Wicipedia:Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Ceir trafodaeth gyfoes a'r digwyddiadau diweddaraf yma.

Hen drafodaeth archifol a gopiwyd o'r caffi yw hwn. Peidiwch a'i newid os gwelwch yn dda.

A wnewch chi leisio eich barn os gwelwch yn dda. Onid ydy hi'n hen bryd i ni ymffurfio'n 'Grŵp Defnyddwyr Wicimedia' (Wikimedia user groups), gyda'r enw Grŵp Defnyddwyr Wicimedia Cymraeg neu'n syml Wici Cymru (The Welsh Wikimedia user group). Mae'n angenrheidiol ein bod yn cadw ein hunaniaeth fel wici Cymraeg, yn creu ein rheolau ein hunain, yn hytrach na bod yn gyfieithiad o'r wici Saesneg. Gall Wikimedia UK barhau i gefnogi'n ariannol, a byddai hyn hefyd yn rhoi statws i ni a'r Gymraeg yn rhyngwladol ac yn uno'r ymdrechion presennol i ddatblygu'r wicis Cymraeg. Efallai, wedyn, y gallem fynd yr ail gam, fel y Catalwniaid, a ffurfio 'Grŵp Thematig'; ond un cam ar y tro! Dyma'r manylion ar Meta lle ceir engreifftiau o grwpiau defnyddwyr a'u logos. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:03, 4 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]


Cytuno - Cytuno’n llwyr. Pleidlais gadarn o blaid y syniad.AlwynapHuw (sgwrs) 01:09, 9 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Cytuno. Hapus iawn i roi fy enw i at hwn. Jason.nlw (sgwrs)
Cytuno - Baswn i'n hapus i ychwanegu fy enw. Lesbardd (sgwrs) 08:45, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Wrth gwrs!!! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 08:53, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Carl Morris (sgwrs) 09:29, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Cymrodor (sgwrs) 10:07, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Deb (sgwrs) 10:15, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Prosiect Wici Mon (Sgwrs Defnyddiwr: Prosiect Wici Mon)
Cytuno - Cytuno'n llwyr. —Adam (sgwrscyfraniadau) 13:48, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Yn sicr. Fy unig gwestiwn yw a dylsem ni fod yn galw'n hunain yn WiciCymru neu Wici Cymraeg? - Stefanik (Stefanik) 13 Gorffennaf 2017 (UTC)
Cytuno - Dafyddt (sgwrs) 10:23, 13 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Pwyll (sgwrs) 18:53, 14 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Cytuno. Heb os nag oni bai! Sian EJ (sgwrs) 08:33, 15 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Jac-y-do (sgwrs) 04:18, 16 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
Cytuno - Cytuno’n llwyr. Pleidlais gadarn o blaid y syniad. Defnyddiwr:Duncan Brown (Llên Natur) (sgwrs), 17 Gorffennaf 2017
Cytuno - Un arall yn llwyr o blaid. --Deri (sgwrs) 08:35, 19 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]
...

Hyd yma (18 Gorffennaf 2017) cafwyd 15 o blaid a dim un llais yn erbyn, hoffwn gyhoeddi ein bod wedi penderfynnu mynd ati i ffurfio Grŵp Defnyddwyr Wicimedia Cymru / Wikimedia Wales User Group (oni bai fod trafodaeth pellach ar yr enw hwn - gweler isod o fewn y pum diwrnod nesaf). Llywelyn2000 (sgwrs) 08:05, 18 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]

Trafodaeth

Mae'n edrych yn addawol! Parthed cwestiwn pwysig @Stefanik:, ceir sawl dewis: a) Cymraeg yn unig a b) Cymraeg a Saesneg (ac felly drwy gyfrwng y Saesneg!?) Model debyg i'r opsiwn cyntaf sydd gan y Basgiaid:

Basque Wikimedians User Group (officially EU Euskal Wikilarien Kultura Elkartea) is a group formed by active members of Basque Wikimedia projects who are interested in organizing and participating in outreach activities on a Basque Country level.
Objectives:
Diffusion of local and universal knowledge in Basque language by way of all kinds of free documents;
Promotion of the use of the Basque Wikipedia by encouraging its edition and reading ayb...

'Wicimedia Cymru' fyddai'r enw gorau yn fy marn i. Yna, pe bai Cymry di-Gymraeg yn awyddus i weithredu yn Saesneg er bydd Cymru, gallan nhw ddechrau Wikimedia Wales a chreu partneriaeth anffurfiol gyda ninnau Wikimedia Cymru / Wicimedia Cymru. Ond mae sawl opsiwn yn bosib wedi i ni sefydlu'r egwyddor. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:14, 13 Gorffennaf 2017 (UTC)[Ateb]