Defnyddiwr:AlwynapHuw/18-- yng Nghymru

Oddi ar Wicipedia
 • 1871 — ,
 • A Thomas Mardy Rees gweinidog (A), hanesydd a llenor (m 1953)
 • A Herbert Luck North pensaer (m 1941)
 • 17 Chwefror William Edward Cecil Tregoning diwydiannwr (m 1957)
 • 2 Chwefror Robert Richard Hughes gweinidog (MC) ac awdur (m 1957)
 • 3 Tachwedd Percy Watkins gwas sifil (1871–1946) (m 1946)
 • 4 Chwefror Algernon Walker-Heneage-Vivian llyngesydd (1871 -1952) (m 1952)
 • 18 Chwefror Thomas Artemus Jones newyddiadurwr, barnwr, a hanesydd (m 1943)
 • 19 Chwefror Thomas John Jehu daearegwr (m 1943)
 • 28 Chwefror John Huw Williams golygydd papur newydd (m 1944)
 • 2 Mawrth Billy Bancroft chwaraewr rygbi a chriced (m 1959)
 • 3 Mawrth David Thomas Gwynne-Vaughan Botanegydd (m 1915)
 • 28 Mawrth Robert Roberts bardd, sosialydd a diwygiwr cymdeithasol Cymreig ("Silyn") (m 1930)
 • 12 Ebrill Ellis William Davies cyfreithiwr a gwleidydd (m 1939)
 • 15 Ebrill John Humphreys Davies llyfryddwr, llenor, ac addysgwr (m 1926)
 • Mai Edward Owen Jones newyddiadurwr ac englynwr (m 1953)
 • 11 Mai George Howells prifathro coleg Serampore, India (m 1955)
 • 24 Mai William Saunders gweinidog (B) ac addysgwr (m 1950)
 • 24 Mai Richard Roberts gweinidog gyda'r Annibynwyr, a bardd (m 1935)
 • 2 Gorffennaf Syr Evan Williams, Barwnig 1af perchennog glofeydd 1871-07-02
 • 3 Gorffennaf W. H. Davies bardd ac awdur (m 1940)
 • 31 Gorffennaf John Vaughan cadfridog (m 1956)
 • 6 Awst Peter Hughes Griffiths gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur (m 1937)
 • 8 Medi Richard Thomas gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur (1871 -1950) (m 1950)
 • 12 Medi David Christmas Williams cerddor (m 1926)
 • 1 Hydref Lewis Lougher diwydiannwr a gwleidydd (m 1955)
 • 10 Hydref T. Gwynn Jones bardd ac un o lenorion mwyaf amlochrog Cymru, newyddiadurwr, cofiannydd, darlithiwr, ysgolhaig, athro, cyfieithydd (m 1949)
 • 10 Hydref Thomas Jones ysgolfeistr a hynafiaethydd (m 1938)
 • 27 Tachwedd Robert Evans bardd, llenor a llyfrwerthwr (m 1956)
 • 29 Tachwedd Ruth Lewis un o arloeswyr cofnodi alawon gwerin Cymru, cefnogydd mudiadau addysgol, crefyddol, dirwestol a dyngarol (m 1946)
 • 18 Rhagfyr Robert David Morris llyfrwerthwr teithiol ac awdur (m 1948)
 • 1872 1872
 • A Vernon Hartshorn arweinydd Llafur, aelod seneddol, aelod o'r "Cabinet, (m 1931)
 • A Edward Alfred Jones arbenigwr ar lestri arian (m 1943)
 • 22 Medi Ellis Davies offeiriad a hynafiaethydd (m 1962)
 • A Carl August Hanson pennaeth cyntaf adran rhwymo Llyfrgell Genedlaethol Cymru (m 1961)
 • 9 Chwefror Caroline Skeel hanesydd (1872–1951) (m 1951)
 • 21 Chwefror Evan Thomas offeiriad ac ysgolhaig (m 1953)
 • 5 Ebrill Henry Gethin Lewis marsiandwr a dyn busnes (1872 -1945) (m 1945)
 • 6 Ebrill Cadwaladr Bryner Jones gŵr amlwg yn hanes addysg amaethyddol Cymru a gwas sifil o fri (m 1954)
 • 13 Mai David Wyre Lewis gweinidog a threfnydd (B) (m 1966)
