Neidio i'r cynnwys

Banc Datblygu Affrica

Oddi ar Wicipedia
Banc Datblygu Affrica
Enghraifft o'r canlynolmultilateral development bank Edit this on Wikidata
Dechrau/Sefydlu1963, 1964 Edit this on Wikidata
Aelod o'r  canlynolCommittee for the Coordination of Statistical Activities Edit this on Wikidata
PencadlysAbidjan Edit this on Wikidata
Gwefanhttp://www.afdb.org/ Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia
     Aelodau rhanbarthol     Aelodaeth gwledydd all-ranbarthol     Aelodaeth all-ranbarthol - ADF yn unig
Gwledydd yn cymwys am...[1]      Adnoddau ADF yn unig     Adnoddau sy'n cyfuno adnoddau ADB ac ADF     Adnoddau ADB yn unig

Mae Banc Datblygu Affrica (enw swyddogol: African Development Bank talfyrir i AfDB ac yn Ffrangeg Banque africaine de développement; BAD) yn gorff ariannol ar gyfer datblygu gwledydd Affrica a gefnogir gan yr Undeb Affricanaidd. Fe'i sefydlwyd ym 1964, ac mae'n canolbwyntio ar roi benthyciadau a chymorth technegol i gyflawni prosiectau datblygu,[2] yn cyfeirio yn y bôn at seilwaith.[3] Mae gan wladwriaethau nad ydynt yn Affrica le yn y cyngor llywodraethu fel rhoddwyr, cyngor lle mae Nigeria yn dominyddu oherwydd ei faint a'i bwysau demograffig. Mae pencadlys y banc wedi'i leoli yn Nhiwnisia. Mae'n rheoli tua 6% o gronfeydd datblygu'r cyfandir.

Hanes[golygu | golygu cod]

Pencadlys y AfDB ym mhrifddinas Twnisia, Tunis

Ar ôl diwedd y cyfnod trefedigaethol yn Affrica , arweiniodd yr awydd cynyddol am fwy o undod ar y cyfandir at ymhelaethu ar ddau brosiect a oedd yn cynnwys creu Sefydliad Undod Affricanaidd (a grëwyd ym 1963, a ddisodlwyd yn ddiweddarach gan yr Undeb Affricanaidd), ac un arall ar gyfer banc datblygu rhanbarthol.

Cyflwynwyd cytundeb drafft gydag uwch swyddogion Affricanaidd ac yna Cynhadledd y Gweinidogion Cyllid ar greu Banc Datblygu Affrica. Cynullwyd y gynhadledd hon gan Gomisiwn Economaidd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Affrica (UNECA) yn Khartoum (Swdan) rhwng Gorffennaf 31 ac Awst 4. Ynddi, llofnododd tair ar hugain o lywodraethau Affrica ar Awst 4, 1963 y cytundeb a greodd y Banc Datblygu Affrica ( AfDB),[4] a ddaeth i rym ar 10 Medi, 1964.[5]

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Bwrdd Llywodraethwyr y Banc rhwng 4 a 7 Tachwedd 1964 yn Lagos ( Nigeria ). Agorwyd pencadlys y Banc yn Abidjan ( Côte d'Ivoire ) ym mis Mawrth 1965 a dechreuodd gweithrediadau'r Banc ar 1 Gorffennaf 1966 .

Rhwng mis Chwefror 2003 a mis Medi 2014, gweithredodd y Banc o'i Asiantaeth Adleoli Dros Dro yn Tunis (Tiwnisia), oherwydd y gwrthdaro gwleidyddol a oedd yn bodoli yn Côte d'Ivoire yn ystod rhyfel cartref Ivorian ar y pryd. Llwyddodd y Banc i ddychwelyd i'w bencadlys gwreiddiol yn Abidjan ar ddiwedd 2013, ar ôl i'r argyfwng gwleidyddol gael ei oresgyn.[6][7]

Erbyn mis Mehefin 2015, roedd mwy na 1,500 o staff wedi dychwelyd i bencadlys y Banc yn Abidjan, allan o gyfanswm o fwy na 1,900 o weithwyr Banc.[8]

Er, ar y dechrau, dim ond gwledydd Affrica allai ymuno â'r banc, ers 1982 mae gwledydd nad ydynt yn Affrica hefyd wedi cael ymuno.

Ers ei sefydlu, mae'r AfDB wedi ariannu 2,885 o weithrediadau, am gyfanswm o 47.5 biliwn o ddoleri. Yn 2003, derbyniodd sgôr AAA gan y prif asiantaethau statws credyd ac roedd ganddo gyfalaf o $32.043 biliwn. Ym mis Tachwedd 2019, dywedwyd mai cyfalaf y banc oedd $208 biliwn.[9]

Endidau Grŵp[golygu | golygu cod]

Mae gan Grŵp Banc Datblygu Affrica ddau endid arall:

 • Cronfa Datblygu Affrica (African Development Fund, ADF)
 • Cronfa Ymddiriedolaeth Nigeria (Nigeria Trust Fund, NTF).

