Champaign County, Illinois

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mae Champaign County yn rhanbarth weinyddol yn Nhalaith Illinois yn yr Unol Daleithiau. Yn ôl cyfrifiad 2010 roedd iddi boblogaeth o 201,081.[1]. Y brifddinas rhanbarthol yw Urbana, Illinois.[2]. Sefydlwyd y rhanbarth ym 1833 allan o Vermilion County. Enwyd y rhanbarth ar ôl Champaign, Ohio, a enwyd yn ei dro ar ôl yr ardal yn Ffrainc. Ystyr yr enw yw " gwlad lefel agored ". Maint ei thirwedd yw 997 milltir sgwar

Lleoliad Champaign County yn Illinois

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Cafodd Champaign County ei greu ym 1833, allan o Vermilion County. Cafodd y rhanbarth a'i phrifddinas eu henwi ar ôl Champaign County, Ohio a Urbana, Ohio cartref y ddeddfwr a noddodd y Bil Seneddol i greu'r rhanbarth. Cafodd datblygiad y rhanbarth ei hybu trwy adeiladu cangen Chicago o Reilffordd Canol Illinois.

Daearyddiaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn ôl Biwro Cyfrifiad yr Unol Daleithiau, mae gan y rhanbarth ardal gyfan o 998 milltir sgwâr (2,580 km2), o'r hyn y mae 996 milltir sgwâr (2,580 km2) yn dir a 2.1 milltir sgwâr (5.4 km2) (0.2%) yn ddŵr.[3] Champaign yw'r bumed rhanbarth fwyaf yn Illinois yn ôl tir.

Oherwydd bod Champaign County wedi'i leoli ar lwyfandir mawr gwastad iawn, nid oedd ganddo nemor dim ddraeniad naturiol, gan hynny bu llawer o'r rhanbarth yn ffurfio gwlyptiroedd cyn i ffosydd draenio cael eu hadeiladu, gan ddechrau yn y 1870au. Roedd natur y gors ucheldirol yn gyfrifol nifer fawr o achosion o falaria cyn diwedd y 19g.

Rhanbarthau cyfagos[golygu | golygu cod y dudalen]

Trafnidiaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae caeau Corn a Ffa soy yn amlwg yn ardaloedd gwledig Champaign County

Prif ffyrdd[golygu | golygu cod y dudalen]

Maesydd awyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r meysydd awyr at ddefnydd cyhoeddus canlynol yn y rhanbarth:[4]

Rheilffordd[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae trenau teithwyr a weithredir gan Amtrak yn cysylltu Champaign ar hyd hen lwybr Canol Illinois, sy'n teithio rhwng Chicago a naill ai Carbondale (gwasanaethau Illini a 'Saluki') neu New Orleans (gwasanaeth City of New Orleans).

Hinsawdd a thywydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae tymheredd cyfartalog ym mhrifddinas y rhanbarth, Urbana, wedi amrywio o dymheredd isaf o 16 °F (−9 °C) ym mis Ionawr i dymheredd uchaf o 85 °F (29 °C) ym mis Gorffennaf. Mae'r record am dymheredd isel yn −25 °F (−32 °C) wedi ei gofnodi ym mis Ionawr 1999 . Mae'r record am dymheredd uchel yn 109 °F (43 °C) wedi ei gofnodi ym mis Gorffennaf 1954. Roedd y dyddodiad misol cyfartalog yn amrywio o 1.90 inches (48 mm) ym mis Ionawr i 4.80 inches (122 mm) ym mis Mai [5]

Demograffeg[golygu | golygu cod y dudalen]

Pyramid oedran cyfrifiad 2000 ar gyfer Champaign County gyda marc nod ar gyfer pobl ifanc oed coleg, oherwydd presenoldeb Prifysgol Illinois yn y rhanbarth.
Poblogaeth hanesyddol
Cyfrifiad Pob.
18401,475
18502,64979.6%
186014,629452.2%
187032,737123.8%
188040,86324.8%
189042,1593.2%
190047,62213.0%
191051,8298.8%
192056,9599.9%
193064,27312.8%
194070,5789.8%
1950106,10050.3%
1960132,43624.8%
1970163,28123.3%
1980168,3923.1%
1990173,0252.8%
2000179,6693.8%
11.9%
Est. 2016208,419[6]3.6%
U.S. Decennial Census[7]
1790-1960[8] 1900-1990[9]
1990-2000[10] 2010-2013[1]

