Neidio i'r cynnwys

Cân i Gymru 1997

Oddi ar Wicipedia

Cynhaliwyd cystadleuaeth Cân i Gymru 1997 ar Ddydd Gŵyl Dewi. Enillydd y gystadleuaeth oedd Bryn Fôn gyda'r gân 'Un Funud Fach'. Bu wyth can yn cystadlu am y wobr o £3,000, tlws gan yr artist Gareth Morgan a'r cyfle i gynrychioli Cymru yn yr Wyl ban-Geltaidd.

Trefn Artist Can Cyfansoddw(y)r
01 Dafydd Dafis Cyn y Wawr Adrian Jones
02 Llio Milward Yn fy Nghanol Lucy Chivers
03 Bedwyr Morgan Cerdded dros y Mynydd Rhodri Tomos
04 Catsgam Neb yn fy Ngharu Rhys Harries
05 Geraint Griffiths Cariad yn Un Richard Synnott a Julia Prytherch
06 Non Parry Dol a Bryn Roger Henderson a Peter Charlton
07 Bryn Fon Un Funud Fach Barry Jones
08 Eifion Williams Swn dy Lais Eifion Williams
Cân i Gymru 1997
Rownd derfynol 1 Mawrth 1997
Lleoliad Pafiliwn Pontrhydfendigaid
Artist buddugol Bryn Fôn
Cân fuddugol Un Funud Fach
Cân i Gymru
◄ 1996        1998 ►