Neidio i'r cynnwys

Pedwar mesur ar hugain

Oddi ar Wicipedia
(Ailgyfeiriad o Y pedwar mesur ar hugain)


Y pedwar mesur ar hugain
Sion Cent
Y pedwar mesur ar hugain yw'r gyfundrefn o fesurau caeth a ddaeth yn ganon awdurdodol ym marddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol Diweddar, sef cyfnod Beirdd yr Uchelwyr.
Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu

Y Pedwar mesur ar hugain yw'r gyfundrefn o fesurau caeth a ddaeth yn ganon awdurdodol ym marddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol Diweddar, sef cyfnod Beirdd yr Uchelwyr. Fe'i cysylltir yn bennaf ag enwau Einion Offeiriad a Dafydd Ddu Hiraddug, dau fardd a geisiodd osod trefn ar y mesurau caeth yn y 14g. Yn ddiweddarach cafodd y Pedwar mesur ar hugain eu newid rywfaint gan Dafydd ab Edmwnd a'u defnyddio felly yn Eisteddfod gyntaf Caerwys (1523).

Camgymeriad fyddai tybied fod y mesurau hyn yn cael eu defnyddio'n rheolaidd gan y beirdd. Gan amlaf anwybyddid y rhan fwyaf ohonynt ac eithrio mewn ambell gerdd enghreifftiol fel gorchest lenyddol. Maent yn cynnwys wyth math o englyn, pedwar math o gywydd a deuddeg o fesurau eraill. Dyfeisiwyd tri o'r mesurau gan Einion Offeiriad yn y llyfr a adnabyddir fel Gramadeg Einion Offeiriad. Ar ganol y 15g, tynnodd Dafydd ab Edmwnd ddau fesur allan (sef yr englyn penfyr a'r englyn milwr a rhoi dau fesur eithriadol astrus o'i ben a'i bastwn ei hun i mewn, sef Gorchest Beirdd a Chadwynfyr.

Digwyddodd hynny yn Eisteddfod Caerfyrddin, yn 1451[1]. Ni wyddys a gawsant eu defnyddio yn yr eisteddfod honno, ond yn Eisteddfod Caerwys yn 1523 gosodwyd y rheol fod rhaid i fardd fedru canu ar y Pedwar Mesur ar Hugain. Er mor ymarferol oedd rhai o'r mesurau, bwriad y gyfundrefn oedd ceisio cadw bwlch rhwng y beirdd llys a'r beirdd llai a elwir yn Glêr (beirdd crwydrol tebyg i finstreliaid).

Y Mesurau

[golygu | golygu cod]

Mesurau Dafydd ab Edmwnd

[golygu | golygu cod]

Yn ôl dosbarthiad Dafydd ab Edmwnd, y Pedwar Mesur ar Hugain yw :

 1. Englyn unodl union
 2. Englyn unodl crwca
 3. Englyn cyrch
 4. Englyn proest cyfnewidiog
 5. Englyn proest cadwynog
 6. Awdl-gywydd
 7. Cywydd deuair hirion
 8. Cywydd deuair fyrion
 9. Cywydd llosgyrnog
 10. Rhupunt byr
 11. Rhupunt hir
 12. Cyhydedd fer
 13. Byr-a-thoddaid
 14. Clogyrnach
 15. Cyhydedd naw ban
 16. Cyhydedd hir
 17. Toddaid
 18. Gwawdodyn byr
 19. Gwawdodyn hir
 20. Hir-a-thoddaid
 21. Cyrch-a-chwta
 22. Tawddgyrch cadwynog
 23. Gorchest beirdd
 24. Cadwynfyr

Pan ofynnid am awdl yn yr Eisteddfod Genedlaethol, disgwylid awdl ar y nifer a fynner o fesurau Dafydd ap Edmwnd yn aml rhwng 1938 a 1964. Hynny yw; y pedwar mesur ar hugain gan gynnwys yr englyn penfyr a'r englyn milwr er i Ddafydd eu diarddel o'i restr.

Yr Hen XXIV Mesur

[golygu | golygu cod]

Dyma'r Pedwar Mesur ar Hugain fel y'u nodir yn Cerdd Dafod, John Morris-Jones:[2]

Englynion:

 1. Englyn Penfyr
 2. Englyn Milwr
 3. Englyn Unodl Union
 4. Englyn Unodl Crwca
 5. Englyn Cyrch
 6. Englyn Proest Dalgron
 7. Englyn Lleddfbroest
 8. Englyn Proest Cadwynog

Cywyddau:

 1. Awdl-Gywydd
 2. Cywydd Deuair Hirion
 3. Cywydd Deuair Fyrion
 4. Cywydd Llosgyrnog

Awdlau:

 1. Rhupunt
 2. Cyhydedd Fer
 3. Byr-a-thoddaid
 4. Clogyrnach
 5. Cyhydedd Naw Ban
 6. Cyhydedd Hir
 7. Toddaid
 8. Gwawdodyn
 9. Gwawdodyn Hir
 10. Hir-a-thoddaid
 11. Cyrch-a-chwta
 12. Tawddgyrch Cadwynog

Mesurau Dafydd Ddu Athro

[golygu | golygu cod]

Dyma restr o'r pedwar mesur ar hugain yn ôl Dafydd Ddu Athro ar ôl iddo olygu Gramadeg Einion Offeiriad tua chanol y 14g. Fel hyn y safai'r gyfundrefn cyn 1451, ac yn ôl y rhestr hon y canodd Dafydd Nanmor ei awdl enghreifftiol.

Englynion

 1. Englyn Penfyr
 2. Englyn Milwr
 3. Englyn Unodl Union
 4. Englyn Unodl Crwca
 5. Englyn Cyrch
 6. Englyn Proest Cyfnewidiog
 7. Englyn Proest Cadwynog

Cywyddau

 1. Awdl-gywydd
 2. Cywydd deuair hirion
 3. Cywydd deuair fyrion
 4. Cywydd llosgyrnog

Awdlau

 1. Rhupunt byr
 2. Rhupunt hir
 3. Cyhydedd Fer
 4. Byr-a-Thoddaid
 5. Clogyrnach
 6. Cyhydedd Nawban
 7. Cyhydedd Hir
 8. Toddaid
 9. Gwawdodyn Byr
 10. Gwawdodyn Hir
 11. Hir-a-thoddaid
 12. Cyrch-a-chwta
 13. Tawddgyrch Cadwynog

Llyfryddiaeth

[golygu | golygu cod]

Gweler hefyd

[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau

[golygu | golygu cod]
 1. Anghenion y Gynghanedd gan Alan Llwyd; Gwasg Prifysgol Cymru
 2. Cerdd Dafod gan John Morris-Jones, Rhydychen, 1925