Aelodau trydydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Oddi ar Wicipedia
Cynulliad 1af ( 1999 )
2il Gynulliad ( 2003 )
3ydd Cynulliad ( 2007 )
4ydd Cynulliad ( 2011 )
5ed Cynulliad ( 2016 )
6ed Senedd ( 2021 )

Dyma restr Aelodau Cynulliad a etholwyd i drydydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn etholiad 2007.

Cyfansoddiad y Cynulliad[golygu | golygu cod]

Plaid Mai 2007 Presennol
Llafur 26 26
Plaid Cymru 15 14
Y Ceidwadwyr 12 13
Y Democratiaid Rhyddfrydol 6 6
Annibynnol 1 1
Cyfanswm 60

Nodir pleidiau llywodraethol gan fwledi (•)

Aelodau yn ôl plaid[golygu | golygu cod]

Plaid Enw Etholaeth neu Ranbarth
Llafur (26) Leighton Andrews Rhondda
Lorraine Barrett De Caerdydd a Phenarth
Rosemary Butler Gorllewin Casnewydd
Christine Chapman Cwm Cynon
Jeffrey Cuthbert Caerffili
Jane Davidson Pontypridd
Alun Davies Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Andrew Davies Gorllewin Abertawe
Brian Gibbons Aberafan
Janice Gregory Ogwr
John Griffiths Dwyrain Casnewydd
Lesley Griffiths Wrecsam
Edwina Hart Gŵyr
Jane Hutt Bro Morgannwg
Irene James Islwyn
Ann Jones Dyffryn Clwyd
Carwyn Jones Pen-y-bont ar Ogwr
Huw Lewis Merthyr Tudful a Rhymni
Val Lloyd Dwyrain Abertawe
Sandy Mewies Delyn
Rhodri Morgan Gorllewin Caerdydd
Lynne Neagle Torfaen
Carl Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy
Karen Sinclair De Clwyd
Gwenda Thomas Castell-nedd
Joyce Watson Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Plaid Cymru (14) Jocelyn Davies Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Dafydd Elis-Thomas Dwyfor Meirionnydd
Nerys Evans Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Chris Franks Rhanbarth Canol De Cymru
Bethan Jenkins Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Alun Ffred Jones Arfon
Elin Jones Ceredigion
Gareth Jones Aberconwy
Helen Mary Jones Llanelli
Ieuan Wyn Jones Ynys Môn
Dai Lloyd Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Janet Ryder Rhanbarth Gogledd Cymru
Rhodri Glyn Thomas Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Leanne Wood Rhanbarth Canol De Cymru
Y Ceidwadwyr (13) Mohammad Asghar Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Nick Bourne Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Angela Burns Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
Alun Cairns Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Andrew R. T. Davies Rhanbarth Canol De Cymru
Paul Davies Preseli Penfro
William Graham Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Mark Isherwood Rhanbarth Gogledd Cymru
David Melding Rhanbarth Canol De Cymru
Darren Millar Gorllewin Clwyd
Jonathan Morgan Gogledd Caerdydd
Nick Ramsay Mynwy
Brynle Williams Rhanbarth Gogledd Cymru
Y Democratiaid Rhyddfrydol (6) Mick Bates Maldwyn
Peter Black Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Eleanor Burnham Rhanbarth Gogledd Cymru
Michael German Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Jenny Randerson Canol Caerdydd
Kirsty Williams Brycheiniog a Sir Faesyfed
Annibynnol (1) Trish Law Blaenau Gwent

Aelodau yn ôl etholaeth a rhanbarth[golygu | golygu cod]

Aelodau'r etholaethau[golygu | golygu cod]

Aelod Cynulliad
Etholaeth Enw Plaid
Aberafan Brian Gibbons Llafur
Aberconwy Gareth Jones Plaid Cymru
Alun a Glannau Dyfrdwy Carl Sargeant Llafur
Arfon Alun Ffred Jones Plaid Cymru
Blaenau Gwent Trish Law Annibynnol
Bro Morgannwg Jane Hutt Llafur
Brycheiniog a Sir Faesyfed Kirsty Williams Democratiaid Rhyddfrydol
Caerffili Jeffrey Cuthbert Llafur
Canol Caerdydd Jenny Randerson Democratiaid Rhyddfrydol
Castell-nedd Gwenda Thomas Llafur
Ceredigion Elin Jones Plaid Cymru
Cwm Cynon Christine Chapman Llafur Cydweithredol
De Caerdydd a Phenarth Lorraine Barrett Llafur Cydweithredol
De Clwyd Karen Sinclair Llafur
Delyn Sandy Mewies Llafur
Dwyfor Meirionnydd Dafydd Elis-Thomas Plaid Cymru
Dwyrain Abertawe Val Lloyd Llafur
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Rhodri Glyn Thomas Plaid Cymru
Dwyrain Casnewydd John Griffiths Llafur Cydweithredol
Dyffryn Clwyd Ann Jones Llafur
Gogledd Caerdydd Jonathan Morgan Ceidwadwyr
Gorllewin Abertawe Andrew Davies Llafur
Gorllewin Caerdydd Rhodri Morgan Llafur
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Angela Burns Ceidwadwyr
Gorllewin Casnewydd Rosemary Butler Llafur
Gorllewin Clwyd Darren Millar Ceidwadwyr
Gŵyr Edwina Hart Llafur
Islwyn Irene James Llafur
Llanelli Helen Mary Jones Plaid Cymru
Maldwyn Mick Bates Democratiaid Rhyddfrydol
Merthyr Tudful a Rhymni Huw Lewis Llafur Cydweithredol
Mynwy Nick Ramsay Ceidwadwyr
Ogwr Janice Gregory Llafur
Pen-y-bont ar Ogwr Carwyn Jones Llafur
Pontypridd Jane Davidson Llafur
Preseli Penfro Paul Davies Ceidwadwyr
Rhondda Leighton Andrews Llafur
Torfaen Lynne Neagle Llafur
Wrecsam Lesley Griffiths Llafur
Ynys Môn Ieuan Wyn Jones Plaid Cymru

Aelodau rhanbarthol[golygu | golygu cod]

Aelod Cynulliad
Rhanbarth Enw Plaid
Canol De Cymru Andrew R. T. Davies Ceidwadwyr
Chris Franks Plaid Cymru
David Melding Ceidwadwyr
Leanne Wood Plaid Cymru
Canolbarth a Gorllewin Cymru Nick Bourne Ceidwadwyr
Alun Davies Llafur
Nerys Evans Plaid Cymru
Joyce Watson Llafur
Dwyrain De Cymru Mohammad Asghar Ceidwadwyr
Jocelyn Davies Plaid Cymru
Michael German Democratiaid Rhyddfrydol
William Graham Ceidwadwyr
Gogledd Cymru Eleanor Burnham Democratiaid Rhyddfrydol
Mark Isherwood Ceidwadwyr
Janet Ryder Plaid Cymru
Brynle Williams Ceidwadwyr
Gorllewin De Cymru Peter Black Democratiaid Rhyddfrydol
Alun Cairns Ceidwadwyr
Bethan Jenkins Plaid Cymru
Dai Lloyd Plaid Cymru

Newidiadau[golygu | golygu cod]

  • 8 Rhagfyr 2009: newidiodd Mohammad Asghar o Blaid Cymru i'r Blaid Geidwadol.