 • 13 Mehefin Edith Picton-Turbervill gweithwraig dros achosion menywod ac awdur (m 1960)
 • 23 Awst Thomas Williams Chance gweinidog (B) a phrifathro coleg (m 1954)
 • 22 Medi John Williams masnachwr llechi (m 1944)
 • 8 Hydref John Cowper Powys nofelydd, bardd, beirniad llenyddol, ac athronydd poblogaidd (m 1963)
 • 8 Hydref John Jenkins diwinydd, bardd, a llenor (m 1936)
 • 25 Hydref Ernest Salter Davies addysgydd (m 1955)
 • 25 Rhagfyr Thomas David Slingsby-Jenkins ysgrifennydd cwmni llongau a dyngarwr {m 1955)
 • 1873 1873
 • 13 Ebrill David Alban Davies gŵr busnes a dyngarwr (m 1951)
 • A Evelyn Anna Lewes awdur (m 1961)
 • 15 Nawrth David Vaughan Thomas cerddor (m 1934)
 • 7 Ionawr Christopher Williams arlunydd (m 1934)
 • 20 Ionawr George Rees bardd ac emynydd (1873 -1950) (m 1950)
 • 22 Ionawr David Miall Edwards diwinydd a llenor (m 1941)
 • 3 Chwefror Gruffydd Thomas Lewis ysgolfeistr a lleygwr blaenllaw yng nghyfundeb y MC (m 1964)
 • 4 Chwefror Thomas Hudson-Williams ysgolhaig a chyfieithydd (m 1961)
 • 28 Chwefror John Simon, Is-iarll 1af Simon barnwr a gwleidydd (m 1954)
 • 5 Ebrill Edmund Stonelake gwleidydd (m 1960)
 • 7 Ebrill John Dyfnallt Owen gweinidog, bardd, llenor, newyddiadurwr ac Archdderwydd Cymru (m 1956)
 • 7 Ebrill Charles Stanton aelod seneddol, undebwr, actor, cerddor (m 1946)
 • 13 Ebrill Thomas Jacob Thomas (Sarnicol) athro a bardd (m 1945)
 • 23 Ebrill Syr Robert Thomas, Barwnig 1af gwleidydd a pherchennog llongau (m 1951)
 • 26 Ebrill Morgan Hugh Jones hanesydd (m 1930)
 • [[1 Mai}} Harry Evans cerddor (m 1914)
 • 6 Mehefin Thomas Ellis barnwr gwasanaeth gwladol yr India (m 1936)
 • 4 Awst Thomas Jesse Jones Cymro-Americanaidd a gymerodd ddiddordeb arbennig yn addysg Affro-Americanwyr a phobloedd Affrica (m 1950)
 • 8 Awst David Caxton Davies argraffydd a chyfarwyddwr cwmnîau (m 1955)
 • 17 Awst Walter Fitzuryan Rhys 7fed Barwn Dynefor (m 1956)
 • 25 Awst John Share Jones milfeddyg (m 1950)
 • 4 Medi Watkin William Price ysgolfeistr, ymchwilydd (m 1967)
 • 7 Medi Howel Harris Hughes gweinidog (MC), prifathro'r Coleg Diwinyddol, Aberystwyth (1873 -1956) (m 1956)
 • 23 Hydref John Morgan Jones gweinidog gyda'r Annibynwyr a phrifathro coleg Bala-Bangor (m 1946)
 • 22 Tachwedd John Hughes cyfansoddwr yr emyn-dôn "Cwm Rhondda (m 1932)
 • 1874 1874
 • 31 Mai Richard Roberts gweinidog, diwinydd a llenor (m 1945)
 • A William Eames newyddiadurwr (m 1958)
 • 8 Gorffennaf Morris Thomas gweinidog (MC), llenor a hanesydd (m 1959)
 • 12 Ebrill Gwilym Richard Jones cerddor, arweinydd corau a chymanfaoedd, emynydd (m 1953)
 • 2996 William Gilbert Williams ysgolfeistr a hanesydd lleol (m 1966)
 • A David Phillips gweinidog (MC), athronydd ac athro; (m 1951)
 • 9 Medi David Rowland Hughes ysgrifennydd yr Eist. Gen. (m 1953)
 • 27 Mai David Walters gweinidog (A) a llenor (m 1942)
 • 12 Ionawr John Daniel Davies golygydd ac awdur (m 1948)
