Rhestr Llyfrau Cymraeg/Nofelau a Storïau ar Gyfer Oedolion

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud ag Nofelau a Storïau ar Gyfer Oedolion. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Eneidiau Aled Jones Williams 23 Gorffennaf 2013 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845274481
Llon a Lleddf a Storïau Eraill Sara Maria Saunders Rosanne Reeves 18 Gorffennaf 2013 Honno ISBN 9781906784492
Canu'n y Co' Annes Glynn 17 Gorffennaf 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781843235262
Dan Gadarn Goncrit Mihangel Morgan 12 Gorffennaf 2013 Y Lolfa ISBN 9780862434946
Teyrn, Y Gareth W. Williams 19 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848517202
Aderyn Brith Rhiannon Gregory 14 Mehefin 2013 Y Lolfa ISBN 9781847716866
O! Tyn y Gorchudd - Hunangofiant Rebecca Jones (Cyfrol y Fedal Ryddiaith 2002) Angharad Price 13 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781843231684
Monica Saunders Lewis 07 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848515420
Diawl y Wasg Geraint Evans 24 Mai 2013 Y Lolfa ISBN 9781847716712
Dylluan Wen, Y Angharad Jones 14 Mai 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781859022771
Paris Wiliam Owen Roberts 20 Mawrth 2013 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396527
Ieuan Bythwyrdd Joanna Davies 28 Chwefror 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848514386
3:00am Tradwy Aled Islwyn 13 Chwefror 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848514201
Stori Sydyn: Inc Manon Steffan Ros 10 Ionawr 2013 Y Lolfa ISBN 9781847716330
Cyw Haul Twm Miall 18 Rhagfyr 2012 Y Lolfa ISBN 9781847716262
Tarw Pres Alun Cob 12 Rhagfyr 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848515406
Madamrygbi - Y Briodas Rhian Madamrygbi Davies 29 Tachwedd 2012 Y Lolfa ISBN 9781847716255
Helyntion Hogan Wyllt Mari Jones-Williams 27 Tachwedd 2012 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273729
Cig a Gwaed Dewi Prysor 26 Tachwedd 2012 Y Lolfa ISBN 9781847715159
Lliwiau'r Eira Alun Jones 16 Tachwedd 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848515512
Teulu Lleucu Roberts 13 Tachwedd 2012 Y Lolfa ISBN 9781847715197
Dan yr Wyneb John Alwyn Griffiths 12 Tachwedd 2012 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845274047
Pla, Y Wiliam Owen Roberts 09 Tachwedd 2012 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396596
Heulfan Llwyd Owen 31 Hydref 2012 Y Lolfa ISBN 9781847715142
Cyw Melyn y Fall Gwen Parrott 25 Hydref 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848514188
Groes Naidd, Y Lyn Jones, Mel Hopkins 23 Hydref 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848515390
Ffowc o Flwyddyn David Ffowc 22 Hydref 2012 Y Lolfa ISBN 9781847715234
Dawns Ganol Dydd John Gruffydd Jones 17 Hydref 2012 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424366
Blasu Manon Steffan Ros 12 Hydref 2012 Y Lolfa ISBN 9781847713827
Ifan Jones a'r Fedal Gee Harri Parri 03 Hydref 2012 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424359
I Ble'r Aeth Haul y Bore? Eirug Wyn 03 Hydref 2012 Y Lolfa ISBN 9780862434359
Llwch yn yr Haul Marlyn Samuel 26 Medi 2012 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742821
Yn y Gwaed Geraint V. Jones 12 Medi 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848512023
Afallon - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2012 Robat Gruffudd 07 Awst 2012 Y Lolfa ISBN 9781847715265
Rhyw Fath o Ynfytyn Lleucu Roberts 07 Awst 2012 Y Lolfa ISBN 9781847713742
Tapas Guto Dafydd, Manon Eames, Bethan Gwanas, Janice Jones, Ioan Kidd, Grace Roberts, Eleri Llewelyn Morris, Manon Wyn Williams 26 Gorffennaf 2012 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742814
Ras Olaf Harri Selwyn Tony Bianchi 04 Gorffennaf 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848513631
Gwreiddyn Chwerw Jerry Hunter 26 Mehefin 2012 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742807
Mab y Cychwr Haf Llewelyn 28 Mai 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714435
Camu'n Ôl a Storïau Eraill Glyn Adda 09 Mai 2012 Dalen Newydd ISBN 9780956651679
Kate Roberts a'r Ystlum - A Dirgelion Eraill Mihangel Morgan 28 Mawrth 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714411
Derwyddon, Y: Y Maen Rhial Jean-Luc Istin, Thierry Jigourel Alun Ceri Jones, 27 Mawrth 2012 Dalen ISBN 9781906587246
Un Nos Ola Leuad Caradog Prichard 21 Mawrth 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714701
Min y Môr Mared Lewis 20 Mawrth 2012 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742791
[[Y Tŷ Ger y Traeth}Tŷ Ger y Traeth, Y]] Gareth F. Williams 01 Mawrth 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714350
Stafell Ddirgel, Y Marion Eames 22 Chwefror 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781859021835
Stori Sydyn: Hunllef Manon Steffan Ros 16 Ionawr 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714077
Barato Gwen Pritchard Jones 02 Rhagfyr 2011 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424243
Castiau Hogyn Drwg Pedr Wynn-Jones 16 Tachwedd 2011 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273675
Pwll Ynfyd Alun Cob 15 Tachwedd 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848514492
Paid â Deud Eigra Lewis Roberts 26 Hydref 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848514485
Un o Ble Wyt Ti? Ioan Kidd 26 Hydref 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848512924
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor y Preseli Eirwyn George 25 Hydref 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713971
Glywsoch Chi Stori? Emily Huws 24 Hydref 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848514409
Dyddiadur Ffarmwr Ffowc David Ffowc 13 Hydref 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713377
Cysgod y Cryman Islwyn Ffowc Elis 28 Medi 2011 Gwasg Gomer ISBN 9780863837104
Traed Mewn Cyffion Kate Roberts 28 Medi 2011 Gwasg Gomer ISBN 9780863834806
Daith, Y Lloyd Jones 27 Medi 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713261
Brithyll Dewi Prysor 22 Awst 2011 Y Lolfa ISBN 9780862439309
Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr Alun Jones 11 Awst 2011 Gwasg Gomer ISBN 9780850888010
3 o Lyfrau Daniel Davies (Pecyn Bargen) Daniel Davies 08 Awst 2011 Y Lolfa ISBN 9781847714008
Neb Ond Ni: Enillydd y Fedal Ryddiaith 2011 Manon Rhys 03 Awst 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848514300
Atsain y Tonnau John Gwynne 26 Gorffennaf 2011 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273392
Mr Perffaith Joanna Davies 21 Gorffennaf 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513525
Storïwr, Y Jon Gower 13 Gorffennaf 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848512412
Llofrudd yn y Pentre Bach Gwynfor Lloyd Griffiths 21 Mehefin 2011 Gw. Disgrifiad/See Description
Dyn Pob Un Euron Griffith 14 Mehefin 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713667
Yn y Tŷ Hwn Sian Northey 06 Mai 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848511583
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor y Cymoedd Cennard Davies 06 Mai 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713254
[Wylan Deg, Yr Kate Roberts 30 Mawrth 2011 Gwasg Gee ISBN 9781904554110
Stryd y Glep Kate Roberts 30 Mawrth 2011 Gwasg Gee ISBN 9781904554127
Hen Blant Bach Gwen Parrott 28 Mawrth 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513228
Un Ddinas, Dau Fyd Llwyd Owen 04 Mawrth 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713223
Pantglas Mihangel Morgan 23 Chwefror 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713186
Cyfres Stori Sydyn: Tacsi i Hunllef Gareth F. Williams 27 Ionawr 2011 Y Lolfa ISBN 9781847712974
Awr y Locustiaid Fflur Dafydd 24 Tachwedd 2010 Y Lolfa ISBN 9780862439828
Pwy Faga Ddefed? Ifan Gruffydd 24 Tachwedd 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712899
Creigiau Aberdaron Gareth F. Williams 24 Tachwedd 2010 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742685
Cysgod yr Aur Du Eiddwen Jones 22 Tachwedd 2010 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9780956322913
Lladd Duw Dewi Prysor 15 Tachwedd 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712820
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Pregethwr Goronwy Evans 09 Tachwedd 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712837
Derwyddon, Y: Cylch y Cedyrn Jean-Luc Istin, Thierry Jigourel Alun Ceri Jones, 01 Tachwedd 2010 Dalen ISBN 9781906587208
Pietà Gwen Pritchard Jones 28 Hydref 2010 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781907424069
Nefar in Ewrop - Y Dyn Dŵad, Goronwy Jones Dafydd Huws 26 Hydref 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712660
Si Bêi - Helyntion Wil Bach Saer Geraint V. Jones 21 Hydref 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848512948
Argraff Gyntaf, Yr Ifan Morgan Jones 26 Awst 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712677
Ar Ddannedd y Plant Elfyn Pritchard 02 Awst 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848512511
Ar Lan y Môr y Mae John Gwynne 28 Gorffennaf 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272913
Teleduwiol Gareth Miles 21 Gorffennaf 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272968
Cyffesion Geordie Oddi Cartref Tony Bianchi 25 Mehefin 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848512085
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Garnon Garnon Davies Emyr Llywelyn 18 Mehefin 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712691
Maison du Soleil, Y Mared Lewis 15 Mehefin 2010 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742494
Mei Ling a Meirion Gareth F. Williams 24 Mai 2010 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742623
Mynd dan Groen Sonia Edwards 30 Ebrill 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848512399
Llafnau Geraint Evans 27 Ebrill 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712035
Graig, Y Haf Llewelyn 21 Ebrill 2010 Y Lolfa ISBN 9781847712172
Gwyn eu Byd Gwen Parrott 06 Ebrill 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848512122
Ar Drywydd y Duwiau Emlyn Gomer Roberts 25 Mawrth 2010 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742609
Trosiadau/Translations: The Life of Rebecca Jones/O! Tyn y Gorchudd Angharad Price Lloyd Jones, 19 Mawrth 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848511750
Martha, Jac a Sianco Caryl Lewis 15 Mawrth 2010 Y Lolfa ISBN 9780862437534
Tywyll Heno Kate Roberts 12 Mawrth 2010 Gwasg Gee ISBN 9781904554073
Caersaint Angharad Price 25 Chwefror 2010 Y Lolfa ISBN 9781847711717
Hyn o Fyd Kate Roberts 24 Chwefror 2010 Gwasg Gee ISBN 9781904554066
Cyfres Stori Sydyn: Hiwmor Nigel Nigel Owens 19 Chwefror 2010 Y Lolfa ISBN 9781847711755
Derwyddon, Y: Y Cynhaeaf Cyntaf (Pecyn o Dri Llyfr) Jean-Luc Istin, Thierry Jigourel Alun Ceri Jones, 08 Ionawr 2010 Dalen ISBN 9781906587130
Trydydd Peth, Y (Print Bras) Siân Melangell Dafydd 23 Rhagfyr 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848511606
Cyfres Stori Sydyn: Y Rhwyd Caryl Lewis 15 Rhagfyr 2009 Y Lolfa ISBN 9780862439422
Cyfres Stori Sydyn: Os Mêts ... Bethan Gwanas 15 Rhagfyr 2009 Y Lolfa ISBN 9780862439408
Naw Mis Caryl Lewis 02 Rhagfyr 2009 Y Lolfa ISBN 9781847710840
Hogan Horni Isio Mwy Menna Medi 26 Tachwedd 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781843239918
Te yn y Grug Kate Roberts 26 Tachwedd 2009 Gwasg Gee ISBN 9781904554059
Alias, Myth a Jones: Comic gan y Dyn Dŵad, Goronwy Jones Dafydd Huws 25 Tachwedd 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711700
Haf o Hyd Geraint Lewis 25 Tachwedd 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272548
Cymer y Seren Cefin Roberts 25 Tachwedd 2009 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742579
Drychiolaethau Gwyn Thomas 11 Tachwedd 2009 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845966
Mân Esgyrn Sian Owen 29 Hydref 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848511507
Hi a Fi Eigra Lewis Roberts 29 Hydref 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848510609
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor y Cofi Dewi Rhys 28 Hydref 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711885
Chwilio am Sebastian Pierce Tony Bianchi 28 Hydref 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781843239901
Mr Blaidd Llwyd Owen 26 Hydref 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711762
Derwyddon, Y: Gwayw'r Goruchaf Jean-Luc Istin, Thierry Jigourel Alun Ceri Jones, 22 Hydref 2009 Dalen ISBN 9781906587123
O'r Cyrion Ioan Kidd 15 Hydref 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781843236986
Petrograd Wiliam Owen Roberts 01 Medi 2009 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396107
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Dilwyn Morgan Dilwyn Morgan 07 Awst 2009 Y Lolfa ISBN 9781847710802
Trydydd Peth, Y – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2009 Siân Melangell Dafydd 05 Awst 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848510906
Llyfrgell, Y – Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2009 Fflur Dafydd 04 Awst 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711694
Cornel Aur Manon Rhys 03 Awst 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848511064
Pili Pala Catrin Dafydd 01 Awst 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781843237068
Tiwniwr Piano, Y Catrin Dafydd 29 Gorffennaf 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781843239000
Maen Nhw'n Siarad Amdana i Meic Hughes 28 Gorffennaf 2009 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845874
Ferch ar y Ffordd, Y Lleucu Roberts 20 Gorffennaf 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711397
Fel Aderyn Manon Steffan Ros 20 Gorffennaf 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711205
Milwr Bychan Nesta Aled Islwyn 25 Mehefin 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848510913
Gadael Lennon Bet Jones 24 Mehefin 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711434
Dŵr, Y Lloyd Jones 24 Mehefin 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711335
Nest B. Siân Reeves 23 Mehefin 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781843239482
Hei-Ho! Daniel Davies 05 Mehefin 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711403
Dyfi Jyncshiyn – y ddynes yn yr haul Gareth F. Williams 26 Mai 2009 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742555
Gwrach y Gwyllt Bethan Gwanas 06 Mai 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781843232261
O Ran (Print Bras) Mererid Hopwood 08 Ebrill 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848510593
Dala'r Llanw Jon Gower 08 Ebrill 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781848510661
Mae Heddwch yn Brifo Martin Huws 08 Ebrill 2009 Gwasg Gomer ISBN 9781843239925
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Clive Clive Rowlands 23 Mawrth 2009 Y Lolfa ISBN 9781847710789
Llwybr, Y Geraint Evans 03 Mawrth 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711236
20 Stori Fer - Cyfrol 1 Amrywiol/Various Emyr Llywelyn 19 Chwefror 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711229
20 Stori Fer – Cyfrol 2 Amrywiol/Various Emyr Llywelyn 19 Chwefror 2009 Y Lolfa ISBN 9781847711199
Dolenni Hud Owen Martell 26 Tachwedd 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781848510326
Plu Caryl Lewis 20 Tachwedd 2008 Y Lolfa ISBN 9781847711045
Tinboethach Bethan Gwanas 19 Tachwedd 2008 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742517
Crawia Dewi Prysor 12 Tachwedd 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710888
Teulu Lòrd Bach Geraint V. Jones 07 Tachwedd 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781848510173
Anweledig, Yr Llion Iwan 24 Hydref 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781848510302
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor John Ogwen John Ogwen 22 Hydref 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710796
Cyfres Clasuron Honno: Pererinion a Storïau Hen Ferch Jane Ann Jones Cathryn A. Charnell-White 20 Hydref 2008 Honno ISBN 9781870206990
Tonnau Tryweryn Martin Davis 16 Hydref 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710765
Dynion Dieflig Dyfed Wyn Edwards 15 Hydref 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710628
Hi Yw fy Ffrind Bethan Gwanas 01 Hydref 2008 Y Lolfa ISBN 9780862437275
Ffreshars Joanna Davies 21 Awst 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781843239680
O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008 Mererid Hopwood 06 Awst 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781843239826
Yn Hon Bu Afon Unwaith Aled Jones Williams 06 Awst 2008 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845713
Igam Ogam (Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2008) Ifan Morgan Jones 05 Awst 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710918