Yn ôl Cyfrifiad 2010 roedd 201,081 o bobl, 80,665 cartref, a 42,737 teulu yn byw yn y rhanbarth[11] Dwysedd y boblogaeth oedd 201.8 inhabitants per square mile (77.9/km2). Roedd 87,569 o unedau tŷ, a dwysedd cyfartalog o 87.9 y filltir sgwâr (33.9/km2).[3] Cyfansoddiad hiliol y rhanbarth oedd 73.4% gwyn, 12.4% Americanwyr Affricanaidd / du, 8.9% Asiaid, 0.3% Indiaid Cochion, 0.1% O Ynysoedd y Môr Tawel, 2.2% o hil arall, a 2.7% o hiliau cyfansawdd. Roedd y sawl o dras Sbaenaidd neu Latino yn ffurfio 5.3% o'r boblogaeth.[11] O ran hynafiaeth roedd, 23.9% o'r Almaen, 12.2% Gwyddelod, 11.5% oedd yn dweud eu bod o dras Americanaidd, a 8.9% yn Saeson; roedd 1,172 neu tua 0.6% yn dweud eu bod o dras Gymreig.[12]

O'r 80,665 cartref roedd gan 25.8% plant o dan 18 mlwydd oed yn byw gyda nhw, roedd, 39.7% yn gyplau priod yn byw gyda'i gilydd, roedd gan 9.9% pen tŷ benywaidd heb ŵr yn bresennol, roedd, 47.0% dim yn ffurfio teulu, ac roedd 33.2% yn unigolion. Y cyfartaledd yn byw ar bob aelwyd oedd 2.29 a'r maint teuluol cyfartalog oedd 2.95. Yr oedran cyfartalog oedd 28.9 mlwydd oed.[11]

Yr incwm cyfartalog ar gyfer cartref yn y rhanbarth oedd $45,262 a'r incwm cyfartalog ar gyfer teulu oedd$65,785. Roedd gan y dynion incwm cyfartalog o $45,823 yn erbyn $35,321 ar gyfer merched. Incwm y pen ar gyfer y rhanbarth oedd $24,553. Roedd tua 9.7% o deuluoedd a 20.5% o'r boblogaeth yn byw mewn tlodi, gan gynnwys 20.2% o'r rhai dan 18 mlwydd oed a 8.3% o bobl 65 mlwydd oed neu hŷn.[13]

Cynhyrchodd Gorfforaeth Ddatblygu Economaidd Champaign County (CHCEDC) Proffil Demograffig Rhanbarthol yn 2009 sy'n cynnwys gwybodaeth am y boblogaeth, llafur, tai, cost byw, addysg, trethi, gwerthiant nwyddau, cludiant, ansawdd bywyd a chyfleustodau.[14]

Cymunedau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dinasoedd[golygu | golygu cod y dudalen]

Pentrefi[golygu | golygu cod y dudalen]

Map o Champaign County

Trefgorddau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mannau cyfrifiad-dynodedig.[golygu | golygu cod y dudalen]

Lleoedd anghorfforedig eraill[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwleidyddiaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Canlyniad Etholiadau Arlywyddol[15]
Blwyddyn Gweriniaethwyr Democratiaid Eraill
Pleidlais Arlywyddol, 2016 36.4% 33,368 54.7% 50,137 8.9% 8,123
Pleidlais Arlywyddol, 2012 44.9% 35,312 51.9% 40,831 3.1% 2,466
Pleidlais Arlywyddol, 2008 40.1% 33,871 57.6% 48,597 2.3% 1,940
Pleidlais Arlywyddol, 2004 48.4% 39,896 50.4% 41,524 1.2% 1,014
Pleidlais Arlywyddol, 2000 46.6% 34,645 47.8% 35,515 5.6% 4,125
Pleidlais Arlywyddol, 1996 42.5% 28,232 48.9% 32,454 8.6% 5,743
Pleidlais Arlywyddol, 1992 35.6% 27,096 46.0% 35,003 18.4% 13,993
Pleidlais Arlywyddol, 1988 52.4% 33,247 46.8% 29,733 0.8% 519
Pleidlais Arlywyddol, 1984 58.6% 39,224 40.7% 27,266 0.7% 435
Pleidlais Arlywyddol, 1980 51.0% 33,329 32.2% 21,017 16.9% 11,014
Pleidlais Arlywyddol, 1976 54.7% 34,546 42.6% 26,858 2.7% 1,703
Pleidlais Arlywyddol, 1972 57.4% 33,700 42.2% 24,743 0.4% 236
Pleidlais Arlywyddol, 1968 53.5% 26,027 37.9% 18,425 8.6% 4,196
Pleidlais Arlywyddol, 1964 46.0% 22,010 54.0% 25,792 0.0% 0
Pleidlais Arlywyddol, 1960 61.2% 27,793 37.7% 17,115 1.2% 533
Pleidlais Arlywyddol, 1956 67.1% 28,190 32.8% 13,799 0.1% 51
Pleidlais Arlywyddol, 1952 65.9% 27,188 33.8% 13,951 0.3% 112
Pleidlais Arlywyddol, 1948 60.9% 19,156 36.8% 11,572 2.3% 737
Pleidlais Arlywyddol, 1944 57.5% 18,935 42.0% 13,842 0.5% 177
Pleidlais Arlywyddol, 1940 53.3% 20,314 46.0% 17,563 0.7% 267
Pleidlais Arlywyddol, 1936 45.8% 15,808 52.7% 18,203 1.5% 524
Pleidlais Arlywyddol, 1932 45.0% 13,995 53.0% 16,474 1.9% 601
Pleidlais Arlywyddol, 1928 68.3% 19,494 31.2% 8,915 0.5% 141
Pleidlais Arlywyddol, 1924 62.8% 14,244 23.0% 5,221 14.2% 3,212
Pleidlais Arlywyddol, 1920 71.8% 15,573 24.2% 5,247 4.0% 861
Pleidlais Arlywyddol, 1916 57.8% 14,632 37.9% 9,601 4.2% 1,071
Pleidlais Arlywyddol, 1912 25.6% 3,220 35.4% 4,454 38.9% 4,896
Pleidlais Arlywyddol, 1908 57.2% 7,162 38.5% 4,830 4.3% 539
Pleidlais Arlywyddol, 1904 61.1% 6,954 33.0% 3,754 5.9% 674
Pleidlais Arlywyddol, 1900 55.1% 6,660 41.5% 5,015 3.5% 420
Pleidlais Arlywyddol, 1896 57.7% 6,780 39.5% 4,643 2.9% 335
Pleidlais Arlywyddol, 1892 50.9% 5,290 43.4% 4,502 5.7% 594

