Wicipedia:Amlygrwydd

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Llwybr(au) brys:
WP:AMLYG

Rydym yn derbyn erthyglau am ystod eang o bobl a phethau ar Wicipedia, ond un o'r gofynion ydyw y dylai'r pwnc dan sylw fod yn ddigon amlwg, h.y., yn haeddu cael lle ar y Wicipedia oherwydd ei amlygrwydd. Os bernir nad ydyw'r pwnc/person yn ddigon amlwg, caiff y dudalen ei dileu.

Rhoddir y nodyn Amlygrwydd ({{amlygrwydd}}) ar frig y dudalen i nodi'r ffaith nad yw'r cynnwys yn cwrdd â gofynion amlygrwydd Wicipedia.

Mae ein diffiniad ni o genedlaethol, yn wahanol i ddiffiniad y Wicipedia Saesneg. Mae Golwg, y Western Mail a'r Daily Post yn bapurau Cenedlaethol, ac yn aml, rydym yn caniatáu gwrthrychau ble ceir cyfeiriad atyn nhw yn y papurau hyn, neu wefannau cenedlaethol tebyg.

Gofynion amlygrwydd[golygu]

Cyffredinol[golygu]

Y prif ofynion amlygrwydd yw:

  • Bod y pwnc neu berson yn haeddu lle mewn gwyddoniadur arferol neu gydymaith neu lawlyfr safonol ar y pwnc dan sylw.
  • Yn achos lleoedd a thirffurfiau, eu bod i'w gweld ar fapiau safonol a/neu yn yr atlas. Yn achos tirffurfiau llai, rhaid cael digon i gofnodi amdanynt i haeddu erthygl. Caniateir erthyglau ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a safleoedd tebyg.
  • Yn achos pobl neu faterion cyfoes, ei fod/bod yn ddigon adnabyddus (neu wedi bod yn adnabyddus yn ystod ei hoes) i gael cyfeiriadau ato/ati yn y wasg neu'r cyfryngau neu erthygl safonol arno ef / hi ar y we neu mewn llyfr ee y Bywgraffiadur, y Gwyddoniadur.

Enghreifftiau penodol[golygu]

Dyma enghraifft o'r hyn a gaiff ei ystyried yn achos band neu ganwr:

  • Bod band wedi cyhoeddi o leiaf (gwedwch) 2 CD/LP. O bosib gallem gyfyngu’r amod hwn ymhellach drwy osod amod bod angen bod adolygiadau o un o’r CDs wedi ymddangos yn y wasg genedlaethol.
  • Bod adolygiadau o gigs y band wedi ymddangos yn y wasg genedlaethol a bod y band/canwr wedi bod yn perfformio am ragor na dwy flynedd.
  • Bod y band/canwr yn ymddangos mewn bywgraffiadur (ond nid cyfeiriadur).
  • Bod y band/canwr yn cael eu cydnabod yn ddylanwad ar bobl eraill (e.e. Meic Stephens am ei ddylanwad ar gerddorion eraill, Dafydd Iwan am ei ddylanwad politicaidd).
  • Bod y band/canwr yn cael eu trafod mewn erthyglau, mewn llyfrau, mewn rhaglenni teledu, ayb. Nid yw hyn yn cynnwys cyfeiriadau atynt wrth fynd heibio.
  • Os yw’r dystiolaeth ysgrifenedig yn brin, neu ei bod hi’n anodd cael gafael ar gyfeiriadau ysgrifenedig, yna bod cytundeb deg (gwedwch) o gyfranwyr â chyfrifon ganddynt ar Wicipedia, bod y band yn nodedig.
  • Bod y band/canwr wedi ennill gwobr nodedig. Ni fyddai hyn yn cynnwys gwobrau eisteddfodau lleol, eisteddfod yr Urdd na gwobrau ar gyfer newydd-ddyfodiaid.

Yn benodol[golygu]

Caniateir cynnwys erthyglau ar: