Defnyddiwr:Prosiect Wici Môn

Oddi ar Wicipedia
Logo WiciMôn
Logo WiciMôn
Croeso i dudalen Prosiect WiciMôn!

Y bwriad yw cyfoethogi a phoblogeiddio cynnwys yr Wicipedia Cymraeg er mwyn codi statws yr iaith Gymraeg yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, a hynny drwy brosiect hanesyddol, gwyddonol, iethyddol, a fydd yn hybu trafod termau gwyddonol yn Gymraeg.

Partneriaid y prosiect hwn yw Llywodraeth Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol, Menter Môn a Wicimedia Cymru / Wikimedia UK. Penodwyd Aaron Morris fel swyddog y prosiect unigryw hwn, a bydd yn canolbwyntio ar sgiliau codio pobl ifanc Ynys Môn dros y ddwy flynedd nesaf.

Prosiect WiciMôn[golygu | golygu cod]

Robin Owain, Rheolwr Cymraeg Wikimedia UK ac Aaron Morris Swyddog Prosiect WiciMôn
Erthygl ar y prosiect ar wefan Golwg360; 14 Mehefin 2017.

Gobeithiwn y bydd y prosiect yn creu mwynhad a gwefr drwy alluogi pobl ifanc i gynhyrchu deunyddiau gwyddonol Cymraeg fydd yn cael eu cyhoeddi ar Wicipedia, a thu hwnt. Er ei fod yn canolbwyntio ar Ynys Môn, y gobaith yw y bydd y cynnwys o ddefnydd cenedlaethol. Rheolir y prosiect gan Aaron Morris.

Yn sgil y prosiect hwn, fe fydd pobl ifanc yn cael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd, a chymryd rhan mewn profiadau Cymraeg positif, a fydd wedyn yn cyfrannu tuag at eu datblygiad personol. Ein gobaith yw y byddant yn defnyddio eu sgiliau newydd, ac yn magu hyder gan fynd ati i gyfrannu at weithgareddau lleol a chymunedol eraill – byddwn yn parhau i’w cefnogi i fod yn arweinyddion yn eu hardaloedd lleol, a hyn drwy gydweithio â mudiadau a grwpiau perthnasol eraill i hyrwyddo cyfleon cymdeithasol a gwirfoddoli eraill sydd ar gael yn lleol.

Crynodeb weithredol - WiciMôn[golygu | golygu cod]

Er mwyn cyflawni’r uchod, byddwn yn cynnal gweithdai gyda phobl ifanc i greu erthyglau, eitemau ffilm a radio a datblygu gwaith codio. Byddwn yn ysbrydoli’r rhai sy’n rhan o’r prosiect drwy weithdai gydag arbenigwyr perthnasol, er mwyn iddynt greu erthyglau/cynnwys cyfryngol. Bydd y prosiect yn weithredol drwy:

 • Roi hyfforddiant ac arweiniad i bobl ifanc greu ac ysgrifennu eu erthyglau eu hunain ar gyfer WiciMôn, is-brosiect sy’n rhan o’r Wicipedia Cymraeg. Bydd erthyglau yn dilyn pynciau STEM er mwyn rhoi ffocws i’r wybodaeth a gyflwynir, ond ni fydd yn gyfyngedig i’r pynciau hyn.
 • Bydd elfen ddigidol i’r prosiect yn caniatáu i’r bobl ifanc greu ffilmiau byrion ac eitemau radio. Mae pobl ifanc yn mwynhau gweithgareddau creadigol, ac yn cael gwefr o weld eu gwaith wedi ei gyhoeddi – yn enwedig ar y we.
 • Bydd y bobl ifanc yn cael hyfforddiant ar arweiniad ynglyn â thrwyddedau agored, ac yn cael dysgu sut i rannu gyda, neu gyfrannu at brosiectau Wicimedia (e.e. Comin, Wicipedia Cymraeg, Wicidata) ar drwydded agored addas Comin Creu (Creative Commons). Dysgir sut i wneud hyn ar ffurf ddigidol ffilm a chlipiau sain, eitemau radio, darnau ysgrifenedig a lluniau, fel bod gwybodaeth, dealltwriaeth a hanes yn cael ei rannu â phawb, er mwyn cyfoethogi defnydd o’r Gymraeg ar y safle.
 • O ganlyniad i’r uchod, fe fydd y bobl ifanc yn cael hyfforddiant uwchwlytho gwybodaeth i Wicipedia a bydd yn eu hannog a’u galluogi i ddod yn ddinasyddion Cymraeg hyderus sydd yn falch o’u treftadaeth.

