Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu
Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynol Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru Edit this on Wikidata
Dyddiad cyhoeddi 2015 Edit this on Wikidata
Gwladwriaeth y Deyrnas Unedig Edit this on Wikidata

Deddf a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru (Senedd Cymru bellach) a gafodd gydsyniad brenhinol ar 29 Ebrill 2015 yw Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Saesneg: Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015); daeth i rym ym mis Ebrill 2016.[1] Mae'n cynnwys saith prif nod:

 1. Cymru lewyrchus,
 2. Cymru gydnerth,
 3. Cymru iachach,
 4. Cymru sy'n fwy cyfartal,
 5. Cymru o gymunedau cydlynus,
 6. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
 7. Chymru sy'n gyfrifol ar lefel byd-eang.

Er mwyn cyflawni hyn ceir hefyd 'yr egwyddor o ddatblygu cynaliadwy' sy'n cynnwys pum agwedd er mwyn cyflawni'r nodau hyn, sef:

 1. hirdymor,
 2. atal,
 3. integreiddio,
 4. cydweithio
 5. chynnwys.[2]

Gweithredu[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r Ddeddf yn nodi mai cyfrifoldeb y sefydliadau canlynol yw ei gweithredu:

Y 5 rhan[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhan 1: Cyflwyniad:trosolwg o'r Ddeddf
Rhan 2: Gwella llesiant: mae'r rhan hon o'r Ddeddf yn nodi'r amcanion i weinidogion Cymru ac yn manylu ar ddyletswyddau'r cyrff cyhoeddus. Mae'n disgrifio sut y dylid mesur perfformiad tuag at gyflawni'r nodau ac mae'n darparu arweiniad.
Rhan 3: Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru: mae Rhan 3 o'r Ddeddf yn nodi rôl Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol sy'n cynnwys dyletswydd i adolygu a gwneud argymhellion ac yn sefydlu panel i gynghori'r Comisiynydd.
Rhan 4: Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus: mae Rhan 4 o'r Ddeddf yn sefydlu byrddau gwasanaethau cyhoeddus ac yn gosod dyletswydd llesiant arnynt. Mae'n disgrifio paratoi ac adolygu cynlluniau llesiant lleol.
Rhan 5: Darpariaethau Terfynol: mae Rhan 5 o'r Ddeddf yn diffinio cyrff cyhoeddus yng nghyd-destun y ddeddfwriaeth, ac yn nodi rheoliadau a materion ategol eraill.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. "Well-being, Wales". The Gazette Official Public Record. 22 Gorffennaf 2016. Cyrchwyd 31 Mai 2017.
 2. "Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015" (PDF). 17 June 2015. Cyrchwyd 2021-02-16.