Ymarfer tynnu i fyny

Oddi ar Wicipedia

Ymarfer y corff uchaf lle mae'r corff cyfan yn hongian o'r breichiau cyn cael ei dynnu i fyny gan ddefnyddio cryfder y cyhyrau ydy ymarfer tynnu i fyny. Wrth i hyn ddigwydd, mae'r arddyrnau'n aros yn niwtral (yn syth a heb eu plygu), tra bod y penelinoedd yn plygu a'r ysgwyddau'n ymestyn fel bod y penelinoedd wrth neu weithiau tu ôl y torso.

Mae'r ymarfer tynnu i fyny traddodiadol yn dibynnu ar gryfder rhan uchaf y corff ac ni ddylid siglo yn ôl ac ymlaen[1] (gan ddefnyddio grym cychwynnol y coesau er mwyn creu momentwm). Yn aml mae'r ymarfer hwn yn targedu'r cyhyr y latissimus dorsi yn y cefn ynghyd â nifer o gyhyrau cynorthwyol eraill.

Rhai amrywiadau[golygu | golygu cod]

Enghraifft Math
Ymarfer tynnu i fyny cyffredin

Cyffredin

Gyda'r ymarfer tynnu i fyny safonol, gafaelir yn y bar gyda gafael troslaw/tanlaw/amryw-law. Yna tynnir y corff i fyny tan bod yr ên yn uwch na'r bar. Gorffennir yr ymarfer trwy ostwng y corff nes bod y breichiau a'r ysgwyddau wedi'u hymestyn yn llawn.

Animeiddiad o ymarfer tynnu i fyny gyda pwysol

Pwysol

Ychwanegir pwysau gan ddefnyddio gwregys dipio, neu drwy afael mewn dymbel gan ddefnyddio'r traed neu fest/siorts bwysau.

Animeiddiad o ymarfer tynnu i fyny tu ôl y gwddf

Ymarfer tynnu i fyny tu ôl y gwddf

Gollyngir yr ên. Nod yr ymarfer yw i gyffwrdd â'r bar gyda chefn y gwddf.

Animeiddiad o ymarfer tynnu i fyny unllaw

Un llaw

Gwneir ymarfer tynnu i fyny unllaw drwy afael yn y bar gan ddefnyddio un llaw yn unig ac yna tynnu i fyny. Mae hyn yn anodd oherwydd y cryfder sylweddol sydd ei angen.

Animeiddiad o gyhyr-i-fyny

Muscle-up

Gwneir yr ymarfer cyhyr-i-fyny drwy dynnu am i fyny, ond yn hytrach na stopio pan fo'r ên neu'r frest yn cyffwrdd â'r bar, sythir y breichiau, gan godi'r corff uwchben y bar. Yn gyffredinol mae'r tynnu i fyny cychwynnol yn defnyddio gafael troslaw er mwyn ei gwneud y newid yn haws ac mae'n fwy ffrwydrol er mwyn cymryd mantais o'r momentwmo hanner cyntaf yr ymarfer er mwyn helpu'r ail hanner.

Rhwyf ar wastad y cefn

Weithiau gelwir hwn yn yr "ymarfer tynnu i fyny Awstralaidd". Fe'i gwneir gyda'r bar 2 i 3 troedfedd oddi ar y llawr. Mae'r defnyddiwr yn gorwedd o dan y bar, yn wynebu am i fyny ac yn gafael yn y bar gyda breichiau wedi'u hymestyn. Perfformir yr ymarfer drwy dynnu'r frest i fyny tua'r bar. Rhaid dal y corff mewn safle planc anhyblyg tra bod y sodlau'n aros ar y llawr.

Gafael gymysg

Rhoddir un llaw yn y safle troslaw a'r llall yn y safle tanlaw er mwyn amrywio'r rhan o'r penelin a ddefnyddir.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

Mae'r erthygl hon yn cynnwys term neu dermau sydd efallai wedi eu bathu'n newydd sbon: Ymarfer tynnu i fyny o'r Saesneg "Pull-up". Gallwch helpu trwy safoni'r termau.