Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynolDeddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru Edit this on Wikidata
IaithSaesneg, Cymraeg Edit this on Wikidata
GwladwriaethY Deyrnas Unedig Edit this on Wikidata
Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Deddf a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru (Senedd Cymru bellach) a gafodd gydsyniad brenhinol ar 29 Ebrill 2015 yw Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Saesneg: Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015); daeth i rym ym mis Ebrill 2016.[1] Mae'n cynnwys saith prif nod:

 1. Cymru lewyrchus,
 2. Cymru gydnerth,
 3. Cymru iachach,
 4. Cymru sy'n fwy cyfartal,
 5. Cymru o gymunedau cydlynus,
 6. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
 7. Chymru sy'n gyfrifol ar lefel byd-eang.

Er mwyn cyflawni hyn ceir hefyd 'yr egwyddor o ddatblygu cynaliadwy' sy'n cynnwys pum agwedd er mwyn cyflawni'r nodau hyn, sef:

 1. hirdymor,
 2. atal,
 3. integreiddio,
 4. cydweithio
 5. chynnwys.[2]

Gweithredu[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r Ddeddf yn nodi mai cyfrifoldeb y sefydliadau canlynol yw ei gweithredu:

Y 5 rhan[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Rhan 1: Cyflwyniad:trosolwg o'r Ddeddf
 • Rhan 2: Gwella llesiant: mae'r rhan hon o'r Ddeddf yn nodi'r amcanion i weinidogion Cymru ac yn manylu ar ddyletswyddau'r cyrff cyhoeddus. Mae'n disgrifio sut y dylid mesur perfformiad tuag at gyflawni'r nodau ac mae'n darparu arweiniad.
 • Rhan 3: Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru: mae Rhan 3 o'r Ddeddf yn nodi rôl Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol sy'n cynnwys dyletswydd i adolygu a gwneud argymhellion ac yn sefydlu panel i gynghori'r Comisiynydd.
 • Rhan 4: Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: mae Rhan 4 o'r Ddeddf yn sefydlu byrddau gwasanaethau cyhoeddus ac yn gosod dyletswydd llesiant arnynt. Mae'n disgrifio paratoi ac adolygu cynlluniau llesiant lleol.
 • Rhan 5: Darpariaethau Terfynol: mae Rhan 5 o'r Ddeddf yn diffinio cyrff cyhoeddus yng nghyd-destun y ddeddfwriaeth, ac yn nodi rheoliadau a materion ategol eraill.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. "Well-being, Wales". The Gazette Official Public Record. 22 Gorffennaf 2016. Cyrchwyd 31 Mai 2017.
 2. "Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015" (PDF). 17 Mehefin 2015. Cyrchwyd 2021-02-16.