 • 24 Ionawr Laurence Philipps, Barwn 1af Milffwrdd cymwynaswr gwlad, diwydiannwr, sbortsmon, ac aelod o un o hen deuloedd bonheddig amlycaf sir Benfro; (m 1962)
 • 3 Chwefror John Edward Tomley cyfreithiwr (1874 -1951) (m 1951)
 • 4 Chwefror Thomas Wallace Fagan cemegydd amaethyddol (1874-1951) (m 1951)
 • 6 Chwefror David Evans cerddor (m 1948)
 • 17 Chwefror John Islan Jones gweinidog (U), awdur (m 1968)
 • 8 Mawrth David John Owen argraffydd a chyhoeddwr, arweinydd corawl ac arweinydd eisteddfodol (m 1941)
 • 10 Ebrill Isaac John Williams ceidwad amgueddfeydd (m 1939)
 • 20 Mai George Barstow gwas sifil, llywydd Coleg Prifysgol Abertawe (m 1966)
 • 6 Mehefin William Davies hanesydd lleol (m 1949)
 • 11 Mehefin Harry Farr llyfrgellydd (m 1968)
 • 2 Gorffennaf George Boots chwaraewr rygbi (m 1928)
 • 15 Gorffennaf Gwyn Nicholls chwaraewr rygbi (m 1939)
 • 15 Gorphennaf Thomas David Edwards cerddor (m 1930)
 • 20 Gorffennaf David Bowen gweinidog gyda'r Bedyddwyr a golygydd (Myfyr Hefin) (m 1955)
 • 30 Gorffennaf Billy Meredith pêl-droediwr (m 1930)
 • 15 Awst Timothy Rees esgob Llandaf (m 1939)
 • 2 Medi Lemuel John Hopkin James clerigwr a hynafiaethydd (m 1937)
 • 27 Medi Robert Pugh Rowlands prif lawfeddyg Ysbyty Guy (1874-1933) (m 1933)
 • 3 Hydref James Henry Thomas gwleidydd ac arweinydd llafur (m 1949)
 • 14 Hydref Robert Thomas Jones arweinydd Llafur (m 1940)
 • 21 Hydref William David Owen cyfreithiwr a newyddiadurwr (m 1925)
 • 1 Tachwedd Winifred Coombe Tennant cennad i gynulliad cyntaf Cynghrair y Cenhedloedd, un o "ferched y bleidlais, meistres gwisgoedd Gorsedd y Beirdd a chyfethrydd (m 1956)
 • 10 Rhagfyr]] James Cornelius Morrice offeiriad ac ysgolhaig Cymraeg (m 1953)
 • 18 Rhagfyr Thomas Arthur Levi Athro cyfraith ( (m 1954)
 • 22 Rhagfyr Daniel Jenkins Williams gweinidog (MC.) a hanesydd achos y MC yn America (m 1952)
 • 30 Rhagfyr]] Nantlais Williams gweinidog (MC), golygydd, bardd ac emynydd (m 1959)
 • 1875 1875
 • 17 Medi Henry Maldwyn Hughes diwinydd a gweinidog Wesleaidd (m 1940)
 • 15 Medi Herbert Morgan gweinidog gyda'r Bedyddwyr a darlithydd prifysgol (m 1946)
 • 10 Gorffennaf Thomas Hywel Hughes gweinidog gyda'r Annibynwyr, ysgolhaig, diwinydd, ac athronydd (m 1945)
 • 19 Mawrth Thomas James Rees cyfarwyddwr addysg (m 1957)
 • 10 Rhagfyr]] William Rhys Watkin gweinidog (B) (m 1947)
 • 26 Tachwedd Percy Goronwy Thomas Athro ac ysgolhaig (1875 -1954) (m 1954)
 • A John Powell Griffiths gweinidog (B) ac athro (1875-1944) (m 1944)
 • 10 Awst John Jenkyn Morgan hanesydd lleol a thraethodwr (m 1961)
 • 4 Ionawr William Crwys Williams bardd, pregethwr ac archdderwydd (m 1968)
 • 19 Ionawr Thomas Owen Jones llyfrgellydd, dramodydd, actor a chynhyrchydd (1875-1941) (m 1941)
 • 6 Chwefror David Rees Davies ysgolfeistr, bardd, ysgrifwr a hanesydd lleol (m 1964)
 • 23 Chwefror David Brazell datganwr (m 1959)
 • 4 Mawrth John Kelt Edwards arlunydd (m 1934)
