithoedd y cyfreithiau. Disgrifia’r rhain sut y daeth cyfreithwyr a chlerigwyr o bob cŵr o'r wlad ynnghyd yn Hendy-gwyn ar Dâf, Dyfed i gydweithio i ad-drefnu'r gyfraith. Mae’r stori yn y rhaglithiau yn cynyddu gydag amser, gyda mwy o fanylion mewn testunau diweddarach. Mae’n annhebygol iawn i hyn ddigwydd mewn gwirionedd, a phwrpas y rhaglithiau oedd pwysleisio cefndir a tharddiad brenhinol a Christnogol y cyfreithiau, a hynny yn wyneb ymosodiadau ar y gyfraith o’r tu allan i Gymru yn enwedig yn ystod cyfnod John Peckham fel Archesgob Caergaint. Dilynai'r Cymry Gyfraith Hywel Dda hyd yr 16g.

Roedd cysylltiadau agos rhwng Hywel â llys Wessex. Ym 928 aeth Hywel ar bererindod i Rufain.

Erbyn cyfnod Hywel roedd Cymru yn wlad fwy neu lai unedig gyda ffiniau pendant â Lloegr, ei hiaith ei hun, ei heglwys ei hun, ei llenyddiaeth a'i chyfreithiau ei hun, a gyda'i system llywodraeth ei hun. Yn anffodus, yn dilyn marwolaeth Hywel bu'r gwahanol frenhinoedd yn ymladd â'i gilydd tan i Gruffudd ap Llywelyn ddod yn frenin ar Gymru gyfan unwaith eto ar ddechrau'r 11g.

Heddiw, mae Prifysgol Cymru yn rhoi Gwobr Goffa Hywel Dda am ymchwil i gyfraith a defod Cymru yn y Canol Oesoedd. Ceir copi o un o destunau enwocaf y Gyfraith (llawysgrif Peniarth 28) yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, a gellir ei ddarllen ar-lein hefyd.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]

Hywel Dda
Ganwyd: 880? Bu farw: 950
Rhagflaenydd:
Idwal Foel
Brenin Gwynedd
920950
Olynydd:
Iago ab Idwal
Ieuaf ab Idwal
Rhagflaenydd:
Rhodri ap Hyfaidd
Brenin Dyfed
905909
Olynydd:
Cyfunwyd y Teyrnasoedd
Rhagflaenydd:
Cadell ap Rhodri
Brenin Seisyllwg
909
Olynydd:
Cyfunwyd y Teyrnasoedd
Rhagflaenydd:
Crewyd wrth gyfuno Dyfed a Seisyllwg
Brenin Deheubarth
909950
Olynydd:
Owain ap Hywel
Rhodri ap Hywel
Edwin ap Hywel
Rhagflaenydd:
Llywelyn ap Merfyn
Brenin Powys
942950
Olynydd:
Owain ap Hywel
Rhodri ap Hywel
Edwin ap Hywel