Geirfa cysylltiadau rhyngwladol

Oddi ar Wicipedia

Dyma restr termau cysylltiadau rhyngwladol.


A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

A[golygu | golygu cod]

Anghydfod diplomyddol

B[golygu | golygu cod]

C[golygu | golygu cod]

D[golygu | golygu cod]

E[golygu | golygu cod]

Ff[golygu | golygu cod]

G[golygu | golygu cod]

Globaleiddio
Proses o integreiddio

H[golygu | golygu cod]

Hegemoni
Trefn wleidyddol neu economaidd a reolir gan un pŵer, naill ai ar lefel ranbarthol neu yn rhyngwladol.
  • Hunanbenderfyniaeth

I[golygu | golygu cod]

L[golygu | golygu cod]

Ll[golygu | golygu cod]

Llywodraethiant byd-eang
Fframwaith anffurfiol o elfennau sefydliadol a normadol sydd yn rheoli ymddygiad gweithredyddion ar lefel fyd-eang. Mae'n cynnwys sefydliadau rhyngwladol, y gyfraith ryngwladol, rhannau o gymdeithas sifil ryngwladol, a normau rhyngwladol.

M[golygu | golygu cod]

N[golygu | golygu cod]

O[golygu | golygu cod]

P[golygu | golygu cod]

R[golygu | golygu cod]

Rh[golygu | golygu cod]

S[golygu | golygu cod]

T[golygu | golygu cod]

Tiriogaeth
Rhan o arwyneb y Ddaear (fel arfer tir, ond hefyd y môr) a feddiannir gan wladwriaeth neu endid gwleidyddol arall.
Trefedigaethrwydd
Trefn o lywodraeth dros diriogaeth dramor a'i gwladychu.
Trefn ryngwladol
Unrhyw batrwm o normau, rheolau, ac arferion yng nghyd-ymddygiad gwladwriaethau sydd yn nodweddu system ryngwladol.

U[golygu | golygu cod]

Undeb ariannol
Undeb o wledydd sydd yn rhannu'r un arian cyfred.
Undeb tollau
Bloc masnach yw undeb tollau sydd yn cyfuno ardal masnach rydd a tholl allanol gyffredin.
Uwchbwer
Gwladwriaeth neu ymerodraeth a chanddi'r radd uchaf o rym milwrol.
Uwchgenedlaetholdeb
Awdurdod annibynnol sydd ym meddiant sefydliad rhyngwladol ac sydd yn orfodol ar aelod-wladwriaethau'r sefydliad.

Y[golygu | golygu cod]

Ymerodraeth
Endid imperialaidd sydd yn ymgorffori nifer o gyrff gwleidyddol gwahanol dan strwythur lywodraethol hierarchaidd.
Ymwahaniad
Y weithred o gilio o sefydliad, undeb, neu endid gwleidyddol.
Ymyrraeth ddyngarol
Ymyrraeth arfog gan un wladwriaeth mewn i faterion gwladwriaeth arall gyda'r nod o atal neu liniaru dioddefaint.
Ynysiaeth
Polisi o geisio arwahanrwydd neu ynysigrwydd gwleidyddol neu genedlaethol.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]