Edward VI, brenin Lloegr

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Y Brenin Edward VI

Edward VI (12 Hydref 15376 Gorffennaf 1553) oedd Brenin Lloegr o 28 Ionawr 1547 ymlaen.

Cafodd ei eni ym Mhalas Hampton Court, yn fab Harri VIII, brenin Lloegr, a'i wraig trydydd Jane Seymour. Bu farw ym Mhalas Greenwich.

Daeth yn frenin yn ifanc iawn, yn 9 mlwydd oed. Roedd ewythr Edward, Edward Seymour, ac Archesgob Caergaint, Thomas Cranmer, wedi cymryd llawer o faich rheoli oddi wrth y brenin ifanc. Dylanwadon nhw ar Edward i newid Lloegr yn wlad Brotestannaidd, ac fe wnaeth.

Doedd Edward ddim yn holliach, ac erbyn 1553 ar ôl dioddef o diwberciwlosis bu farw. Cyn marw penderfynodd enwi'r Fonesig Jane Grey, ei gyfnither, fel ei etifedd ac nid ei hanner chwaer Mari I. Roedd Mari I yn Gatholig cryf, a doedd Edward ddim eisiau i Loegr fod yn wlad Gatholig.

Rhagflaenydd:
Harri VIII
Brenin Lloegr
28 Ionawr 15476 Gorffennaf 1553
Olynydd:
Mari I