Dyn Handi, Y Sion White, Catrin Dafydd 29 Gorffennaf 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710543
Omlet Nia Medi 30 Mai 2008 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742180
Hiwmor Llafar Gwlad Myrddin ap Dafydd 30 Ebrill 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271770
Un Nos Ola Leuad Caradog Prichard 14 Ebrill 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710642
Nerth Bôn Braich Amrywiol/Various 09 Ebrill 2008 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845614
Beti Bwt Bet Jones 30 Mawrth 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710413
Bronco Gwyn Thomas 26 Chwefror 2008 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781906396145
Cyfres Stori Sydyn: Jackie Jones Caryl Lewis 22 Chwefror 2008 Y Lolfa ISBN 9781847710406
Lili dan yr Eira Meinir Pierce Jones 01 Chwefror 2008 Gwasg Gomer ISBN 9781843237037
Derwyddon, Y: Cyfaredd Caer Is Jean-Luc Istin, Thierry Jigourel Alun Ceri Jones, 26 Tachwedd 2007 Dalen ISBN 9780955136689
Madarch Dewi Prysor 23 Tachwedd 2007 Y Lolfa ISBN 9781847710109
Ergyd Olaf, Yr Llwyd Owen 15 Tachwedd 2007 Y Lolfa ISBN 9781847710116
Rhannu'r Tŷ Eigra Lewis Roberts 15 Tachwedd 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843233206
Tinboeth Bethan Gwanas 14 Tachwedd 2007 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742449
Moch a Straeon Eraill, Y Dyfed Edwards 07 Tachwedd 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271343
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Idris a Charles Idris Charles 31 Hydref 2007 Y Lolfa ISBN 9781847710024
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Sir Gâr Peter Hughes Griffiths 31 Hydref 2007 Y Lolfa ISBN 9781847710017
Mae Llygaid gan y Lleuad Elin Llwyd Morgan 31 Hydref 2007 Y Lolfa ISBN 9781847710093
Dyfi Jyncshiyn - y dyn blin Gareth F. Williams 30 Hydref 2007 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742418
Carreg wrth Garreg Eigra Lewis Roberts 29 Hydref 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843238645
Wrth fy Nagrau i Angharad Tomos 24 Hydref 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271527
Proffwyd a'i Ddwy Jesebel, Y W. T. Davies, Gareth Miles 24 Hydref 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271350
Er Budd Babis Ballybunion Harri Parri 03 Hydref 2007 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845577
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Pontshân Eirwyn Pontshân Lyn Ebenezer 21 Medi 2007 Y Lolfa ISBN 9780862439767
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Pws Dewi Pws Morris Lyn Ebenezer 21 Medi 2007 Y Lolfa ISBN 9780862439972
Rhodd Mam (Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007) Mary Annes Payne 08 Awst 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843238638
Pryfeta (Nofel Fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir y Fflint a'r Cyffiniau 2007) Tony Bianchi 07 Awst 2007 Y Lolfa ISBN 9780862439996
Sibrydion o Andromeda Emyr Wyn Roberts 31 Gorffennaf 2007 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742296
Hogan Horni Menna Medi 31 Gorffennaf 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843237297
Wedodd e 'Na?! Doethineb a Doniolwch Plant Richard Thomas 20 Gorffennaf 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843238553
Cestyll yn y Cymylau Mihangel Morgan 27 Mehefin 2007 Y Lolfa ISBN 9780862439798
Wythnos yng Nghymru Fydd Islwyn Ffowc Elis 25 Mehefin 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843238621
Gwylliaid Glyndŵr Daniel Davies 04 Mehefin 2007 Y Lolfa ISBN 9780862439873
Fy Mrawd a Minnau Alun Jones 26 Ebrill 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843237891
Gemydd, Y Caryl Lewis 29 Mawrth 2007 Y Lolfa ISBN 9780862438012
Helygen Gam, Yr John Roberts 15 Mawrth 2007 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845492
Cyfres Stori Sydyn: Tacsi i'r Tywyllwch Gareth F. Williams 19 Chwefror 2007 Y Lolfa ISBN 9780862439439
Fyny Lawr Meleri Wyn James 04 Rhagfyr 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843237600
Euog Llion Iwan 30 Tachwedd 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843237594
Ffydd, Gobaith, Cariad Llwyd Owen 22 Tachwedd 2006 Y Lolfa ISBN 9780862439392
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Sir Benfro Mair Garnon Emyr Llywelyn 08 Tachwedd 2006 Y Lolfa ISBN 9780862439323
Ychydig Is Na'r Angylion Aled Jones Williams 08 Tachwedd 2006 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845478
Harris: Gŵr Duw â Thraed o Glai Herbert Hughes 31 Hydref 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843237198
Derwyddon, Y: Dirgelwch yr Ogam Jean-Luc Istin, Thierry Jigourel Alun Ceri Jones, 03 Hydref 2006 Dalen ISBN 9780955136634
Hi Oedd fy Ffrind Bethan Gwanas 27 Medi 2006 Y Lolfa ISBN 9780862439224
Atyniad - Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006 Fflur Dafydd 09 Awst 2006 Y Lolfa ISBN 9780862439330
Dygwyl Eneidiau - Nofel Fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006 Gwen Pritchard Jones 08 Awst 2006 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742302
Twist ar Ugain Daniel Davies 02 Awst 2006 Y Lolfa ISBN 9780862438708
Ddraig Goch, Y Emlyn Roberts 12 Gorffennaf 2006 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742289
Gwe o Gelwyddau Delyth George 30 Mai 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843237174
Cyfres Stori Sydyn: Brân i Bob Brân... Rowan Coleman Mandi Morse, Dafydd Morse 15 Mai 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843237211
Cyfres Stori Sydyn: Dŵr Dwfn Conn Iggulden Elin Meek, 15 Mai 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843236894
Lladd Amser Lyn Ebenezer 12 Ebrill 2006 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742272
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor y Cardi Emyr Llywelyn 30 Mawrth 2006 Y Lolfa ISBN 9780862438944
Rhoces Fowr Marged Lloyd Jones 28 Mawrth 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843236696
Llond Wagan o Chwerthin! Ifan Glyn 22 Mawrth 2006 Llyfrau Llais ISBN 9780954958176
Cyfres Stori Sydyn: Jake Geraint V. Jones 27 Chwefror 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843236832
Cyfres Stori Sydyn: Parti Ann Haf Meleri Wyn James 27 Chwefror 2006 Gwasg Gomer ISBN 9781843236849
Dirgel Ddyn Mihangel Morgan 24 Chwefror 2006 Y Lolfa ISBN 9780862438937
Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau Llwyd Owen 24 Chwefror 2006 Y Lolfa ISBN 9780862438609
Glas Hazel Charles Evans 21 Chwefror 2006 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270308
Esgyrn Bach Tony Bianchi 03 Chwefror 2006 Y Lolfa ISBN 9780862438623
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Dai Jones Lyn Ebenezer 30 Tachwedd 2005 Y Lolfa ISBN 9780862438456
Penbleth Dynol Ryw Ralf König Alun Ceri Jones, 15 Tachwedd 2005 Dalen ISBN 9780955136603
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor Lyn Ebenezer Lyn Ebenezer 11 Tachwedd 2005 Y Lolfa ISBN 9780862438463
Lliwiau Liw Nos Fflur Dafydd 11 Tachwedd 2005 Y Lolfa ISBN 9780862438494
Troi Clust Fyddar Lleucu Roberts 11 Tachwedd 2005 Y Lolfa ISBN 9780862438470
Lladdwr Llion Iwan 10 Tachwedd 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843235620
Oni Bai Eigra Lewis Roberts 09 Tachwedd 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843235637
Newyddion y Ffoltia Mawr Wil Sam 02 Tachwedd 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270049
Corcyn Heddwch Beca Brown 02 Tachwedd 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270032
Lleidr Da Gareth Miles 26 Hydref 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270056
Nicyrs Dafydd Meirion 12 Hydref 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270148
Daliwr Lladron, Y Gwynfor Lloyd Griffiths 30 Medi 2005 Kenfig Society
Sach Winwns, Y Gary Slaymaker 29 Medi 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843235729
Darnau - Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Eryri a'r Cyffiniau 2005 Dylan Iorwerth 04 Awst 2005 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742166
Chwarter Call - Y Dyn Dŵad Dafydd Huws 02 Awst 2005 Y Lolfa ISBN 9780862437947
I Fyd Sy Well: Nofel Fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau 2005 Sian Eirian Rees Davies 02 Awst 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843235736
Heliwr, Yr - Si Sô Jac y Do Lyn Ebenezer 31 Gorffennaf 2005 Y Lolfa ISBN 9780862437961
Clwyfau Penri Jones 01 Mehefin 2005 Y Lolfa ISBN 9780862437268
