Neidio i'r cynnwys

Treflan (cyfres deledu)

Oddi ar Wicipedia
Treflan
Enghraifft o'r canlynolcyfres deledu Edit this on Wikidata


Cyfres ddrama deledu ar S4C oedd Treflan, yn dilyn hynt a helynt cymeriadau Daniel Owen. Yn ôl Manon Eames, yr awdures, drama sy’n uno tair o nofelau Daniel Owen yw hon sef Enoc Huws, Rhys Lewis a Y Dreflan. Mae yma gyfle i gael golwg fanwl ar fywyd y capel a’r eglwys yn ail hanner y 19g drwy lygaid Mari Lewis a’i theulu, ond hefyd y mae cyfle i gyfochri hynny gyda bywyd mwy seciwlar aleodau eraill o'r gymdeithas er enghraifft Wil Bryan y teulu Bartley a Chapten Trefor. Gwelwn y stori yn datblygu dros ddegawdau wrth i Rhys Lewis ac Enoc Huws dyfu o fod yn fabanod i fod yn ddynion.

Fe ddaw’r ddau ar draws cymeriadau lliwgar iawn yn ystod eu bywydau. Drwy’r cymeriadau hynny, fe ddaw’r ddau gymeriad i ddeall eu hunain a’u llefydd yn y gymdeithas. Ceir yma ddrama, ceir yma drasiedi, ceir yma gomedi, ceir yma nwyd a serch, ceir yma boen a galar, ceir yma gyffro a gobaith.

Manylion Pellach[golygu | golygu cod]

Teitl Gwreiddiol: Treflan

Blwyddyn: 2002, 2003, 2004

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 3 Tachwedd 2002

Cyfarwyddwr: Tim Lyn

Sgript gan: Addasiad Manon Eames o nofelau Daniel Owen

Stori gan: Addasiad Manon Eames o nofelau Daniel Owen

Addasiad o: Rhys Lewis gan Daniel Owen, Enoc Huws gan Daniel Owen a Y Dreflan gan Daniel Owen

Cynhyrchydd: Uwch gynhyrchydd: Ronw Protheroe, Cynhyrchydd: Bethan Eames, Cynhyrchydd Gweithredol: Artie Thomas

Cwmnïau Cynhyrchu: Alfresco

Genre: Drama

Cast a Chriw[golygu | golygu cod]

Prif Gast[golygu | golygu cod]

 • Arwel Gruffydd (Capten Richard Trefor)
 • Siân Naomi (Sara Trefor)
 • Nel Jones (Susi Trefor (merch fach))
 • Mabli Jones (Susi Trefor (yn ei harddegau))
 • Ellen Salisbury (Susi Trefor)
 • Eluned Jones (Mari Lewis)
 • Rhys Richards (Robert Lewis)
 • Ryan Nelson (Bob Lewis (Bachgen))
 • Kai Owen (Bob Lewis)
 • Sion Eifion (Rhys Lewis (Bachgen))
 • Dylan John Williams (Rhys Lewis)
 • Dyfed Potter (Rhys Lewis)
 • Dyfan Roberts (Thomas Bartley)
 • Valmai Jones (Barbara Bartley)
 • Rhydian Jones (Seth Llwyd)
 • Richard Elfyn (Abel Hughes)
 • Olwen Medi (Miss Hughes)
 • Geraint Morgan (Mr Denman)
 • Carys Gwilym (Mrs Denman)
 • Gwyn Vaughan Jones (Huw Bryan)
 • Janet Aethwy (Mrs Bryan)
 • Llŷr Gwyn Lewis (Wil Bryan)
 • Glyn Morgan (Wil Bryan (Yn ei arddegau))
 • Gareth Bryn (Wil Bryan)
 • Sion Davies (Enoc Huws (Bachgen))
 • Simon Watts (Enoc Huws (Yn ei arddegau))
 • Llŷr Ifans (Enoc Huws)

Cast Cefnogol[golygu | golygu cod]

(Manylion am yr holl gyfresi)

