Cân i Gymru 1986

Oddi ar Wicipedia

Cynhaliwyd cystadleuaeth Cân i Gymru 1986 ar Ddydd Gŵyl Dewi. Enillydd y gystadleuaeth oedd Eirlys Parri gyda'r gân 'Beth Ddylwn i Ddweud?'

Cyflwynwyd y rhaglen gan Margaret Williams. Roedd pump o feirniaid ar y panel dewis: Geraint Lovgreen, Caryl Parry Jones, Linda Healy, Myfyr Isaac, a Huw Chiswell.

Eirlys Parri a Llwybr Cyhoeddus oedd yr artistiaid fu'n canu'r caneuon.

Roedd chwe chan yn cystadlu:

Trefn Artist Can Cyfansoddw(y)r
01 Eirlys Parri Pan Ddaw yr Haf Arfon Wyn
02 Llwybr Cyhoeddus Y Ddinas Paul Gregory a Ieuan Rhys
03 Llwybr Cyhoeddus Deffro 'da Dieithryn Betsan Gerallt-Evans a Catrin Gerallt
04 Eirlys Parri Darn o'r Haul Steffan Roberts a Ieuan Wyn
05 Llwybr Cyhoeddus Ni sy'n Dewis Steven Mold a Meurig Watts
06 Eirlys Parri Beth Ddylwn i Ddweud? Mari Emlyn
Cân i Gymru 1986
Rownd derfynol 1 Mawrth 1986
Lleoliad Stiwdio BBC Cymru, Caerdydd
Artist buddugol Eirlys Parri
Cân fuddugol Beth Ddylwn i Ddweud?
Cân i Gymru
◄ 1985        1987 ►