 • 15 Mawrth Morris Brynllwyn Owen athro coleg, hanesydd eglwysig, a gweinidog gyda'r Bedyddwyr (m 1949)
 • 25 Mawrth Gwilym Cleaton Jones rheolwr banc (m 1961)
 • 27 Mehefin John Bodvan Anwyl gweinidog gyda'r Annibynwyr, geiriadurwr, ac awdur (m 1949)
 • 29 Mehefin Isaac Samuel Lloyd chwarelwr, bardd, a llenor (1875 -1961 ) (m 1961)
 • 1 Awst David Roberts telynor, datgeinydd ac awdur llawlyfrau gosod (m 1956)
 • 31 Awst Arthur Wade-Evans offeiriad a hanesydd (m 1964)
 • 15 Medi William John Griffith awdur (m 1931)
 • 26 Hydref Lewis Casson actor a chynhyrchydd dramâu (m 1969)
 • 25 Rhagfyr George Ethelbert Sayce newyddiadurwr a pherchen papurau (1875 -1953) (m 1953)
 • 28 Rhagfyr]] Jenkin James ysgrifennydd cyntaf Cyngor Prifysgol Cymru ac awdur (1875 -1949) (m 1949)
 • 1876 1876
 • A Edith Nepean nofelydd (m 1960)
 • 5 Chwefror Owen Evans bargyfreithiwr, diwydiannwr, a gwleidydd (m 1945)
 • 21 Chwefror Fanny Winifred Edwards athrawes, llenor plant a dramodydd (m 1959)
 • 2 Mai John Jones Owen cerddor (m 1947)
 • 3 Mai John Arthur Sandbrook newyddiadurwr (1876 -1942) (m 1942)
 • 24 Mai Albert Willis llywydd Plaid Lafur Awstralia (m 1954)
 • 22 Mehefin Gwen John arlunydd (m 1939)
 • 8 Awst Morgan Parry Morgan gweinidog (MC) a phregethwr grymus (1876 -1964) (m 1964)
 • 12 Awst William Wyn Williams gweinidog (MC) a bardd (1876 -1936) (m 1936)
 • 3 Tachwedd James Henry Howard pregethwr, awdur a sosialydd (m 1947)
 • [[17 Tachwedd] Dicky Owen esgob Llandaf (m 1932)
 • 29 Tachwedd Joseph E. Davies cyfreithiwr rhyngwladol (m 1958)
 • Rhagfyr Griffith Francis haner Y Brodyr Francis (m 1936)
 • 5 Tachwedd David Tecwyn Evans gweinidog (EF) (m 1957)
 • 1877 1877
 • 21 Tachwedd Dewi Morgan bardd a newyddiadurwr (m 1971)
 • 26 Tachwedd David Joshua Davies dramodydd (m 1945)
 • A Jehoiada Hodges chwaraewr rygbi (m 1930)
 • A Tim Evans arlunydd (m 1939)
 • A George Daniel Jones argraffydd (m 1955)
 • 6 Mehefin John Rowland gwas sifil (m 1941)
 • 13 Rhagfyr Henry John Randall cyfreithiwr a hanesydd (m 1964)
 • 12 Ionawr James Nicholas gweinidog (B) (m 1963)
 • 7 Chwefror Edward Ernest Hughes Athro hanes cyntaf Coleg y Brifysgol, Abertawe, a dolen gyswllt nodedig rhwng y brifysgol a'r werin (m 1953)
 • 16 Chwefror Watcyn Samuel Jones gweinyddwr amaethyddol a phrifathro coleg diwinyddol (m 1964)
 • 17 Chwefror Timothy Lewis ysgolhaig Cymraeg a Chelteg (m 1958)
 • 24 Mawrth Annie Foulkes golygydd blodeugerdd (1877 -1962) (m 1962)
 • 16 Ebrill Rhys Davies gwleidydd a swyddog undeb llafur (m 1954)
 • 4 Mai David Williams gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac athro coleg (m 1927)
 • 19 Mai Robert David Griffith cerddor a hanesydd canu cynulleidfaol Cymru (1877-1958) (m 1958)
 • 30 Mai Lewis Thomas arloeswr celfyddyd cerdd dant yn neheudir Cymru yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif (m 1955)
 • 6 Mehefin Herbert John Fleure daearyddwr (m 1969)
 • 10 Mehefin Dafydd Rhys Jones ysgolfeistr a cherddor (m 1946)
 • 21 Mehefin Elizabeth Mary Jones athrawes a nofelydd (m 1953)
 • 3 Gorffennaf Owain Llewelyn Owain llenor, cerddor, a newyddiadurwr (m 1956)
 • 13 Awst Elizabeth Watkin-Jones awdur llyfrau i blant (m 1966)
 • 7 Awst Joseph Jones prifathro Coleg Coffa, Aberhonddu (m 1950)
 • 9 Medi Benjamin Waldo Lewis gweinidog (B) (m 1953)
 • 6 Tachwedd Howell Evans hanesydd ac athro (m 1950)
 • 24 Tachwedd Ifor Thomas daearegwr ac arolygydd ysgolion (1877 -1918) 1877-11-24
 • 27 Tachwedd Leigh Richmond Roose pêl-droediwr (m 1916)
 • 1878 1878
 • 1 Rhagfyr Frederick Charles Richards arlunydd (m 1932)
 • A Richard Hughes Williams newyddiadurwr ac awdur storïau byr (m 1919)
 • A Ben Bowen efrydydd a bardd (m 1903)
 • 12 Ebrill Ben Davies gweinidog (A) (m 1958)
 • 18 Ebrill John Conway Lloyd gŵr cyhoeddus (m 1954)
 • A William John Williams arolygwr ysgolion a chyfarwyddwr Cyngor Gwasanaeth Cymdeithasol Cymru a Mynwy (m 1952)
 • 2 Ionawr Arthur Hughes llenor (m 1965)
 • 4 Ionawr Augustus John Arlunydd Cymreig (m 1961)
 • 20 Chwefror Humphrey Owen Jones cemegydd a dringwr mynyddoedd (m 1912)
 • 1 Mawrth James Thomas Evans prifathro coleg y Bedyddwyr, Bangor (m 1950)
 • 1 Mawrth David Pryse Williams gweinidog (B), llenor, a hanesydd (m 1952)
 • 3 Mawrth Edward Thomas bardd, traethodwr, a beirniad (m 1917)
 • 11 Mawrth Edward Stanton Roberts Athro ac ysgolhaig (1878 -1938) (m 1938)
 • 15 Mawrth Thomas Richards llyfrgellydd a hanesydd (m 1962)
 • 21 Mawrth Thomas Waterhouse diwydiannwr a gŵr cyhoeddus (1878-1961) (m 1961)
 • 10 Ebrill Evan Thomas Davies cerddor (m 1969)
 • 16 Ebrill Owen Thomas Jones athro daeareg Woodward ym Mhrifysgol Caergrawnt ( m 1967)
 • 15 Mai Edward Emrys-Roberts Athro patholeg a bacterioleg cyntaf yr Ysgol Feddygol Gymreig Genedlaethol (m 1924)
 • 31 Mai Emyr Davies gweinidog (MC) a bardd (m 1950)
 • 8 Gorffennaf Evan Roberts gweinidog (m 1951)
 • 15 Gorffennaf Henry Folland diwydiannwr (m 1926)
 • 17 Gorffennaf Daniel Williams gweinidog (EF) ac awdur (1878 -1968) (m 1968)
 • 23 Gorffennaf Morgan Watkin ysgolhaig ac Athro (m 1970)
 • 1 Awst Billy Trew chwaraewr rygbi (m 1926)
 • 16 Awst David Christopher Davies cenhadwr, cynrychiolydd Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr yng Nghymru (m 1958)
 • 2 Awst Berta Ruck awdur (m 1978)
 • 9 Awst John Hugh Michael gweinidog (EF), Athro mewn colegau Methodistaidd yn Lloegr a Chanada, esboniwr (m 1959)
 • 9 Medi William Albert Jenkins brocer llongau a gwleidydd (m 1968)
 • 30 Medi Robert Stephen ysgolfeistr, cerddor, hanesydd a bardd (1878 -1966) (m 1966)
 • 30 Hydref Caradog Roberts cyfansoddwr, organydd a chôr-feistr Cymreig (m 1935)
 • 2 Tachwedd George Clark Williams BARWNIG a barnwr llys sirol (m 1958)
 • 21 Tachwedd William Philip Jones gweinidog (MC) a phrifathro coleg Trefeca (m 1955)
 • 7 Rhagfyr Robert Lloyd Jones ysgolfeistr, llenor plant a dramodydd (m 1959)
 • 31 Rhagfyr Caradoc Evans awdur (m 1945)