 • Dafydd Hywel – Meddyg,
 • Anwen Williams – Nyrs,
 • Tonya Smith – Elin,
 • William Thomas – Mr Davies,
 • James Jollife – Enoc 1,
 • Cadfan Roberts – James Lewis,
 • Morien Phillips – Evan Jones,
 • Gwen Ellis – Marged Tŷ Capel,
 • J. O. Roberts – Thomas Bowen,
 • Mici Plwm – William Y Glo,
 • John North – Hugh Bellis,
 • Erfyl Ogwen Parry – John Llwyd,
 • Marged Esli – Mrs Prydderch,
 • Noel Williams – Mr Prydderch,
 • Christine Pritchard – Mrs Amos,
 • Iola Gregory – Modlen y Garth,
 • Sue Jones-Davies – Beti,
 • Ioan Evans – Ioan Evans,
 • Huw Davies – John Thomas,
 • Betsan Llwyd – Mrs Rees,
 • Tim Baker – Mr Rees,
 • Richard Elis – Mr Brown,
 • Jonathan Nefydd – Plismon,
 • Sara Lloyd – Kitty,
 • Tomos Eames,
 • Fraser Cains – Mr Noll,
 • Trefor Selway – Mr Rogers,
 • Sam Hayes – Llech,
 • Andrew O'Neill – John Joseph,
 • Gwyn Parry – Mr Brown,
 • Victoria Pugh – Marged Pitars,
 • Owen Garmon – Robyn y Soldiwr,
 • Jack Rivers – John Beck,
 • Robin Griffith – Gŵr Y Plas,
 • Peter Wooldridge – Mr Fox,
 • Hywel Morgan – Jim,
 • Rhys Parry Jones – Mr Bithel,
 • Alun ap Brynley – Gŵr y Plas,
 • Dyfrig Morris – Morris Hughes,
 • Julian Lewis-Jones – John Powell,
 • Simon Armstrong – Cyfarwyddwr y Pwll,
 • Phylip Hughes – Abraham Jones,
 • Bob Blythe – Mr Strangle,
 • Mandi Roberts – Mrs Tibbet,
 • Brian Hibbard – Swyddog y Carchar,
 • Dafydd Dafis – Sarjant Jones,
 • Huw Garmon – Eos Prydain,
 • Wyn Bowen-Harris – Mr Griffiths,
 • Aled Pugh – William Ellis,
 • Iwan Charles – Harris,
 • Sue Jones-Davies – Beti Huws,
 • Nick Woodman – Gwerthwr Papur Newydd,
 • Ri Richards – Landledi,
 • Dennis Carr – Gwylstwr,
 • Adam Burton – Edward gwas y stablau,
 • John Biggins – Jim rhedwr y stablau,
 • Hefin Wyn – Meddyg,
 • Sion Pritchard – Jack Williams,
 • Christian Patterson – Y cenhadwr,
 • Dewi Rhys – Mr Rice Edwards,
 • Dorien Thomas – Harry,
 • Ian Seynor – Yr Athro,
 • Alex Clatworthy – Ruth Denman,
 • Howard Jones – Gwas siop Enoc,
 • Michael Jones – Gwas siop Enoc,
 • Siôn Probert – Mr Breece,
 • Ryland Teifi – Mr Simon

Ffotograffiaeth[golygu | golygu cod]

 • Rory Taylor

Dylunio[golygu | golygu cod]

 • Hayden Pearce

Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

 • Mark Thomas

Sain[golygu | golygu cod]

 • Cymysgydd Sain: Phil Edward, Alan Jones,
 • Polyn: Jeff Welch, Marc Walters
 • Dybio: Tim Ricketts, Marc Feda,
 • Golygwr Sain: Ian 'Spike' Banks, Paul McFadden, Simon Clement
 • Golygu Golygydd: Bronwen Jenkins, Rick Mabey,
 • Gwir olygu: Editbox; Darren Griffiths, Mwnci, Iwan Williams,

Cydnabyddiaethau Eraill[golygu | golygu cod]

(Manylion am yr holl gyfresi)