Fel gweddill canol Illinois bu Champaign County yn driw i'r Gweriniaethwyr rhwng Rhyfel Cartref America a'r New Deal. Ni fu Democrat yn fuddugol yno rhwng y rhyfel cartref a 1928. Rhwng From 1856 a 1988, cefnogodd y Democratiaid tair gwaith yn nhirlithriadau'r blaid ym 1932, 1936 a 1964. Ers hynny mae Champaign County wedi dod yn gadarnle i'r Democratiaid. Mae hyn yn rhannol oherwydd y twf yn ideoleg ceidwadaeth gymdeithasol gynyddola phwyslais cynyddol ar y deheubarth ar ran y Gweriniaethwyr ar lefel cenedlaethol. Mae hefyd yn adlewyrchiad o gynydd yng nghefnogaeth y Democratiaid mewn Rhanbarthau eraill sydd a lefel uchel o fyfyrwyr ynddynt. George H. W. Bush ym 1988 oedd y gGweriniaethwr diwethaf i guro'r rhanbarth, a pherfformiad Barack Obama yn 2008 yw'r gore erioed i Ddemocrat.

Llefydd o ddiddordeb[golygu | golygu cod y dudalen]

Tai Ffraterniaeth y Brifysgol[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. 1.0 1.1 "State & County QuickFacts". United States Census Bureau. Cyrchwyd Gorffennaf 4, 2014.
 2. "Find a County". National Association of Counties. Archifwyd o y gwreiddiol ar 2011-05-31. Cyrchwyd 2011-06-07.
 3. 3.0 3.1 "Population, Housing Units, Area, a Density: 2010 - County". United States Census Bureau. Cyrchwyd 2015-07-11.
 4. "Champaign County Public a Private Airports". www.tollfreeairline.com. Cyrchwyd 18 March 2018.
 5. "Monthly Averages for Urbana, Illinois". The Weather Channel. Cyrchwyd 2011-01-27.
 6. "Population and Housing Unit Estimates". Cyrchwyd June 9, 2017.
 7. "U.S. Decennial Census". United States Census Bureau. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 12, 2015. Cyrchwyd July 4, 2014.
 8. "Historical Census Browser". University of Virginia Library. Cyrchwyd July 4, 2014.
 9. "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990". United States Census Bureau. Cyrchwyd July 4, 2014.
 10. "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000" (PDF). United States Census Bureau. Cyrchwyd July 4, 2014.
 11. 11.0 11.1 11.2 "DP-1 Profile of General Population a Housing Characteristics: 2010 Demographic Profile Data". United States Census Bureau. Cyrchwyd 2015-07-11.
 12. "DP02 SELECTED SOCIAL CHARACTERISTICS IN THE UNITED STATES – 2006-2010 American Community Survey 5-Blwyddyn Estimates". United States Census Bureau. Cyrchwyd 2015-07-11.
 13. "DP03 SELECTED ECONOMIC CHARACTERISTICS – 2006-2010 American Community Survey 5-Blwyddyn Estimates". United States Census Bureau. Cyrchwyd 2015-07-11.
 14. [1] Archifwyd September 30, 2011, yn y Peiriant Wayback.
 15. Leip, David. "Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections". uselectionatlas.org. Cyrchwyd 18 March 2018.

Llyfryddiaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]