Sgwrs Defnyddiwr:Prosiect Wici Môn

Ni chefnogir cynnwys y dudalen mewn ieithoedd eraill.
Oddi ar Wicipedia
Shwmae, Prosiect Wici Môn! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Welcome message in English
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 280,343 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes, Deb (sgwrs) 11:45, 21 Chwefror 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Roedd yn wych gweld cyhoeddi'r Prosiect ar Trydar. Gwych hefyd fod ychydig o erthyglau peilot wedi'u creu gen ti! Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:12, 21 Mawrth 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Helo a chroeso! Llongyfarchiadau am gael y gig yn y gogledd. Fi'n edrych ymlaen i cydweithio dros a misoedd nesaf. Cofiwch cysylltu unrhyw bryd am cymorth neu jyst am sgwrs. Cofion Jason.nlw (sgwrs) 19:30, 21 Mawrth 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Newydd ddadwneud gwaith y disgybl! Gret gweld yr erthyglau newydd; angen ychwanegu'r cod rwan! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:39, 29 Mawrth 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Dw i newydd ychwanegu ffynhonnell, categori a'r pennawd / teitl bras. Ga i awgrymu rwan dy fod yn cael y disgyblion i chwilio am gaterori addas dos i Categori:Cyfraith a dewis y categori mwyaf manwl; mae un yn ddigon fel arfer. Hefyd mae angen cysylltu'r erthyglau gyda erthyglau ieithoedd eraill. Gallant hefyd ganfod delwedd ar rai o'r erthyglau. Ceisia eu cael i wiro dolenni mewnol hefyd... ac yna eu datblygu ymhellach. Felly, yn grynno: categori manwl, cysylltu iaith, delwedd a dolenni. Dechrau gwych! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:38, 29 Mawrth 2017 (UTC)Ateb[ateb]
Newydd greu Categori:Gwyddonwyr Ynys Môn, rhag ofn fod na ragor ar y gweill! Gest ti hwyl efo'r uchod? Llywelyn2000 (sgwrs) 06:45, 31 Mawrth 2017 (UTC)Ateb[ateb]

You are invited![golygu cod]

You are invited...

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:51, 22 Mai 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Y Golygydd Gweladwy[golygu cod]

Parthed: Nimbostratus‎ - cofia y medri ddefnyddio'r Golygydd Gweladwy i olygu erthyglau o'r Saesneg - neu ieithoedd eraill. Gan ei fod yn gosod pethau fel Categoriau a chyfeiriadau'n otomatig, mae rhai'n ei ffindio'n haws. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:53, 27 Mehefin 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Bore da![golygu cod]

Hoffi'r gwaith da! Dwi'n dod o Fiwmares yn wreiddiol. Lle mae cychwyn dwch!? Monwr36 (sgwrs) 10:28, 19 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb[ateb]

A bore da i Aaron![golygu cod]

Helo Giafar! Dwi wrthi fel y coblyn heddiw! A-weeee! Monsyn (sgwrs) 09:38, 16 Tachwedd 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Ynganaid -> Ynganiad[golygu cod]

Haia Aaron! Lwcus mod i wrthi efo Sian heddiw - efo'r Categoriau - mi welsom fod y gair ynganiad wedi'i gamsillafu. Na hida, mae'r bot wedi eu trwsio os ydyn nhw yn y categori Pentrefi Ynys Môn. Gwaith da efo'r disgyblion heddiw! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:46, 16 Chwefror 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Hec! Ok diolch Robin! Mi oeddwn i'n disgwyl i'r holl beth fod yn broses araf - ond mi roedd y disgyblion yn arbennig! Prosiect Wici Mon

Rhestrau erthyglau[golygu cod]

Annwyl Prosiect Wici Mon,

Efallai nad ydych yn sylweddoli, ond nid yw eich rhestrau o erthyglau wedi ei creu o fewn eich adran Defnyddiwr chi, ond yn erthyglau ar y Wicipedia ei hunan e.e. Ysgolion Môn. Er efallai bod angen i chi greu'r rhestrau o fewn eich tudalennau chi, does dim pwrpas iddynt o fewn Wicipedia ei hun, gan nad oes cyflwyniad na unrhyw destun arall ar y dudalen. Os ewch chi i dudalen Ynys Môn, mae'n cynnwys amrywiaeth o wybodaeth am yr ynys yn cynnwys rhestr o gymunedau, ysgolion lleol, pobl enwog ac ati. Mae'r rhestrau yma yn dyblygu rhestrau sy'n bodoli'n barod. Mae cael rhestr ar wahan yn mynd i olygu bydd angen diweddaru mewn sawl man yn y dyfodol. Mae Deb wedi ail-gyfeirio y dudalen Cymylau erbyn hyn i Cwmwl, sy'n cynnwys dolenni at y fathau o gymylau. Efallai bod angen symud y rhestrau arall i fod yn is-dudalennau o fewn eich adran Defnyddiwr chi? --Dafyddt (sgwrs) 12:45, 21 Mawrth 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch Daf. Wedi gosod y patrwm arferol rwan. Gweler: Rhestr ysgolion cynradd Ynys Môn. Af ati gyda rhai o'r rhelyw yn nes ymlaen. Monsyn (sgwrs) 13:08, 21 Mawrth 2018 (UTC)Ateb[ateb]
A! dwin gweld be sy gen ti Daf! Mae Ffynhonnau Ynys Môn a Ffynhonnau Môn yn bodoli! A ti'n meddwl efallai mai rhestr o stwff y Prosiect ydy'r cyntaf? Bosib iawn; bydd yn rhaid gofyn i Aaron! @Prosiect Wici Mon: Cofion... Monsyn (sgwrs) 13:42, 21 Mawrth 2018 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch Dafyddt am dynnu fy sylw i at hyn. Mi ai ati i gywiro ac ailstrwythuro! Mawr ddiolch. Prosiect Wici Mon