Cnegwarth o Had Maip John Idris Owen 01 Mai 2005 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742142
Gongol Felys, Y Meinir Pierce Jones 01 Mai 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843235224
Iesu Tirion Lleucu Roberts 29 Ebrill 2005 Y Lolfa ISBN 9780862437992
Si Hei Lwli Angharad Tomos 27 Ebrill 2005 Y Lolfa ISBN 9780862432515
Smôc Gron Bach Eirug Wyn 27 Ebrill 2005 Y Lolfa ISBN 9780862433314
Rara Avis Manon Rhys 01 Ebrill 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843235316
Ei Uffern ei Hun Geraint V. Jones 30 Mawrth 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843233718
Nes at Baradwys, Yn 01 Mawrth 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819520
Fel Nerthol Wynt Elfyn Pritchard 31 Ionawr 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843234906
Tocyn i'r Nefoedd Dafydd Llewelyn 18 Tachwedd 2004 Dref Wen ISBN 9781855966475
Syth o'r Nyth Janet Aethwy, Llio Silyn 11 Tachwedd 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843234593
Traed Oer Mari Emlyn 11 Tachwedd 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843234388
Zen Geraint V. Jones 11 Tachwedd 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819285
Esgid Wag Mared Lewis 29 Hydref 2004 Dref Wen ISBN 9781855966468
Rhagom Angharad Tomos 29 Hydref 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819391
Dyn a Blannai Goed, Y Jean Giono Martin Davis, 15 Hydref 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819407
Pin-yp Janice Jones 30 Medi 2004 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845041
Ar Blaned Arall Dafydd Meirion 30 Medi 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819247
Llaw Wen, Y Alun Jones 30 Medi 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843234418
Saith Pechod Marwol Mihangel Morgan 31 Awst 2004 Y Lolfa ISBN 9780862433048
Carnifal Robat Gruffudd 26 Awst 2004 Y Lolfa ISBN 9780862436759
Wele'n Gwawrio Angharad Tomos 26 Awst 2004 Y Lolfa ISBN 9780862434328
Rhaid i Bopeth Newid Grahame Davies 23 Awst 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843234128
Symudliw - Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd 2004 Annes Glynn 05 Awst 2004 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742098
Un Diwrnod yn yr Eisteddfod - Gwobr Goffa Daniel Owen 2004 Robin Llywelyn 04 Awst 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843234135
Walia Wigli Goronwy Jones 29 Gorffennaf 2004 Y Lolfa ISBN 9780862436964
Gaucho o'r Ffos Halen, Y Carlos Dante Ferrari Gareth Miles, 26 Gorffennaf 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819223
Hen Bwerau, Yr - Detholiad o Ddyddiadur Dychmygol Evan Roberts y Diwygiwr Ifor ap Gwilym 21 Gorffennaf 2004 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314722
Trosiadau / Translations: Si Hei Lwli / Twilight Song Angharad Tomos Elin ap Hywel, 15 Gorffennaf 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843233671
Corachod Digartref - Llên Meicro Sian Northey 15 Gorffennaf 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819230
Band yr Hendra, Wmpa-Wmpa! Geraint Jones 15 Gorffennaf 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819216
Rhwng y Nefoedd a Las Vegas Elin Llwyd Morgan 01 Gorffennaf 2004 Y Lolfa ISBN 9780862437251
Hidden Dragons / Gwir a Grymus: New Writing by Disabled People in Wales / Ysgrifennu gan Bobl Anabl yng Nghymru Allan Sutherland, Elin ap Hywel 01 Mehefin 2004 Parthian Books ISBN 9781902638393
Rhy Iach - Storïau Byrion Bobi Jones (R.M. Jones) 01 Mehefin 2004 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437653
Casglwr Llion Iwan 07 Mai 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843233534
Aur yn y Gwallt - Casgliad o Straeon Byrion Cyfoes Aled Lewis Evans 19 Ebrill 2004 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781904845003
Dal dy Dir Iola Jôns 15 Ebrill 2004 Gwasg Gomer ISBN 9781843233756
Chwalfa T. Rowland Hughes 15 Mawrth 2004 Gwasg Gomer ISBN 9780863838781
Dyn yn y Cefn heb Fwstásh, Y Eirug Wyn 01 Mawrth 2004 Y Lolfa ISBN 9780862437350
Angerdd Angheuol Per Denez Rhisiart Hincks Rhisiart Hincks, Jenny Pye, Gwenno Sven-Myer 17 Chwefror 2004 Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ISBN 9781856448512
Daw Eto Haul Geraint Lewis 02 Rhagfyr 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818691
Radio Rafins Dafydd Meirion 02 Rhagfyr 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818622
Merch Noeth Sonia Edwards 02 Rhagfyr 2003 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742012
Dyn yr Eiliad Owen Martell 01 Rhagfyr 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843233053
Croniclau Pentre Simon Mihangel Morgan 01 Rhagfyr 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436803
Cleddyf Llym Daufiniog Elgan Philip Davies 01 Rhagfyr 2003 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416915
One Moonlit Night / Un Nos Ola Leuad Caradog Prichard Philip Mitchell, 25 Tachwedd 2003 Penguin ISBN 9780141180618
Elain Sonia Edwards 04 Tachwedd 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843233046
Ffatri Serch Gareth Miles 03 Tachwedd 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818646
Un Nos Ola Leuad Caradog Prichard 01 Tachwedd 2003 Gwasg Gwalia ISBN 9781871734003
Os Dianc Rhai Martin Davis 24 Hydref 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436636
Eiramango a'r Tebot Pinc Harri Parri 01 Hydref 2003 Gwasg y Bwthyn ISBN 9781903314630
Dim Niwed Martin Huws 01 Hydref 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818486
Dihirod Dyfed Bethan Phillips 11 Awst 2003 Hughes ISBN 9780852840931
Pan Ddaw'r Dydd...? - Gwobr Goffa Daniel Owen 2003 Elfyn Pritchard 08 Awst 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843232872
Brwydr y Bradwr - Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau 2003 Cefin Roberts 08 Awst 2003 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741961
Cyfres Clasuron Honno: Sioned Winnie Parry Ceridwen Lloyd-Morgan, Kathryn Hughes 01 Awst 2003 Honno ISBN 9781870206037
Gwenynen Bigog Meleri Wyn James 01 Awst 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843232278
Ar Dân Sioned Lleinau 20 Gorffennaf 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843232827
Sna'm Llonydd i Ga'l! 1 Margiad Roberts 10 Gorffennaf 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818363
Dal Hi! Caryl Lewis 30 Mehefin 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436629
Dial yr Hanner Brawd Arwel Vittle 02 Mehefin 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436612
Hogyn Syrcas Mary Annes Payne 01 Mawrth 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843232223
Draw dros y Tonnau Bach Alun Jones 15 Ionawr 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843230519
Sna'm Llonydd i Ga'l 2 Margiad Roberts 01 Rhagfyr 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817960
Hen Friwiau Dyfed Edwards 01 Rhagfyr 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818028
Pan Oeddwn Fachgen Mihangel Morgan 30 Tachwedd 2002 Y Lolfa ISBN 9780862436483
I Lawr Ymhlith y Werin Aled Islwyn 01 Tachwedd 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231899
Cydio Mewn Cwilsyn Rhiannon Davies Jones 01 Tachwedd 2002 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741893
Merch y Gelli Fflorens Roberts 01 Tachwedd 2002 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314418
Cyfres Clasuron Hughes: Rhys Lewis Daniel Owen E.G. Millward 30 Hydref 2002 Hughes ISBN 9780852841181
Cam wrth Gam Mari Emlyn 02 Hydref 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230908
Tewach Na Dŵr Dylan Jones 01 Hydref 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231950
Bitsh! - Gwobr Goffa Daniel Owen 2002 Eirug Wyn 01 Hydref 2002 Y Lolfa ISBN 9780862436445
Trôns Dafydd Meirion 01 Hydref 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817786
Mabinogi, Y - Nofel Graffig Mike Collins 01 Hydref 2002 Hughes ISBN 9780852843130
Sawl Math o Gath Gwyn Thomas 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817823
Cwmtec Gareth Miles 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817731
Tomos, Neli Ann a Marged - Llyfr 7 o Helyntion Tomos a Marged W. J. Gruffydd 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231448
X Geraint Lewis 01 Mehefin 2002 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817724
Dydd oedd a Diwedd Iddo Gwynn ap Gwilym 01 Mai 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230922
Caffi, Y Aled Lewis Evans 10 Ebrill 2002 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314425
Lleidr Amser Terry Pratchett Dyfrig Parri, 01 Ebrill 2002 Rily ISBN 9781904357001
Lôn Gweunydd Ifor Wyn Williams 01 Ebrill 2002 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314319
Amdani! Bethan Evans 01 Mawrth 2002 Y Lolfa ISBN 9780862434199
Siabwcho Marged Lloyd Jones 01 Mawrth 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230588
Paradwys Wiliam Owen Roberts 06 Rhagfyr 2001 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437509
Dyddiadur Alci Hypocondriac Gruffydd Meredith 03 Rhagfyr 2001 Y Lolfa ISBN 9780862436001
Catrin Jones a'i Chwmni Meleri Wyn James 03 Rhagfyr 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230564
Catrin Jones yn Unig Meleri Wyn James 03 Rhagfyr 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029077
Chwedlau Nant Gors Ddu - Llyfr 6 o Helyntion Tomos a Marged W. J. Gruffydd 01 Rhagfyr 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230359
Shamus Mulligan a'r Parot Harri Parri 01 Tachwedd 2001 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314302
Sgrech Rhyfel Martin Huws 01 Tachwedd 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817564
Pi ÂR Dafydd Meirion 01 Tachwedd 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817557
Goeden Wen, Y Sonia Edwards 31 Hydref 2001 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741770
Trwy'r Tywyllwch - Cyfrol y Fedal Ryddiaith 2001 Elfyn Pritchard 01 Awst 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230298
Agor y Ffenestri - Cyfrol o Lenyddiaeth y Wladfa Er y Flwyddyn 1975 Cathrin Williams 01 Awst 2001 Cymdeithas Cymru / Ariannin ISBN 9781903314272
Llafur Cariad Gareth Miles 01 Awst 2001 Hughes ISBN 9780852843116
Catrin o Ferain R. Cyril Hughes 30 Gorffennaf 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230120
Ddynes Ddirgel, Y Mihangel Morgan 30 Gorffennaf 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435752
Ein Llyw Cyntaf Jan Morris Twm Morys, 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781843230311
I Dir Neb Eirug Wyn 01 Gorffennaf 2001 Y Lolfa ISBN 9780862434984
Trosiadau / Translations: Triptych R. Gerallt Jones 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029916
Pelé, Gerson a'r Angel Daniel Davies 01 Gorffennaf 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435769
O Law i Law T. Rowland Hughes 05 Mehefin 2001 Gwasg Gomer ISBN 9780863837036
Cywion Nell Robert Barnard Peredur Lynch, 04 Ebrill 2001 Gwasg Taf ISBN 9780948469718
Rhyddhad? - Casgliad o Straeon Byrion Marlis Jones 04 Ebrill 2001 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314135
Am Fod Seth yn Angel Aled Islwyn 04 Ebrill 2001 Gwasg Gomer ISBN 9781859029879
Straeon Bob Lliw Eleri Llewelyn Morris 01 Ebrill 2001 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780953855469
Dilyn 'Sgwarnog Annes Glynn 26 Chwefror 2001 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741732
Gobaith a Storïau Eraill Kate Roberts 01 Chwefror 2001 Gwasg Gee ISBN 9780707403281
Prynu Dol a Storïau Eraill Kate Roberts 01 Ionawr 2001 Gwasg Gee ISBN 9780000871039
Ffair Gaeaf a Storïau Eraill Kate Roberts 01 Rhagfyr 2000 Gwasg Gee ISBN 9780000173737
Cathod a Chŵn Mihangel Morgan 27 Tachwedd 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435295
O'r Canol i Lawr Emyr Huws Jones 08 Tachwedd 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435233
'Ias yng Ngruddiau'r Rhosyn, Yr' Gwyn Llewelyn 01 Tachwedd 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816543
Omega Geraint V. Jones 01 Tachwedd 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816598
Goreuon Storïau Kate Roberts Kate Roberts Harri Pritchard Jones 01 Medi 2000 Gwasg Gee ISBN 9780707403021
Storïau'r Troad - Rhyddiaith Newydd i'r Mileniwm Manon Rhys 01 Awst 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028032
Cur y Nos - Nofel Fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 2000 Geraint V. Jones 01 Awst 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816499
Talu'r Pris Arwel Vittle 01 Awst 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435080
Tri Mochyn Bach - Enilydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 2000 Eirug Wyn 01 Awst 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435530
Newid Aelwyd - Llyfr 5 o Helyntion Tomos a Marged W.J. Gruffydd 01 Awst 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028278
Estyn yr Haul - Blodeugerdd Ryddiaith o Waith Awduron Sir Benfro yn yr Ugeinfed Ganrif Eirwyn George 31 Gorffennaf 2000 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9781900437363
Meudwy a Storïau Gaeleg Eraill, Y John Stoddart, 01 Gorffennaf 2000 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741633
Dim Heddwch Lyn Ebenezer 01 Gorffennaf 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435219
Gwneud Môr a Mynydd Gwyneth Glyn Evans, Lowri Davies, Esyllt Nest Roberts 02 Mehefin 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816345
Porc Peis Bach Wynford Ellis Owen 02 Mehefin 2000 Hughes ISBN 9780852843000
Graith, Y Elena Puw Morgan 01 Mehefin 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859027455
Mas Mair Evans 01 Mehefin 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028773
Cadw dy Ffydd, Brawd Owen Martell 08 Ebrill 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028612
Pigion 2000: Geiriau'n Chwerthin - Casgliad o Ryddiaith Ysgafn Tegwyn Jones 01 Mawrth 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815195
Pigion 2000: D.J. Williams - 'Hanes Gwych ei Filltir Sgwâr' D.J. Williams Tegwyn Jones 01 Mawrth 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815171
Pigion 2000: Saunders Lewis - 'Sefwch gyda Mi' Dafydd Glyn Jones 01 Mawrth 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815164
Romeo a Straeon Eraill Gareth Miles 02 Rhagfyr 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815515
Cyfryngis Alwen Williams 02 Rhagfyr 1999 Y Lolfa ISBN 9780862435073
Corff yn y Parc, Y - A Storïau Ffeithiol Eraill Mihangel Morgan 02 Tachwedd 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815911
Pigion 2000: O.M. Edwards - 'I Godi'r Hen Wlad yn ei Hôl' O.M. Edwards Tegwyn Jones 02 Tachwedd 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815157
Asasin Geraint V. Jones 02 Tachwedd 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815805
Diwrnod Da o Waith Meleri Wyn James 01 Tachwedd 1999 Y Lolfa ISBN 9780862435066
Llwybrau Tywyll Dyfed Edwards 01 Hydref 1999 Y Lolfa ISBN 9780862435059
Fflamio - Gwobr Goffa Daniel Owen 1999 Ann Pierce Jones 01 Awst 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027097
Rhwng Noson Wen a Phlygain - Cyfrol y Fedal Ryddiaith 1999 Sonia Edwards 01 Awst 1999 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741596
Palmant Aur, Y: 3. Cwilt Rhacs Manon Rhys 01 Awst 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027882
Stori'r Dydd - Straeon y Babell Lên, Môn '99 Ken Owen 31 Gorffennaf 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815881
Pigion 2000: Islwyn Ffowc Elis - 'Lleoedd Fel Lleifior' Islwyn Ffowc Elis Tegwyn Jones 31 Gorffennaf 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815096
Pigion 2000: Kate Roberts - Straeon y Lôn Wen Kate Roberts Tegwyn Jones 31 Gorffennaf 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815102
Paid Ag Edrych Arna I Gwynn Llywelyn 31 Gorffennaf 1999 Gwasg Gee ISBN 9780707403267
Ar Lechan Lân Geraint V. Jones 01 Gorffennaf 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815799
Llanw a Thrai Beryl Stafford Williams 01 Gorffennaf 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027462
Senedd a Satan Marcel Williams 01 Gorffennaf 1999 Y Lolfa ISBN 9780862434991
Tania'r Tacsi Angharad Price 30 Mehefin 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027516
Eisiau Byw Gwyneth Carey 01 Mehefin 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859026199
Palmant Aur, Y: 2. Rhannu'r Gwely Manon Rhys 20 Ebrill 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027264
Ar Chwarae Bach B.M. Gill Ieuan Griffith, 14 Ebrill 1999 Gwasg Gomer ISBN 9781859027318
Yn ÔL i Leifior Islwyn Ffowc Elis 31 Mawrth 1999 Gwasg Gomer ISBN 9780863836565
Pigion 2000: Daniel Owen - 'Nid i'r Doeth a'r Deallus...' Daniel Owen Tegwyn Jones 28 Chwefror 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815041
Pigion 2000: Gwlad! Gwlad! - Pytiau Difyr am Gymru Tegwyn Jones 28 Chwefror 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815072
Pigion 2000: Eigra Lewis Roberts - Rhoi'r Byd yn ei Le Eigra Lewis Roberts Tegwyn Jones 28 Chwefror 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815058
Twyll Diderfyn Urien Wiliam 02 Rhagfyr 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434878
Blaenwern a Straeon Eraill Marlis Jones 01 Rhagfyr 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786832
Crac Cymraeg Robat Gruffudd 01 Rhagfyr 1998 Y Lolfa ISBN 9780862433529
Cyfres yr Academi:13. Cosaciaid, Y L.N. Tolstoi M. Wynn Thomas, Ceri Davies Caryl Davies, 30 Tachwedd 1998 Yr Academi Gymreig ISBN 9780906906316
Tyn Yw'r Tannau Irwen Cockman 19 Tachwedd 1998 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741534
Ar y Daith Siân Northey 19 Tachwedd 1998 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741527
Merch Fach Ddrwg Lyn Ebenezer 18 Tachwedd 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434861
Torri Cadwynau Mari Williams 15 Tachwedd 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026823
Palmant Aur, Y: 1. Siglo'r Crud Manon Rhys 15 Tachwedd 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026236
Rhofio a Rhwyfo Meirion Evans 01 Tachwedd 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026281
Fel y Dur Elgan Philip Davies 01 Tachwedd 1998 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9781902416069
Pecyn o Nofelau Cymraeg Gomer - Gwanwyn Cynnar Ym Mhrâg, Y Gist Gêl, Darlun o Ryfel 01 Tachwedd 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026533
Pigion 2000: Parsel Nadolig - Dewis o Bytiau Difyr Tegwyn Jones 30 Medi 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815003
Semtecs - Gwobr Goffa Daniel Owen 1998 Geraint V. Jones 01 Awst 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815287
Blodyn Tatws (Cyfrol y Fedal Ryddiaith 1998) Eirug Wyn 01 Awst 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434823
Dyddiadur Dyn Dŵad Goronwy Jones 31 Gorffennaf 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814990
Cyn Diffodd y Gannwyll Gwenda Richards 20 Gorffennaf 1998 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786788
Gwyrth y Gwirionyn Jenny Day 02 Gorffennaf 1998 Gwasg Gomer ISBN 9781859026007
Syrcas, Y Dyfed Edwards 01 Gorffennaf 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434618
Cwlwm Gwaed Gwen Parrott 01 Gorffennaf 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434373
Cyn Noswylio Glenys M. Pritchard 01 Ionawr 1998 Gwasg Gee ISBN 9780707401386
Roc, Y Gwynn Llywelyn 01 Rhagfyr 1997 Gwasg Gee ISBN 9780707403052
Cyfres Seren Serch:6. Newyddion Ddoe Susan Udy Annes Glynn, 18 Tachwedd 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814525
Straeon Siesta: Tocyn Tramor Delyth George 12 Tachwedd 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434229
Lleuad a Llun Nest Lloyd 06 Tachwedd 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024997
Naw Math o Gi Mary Hughes 06 Tachwedd 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859025178
Llen dros yr Haul Sonia Edwards 06 Tachwedd 1997 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741381
I Arall Fyd Per Denez Rhisiart Hincks, 01 Hydref 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814600
Seren Wen ar Gefndir Gwyn Robin Llywelyn 01 Medi 1997 Gwasg Gomer ISBN 9780863839856
Melog Mihangel Morgan 05 Awst 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859025116
Dim Ond Un Eirwen Gwynn 05 Awst 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859025260
Mwg Gwyneth Carey 01 Awst 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859025215
Cyfres Seren Serch:5. Calon y Gwir Rowan Edwards Haf Roberts, 01 Awst 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814518
Rhosyn Coch, Y Florence Roberts 14 Gorffennaf 1997 Gwasg Gee ISBN 9780707402970
Straeon Ffas a Ffridd, Yr Ail Gyfrol Meirion Evans 04 Gorffennaf 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024430
Cnawd a Storïau Eraill Dyfed Edwards 01 Gorffennaf 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434175
Bywyd Du a Gwyn Carys Richards 01 Gorffennaf 1997 Gwasg Gee ISBN 9780707402956
Howarth a Jac Black Harri Parri 01 Gorffennaf 1997 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786597
Cyfres Seren Serch:4. Wal o Lyfrau Rowan Edwards Gwenllian Dafydd, 03 Mehefin 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814044
Amser i Geisio Janet Davies 03 Mehefin 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024935
Straeon Bob Lliw Eleri Llewelyn Morris 01 Mehefin 1997 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715404713
Eithin Pigog, Yr Eileen Beasley 01 Mai 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434205
Corff yn y Goedwig Alison G. Taylor Emily Huws, 10 Ebrill 1997 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741367
Cyfres yr Academi:12. Plentyndod Leo Nicolaiefitsh Tolstoi J. Gwyn Griffiths, Rhian Warburton, 10 Ebrill 1997 Yr Academi Gymreig ISBN 9780906906262
Ffenestri Tua'r Gwyll Islwyn Ffowc Elis 01 Ebrill 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024812
Magl yr Heliwr Kay Mitchell Megan Thomas, 01 Mawrth 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024485
Straeon Siesta: Rhosod a Chwyn Delyth George 01 Chwefror 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434090
Gwanwyn Cynnar Ym Mhrâg Geraint W. Parry 01 Chwefror 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024768
Epistol Serch a Selsig Bobi Jones, R.M. Jones 01 Chwefror 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859024010
Bwci a Bedydd Harri Parri 01 Rhagfyr 1996 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786535
Heldir y Diafol Glenys Mair Lloyd 01 Rhagfyr 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024751
Cyfres Pigion Llafar Gwlad: 3. o Enau Plant Bychain Myrddin ap Dafydd 01 Tachwedd 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813955
Jyst Jason Glyn Evans 01 Tachwedd 1996 Y Lolfa ISBN 9780862433987
Cyfres Seren Serch:3. Jazz yn y Nos Rowan Edwards Esyllt Penri, 01 Tachwedd 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814037
Tridiau, ac Angladd Cocrotshen Manon Rhys 01 Tachwedd 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024553
Penbleth John Aaron a Straeon Eraill Glennys Roberts 01 Tachwedd 1996 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741350
Tair Ochr y Geiniog Mihangel Morgan 01 Tachwedd 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859024454
Cyfres Seren Serch:2. Cregyn Traeth Rowan Edwards Eleri Llywelyn Morris, 26 Gorffennaf 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813788
Gwlad y Menig Gwynion Geraint Jones 26 Gorffennaf 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813818
Nes Adref John E. Williams 26 Gorffennaf 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813696
Cyfres Seren Serch:1. Ddoe a'i Ddagrau Thelma Dix Delyth George, 22 Gorffennaf 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813771
Straeon Siesta: Mwys a Macâbr Delyth George 20 Gorffennaf 1996 Y Lolfa ISBN 9780862433871
Straeon Siesta: Sbectol Gam Delyth George 20 Gorffennaf 1996 Y Lolfa ISBN 9780862433888
Straeon Ffas a Ffridd Meirion Evans 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023334
Dant at Waed Dyfed Edwards 01 Gorffennaf 1996 Y Lolfa ISBN 9780862433901
Elvis - Diwrnod i'r Brenin Eirug Wyn 01 Gorffennaf 1996 Y Lolfa ISBN 9780862433895
Llosgi Gwern Aled Islwyn 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023372
Unigolion, Unigeddau - Saith Stori Aled Islwyn 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859021668
Fy Hen Lyfr Cownt Rhiannon Davies Jones 01 Mehefin 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023167
William Jones T. Rowland Hughes 01 Mehefin 1996 Gwasg Gomer ISBN 9780863837166
Sarah Arall Aled Islwyn 01 Mehefin 1996 Dref Wen ISBN 9780000678904
Dant am Ddant Eigra Lewis Roberts 01 Mai 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023839
Blodau'r Haul Carys Richards 01 Mai 1996 Gwasg Gee ISBN 9780707402772
Cyfres Clasuron Hughes: Gwen Tomos Daniel Owen E.G. Millward 01 Mai 1996 Hughes ISBN 9780852841174
Hela'r Cadno John Hughes 01 Ebrill 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859023709
Llyfrau Llafar Gwlad:33. Nain yn y Carped, Y John Owen Huws 01 Mawrth 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813351
Datod Gwe Penny Kline Emily Huws, 01 Chwefror 1996 Gwasg Gomer ISBN 9781859022634
Cyffur Cariad Urien Wiliam 01 Chwefror 1996 Y Lolfa ISBN 9780862433710
Apwyntiad Terfynol Roy Hart Llifon Jones, 01 Chwefror 1996 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813665
Gaeaf Sydd Unig, Y Marion Eames 01 Chwefror 1996 Gwasg Gomer ISBN 9780850886078
Ffynhonnau Doe Marian Henry Jones 01 Rhagfyr 1995 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930485
Rhyw Chwarae Plant Elgan Philip Davies 01 Rhagfyr 1995 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930430
Celwyddau Distawrwydd Brian Moore Nansi Pritchard, 01 Rhagfyr 1995 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741213
Wisg Sidan, Y Elena Puw Morgan Catrin Puw Morgan 01 Rhagfyr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859022658
Glöynnod Sonia Edwards 01 Tachwedd 1995 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741206
Monica Saunders Lewis 01 Tachwedd 1995 Gwasg Gomer ISBN 9780863835865
Pictiwrs Picasso Vivian Wynne Robert 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862433536
O'r Harbwr Gwag i'r Cefnfor Gwyn Robin Llywelyn 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859021873
Cyfres Clasuron Hughes: Enoc Huws Daniel Owen E.G. Millward 01 Ionawr 1995 Hughes ISBN 9780852841631
Byw Sy'n Cysgu, Y Kate Roberts 01 Ionawr 1995 Gwasg Gee ISBN 9780707402680
Blind Dêt Jane Edwards 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859022559
Licyris Olsorts Dafydd Rowlands 01 Ionawr 1995 Hughes ISBN 9780852841761
Cwlwm Serch Eleri Llewelyn Morris 01 Ionawr 1995 Hughes ISBN 9780852841778
Cit-Cat a Gwin Riwbob Harri Parri 01 Ionawr 1995 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786450
Cariadau Kate Bosse-Griffiths 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862433468
Cyfres Pigion Llafar Gwlad: 2. Geirio'n Gam Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813320
Cyfres Pigion Llafar Gwlad: 1. Stori Wir! Myrddin ap Dafydd 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813368
Post Mortem Elis Ddu 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862433512
Cyw Dôl Twm Miall 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862432294
Lara Eirug Wyn 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862433543
Dau Ben y Daith T.Gwynfor Griffith 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859022825
Breuddwyd Rhy Bell Urien Wiliam 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859021088
Brân ar y Crud Martin Davis 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862433505
[Gragen, Y John Rees Jones 01 Ionawr 1995 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786412
Mwrdwr Ym Mangor John Hughes 01 Ionawr 1995 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741145
Machynlleth Triad, A / Triawd Machynlleth Jan Morris, Twm Morys 01 Ionawr 1995 Penguin ISBN 9780140236125
Llosgi, Y Robat Gruffudd 01 Ionawr 1995 Y Lolfa ISBN 9780862431181
Llygad y Dydd Kathleen Wood 01 Ionawr 1995 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741237
Cysgodion Manon Rhys 01 Ionawr 1995 Gwasg Gomer ISBN 9781859020883
I Wlad Fawr Roger Stephens Jones 01 Rhagfyr 1994 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741138
Cyfres Clasuron Hughes: Storïau Richard Hughes Williams Richard Hughes Williams 01 Awst 1994 Hughes ISBN 9780852841495
Goeden Lasarus, Y Robert Richardson Llifon Jones, 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813047
Wythnos yng Nghymru Fydd Islwyn Ffowc Elis 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859020036
Cychwyn, Y T. Rowland Hughes 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859020081
Corff yn y Capel Urien Wiliam 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433307
Te Gyda'r Frenhines Mihangel Morgan 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859020944
Stripio Meleri Wyn James 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433222
Ar y Cyrion Harri Pritchard Jones 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859021026
Cyfres yr Academi:11. Cath a Llygoden Günter Grass Gwilym Lloyd Edwards, 01 Ionawr 1994 Yr Academi Gymreig ISBN 9780906906118
Gwin y Gwan a Storïau Eraill R. H. Jones 01 Ionawr 1994 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741022
Unwaith Eto ... Marged Pritchard 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859020739
'Sna'm Dianc i'w Gael - Dyddiadur Gwraig Fferm Margiad Roberts 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812958
Marwydos Islwyn Ffowc Elis 01 Ionawr 1994 Gwasg Gomer ISBN 9781859021361
O'r Tywyllwch Irwen Roberts 01 Ionawr 1994 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741121
Tynnu Lluniau Carys Richards 01 Ionawr 1994 Gwasg Gee ISBN 9780707402499
Noson yr Heliwr Lyn Ebenezer 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433178
Cyfres Clasuron Hughes: Gŵr Pen y Bryn E. Tegla Davies 01 Ionawr 1994 Hughes ISBN 9780852841587
Titrwm Angharad Tomos 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433246
Llais y Llosgwr Dafydd Andrews 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433185
Rhwng Dau Lanw Medi Aled Lewis Evans 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812989
Cysgu ar Eithin Sonia Edwards 01 Ionawr 1994 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741114
Cyw Haul Twm Miall 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862431693
Machynlleth Triad, A / Triawd Machynlleth Jan Morris Twm Morys, 01 Ionawr 1994 Penguin ISBN 9780670854790
Dirmyg Cyfforddus Androw Bennett 01 Ionawr 1994 Y Lolfa ISBN 9780862433253
Glas Ydi'r Nefoedd Sonia Edwards 01 Ionawr 1993 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740971
Rhod yn Troi, Y Nansi Selwood 01 Ionawr 1993 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740919
Genod Neis Eleri Llewelyn Morris 01 Ionawr 1993 Y Lolfa ISBN 9780862432935
Sarff yn Eden Geraint W. Parry 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020876
I Hela Cnau Marion Eames 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9780850887501
Pant yn y Gwely Jane Edwards 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020074
Ias o Ofn Margaret Yorke W.J. Jones, 01 Ionawr 1993 Cyhoeddiadau Mei ISBN 9781872705958
Mewn Cornel Fechan Fach Endaf Jones 01 Ionawr 1993 Gwasg Gomer ISBN 9781859020470
Cyfrinach Mai Selyf Roberts 01 Ionawr 1993 Gwasg Gee ISBN 9780707402376
Cardinal Ceridwen Marcel Williams 01 Ionawr 1993 Y Lolfa ISBN 9780862433031
Etholedig Arglwyddes Harri Parri 01 Ionawr 1993 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786085
Cyfres Clasuron Hughes: Fuwch a'i Chynffon, Y Harri Gwynn 01 Ionawr 1993 Hughes ISBN 9780852841266
Rhithiau Martin Davis 01 Ionawr 1993 Y Lolfa ISBN 9780862432904
Adar Drycin Rhiannon Davies Jones 01 Ionawr 1993 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740988
Storïau'r Tir D.J. Williams 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838231
Ogof, Yr T. Rowland Hughes 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838552
Cyfres Clasuron Hughes: Deian a Loli Kate Roberts 01 Ionawr 1992 Hughes ISBN 9780852841136
Cyfres Clasuron Hughes: O Gors y Bryniau Kate Roberts 01 Ionawr 1992 Hughes ISBN 9780852841129
Straeon Celwydd Golau Arthur Tomos 01 Ionawr 1992 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812330
Dawn Gweddwon Bobi Jones, R.M. Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863839320
Rhyfel Pen Llŷn Harri Parri 01 Ionawr 1992 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786016
Llwybr Cul, Y Dorothy Simpson Nansi Pritchard, 01 Ionawr 1992 Cyhoeddiadau Mei ISBN 9781872705507
Llaw Dialedd Roy Davies 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863839818
Hen Fyd Hurt Angharad Tomos 01 Ionawr 1992 Y Lolfa ISBN 9780862432751
Twll yn y Wal, Y Dafydd Andrews 01 Ionawr 1992 Y Lolfa ISBN 9780862432850
Brenhines y Naga D. G. Merfyn Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863839207
Cansen y Cymry Marcel Williams 01 Ionawr 1992 Y Lolfa ISBN 9780862432843
Ferch Dawel, Y Marion Eames 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838040
Weithiau'n Deg Edna Bonnell 01 Ionawr 1992 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715407271
Pla, Y Wiliam O. Roberts 01 Ionawr 1992 Annwn ISBN 9781870644006
Simdde yn y Gwyll Alun Jones 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838644
Hen Lwybr a Storïau Eraill Mihangel Morgan 01 Ionawr 1992 Gwasg Gomer ISBN 9780863838842
Drych Tywyll a Storïau Eraill, Y Eirug Wyn 01 Ionawr 1992 Y Lolfa ISBN 9780000675620
Ffagots i Swper a Rhagor o Helyntion Tomos a Marged (Llyfr 4) W.J. Gruffydd 01 Ionawr 1992 Gwasg Cambria ISBN 9780900439650