 • 1879 1879 1879
 • A Bryceson Treharne cerddor (m 1948)
 • 6 Mehefin David Thomas Glyndŵr Richards gweinidog (A) a phrifathro Coleg Myrddin, Caerfyrddin (m 1956)
 • 1 Ionawr Ernest Jones seicdreiddiwr a chofiannydd swyddogol Sigmund Freud (m 1958)
 • 3 Hydref Gwilym Ieuan Williams gweinidog (MC) (m 1968)
 • A Herbert Benjamin Winfield chwaraewr rygbi (m 1919)
 • 28 Mai John Park Davies prifathro Coleg Caerfyrddin (m 1937)
 • A Owen Hughes swyddog rheilffordd, masnachwr a bardd (m 1947)
 • 12 Chwefror Thomas Osborne Roberts cerddor (m 1948)
 • 13 Mehefin John Daniel Vernon Lewis ysgolhaig, gweinidog (A), awdur, Athro a phrifathro coleg (m 1970)
 • 18 Mawrth William Richard Williams arolygwr trafnidiaeth rheilffyrdd (m 1961)
 • 6 Mawrth Thomas Hopkin Evans cerddor (m 1940)
 • 21 Ionawr Thomas Isaac Mardy Jones economegydd a gwleidydd (m 1970)
 • 9 Mawrth Syr David Llewellyn, Barwnig 1af perchennog glofeydd (m 1940)
 • 24 Mawrth Gwilym Davies gweinidog (B), hyrwyddwr dealltwriaeth ryngwladol; sylfaenydd Neges Heddwch Plant Cymru (m 1955)
 • 31 Mawrth Llewellyn Isaac Gethin Morgan-Owen gweinyddwr milwrol yn yr India (m 1960)
 • 8 Ebrill Edgar Chappell arbenigwr mewn cwestiynau cymdeithasol, arloesydd ad-drefnu pentrefi a threfi, ac awdur (m 1949)
 • 8 Mehefin John Edward Hughes gweinidog (MC) ac awdur (m 1959)
 • 15 Mehefin Owen Francis canwr a cherddor (m 1936)
 • 23 Mehefin Percy Bush chwaraewr rygbi (m 1955)
 • 10 Awst Hugh Morriston Davies arloeswr amlycaf llawfeddygaeth y thoracs ym Mhrydain (m 1965)
 • 13 Awst John Richard Morris llyfrwerthwr, llenor (m 1870)
 • 26 Medi David Evans gwas sifil ac emynydd (m 1965)
 • 2 Hydref Idris Bell ysgolhaig a chyfieithydd (m 1967)
 • 6 Hydref Thomas Evan Nicholas bardd, gweinidog yr Efengyl a lladmerydd dros y Blaid Gomiwnyddol (m 1971)
 • 10 Hydref Rees Howells cenhadwr a sefydlydd y Coleg Beiblaidd yn Abertawe (m 1950)
 • 10 Hydref Edward Robertson Athro, ieithydd, a llyfrgellydd (m 1964)
 • 6 Tachwedd George Daggar undebwr llafur ac aelod seneddol (m 1950)
 • 3151 George Williams cyfarwyddwr cwmnîau ac Arglwydd Faer Caerdydd (m 1951)
 • 22 Rhagfyr Wynn Powell Wheldon cyfreithiwr, milwr, gweinyddwr (m 1961)
 • 28 Rhagfyr David John Lewis gweinidog (A), pregethwr a darlithiwr poblogaidd (1879-1947) (m 1947)
 • 1880 1880
 • 1 Mai Thomas Michaeliones offeiriad a pherchennog gwaith aur (1880 -1960) (m 1960)
 • 6 Ionawr Edward Arthur Lewis hanesydd (1880 -1942) (m 1942)
 • 19 Awst John Morgan Lloyd cerddor (m 1960)
 • 20 Ionawr Walter Roch gwleidydd a thirfeddiannwr (m 1965)
 • 5 Chwefror Hugh John Owen cyfreithiwr, awdur a hanesydd lleol (1880-1961) (m 1961)
 • 12 Chwefror William Joseph Rhys gweinidog (B) ac awdur (1880 -1967) (m 1967)
 • 23 Chwefror Daniel Owen Jones gweinidog (A) a chenhadwr (m 1951)
 • 8 Ebrill Thomas Thomas paffiwr 1880-04-08
 • 30 Ebrill George Maitland Lloyd Davies gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac apostol heddwch (m 1949)