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[golygu cod]

WMF Surveys, 18:40, 29 Mawrth 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[golygu cod]

WMF Surveys, 01:39, 13 Ebrill 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[golygu cod]

WMF Surveys, 00:48, 20 Ebrill 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Erthyglau[golygu cod]

Pa hwyl a llongyfarchiadau ar y gwaith gwych! Mae ysbrydoli'r disgyblion yn amlwg a gwych hynny! Ond mae'n achosi chydig bach o gur pen pan nad oes dim o arddull arferol wici ar yr erthyglau ee Fallout76. Fel arfer byddai hon wedi'i thynnu i lawr, ond gan ei bod yn rhan o brosiect Wici Mon, mi es ati i gyfieithu tua tair brawddeg o'r fersiwn Saesneg. Mae hynny'n well, yn fy marn bach i, na thudalennau o destun heb ei gywiro, ac nad yw'n dilyn y canllawiau. Yn ddelfrydol, hefyd, gall y disgyblion ofyn i'r athro farcio eu gwaith cyn ei roi ar eu tudalen tywod (y Pwll Tywod). Ac yna, gall person arall (ti!) roi'r ok iddyn nhw ei roi fel erthygl ar wici. Be ti'n feddwl? Sian EJ (sgwrs) 14:34, 7 Rhagfyr 2018 (UTC)Ateb[ateb]

Sgwrs yn y Caffi[golygu cod]

Haia Aaron! Mae na sgwrs yn y Caffi: Wicipedia:Y_Caffi#Erthyglau safonol, lle dw i'n argymell fod defnyddwyr newydd yn defnyddio eu Pyllau Tywod er mwyn gwiro a chywiro, drafftio a gwella eu gwaith cyn ei roi fel erthygl. Be ti'n feddwl? Llywelyn2000 (sgwrs) 07:56, 15 Ionawr 2019 (UTC)Ateb[ateb]

Dw i di dechrau symud erthyglau sydd angen cywiro eu hiaith i Bwll Tywod y defnyddiwr. Gweler: Sgwrs Defnyddiwr:AwelMor a Sgwrs Defnyddiwr:AwelMor. Gwelaf nad yw Defnyddiwr:AwelMor wedi darllen y negeseuon a osodais ar ei thudalen, felly mae'n amhosib gohebu a hi. Mae defnyddio tudalennau Sgwrs yn hanfodol. A wnei di ddangos i'r rhai rwyt ti'n hyfforddi:
  1. Edrych a oes rhywun wedi gadael negesar eu tudalen Sgwrs (cyn gwneud dim arall!)
  2. Sut i roi testun mewn cywirydd sillafu
  3. Rhoi'r erthygl yn eu Pwll Tywod ac nid yn y parth erthyglau arferol, nes bod y gwaith wedi derbyn cadarnhad ei bod o safon derbyniol.
Diolch, a chofion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 07:48, 19 Ionawr 2019 (UTC)Ateb[ateb]

Wicipedia:Amlygrwydd[golygu cod]

Haia! Gwych gweld yr holl erthyglau newydd y bore ma! Cofia fod yn rhaid i erthyglau gydymfurfio gyda Wicipedia:Amlygrwydd. Coion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 13:08, 12 Chwefror 2019 (UTC)Ateb[ateb]

Defnyddiwr:212.219.245.10[golygu cod]

Rwy'n credu ei fod eisoes wedi'i wneud gan Llywelyn2000. Deb (sgwrs) 07:52, 2 Gorffennaf 2019 (UTC)Ateb[ateb]

Wikimedian in residence start and end date[golygu cod]

Hello. I'm updating the outreach:Wikipedian in Residence. Is it correct for your WiR position? In particular, is there a defined start and end date and/or url with information about it? I've used the current table info to update Aaron Morris (Q72575551) so that I can automate the WiR table (in progress). See also map of the info! (apologies if I've already asked you somewhere else, I can't find my record of it). Evolution and evolvability (sgwrs) 23:58, 28 Hydref 2019 (UTC)Ateb[ateb]