Prosiect Wici YSGOL SYR THOMAS JONES, Amlwch[golygu | golygu cod]

Y bwriad yw cyfoethogi a chreu erthyglau ar dref hanesyddol Amlwch a'r dalgylch. Mae angen mwy o erthyglau am hanes mwyngloddio Amlwch ac yn enwedig yn ystod y chwildro diwydiannol. Mae criw o'r chweched dosbarth yn Ysgol Syr Thomas Jones yn defnyddio eu hamser i ymchwilio i mewn i'r hanes a gobeithio ysgrifennu erthyglau sydd yn mynd i ddiddori ac addysgu. Rydym yn cydweithio efo'r amgueddfa Y Deyrnas Gopr yn Amlwch.

Erthyglau YSGOL SYR THOMAS JONES[golygu | golygu cod]

Prosiect Wici YSGOL GYFUN LLANGEFNI, Llangefni[golygu | golygu cod]

Y bwriad yw cyfoethogi a chreu erthyglau ar dref hanesyddol Llangefni a'r dalgylch. Mwy i ddilyn...

Erthyglau YSGOL GYFUN LLANGEFNI[golygu | golygu cod]

Prosiect Wici YSGOL DAVID HUGHES, Porthaethwy[golygu | golygu cod]

Y bwriad yw cyfoethogi a chreu erthyglau ar dref hanesyddol Porthaethwy a'r dalgylch. Mwy i ddilyn...

Erthyglau YSGOL DAVID HUGHES[golygu | golygu cod]

Erthyglau sydd wedi eu creu gan ysgolion uwchradd yr Ynys[golygu | golygu cod]

Ffynhonnau Môn[golygu | golygu cod]

Ysgolion Cynradd Môn[golygu | golygu cod]

Traethau Môn[golygu | golygu cod]

Gwyddonwyr Cymreig[golygu | golygu cod]

Menter Môn[golygu | golygu cod]

Cymylau (Erthyglau)[golygu | golygu cod]

Prosiect WiciGwerin[golygu | golygu cod]

Poster WiciGwerin

Prosiect tref Amlwch (WiciHanes)[golygu | golygu cod]

Sesiwn Wici yn Amlwch

Prosiect Wythnos Sgiliau Ysgol Syr Hugh Owen[golygu | golygu cod]

Aelodau prosiect WiciMôn[golygu | golygu cod]