Cronfa Datblygu Affrica[golygu | golygu cod]

Wedi'i sefydlu yn 1972, dechreuodd yt African Development Fund weithredu yn 1974. Mae confensiwn "Cronfa Datblygu Affrica" ​​y Cenhedloedd Unedig i frwydro yn erbyn diffeithdiro (UNCCD) 2004, bellach ar gael ers 2006. Mae'n darparu cyllid datblygu ar delerau consesiynol i RMCs incwm isel sy'n ni all gael benthyciadau ar delerau di-gonsesiwn AfDB. Yn unol â'i strategaeth fenthyca, lleihau tlodi yw prif amcan gweithgareddau ADF. Mae pedwar ar hugain o wledydd nad ydynt yn Affrica ynghyd â'r AfDB yn cynnwys ei aelodaeth bresennol. Cyfranddaliwr mwyaf ADF yw'r Deyrnas Unedig gyda thua 14% o gyfanswm y cyfrannau sy'n weddill, ac yna'r Unol Daleithiau gyda thua 6.5% o gyfanswm y cyfrannau pleidleisio, ac yna Japan. gydag oddeutu 5.4 y cant. Dynodwyd Banc Cronfa Ffederal Efrog Newydd yn fanc adneuo'r gronfa yn ôl telegramau a anfonwyd gan Lysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Abidjan ym 1976.[10]

Penderfynir ar weithrediadau cyffredinol yr ADF gan Fwrdd Cyfarwyddwyr, y mae chwech ohonynt yn cael eu penodi gan yr aelod-wladwriaethau nad ydynt yn Affrica a chwech yn cael eu penodi gan yr AfDB o blith cyfarwyddwyr gweithredol rhanbarthol y banc.

Ffynonellau'r ADF yn bennaf yw cyfraniadau ac amnewidiadau cyfnodol o aelod-wladwriaethau nad ydynt yn Affrica. Yn gyffredinol, caiff y gronfa ei hailgyflenwi bob tair blynedd, oni bai bod aelod-wladwriaethau yn penderfynu fel arall. Cyfanswm y rhoddion ar ddiwedd 1996 oedd $12.58 biliwn. Mae ADF yn rhoi benthyg heb unrhyw gyfradd llog, gyda thâl gwasanaeth blynyddol o 0.75%, ffi ymrwymo o 0.5% a chyfnod ad-dalu o 50 mlynedd, gan gynnwys cyfnod gras o 10 mlynedd. Roedd degfed ailgyflenwi’r ADF yn y DU yn 2006.[11]

Cronfa Ymddiriedolaeth Nigeria[golygu | golygu cod]

Sefydlwyd y Nigeria Trust Fund, NTF, ym 1976 gan lywodraeth Nigeria gyda chyfalaf cychwynnol o $80 miliwn. Nod yr NTF yw cynorthwyo ymdrechion datblygu aelodau tlotaf AfDB.

Mae'r NTF yn defnyddio ei adnoddau i ddarparu cyllid i brosiectau o bwysigrwydd cenedlaethol neu ranbarthol sy'n hyrwyddo datblygiad economaidd a chymdeithasol RMCs incwm isel y mae eu hamodau economaidd a chymdeithasol angen eu hariannu mewn termau anghonfensiynol. Ym 1996, roedd gan yr NTF sylfaen adnoddau o $432 miliwn. Mae'n rhoi benthyg ar gyfradd llog o 4% gyda chyfnod ad-dalu o 25 mlynedd, gan gynnwys cyfnod gras o bum mlynedd.[12] Gellir defnyddio benthyciadau ar gyfer gweithrediadau benthyca o dan amodau rhatach gydag aeddfedrwydd tymor byr a hirdymor.[13]

Aelodaeth[golygu | golygu cod]

Noder: Mae pob gwlad Undeb Affricanaidd, gan gynnwys Mauritania ond heb gynnwys SADR (y Sarahawi), yn gymwys i elwa o Gronfa Ymddiriedolaeth Nigeria (NTF).

Cymhwysedd ADF[golygu | golygu cod]

Cymhwysedd AfDB ac ADF[golygu | golygu cod]

Cymwysedd AfDB[golygu | golygu cod]

Non-regional member countries[golygu | golygu cod]

Dolenni allannol[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. "Annual Report 2021" (yn Saesneg). African Development Bank Group. 2022-05-26. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2022-05-31. Cyrchwyd 2022-11-05.
 2. Banc Africà de Desenvolupament (BAfD, AfDB) Nodyn:Es Tesoro Público
 3. Crespo, Manuel Delacampagne (2013). "El grupo del Banco Africano de Desarrollo. Funcionamiento y oportunidades para empresas españolas". Boletín económico de ICE, Información Comercial Española. tt. 33–42. ISSN 0214-8307.
 4. "Final Act of the Conference of Finance Ministers on the Establishment of an African Development Bank" (PDF) (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 2 Mawrth 2022.
 5. "United Nations Treaty Collection". Cyrchwyd 2022-10-18.
 6. "All News" (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-10-18.
 7. "Ouattara Asks African Development Bank to Return HQ to Abidjan" (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 8 Mawrth 2020.
 8. Bank, African Development (2019-04-03). "History" (yn Saesneg). Cyrchwyd 2022-10-18.
 9. "African Development Bank announces record capital increase to $208 billion" (yn Saesneg). 2020-09-29. Cyrchwyd 2022-10-18.
 10. "Unclassified wire to U.S.-Abidjan Embassy". US Department of State. Cyrchwyd 2013-04-22.
 11. 2006" Statutory Instrument 2006 No. 2327, Government of the United Kingdom] 0-11-075060-8
 12. African Development Bank Group, (2005), about us, Group entities Retrieved on 2005 from http://www.afdb.org/portal/page_pageid=313,165673&_dad=portal&_schema=PORTAL[dolen marw]Nodyn:Dolen ddim yn weithredol
 13. "Nigeria Trust Fund (NTF)" (yn Saesneg). African Development Bank. 2019-04-03. Cyrchwyd 2020-10-24.
Eginyn erthygl sydd uchod am Affrica. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato