Bond County, Illinois

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mae Bond County yn rhanbarth weinyddol yn Nhalaith Illinois yn yr Unol Daleithiau. Yn ôl cyfrifiad 2010 roedd iddi boblogaeth o 17,768[1]. Y brifddinas rhanbarthol yw Greenville, Illinois[2]. Sefydlwyd y rhanbarth ym 1817 allan o Rhanbarthau Crawford Edwards a Madison. Enwyd y rhanbarth ar ôl Shadrach Bond (1773–1832), Llywodraethwr cyntaf Illinois. Maint ei thirwedd yw 380 milltir sgwar

Lleoliad Bond County yn Illinois

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Ffurfiwyd Bond County ym 1817 allan Madison County. Cafodd ei enwi er anrhydedd i Shadrach Bond, a oedd ar y pryd yn ddirprwy Tiriogaeth Illinois i Gyngres yr Unol Daleithiau, a wasanaethodd wedyn fel llywodraethwr cyntaf Illinois, yn gwasanaethu o 1818 i 1822.[3]

Roedd gan brifddinas y rhanbarth, Greenville, swyddfa bost o 1819 ac fe'i hymgorfforwyd fel tref ym 1855 ac fel dinas yn 1872[3] Ym 1824, cynhaliwyd pleidlais ar gaethwasiaeth yn Bond County bwriwyd 240 o bleidleisiau yn erbyn a 63 o bleidleisiau o blaid caethwasiaeth.[4] Er nad oedd Illinois yn dalaith caethwasanaeth, roedd yn gyfagos â gwladwriaethau caethwasanaeth, Missouri a Kentucky, ac roedd yn caniatáu i "lafur ymrwymedig" cael ei ddefnyddio. Cyfundrefn oedd yn caniatáu i rai perchenogion caethweision i barhau i gadw caethion hyd yn oed mewn daleithiau rhydd.[4]

Ar 21 Tachwedd, 1915, teithiodd y Liberty Bell trwy Greenville ar ei daith genedlaethol wrth ddychwelyd i Bennsylvania o Arddangosfa Ryngwladol Panama-Pacific yn San Francisco.[3][5]

Sefydlwyd Llyfrgell Gyhoeddus Greenville fel llyfrgell Carnegie ac mae ar Gofrestr Genedlaethol Lleoedd Hanesyddol. Mae Neuadd Hogue yng Ngholeg Greenville hefyd yn ymddangos ar y Gofrestr Genedlaethol.[3]

Ar 18 Ebrill, 1934, yn ystod y Dirwasgiad Mawr, bu grŵp o 500 o brotestwyr yn gorymdeithio i Gomisiwn Rhyddhad Brys Illinois i gyflwyno cwynion am ddosbarthu cyflenwadau brys gan y llywodraethau taleithiol â ffederal .[3]


Daeryddiaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn ôl Biwro Cyfrifiad yr Unol Daleithiau, mae gan y rhanbarth ardal gyfan o 383 milltir sgwâr (990 km2), o'r hyn y mae 380 milltir sgwâr (980 km2) yn dir a 2.5 milltir sgwâr (6.5 km2) (0.6%) yn ddŵr.[6]

Rhanbarthau cyfagos[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif ffyrdd[golygu | golygu cod y dudalen]

Hinsawdd a thywydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae tymheredd cyfartalog ym mhrifddinas y rhanbarth, Greenville, wedi amrywio o dymheredd isaf o 21 °F (−6 °C) ym mis Ionawr i dymheredd uchaf o 91 °F (33 °C) ym mis Gorffennaf. Mae'r record am dymheredd isel yn −22 °F (−30 °C) wedi ei gofnodi ym mis Chwefror 1905 . Mae'r record am dymheredd uchel yn 114 °F (46 °C) wedi ei gofnodi ym mis July 1954. Roedd y dyddodiad misol cyfartalog yn amrywio o 2.00 inches (51 mm) ym mis Chwefror i 4.31 inches (109 mm) ym mis Mai.[7]}}

Demograffeg[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn ôl Cyfrifiad 2010 roedd 17,768 o bobl, 6,427 cartref, a 4,340 teulu yn byw yn y rhanbarth[8] Dwysedd y boblogaeth oedd 46.7 inhabitants per square mile (18.0/km2). Roedd 7,089 o unedau tŷ, a dwysedd cyfartalog o 18.6 y filltir sgwâr (7.2/km2).[6] Cyfansoddiad hiliol y rhanbarth oedd 90.9% gwyn, 6.1% Americanwyr Affricanaidd / du, 0.5% Indiaid Cochion, 0.4% Asiaid, 0.3% o hil arall, a 1.8% o hiliau cyfansawdd. Roedd y sawl o dras Sbaenaidd neu Latino yn ffurfio 3.1% o'r boblogaeth.[8] O ran hynafiaeth roedd, 26.6% o'r Almaen, 12.2% yn Saeson. Roedd 140 o bobl neu tua 0.8 o'r boblogaeth o dras Gymreig 10.1% Gwyddelod, a 8.4% oedd yn dweud eu bod o dras Americanaidd.[9]

O'r 6,427 cartref, roedd gan 30.4% plant o dan 18 mlwydd oed yn byw gyda nhw, roedd, 53.6% yn gyplau priod yn byw gyda'i gilydd, roedd gan 9.1% pen tŷ benywaidd heb ŵr yn bresennol, roedd, 32.5% dim yn ffurfio teulu, ac roedd 26.8% yn unigolion. Y cyfartaledd yn byw ar bob aelwyd oedd 2.44 a'r maint teuluol cyfartalog oedd 2.93. Yr oedran cyfartalog oedd 39.7 mlwydd oed.[8]

Yr incwm cyfartalog ar gyfer cartref yn y rhanbarth oedd $51,946 a'r incwm cyfartalog ar gyfer teulu oedd$60,786. Roedd gan y dynion incwm cyfartalog o $44,458 yn erbyn $31,220 ar gyfer merched. Incwm y pen ar gyfer y rhanbarth oedd $24,341. Roedd tua 7.4% o deuluoedd a 10.8% o'r boblogaeth yn byw mewn tlodi, gan gynnwys 10.6% o'r rhai dan 18 mlwydd oed a 9.1% o bobl 65 mlwydd oed a throsodd.[10]

2000 census age pyramid for Bond County.
Poblogaeth hanesyddol
Cyfrifiad Pob.
18202,931
18303,1246.6%
18405,06062.0%
18506,14421.4%
18609,81559.7%
187013,15234.0%
188014,86613.0%
189014,550−2.1%
190016,07810.5%
191017,0756.2%
192016,045−6.0%
193014,406−10.2%
194014,5400.9%
195014,157−2.6%
196014,060−0.7%
197014,012−0.3%
198016,22415.8%
199014,991−7.6%
200017,63317.6%
0.8%
Est. 201616,824[11]−5.3%
U.S. Decennial Census[12]
1790-1960[13] 1900-1990[14]
1990-2000[15] 2010-2013[1]

Addysg[golygu | golygu cod y dudalen]

Sefydlwyd Prifysgol Greenville fel Coleg Almira ym 1855. Yn 1941, datganodd llywydd y coleg, H.J. Long, fod sefydlu Almira a Greenville yn gyfochrog, gan fod y ddau yn seiliedig ar weddi."[3]

 • Bond County Community Unit School District 2
 • Carlyle Community Unit School District 1
 • Highland Community Unit School District 5
 • Hillsboro Community Unit School District 3
 • Mulberry Grove Community Unit School District 1
 • Vandalia Community Unit School District 203
 • Greenville University

Cymunedau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dinas[golygu | golygu cod y dudalen]

Pentrefi[golygu | golygu cod y dudalen]

Trefgorddau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Bond County wedi ei ranu i naw trefgorddau:

Gwleidyddiaeth[golygu | golygu cod y dudalen]

Bu Abraham Lincoln a Stephen Douglas yn areithio yn Greenville fel rhan o ymgyrch etholiad [[Senedd yr Unol Daleithiau 1858 during [3] . Ymwelodd Ronald Reagan a Greenville wrth ymgyrchu am yr Arlywyddiaeth ym 1980 gan roi araith ar lawnt neuadd y llys. Bu Barack Obama, Seneddwr iau Illinois ar y pryd â etholwyd yn Arlywydd yn 2008 yn ymweld a Greenville wrth ymgyrchu am ei sedd seneddol yn 2004.[16]

Canlyniadau Etholiad Arlywyddol[17]
Blwyddyn Gweriniaethwyr Democratiaid Eraill
Pleidlais Arlywyddol, 2016 64.6% 4,888 27.3% 2,068 8.1% 614
Pleidlais Arlywyddol, 2012 55.5% 4,095 41.0% 3,020 3.5% 260
Pleidlais Arlywyddol, 2008 49.6% 3,947 48.3% 3,843 2.1% 170
Pleidlais Arlywyddol, 2004 55.2% 4,068 43.8% 3,228 1.0% 73
Pleidlais Arlywyddol, 2000 54.1% 3,804 43.5% 3,060 2.4% 168
Pleidlais Arlywyddol, 1996 43.3% 3,018 46.1% 3,213 10.6% 739
Pleidlais Arlywyddol, 1992 36.0% 2,715 45.4% 3,428 18.6% 1,405
Pleidlais Arlywyddol, 1988 50.8% 3,608 48.7% 3,459 0.5% 38
Pleidlais Arlywyddol, 1984 59.5% 4,240 40.3% 2,870 0.3% 21
Pleidlais Arlywyddol, 1980 58.4% 4,398 37.6% 2,834 4.0% 300
Pleidlais Arlywyddol, 1976 49.7% 3,716 49.2% 3,682 1.1% 80
Pleidlais Arlywyddol, 1972 62.3% 4,475 37.6% 2,704 0.1% 4
Pleidlais Arlywyddol, 1968 52.8% 3,674 36.2% 2,516 11.0% 763
Pleidlais Arlywyddol, 1964 44.5% 3,058 55.5% 3,815
Pleidlais Arlywyddol, 1960 60.0% 4,297 39.9% 2,856 0.1% 9
Pleidlais Arlywyddol, 1956 60.4% 4,342 39.4% 2,834 0.2% 11
Pleidlais Arlywyddol, 1952 62.0% 4,565 37.7% 2,776 0.2% 18
Pleidlais Arlywyddol, 1948 53.0% 3,438 43.8% 2,837 3.2% 208
Pleidlais Arlywyddol, 1944 58.2% 3,907 38.9% 2,607 2.9% 194
Pleidlais Arlywyddol, 1940 57.4% 4,754 40.8% 3,376 1.9% 155
Pleidlais Arlywyddol, 1936 51.6% 4,046 45.2% 3,541 3.2% 249
Pleidlais Arlywyddol, 1932 45.6% 3,171 52.2% 3,630 2.3% 157
Pleidlais Arlywyddol, 1928 64.1% 4,160 35.4% 2,298 0.6% 36
Pleidlais Arlywyddol, 1924 56.9% 3,644 33.5% 2,143 9.7% 620
Pleidlais Arlywyddol, 1920 64.7% 3,662 27.1% 1,533 8.3% 468
Pleidlais Arlywyddol, 1916 54.0% 3,626 39.5% 2,652 6.5% 436
Pleidlais Arlywyddol, 1912 33.6% 1,152 37.2% 1,278 29.2% 1,003
Pleidlais Arlywyddol, 1908 53.7% 2,143 36.7% 1,465 9.6% 384
Pleidlais Arlywyddol, 1904 55.9% 2,055 32.9% 1,210 11.3% 414
Pleidlais Arlywyddol, 1900 53.9% 2,101 41.8% 1,629 4.3% 168
Pleidlais Arlywyddol, 1896 53.0% 1,967 44.8% 1,664 2.2% 83
Pleidlais Arlywyddol, 1892 50.3% 1,659 40.2% 1,328 9.5% 314

Mae Bond yn rhanbarth sy'n driw i'r achos Gweriniaethol. Dim ond dau Democrat sydd wedi cael mwyafrif o bleidlais y rhanbarth ers 1880 – Franklin D. Roosevelt ym 1932 a Lyndon Johnson ym 1964.


Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. 1.0 1.1 "State & County QuickFacts". United States Census Bureau. Cyrchwyd July 3, 2014.
 2. "Find a County". National Association of Counties. Archifwyd o y gwreiddiol ar 2011-05-31. Cyrchwyd 2011-06-07.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Allan H. Keith, Historical Stories: About Greenville a Bond County, IL.
 4. 4.0 4.1 "Several Stops On 'Underground Railroad' In Bond County". Greenville Advocate. November 11, 2008.
 5. "Liberty Bell Attracts Crowd in Greenville During 1915 Stop". Greenville Advocate. July 3, 2007.
 6. 6.0 6.1 "Population, Housing Units, Area, a Density: 2010 - County". United States Census Bureau. Cyrchwyd 2015-07-11.
 7. "Monthly Averages for Greenville, Illinois". The Weather Channel. Cyrchwyd 2011-01-27.
 8. 8.0 8.1 8.2 "DP-1 Profile of General Population a Housing Characteristics: 2010 Demographic Profile Data". United States Census Bureau. Cyrchwyd 2015-07-11.
 9. "DP02 SELECTED SOCIAL CHARACTERISTICS IN THE UNITED STATES – 2006-2010 American Community Survey 5-Blwyddyn Estimates". United States Census Bureau. Cyrchwyd 2015-07-11.
 10. "DP03 SELECTED ECONOMIC CHARACTERISTICS – 2006-2010 American Community Survey 5-Blwyddyn Estimates". United States Census Bureau. Cyrchwyd 2015-07-11.
 11. "Population and Housing Unit Estimates". Cyrchwyd June 9, 2017.
 12. "U.S. Decennial Census". United States Census Bureau. Archifwyd o y gwreiddiol ar May 12, 2015. Cyrchwyd July 3, 2014.
 13. "Historical Census Browser". University of Virginia Library. Cyrchwyd July 3, 2014.
 14. "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990". United States Census Bureau. Cyrchwyd July 3, 2014.
 15. "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000" (PDF). United States Census Bureau. Cyrchwyd July 3, 2014.
 16. "Obama Visited Cafe in 2004". Greenville Advocate. November 11, 2008.
 17. http://uselectionatlas.org/RESULTSDolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]