BBC Radio Cymru

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
BBC Radio Cymru
BBCRadioCymruWales.png
Ardal Ddarlledu Cymru
Dyddiad Cychwyn 3 Ionawr 1977
Tonfedd FM: 92.4-96.8, 103.5-104.9,
DAB,
Freeview: 720 (yng Nghymru),
Sky Digital: 0154 (dros Prydain a Iwerddon),
Virgin Media: 936,
Ar-lein
Pencadlys Aberystwyth, Bangor, Caerdydd
Perchennog BBC
Gwefan www.bbc.co.uk/radiocymru
Canran cynulleidfa 2.7% (2017)[1]

Gorsaf radio BBC Cymru yw BBC Radio Cymru, sy'n darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi bod yn darlledu rhaglenni radio yn Gymraeg ledled Cymru ers iddi ddarlledu gyntaf ar 3 Ionawr 1977. Pan gafodd ei sefydlu, hon oedd yr unig orsaf radio i ddarlledu ar donfedd FM yn unig. Erbyn hyn, mae hefyd yn darlledu ar radio digidol DAB, ar Freeview yng Nghymru, ar gebl digidol ac ar loeren drwy wledydd Prydain cyfan, ers 2005; fe'i darlledir hefyd dros y Rhyngrwyd ers Ionawr 2005 - i bedwar ban byd[2]. Mae'r rhaglenni'n cael eu cynhyrchu yn eu stiwdios yn Aberystwyth, Bangor, Caerdydd a Chaerfyrddin.

Rhaglen gyntaf Radio Cymru yn Ionawr 1977 oedd y rhaglen frecwast Helo Bobol!, a oedd yn cael ei chyflwyno gan Hywel Gwynfryn gyda bwletinau newyddion gan Gwyn Llewelyn. Llais cyntaf yr orsaf oedd llais Robin Jones.

Yn ystod y dydd mae'n darparu cymysgedd o raglenni gan gynnwys newyddion (yn rhaglenni Post Cyntaf, Taro'r Post a Post Prynhawn, ynghyd a bwletinau bob awr), sgwrs a cherddoriaeth, a rhaglenni dyddiol fel Aled Hughes, Bore Cothi, Tommo, Tudur Owen a Geraint Lloyd.

Radio Cymru 2[golygu | golygu cod y dudalen]

Ar ddydd Llun, 19 Medi 2017, lansiwyd ail wasanaeth radio, Radio Cymru Mwy am gyfnod arbrofol o dri mis yn y cyfnod yn arwain at ben-blwydd Radio Cymru yn 40 oed. Roedd yn cynnwys pump awr o raglenni adloniant a cherddoriaeth bob diwrnod o'r wythnos, a roedd ar gael ar DAB yn y de-Ddwyrain ac ar lein.

Chwe mis yn ddiweddarach cyhoeddodd BBC Cymru y byddai ail orsaf radio, Radio Cymru 2, yn cael eu lansio ar ddydd Llun, 29 Ionawr 2018.[3] I gychwyn bydd yn darparu sioe frecwast rhwng 7 a 10 y bore yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth ac adloniant.[4] Bydd yr orsaf ar gael drwy lwyfannau digidol - DAB, teledu digidol a BBC iPlayer Radio. Yn Hydref 2017 cyhoeddwyd mai'r cyn-newyddiadurwr Dyfan Tudur fyddai'n arwain y gwasanaeth newydd.[5]

Yn Rhagfyr 2017 cadarnhawyd amserlen cyntaf yr orsaf:[6]

Cyflwynwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Rhestr o gyflwynwyr cyfredol:

Golygyddion yr orsaf[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Meirion Edwards (1977 – )
  • Lyn T Davies ( – 1995)
  • Aled Glynne Davies (1995 – 2006)
  • Sian Gwynedd (Awst 2006 – Tachwedd 2011)
  • Lowri Rhys Davies (Ebrill 2012 – Gorffennaf 2013) (ymddiswyddodd am resymau teulol)[7]
  • Betsan Powys (1 Gorffennaf 2013 –) [8]

Niferoedd[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwrandawyr (cyrhaeddiad wythnosol) Radio Cymru at ddiwedd mis Medi (chwarter 3) 2015; Ffynhonnell: Statiaith. Tynnwyd llinell drwy’r gyfres i amlygu’r duedd ac mae’r ardal dywyll yn dangos cyfwng hyder 95% bras.

Rhwng 2002 a 2015 mae niferoedd y gwrandawyr wedi cwympo'n flynyddol: o uchafswm o 175,000 i oddeutu 104,000, yn ôl RAJAR, sy'n gyfrifol am fesur y niferoedd.[9] Yn flynyddol, ceisiwyd amddiffyn hyn; mynegodd golygydd BBC Radio Cymru yn 2014, Betsan Powys ei bod yn teimlo'n "aruthrol o siomedig, mae'n dipyn o glec" ac y byddai'n "gweithio'n galed i godi'r ffigyrau." Er hynny, gwelwyd cwymp arall, y flwyddyn ddilynol.[10]

Yn Awst 2015 dywedodd Robat Gruffudd, perchennog Gwasg y Lolfa wrth y cylchgrawn Barn: "Yn sgil cwynion o sawl cyfeiriad am natur rhaglenni Radio Cymru, gostyngiad sylweddol yn ddiweddar yn nifer y gwrandawyr, heb sôn am y toriad yn incwm breindal i gerddorion Cymraeg, onid creu ail donfedd yw’r ateb amlwg?"[11]

Yn Hydref 2015 cyhoeddwyd fod nifer y gwrandawyr i lawr 12,000 i 104,000 dros y chwarter cynt - ei lefel isaf erioed. Dros flwyddyn prin oedd y newid, i lawr mil yn unig o'r 105,000 a gofnodwyd yn yr un cyfnod yn 2014.[12]

Ers Mehefin 2017, mae gan Radio Cymru 128,000 o wrandawyr wythnosol, sef 2.7% o'r ganran gynulleidfa.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Sam Jones, sefydlydd stiwdio'r BBC ym Mangor.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfesurynnau: 51°29′53″N 3°13′38″W / 51.49806°N 3.22722°W / 51.49806; -3.22722