Rhestr ysgolion cynradd Ceredigion

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Trefnir Rhestr ysgolion cynradd Ceredigion yn ôl cylch.[1] Mae'n rhaid i rieni wneud cais i ennill mynediad i'w plentyn i un o'r 65 o ysgolion yn ôl eu dewis.[2]

Cylch Aberaeron[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw'r Ysgol Lleoliad Math o ysgol Sefydlwyd
Ysgol Gynradd Aberaeron Aberaeron gyda ysgol feithrin
Ysgol Bro Siôn Cwilt Synod Inn Cymunedol, dwyieithog 2010
Ysgol Gymunedol Cilcennin Cilcennin Cymunedol, dwyieithog
Ysgol Gynradd Ciliau Parc Ciliau Aeron
Ysgol Gynradd Dihewyd Dihewyd
Ysgol Gynradd Felinfach Felinfach
Ysgol Gynradd Llanarth Llanarth
Ysgol Gynradd Llannon Llannon
Ysgol Gynradd Cei Newydd Ceinewydd
Ysgol Gynradd Talgarreg Talgarreg

Cylch Aberystwyth[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw'r Ysgol Lleoliad Math o ysgol Sefydlwyd
Ysgol Gymraeg Aberystwyth Plascrug, Aberystwyth Cymraeg, gyda ysgol feithrin 1939
Ysgol Gynradd Plascrug Plascrug, Aberystwyth Cymunedol Saesneg, categori B, gyda ysgol feithrin
Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa Y Borth
Ysgol Gynradd Gymunedol Comins Coch Comins Coch Cynradd, Saesneg Cyn 1908
Ysgol Gynradd Cwmpadarn Llanbadarn Fawr, Aberystwyth 1873
Ysgol Gynradd Llangynfelyn Taliesin
Ysgol Gynradd Llanfarian Llanfarian
Ysgol Gynradd Llanfihangel-y-Creuddyn Llanfihangel-y-Creuddyn
Ysgol Gynradd Llangwyryfon Llangwyryfon
Ysgol Gynradd Llanilar Llanilar Cymraeg 1860[3]
Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd Llanrhystud Gwirfoddol
Ysgol Gynradd Mynach Pontarfynach
Ysgol Gynradd Penllwyn Capel Bangor
Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos Penparcau, Aberystwyth Saesneg, gyda ysgol feithrin
Ysgol Gynradd Gymunedol Penrhyn-coch Penrhyn-coch Cymunedol, Cymraeg categori A 1863
Ysgol Gynradd Syr John Rhys Ponterwyd 1953[4]
Ysgol Gynradd Rhydypennau Bow Street Cymunedol, Cymraeg, gyda ysgol feithrin 1876
Ysgol Gynradd Padarn Sant Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth Ysgol Gatholig wirfoddol, Saesneg, gyda ysgol feithrin
Ysgol Gynradd Gymunedol Tal-y-bont Tal-y-bont Cymunedol, Cymraeg 1841

Cylch Aberteifi[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw'r Ysgol Lleoliad Math o ysgol Sefydlwyd
Ysgol Gynradd Gymunedol Aberporth Aberporth Cymunedol, Cymraeg, categori A Cyn 1934
Ysgol Gymunedol Beulah Beulah Cymunedol, Cymraeg, categori A Cyn 1917
Ysgol Gynradd Aberteifi Aberteifi 2008
Ysgol Gynradd Cenarth Cenarth gyda ysgol feithrin
Ysgol Gynradd Llechryd Llechryd
Ysgol Gynradd Penparc Penparc, Aberteifi

Cylch Llanbedr Pont Steffan[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw'r Ysgol Lleoliad Math o ysgol Sefydlwyd
Ysgol Gynradd Cwrtnewydd Cwrtnewydd
Ysgol Gynradd Ffynnonbedr Ffynnonbedr gyda ysgol feithrin
Ysgol Gynradd Llanwenog Llanwenog
Ysgol Gynradd Llanwnnen Llanwnnen
Ysgol y Dderi Llangybi gyda ysgol feithrin

Cylch Llandysul[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw'r Ysgol Lleoliad Math o ysgol Sefydlwyd
Ysgol Gynradd Aberbanc Penrhiwllan
Ysgol Gynradd Coed-y-Bryn Maes-Llyn
Ysgol Gynradd Llandysul Llandysul
Ysgol Gynradd Pontsiân Pontsian
Ysgol Gynradd Trewen Cwm Cou

Cylch Tregaron[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw'r Ysgol Lleoliad Math o ysgol Sefydlwyd
Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid Pontrhydfendigaid

Hen ysgolion Ceredigion[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw'r Ysgol Lleoliad Math o ysgol Sefydlwyd Caewyd
Ysgol Ffordd Alecsandra Aberystwyth Cymraeg, wedyn Saesneg. Plant 5–14 oed 1874 1955
Ysgol Gymunedol Brynherbert Llanrhystud 2006[5]
Ysgol Gymunedol Ferwig Llanrhystud 2006[6]
Ysgol Gymunedol Swyddffynnon Swyddffynnon Cymunedol 1896 2006[7]
Ysgol Gynradd Cross Inn Cross Inn 2007[8]
Ysgol Gynradd Tre-groes Tre-groes 2007[9]
Ysgol Gynradd Trefeurig Trefeurig 2007[10]
Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth Ysbyty Ystwyth 1878 2008[11]
Ysgol Gymunedol y Castell Caerwedros Cymunedol, Cymraeg 2010[12]
Ysgol Gymunedol Gwenlli Synod Inn Cymunedol, dwyieithog 1877 2010[12]
Ysgol Gymunedol Llanllwchaearn Cross Inn Cymunedol, dwyieithog 2010[12]
Ysgol Gynradd Capel Dewi Capel Dewi 2010[13]
Ysgol Gynradd Capel Seion Capel Seion 2010[14]
Ysgol Gynradd Cribyn Cribyn 2010[15]
Ysgol Gynradd Mydroilyn Mydroilyn 2010[16]
Ysgol Gynradd Pennant Pennant 2010[17]
Ysgol Gynradd Penmorfa Penmorfa, ger Sarnau 2010[18]
Ysgol Gynradd Gymunedol Bronant Bronant 2011[19]
Ysgol Gynradd Capel Cynon Ffostrasol 1878[20] 2011[21]
Ysgol Gynradd Gymunedol Lledrod Lledrod 1877[22] 2011[19]
Ysgol Gynradd Gymunedol Penlôn Llwyncelyn 1877[23] 2011[24]
Ysgol Gynradd Blaenporth Blaenporth 1861[25] 2012[25]
Ysgol Gynradd Glynarthen Glynarthen 1865[26] 2012
Ysgol Gynradd Llangeitho Llangeitho 1821[27] 2012
Ysgol Gynradd Pontgarreg Llangrannog 1867[28] 2012[28]
Ysgol Gynradd Rhydlewis Rhydlewis 1877[29] 2012[29]
Ysgol Gynradd Llanafan Llanafan 1856[30] 2014[31]
Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi Llanddewi Brefi 1874[32] 2014[31]
Ysgol Gynradd Penuwch Penuwch 2014
Ysgol Gynradd Trefilan Talsarn 2014
Ysgol Gynradd Tregaron Tregaron 2014[31]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1.  Ysgolion Cynradd. Cyngor Sir Ceredigion. Adalwyd ar 23 Rhagfyr 2009.
 2.  Derbyn i'r Ysgol. Cyngor Sir Ceredigion. Adalwyd ar 23 Rhagfyr 2009.
 3. https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=36466&langtoken=eng
 4. https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=51336&langtoken=eng
 5.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gymunedol Brynherbert. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 6.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gymunedol Ferwig. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 7.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Swyddffynnon. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 8.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Cross Inn. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 9.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Gymraeg Tregroes. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 10.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Trefeurig. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 11.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Gymunedol Ysbyty Ystwyth. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 12. 12.0 12.1 12.2  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gwenlli, Ysgol Llanllwchaearn, Ysgol Gynradd y Castell Caerwedros ac Ysgol Bro Sion Cwilt. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 13.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Capel Dewi. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 14.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Capel Seion. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 15.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Cribyn. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 16.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Mydroilyn. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 17.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Pennant. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 18.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Penmorfa. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 19. 19.0 19.1  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Gymunedol Bronant ac Ysgol Gynradd Gymunedol Lledrod. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 20. http://archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=sch.ccy.html&lastsearch=capel%20cynon%20school
 21.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Capel Cynon. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 22. https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=34012&langtoken=eng
 23. http://www.archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=sch.pen.html&lastsearch=penlon%20school
 24.  Cyflenwad o Leoedd Mewn Ysgolion - Cynigion Statudol > Ysgol Gynradd Gymunedol Penlon. Llywodraeth Cymru. Adalwyd ar 7 Medi 2012.
 25. 25.0 25.1 http://archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=sch.blp.html&lastsearch=blaenporth%20school
 26. https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=51143&langtoken=eng
 27. http://www.archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=sch.lge.html&lastsearch=llangeitho%20school
 28. 28.0 28.1 http://www.archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=adx.1367.html&lastsearch=pontgarreg%20school
 29. 29.0 29.1 http://www.archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=sch.rhl.html&lastsearch=rhydlewis%20school
 30. http://www.archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=sch.laf.html&lastsearch=llanafan%20school
 31. 31.0 31.1 31.2 https://twitter.com/cllrevans/status/479370348270718976
 32. http://www.archifdy-ceredigion.org.uk/catalogue.php?sched=sch.ldb.html&lastsearch=llanddewi%20brefi%20school