 • Prif gynorthwydd cynhyrchu: Llinos Wyn Jones
 • Cynorthwydd 1af: Bryan Moses, Rhidian Evans
 • 2il gynorthwydd: Steffan Morris, Nerys Philip
 • 3ydd cynorthwydd: Roger Thomas, Emma Wynne-Williams
 • Cynllunydd gwisg: Nannw Jenkins, Dawn Thomas Monda
 • Goruchwiliwr gwisgoedd: Angela Jones
 • Gwisgwraig: Zoe Price
 • Cynorthwydd gwisgoedd: Gemma Evans
 • Hyfforddai gwisgoedd: Claire Tucker, Kate Bedwin
 • Cynllunydd colur: Jane Bevan
 • Artist Colur: Maire-Doris, Claire Pritchard
 • Cynorthwydd colur: Jennifer Lenard
 • Hyfforddai colur: Shoned Lloyd-Williams
 • Rhedwr: Lisa Skelding, Lucy Cohen, Steve Milne, Iwan Roberts
 • Rheolwr Lleoliadau: Iwan Roberts
 • Cyd-lynydd cynhyrchu: Menna Jones
 • Cyfrifwyr: Mike Hope, Eurof Thomas, W2
 • Ymgynghorydd: Roberts Rhys
 • Ymgynghorydd Tafodiaith: Carys Jones
 • Dilyniant: Heulwen Jones
 • Cyfarwyddwr celf: Tom Pearce, Branwen Pearce, Arwel Wyn Jones
 • Anifeiliaid: Maria Bisset, Classic Carriages, Kilvery carriage horses
 • Arlwyo: Tiger Bay Catering, Bant a la Cart
 • Diogelwch: Lockett Security
 • Adnoddau: Andy Dixon Facilities
 • Prynwr: Frazer Pearce
 • Celfi wrth law: Rory Armstrong
 • Rheolwr adeiladau: David Feeney
 • Saer: Paul Jones, Huw Pearce
 • Gosodwr: Gary Roberts, Stephen ‘Vince’ Ballinger
 • Ffocws: Steve Rees
 • Llwythwr: Chris Pearce
 • Grip: Clive Baldwin
 • Giaffar: Roy Bellett, Colin Jones
 • Technegydd Balwns: Colin Jones
 • Trydanwr: Clive Johnson, Lee Cleal, Ben Griffiths, Llŷr Evans
 • Stoc: Kodak
 • Trosglwyddo: Colour Film Services

Manylion Technegol[golygu | golygu cod]

Fformat Saethu: Super 16 Math o Sain Dolby Digital

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 4:3

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Caerdydd

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr / enwebiad
BAFTA Cymru Best Make-up Marie-Doris
Actor Gorau Arwel Gruffydd

Llinell Werthu’r Poster: Tref lân, tref aflan. The town with many faces.

Manylion Atodol[golygu | golygu cod]

Llyfrau[golygu | golygu cod]

 • Owen, Daniel (1885). Hunangofiant Rhys Lewis Gweinidog Bethel, Yr Wyddgrug
 • Owen, Daniel (1995). Profedigaethau Enoc Huws; Hughes and Son Publishers Limited
 • Owen, Daniel (1922). Y Dreflan: Ei Phobl a’i Pethau; Hughes and Son Publishers Limited

Gwefannau[golygu | golygu cod]

Adolygiadau[golygu | golygu cod]

 • Mair, Bethan (16/11/2002). ‘Campwaith yw’r dreflan aflan hon’ yn The Western Mail

Erthyglau[golygu | golygu cod]

 • Di-enw (12/04/2002). ‘Mold in warehouse creates drama in TV spectacular’ yn Mold and Buckley Chronicle
 • Price, Rhian (18/07/2002). ‘Adeiladu tref – Mae set deledu fwya’ Cymru yn cael ei chreu yng Nghaerdydd' yn Golwg
 • Haf, Eurgain (Hydref 2002). ‘CAMU YN ÔL I OES FICTORIA’ yn Sgrîn
 • Dafis, Lyn Lewis (Tachwedd 2002). ‘Ble mae Daniel?’ yn BARN
 • Mair, Bethan (02/11/2002). ‘Dymuno Pen-blwydd Hapus i T (i) V’ yn The Western Mail
 • Haf, Eurgain (02/11/2002). ‘Addasu i oes o ddrama’ yn The Western Mail
 • Di-enw (03/11/2––2). ‘Victoriana, virtue and vice’ yn Wales on Sunday
 • Di-enw (11/07/2002). ‘Epic set in city’ yn The Post
 • Manning, Jo (24/08/2002). ‘TV time capsule’ yn South Wales Echo
 • Jones, Hannah (21/08/2002). ‘Screen magic and all by design’ yn Arts Wales – The Western Mail
 • Haf, Eurgain (24/08/2002). ‘Camu nôl wrth gerdded ymlaen’ yn The Western Mail
 • Dafis, Lyn Lewis (Chwefror 2004). ‘Mabinogi’ yn BARN
Mae'r erthygl hon yn cynnwys testun o'r cofnod Treflan ar yr Esboniadur, adnodd addysgiadol agored gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae gan y cofnod penodol hwnnw'r drwydded agored CC BY 4.0; gweler testun y drwydded am delerau ail-ddefnyddio'r gwaith.