 • 8 Mai Hugh Owen hanesydd (1880-1953) (m 1953)
 • 9Mai Thomas Scott-Ellis noddwr y celfyddydau; perchennog Castell y Waun (m 1946)
 • 11 Mai David Davies, Barwn 1af Davies gwleidydd (m 1944)
 • 12 Mai John Oliver Stephens gweinidog (A) ac athro yn y Coleg Presbyteraidd, Caerfyrddin (1880 -1957) (m 1957)
 • 20 Mai Robert John Rowlands newyddiadurwr, llenor, bardd, darlithydd, pregethwr (m 1967)
 • 22 Ebrill Teddy Morgan chwaraewr rygbi (m 1949)
 • 31 Mai Edward Tegla Davies gweinidog (EF) a llenor (m 1967)
 • 22 Mehefin Rhys Gabe chwaraewr rygbi (m 1967)
 • 16 Gorffennaf David Thomas addysgwr, awdur ac arloeswr y Blaid Lafur yng ngogledd Cymru (m 1967)
 • 19 Gorffennaf Gwilym Owen gwyddonydd ac athro anianeg yng ngholeg y brifysgol yn Aberystwyth (m 1940)
 • 1 Awst David John Snell cyhoeddwr cerddoriaeth (m 1957)
 • 2 Medi Isaac Daniel Hooson cyfreithiwr a bardd (m 1948)
 • 16 Hydref John Roberts gweinidog (MC) a hanesydd (m 1959)
 • 25 Tachwedd Edward David Rowlands ysgolfeistr ac awdur (m 1969)
 • 12 Rhagfyr Paul Diverrès ieithydd ac ysgolhaig Celtaidd, a fu am gyfnod yn geidwad y llawysgrifau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (1880-1946) (m 1946)
 • 15 Rhagfyr Jim Driscoll paffiwr (m 1925)

1870[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1870 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1871[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1871 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1872[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1872 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1873[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1873 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1874[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1874 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1875[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1875 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1876[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1876 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1877[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1877 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1878[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1878 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1879[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1879 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

1880[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn ymwneud ag arwyddocâd penodol y flwyddyn 1880 i Gymru a'i phobl .

Deiliaid[golygu | golygu cod]

Digwyddiadau[golygu | golygu cod]

Llyfrau newydd[golygu | golygu cod]

Cymraeg[golygu | golygu cod]

Saesneg[golygu | golygu cod]

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

Chwaraeon[golygu | golygu cod]

Genedigaethau[golygu | golygu cod]

Marwolaethau[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]