Un Mor Wen, Yr William Owen 01 Ionawr 1992 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781874786023
Llosgi'r Bont Martin Davis 15 Tachwedd 1991 Y Lolfa ISBN 9780862432621
Tân yn eu Gwaed Richard Vaughan Phebe Puw, 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863838750
Talu'r Pwyth J. Ellis Williams 01 Ionawr 1991 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715407189
Mwydyn yn yr Afal Meleri Wyn James 01 Ionawr 1991 Urdd Gobaith Cymru ISBN 9780000172792
Pobol Fel Ni Glenys Pritchard 01 Ionawr 1991 Gwasg Gee ISBN 9780707402109
Perthyn Rhiannon Thomas 01 Ionawr 1991 Gwasg Gomer ISBN 9780863837463
Rhwng y Cŵn a'r Brain Elgan Philip Davies 01 Ionawr 1991 Hughes ISBN 9780852840955
Celwydd Golau J. Ellis Williams 01 Ionawr 1991 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715407196
Gwalia ar Garlam Marcel Williams 01 Ionawr 1991 Y Lolfa ISBN 9780862432591
Drysfa Grace Roberts 01 Ionawr 1991 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740728
Gwas y Gwaredwr Pennar Davies 01 Ionawr 1991 T? John Penri ISBN 9781871799118
O Wlad Fach Roger Stephens Jones 01 Ionawr 1991 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740667
Tŷ'r Cywilydd John Rees Jones 01 Ionawr 1991 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740698
Dyddiadur Dychwel Glennys Roberts 01 Ionawr 1991 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740780
Sodom a Seion Marcel Williams 01 Ionawr 1991 Y Lolfa ISBN 9780862432393
Rhagor o Hanesion C'mon Midffîld! Alun Ffred, Mei Jones Alun Ffred, 01 Ionawr 1990 Hughes ISBN 9780852840887
Cyfres y Fodrwy: Cysgod Ddoe Anne Mather Elen Gruffydd, 01 Ionawr 1990 Cyhoeddiadau Mei ISBN 9780905775098
Mewn Drych Dick Francis Dylan Williams, 01 Ionawr 1990 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740575
Crio Chwerthin Bobi Jones, R.M. Jones 01 Ionawr 1990 Cyhoeddiadau Barddas ISBN 9780000172877
Hunangofiant (1973-1987):1. Blynyddoedd Glas, Y Wiliam O. Roberts 01 Ionawr 1990 Annwn ISBN 9781870644051
Un Peth 'Di Priodi, Peth Arall 'Di Byw - Nofel Goronwy Jones Dafydd Huws 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780862432218
Cylch yn Cau, Y Evelyn Anthony William Gwyn Jones, 01 Ionawr 1990 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740544
Diawl y Wenallt Marcel Williams 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780000675606
Bai ar Gam Michael Underwood Wyn G. Roberts, 01 Ionawr 1990 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811715
Lleian Llan-Llŷr Rhiannon Davies Jones 01 Ionawr 1990 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740346
Rhandir Mwyn, Y Marion Eames 01 Ionawr 1990 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715407158
Ar Gortyn Brau P. D. James Mari Lisa, 01 Ionawr 1990 Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ISBN 9780948930805
Torri'n Rhydd Eirwen Gwynn 01 Ionawr 1990 Y Lolfa ISBN 9780862432164
Cymru ar Werth Penri Jones 01 Ionawr 1990 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394017
Milwr Napoleon Erckmann-Chatrian John Elwyn Jones, 01 Ionawr 1990 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811630
Os Marw Hon .... Aled Islwyn 01 Ionawr 1990 Gwasg Gomer ISBN 9780863836343
Os Marw Hon... Aled Islwyn 01 Ionawr 1990 Gwasg Gomer ISBN 9780863836169
Plentyn y Bwtias Alun Jones 01 Ionawr 1989 Gwasg Gomer ISBN 9780863835896
Blind Dêt Jane Edwards 01 Ionawr 1989 Gwasg Gomer ISBN 9780863835247
Gadwyn Aur, Y Elwyn Lewis Jones 01 Ionawr 1989 Gwasg Gee ISBN 9780707401744
Llyffant, Y Ray Evans 01 Ionawr 1989 Gwasg Gomer ISBN 9780863832581
Llwybrau Medwin Hughes 01 Ionawr 1989 Gwasg Gee ISBN 9780707401751
Plentyn y Bwtias Alun Jones 01 Ionawr 1989 Gwasg Gomer
Corff ar y Traeth, Y T. Llew Jones 01 Ionawr 1989 Gwasg Gomer ISBN 9780863834066
Trefaelog Gareth Miles 01 Ionawr 1989 Annwn ISBN 9781870644037
Gorwel Agos Selyf Roberts 01 Ionawr 1989 Gwasg Gee ISBN 9780707401737
Barrug y Bore Rhiannon Davies Jones 01 Ionawr 1989 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740292
Cwrt y Gŵr Drwg Roy Lewis 01 Ionawr 1989 Y Lolfa ISBN 9780862431785
[Edefyn Du, Yr John Rees Jones 01 Ionawr 1989 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740339
Liwsi Regina Rhydwen Williams 01 Rhagfyr 1988 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715407103
Cyfres y Fodrwy: Curiad y Galon Elinor Tomos 01 Ionawr 1988 Cyhoeddiadau Mei ISBN 9780000671271
Bwthyn Cu, Y Jane Edwards 01 Ionawr 1988 Gwasg Gomer ISBN 9780863833427
Gardag Bryan Martin Davies 01 Ionawr 1988 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715407097
Ystyriwch Lili Mari Ellis 01 Ionawr 1988 Y Lolfa ISBN 9780862431648
Cymer a Fynnot Eigra Lewis Roberts 01 Ionawr 1988 Gwasg Gomer ISBN 9780863834387
Nos Dawch Buddug Medi 01 Tachwedd 1987 Gwasg Gee ISBN 9780707401256
Ifas Eto Fyth! W. S. Jones, [Wil Sam] 01 Ionawr 1987 Y Lolfa ISBN 9780862431471
Malwod, Y Geraint Lewis 01 Ionawr 1987 Annwn ISBN 9781870644013
Dyddiadur Dyn Segur Griffith Parry 01 Ionawr 1987 Gwasg Gee ISBN 9780707401225
Perthyn i'r Teulu John Gruffydd Jones 01 Ionawr 1987 Gwasg T? ar y Graig ISBN 9780946502271
Ni Ddaw Ddoe yn ÔL Geraint Vaughan Jones 01 Ionawr 1987 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715406892
Brychan Dir Nansi Selwood 01 Ionawr 1987 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000173911
Ysglyfaeth Harri Pritchard Jones 01 Ionawr 1987 Y Lolfa ISBN 9780000479884
Llwch Du, Y D. G Merfyn Jones 01 Ionawr 1987 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000779571
Nhw oedd Yno Marged Pritchard 01 Medi 1986 Gwasg Gomer ISBN 9780863832659
Hwyl o Fro'r Glöwr Edgar ap Lewys 01 Ionawr 1986 Y Lolfa ISBN 9780862431235
Cymylau'r Dydd Siân Jones 01 Ionawr 1986 Gwasg Gomer ISBN 9780863833854
Cyfres Clasuron Llyfrau'r Dryw:1. Sgweier Hafila / Ffynhonnau Elim / Cap Wil Tomos a Storïau Eraill T. Hughes Jones, Idris Thomas, Islwyn Williams 01 Ionawr 1986 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715406779
Leicecs i De Eirlys Trefor Eurgain Fowler, 01 Ionawr 1986 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000779526
Yma o Hyd Angharad Tomos 01 Ionawr 1985 Y Lolfa ISBN 9780862431068
Ha' Bach Eigra Lewis Roberts 01 Ionawr 1985 Gwasg Gomer ISBN 9780863831935
Seren Gaeth Marion Eames 01 Ionawr 1985 Gwasg Gomer ISBN 9780863832208
Ffydd a Ffeiar Briged Harri Parri 01 Ionawr 1984 Gwasg T? ar y Graig ISBN 9780946502202
Morwenna Geraint Vaughan Jones 01 Ionawr 1983 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715406243
Cyfres yr Academi:10. ar y Trothwy Turgenev Dilys Ellis Hughes, 01 Ionawr 1983 Yr Academi Gymreig ISBN 9780906906057
Dail Te a Motolwynion Harri Parri 01 Ionawr 1982 Gwasg T? ar y Graig ISBN 9780000175915
Twyll Dyn - O Gwymp Adda tan yr Ugeinfed Ganrif Eirwyn Pontshan 01 Ionawr 1982 Y Lolfa ISBN 9780862430405
Babi a Mwnci Pric Harri Parri 01 Awst 1981 Gwasg T? ar y Graig ISBN 9780000175885
Haul a Drycin a Storïau Eraill Kate Roberts 01 Ionawr 1981 Gwasg Gee ISBN 9780000672223
Cyfres y Fodrwy: Castell Talgarth Ann Rhisiart 01 Ionawr 1981 Cyhoeddiadau Mei ISBN 9780000573742
Mis o Fehefin Eigra Lewis Roberts 01 Awst 1980 Gwasg Gomer ISBN 9780850885132
Cyfres yr Academi:6. Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill Heinrich Böll Dafydd Andrews, 01 Mawrth 1980 Yr Academi Gymreig ISBN 9780906906019
Hufen a Moch Bach Harri Parri 01 Ionawr 1980 Gwasg T? ar y Graig ISBN 9780000672377
Dyn y Mynci W.S. Jones 01 Tachwedd 1979 Y Lolfa ISBN 9780904864861
Ceri Aled Islwyn 01 Ionawr 1979 Dref Wen ISBN 9780000172556
Cwm Hiraeth - Dyddiau Dyn Rhydwen Williams 01 Mai 1978 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715404676
Wylan Deg, Yr Kate Roberts 01 Ionawr 1976 Gwasg Gee ISBN 9780000674111
Cwm Hiraeth - Y Briodas Rhydwen Williams 01 Ionawr 1976 Gwasg Dinefwr Press ISBN 9780715403204
Cyfres yr Academi:4. Yr Adduned Friedrich Dürrenmatt Robat G. Powell, 01 Ionawr 1976 Yr Academi Gymreig ISBN 9780000174604
Cyfres yr Academi:2. Y Porth Cyfyng André Gide Bruce Griffiths Elenid Jones, 01 Ionawr 1975 Yr Academi Gymreig ISBN 9780000172549
Cyfres yr Academi:3. Tynged Anochel - Marwnad i'r Nofel Dditectif Jean-Paul Sartre Bruce Griffiths Berwyn Prys Jones, 01 Ionawr 1975 Yr Academi Gymreig ISBN 9780000675491
Storïau'r Henllys Fawr W. J. Gruffydd 01 Ionawr 1975 Gwasg Gomer ISBN 9780850881233
Fro Dirion, Y Geraint Vaughan Jones 01 Ionawr 1974 Gwasg y Sir ISBN 9780000671929
Cwmardy Lewis Jones 27 Medi 1978 Lawrence & Wishart ISBN 9780853154686