 1. Defnyddiwr:Llywelyn2000
 2. Defnyddiwr:ElmondPD
 3. Defnyddiwr:Mam Cymru
 4. Defnyddiwr:Owain lloyd
 5. Defnyddiwr:Annwern
 6. Defnyddiwr:Cwldwd
 7. Defnyddiwr:Seithlliw
 8. Defnyddiwr:Mechell2017
 9. Defnyddiwr:Monsyn
 10. Defnyddiwr:ArglwyddesCywarch
 11. Defnyddiwr:Lclh01
 12. Defnyddiwr:Meg3456
 13. Defnyddiwr:A41437
 14. Defnyddiwr:Dim Byd
 15. Defnyddiwr:Salimali321
 16. Defnyddiwr:Nodi2001
 17. Defnyddiwr:Ybwda
 18. Defnyddiwr:Llipryn14
 19. Defnyddiwr:Rwdlan1505
 20. Defnyddiwr:Jacyjwc321
 21. Defnyddiwr:Mursen
 22. Defnyddiwr:Llyn123
 23. Defnyddiwr:Neb o Gwbl
 24. Defnyddiwr:CnauPell
 25. Defnyddiwr:Tewboi
 26. Defnyddiwr:Godre'r Coed
 27. Defnyddiwr:AJFA23
 28. Defnyddiwr:Pry Bach Tew
 29. Defnyddiwr:LlioD
 30. Defnyddiwr:Rhisiart o'r Rhos
 31. Defnyddiwr:Dickrhos2
 32. Defnyddiwr:LonDCW
 33. Defnyddiwr:Taliesin Hwfa
 34. Defnyddiwr:Georgina Holme
 35. Defnyddiwr:Mop234
 36. Defnyddiwr:SHCym1
 37. Defnyddiwr:GwrGwerinGora
 38. Defnyddiwr:Arfon Wyn
 39. Defnyddiwr:CatrinToffoc
 40. Defnyddiwr:Richwoo89
 41. Defnyddiwr:SteffanWThomas
 42. Defnyddiwr:Parys a Minnau 1768
 43. Defnyddiwr:Captencymru
 44. Defnyddiwr:Elisabethcymru
 45. Defnyddiwr:AwelMor
 46. Defnyddiwr:Keston12345
 47. Defnyddiwr:Brig Y Nant 123
 48. Defnyddiwr:Garth Wen
 49. Defnyddiwr:Minafon
 50. Defnyddiwr:Erswyn
 51. Defnyddiwr:Catfflur
 52. Defnyddiwr:Llangefni123
 53. Defnyddiwr:EsgairLlyn98
 54. Defnyddiwr:Maenaddwyn123
 55. Defnyddiwr:Gwalchmai777
 56. Defnyddiwr:Llangefni12
 57. Defnyddiwr:TaffiGlas
 58. Defnyddiwr:Winfield1032
 59. Defnyddiwr:Metty04
 60. Defnyddiwr:Blodeuwedd123
 61. Defnyddiwr:Dwynwen123
 62. Defnyddiwr:Branwen123
 63. Defnyddiwr:Ceridwen123
 64. Defnyddiwr:Rhiannon123
 65. Defnyddiwr:Arianrhod123
 66. Defnyddiwr:Ffion Mair Roberts
 67. Defnyddiwr:Angharad Vaughan Evans
 68. Defnyddiwr:Lowri1612
 69. Defnyddiwr:Grugsan
 70. Defnyddiwr:Mundy20
 71. Defnyddiwr:Johnogwen123
 72. Defnyddiwr:Brooklyn Hughes
 73. Defnyddiwr:A$AP.TOM
 74. Defnyddiwr:TomBach10
 75. Defnyddiwr:Sgwyd
 76. Defnyddiwr:Aneirinm
 77. Defnyddiwr:Siwanbrown
 78. Defnyddiwr:KieraRoberts
 • 193.39.172.72
 1. Defnyddiwr:99jones
1 Chwefror - 31 Ebrill
 1. Defnyddiwr:YSHOwen1
Medi 2019 -
 1. Defnyddiwr:Jreece513
 2. Defnyddiwr:Nora12123
 3. Defnyddiwr:Eich boi HarveyB
 4. Defnyddiwr:A Reincarnated Ganon
 5. Defnyddiwr:Somot Snave
 6. Defnyddiwr:TalwrnMafia2019
 7. Defnyddiwr:Osmosis20203
 8. Defnyddiwr:CaioEvans
 9. Defnyddiwr:Gaerwen11
 10. Defnyddiwr:Matti.erwlas

Fideo's WiciMôn[golygu | golygu cod]

Cyfarwyddiadau[golygu | golygu cod]

 • Categori i'w gopio a'i bastio ar waelod pob tudalen:
[[Categori:Prosiect Wici Môn]]

Adroddiadau[golygu | golygu cod]

Syniadau[golygu | golygu cod]