Neidio i'r cynnwys

Cân i Gymru 1995

Oddi ar Wicipedia

Cynhaliwyd cystadleuaeth Cân i Gymru 1995 ar Ddydd Gŵyl Dewi yn neuadd pafiliwn Pontrhydfendigiad. Cyflwynwyd y gystadleuaeth gan Nia Roberts. Enillydd y gystadleuaeth oedd Gwenda Owen gyda'r gân 'Yr Ynys Werdd'.

Trefn Artist Can Cyfansoddw(y)r
01 Dafydd Dafis Mordaith Trefor Roberts a John Williams
02 Brychan Llyr Cicaion Jonah Rhys Harries
03 Arwel Gruffydd Cri Steve Balsamo, Phil Barry, a Phyl ab Owain
04 Steve Bolton a Martin Beattie Ddim ar Gael Barry Jones, Steve Bolton, Martin Beattie
05 Haf Wyn a Dafydd Dafis Deuawd i Dri Gwennant Prys ac Eleri Richards
06 Betsan Williams Dwisio Dawnsio Betsan Williams
07 Gwenda Owen Can i'r Ynys Werdd Richard Jones ac Arwel John
08 Bryn Fon Oes Rhaid i'r Wers Barhau? Barry Jones a Huw Smith
Cân i Gymru 1995
Rownd derfynol 1 Mawrth 1995
Lleoliad Pafiliwn Pontrhydfendigaid
Artist buddugol Gwenda Owen
Cân fuddugol Yr Ynys Werdd
Cân i Gymru
◄ 1994        1996 ►