Wicipedia:Wicibrosiect WiciLlên

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Croeso i'r dudalen Prosiect WiciLlên, prosiect sy'n cael ei arwain gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar y cyd gyda WiciMôn. Ariannwyd y prosiect gan Llywodraeth Cymru

Y prosiect[golygu cod y dudalen]

WiciLlênlogo.jpg

Nod prosiect WiciLlên yw creu a chyfoethogi gwybodaeth am Lenyddiaeth Cymru ar lwyfannau Wicipedia a Wicidata. Bydd hyn yn cynnwys rhannu metadata am lyfrau o Gymru o gatalog y Llyfrgell i Wikidata er mwyn rhannu yn agored a chynnal digwyddiadau efo ysgolion a'r cyhoedd er mwyn creu a gwella erthyglau Cymraeg am Awduron, Llyfrau, barddoniaeth a beirdd Cymreig ar Wicipedia. Bydd y prosiect yn dod i ben yn swyddogol diwedd mis Mawrth 2020. Ariannwyd y prosiect gan yr adran Technoleg Cymraeg, Llywodraeth Cymru trwy grant o £15,000. Bydd yr arian yma yn cael i rannu rhwng y Llyfrgell Genedlaethol a Menter Iaith Môn er mwyn darparu'r prosiect.

Prif amcanion

  • Creu 50,000 o gofnodion Wikidata am lyfrau, awduron a chyhoeddwyr Cymreig, gan cynnwys pob cyhoeddiwr yn Cymru efo dros 100 o cyhoeddiadau yn ein catalog.
  • Cyhoeddu Wikidata am pob eitem yn Casgliad Llawysgrifau Peniarth.
  • Creu 500 erthygl Wicipedia safon uchel am menywod sydd yn aduron enwog, gan cynnwys data agored.
  • Cynnal Hackathon i anog defnydd o Wikidata a data agored o'r Llyfrgell Genedlaethol.
  • Cynnal 3 Golygathon cyhoeddus i gwella cynnwys am Llenyddiaeth Cymru.
  • Menter Môn i creu fideo Cymraeg yn cyflwyno Wikidata.
  • Menter Môn i cynnal 8 gwers Wici yn ysgolion gynradd a uwchradd gogledd Cymru.
  • Cyhoeddi adroddiad sydd yn awgrymu'r ymarfer gorau ar gyfer rhedeg sesiynau Wici i ddisgyblion gwahanol oedrannau.


Rhywedd Wicipedia Cymraeg yw'r unig Wici sydd wedi llwyddo cyrraedd cyfartaledd rhyw. Gyda hwnna mewn cof, bydd y prosiect yma yn canolbwyntiau ar creu erthyglau am menywod pwysig yn y byd llenyddiaeth. Hoffwn awgrymu ymuno hefo Prosiect Menywod Mewn Coch hefyd, er mwyn cyfrannu erthyglau ar Fenywod pwysig.


Cyfoethogi’r data Er mwyn creu data dwyieithog am eitemau yn yr archif Portreadau ac yn y Bywgraffiadur byddwn yn ychwanegu labeli Cymraeg perthnasol i Wikidata. Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod Cymraeg yn unig sydd yn ymddangos mewn gwybodlennu Wikidata unrhyw erthyglau sy'n cael i greu fel rhan o'r prosiect.

Digwyddiadau[golygu cod y dudalen]

Golygathon Wici yn Caerfyrddin blwyddyn diwethaf

Hoffwn redeg cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus ar gyfer y prosiect, felly os ydych chi yn rhan o grŵp neu gymuned sydd efo diddordeb mewn cynnal digwyddiad i ysgrifennu am Lenyddiaeth/llyfrau/awduron cysylltwch er mwyn trafod y posibiliad o gael digwyddiad yn eich ardal chi - efo nawdd gan y prosiect.

Tasgau[golygu cod y dudalen]

@AlwynapHuw, Cell Danwydd: Helo! A diolch am eich holl waith ar y prosiect hyd yma. Dw'i wedi llwyddo paratoi data ar gyfer tasg fach os oes genych ddiddordeb. Mae'r ddolen isod yn cyrraedd taenlen efo gwybodaeth am nifer o awduron sydd angen erthygl. Dw'i wedi cynnwys templedi ayyb er mwyn gwneud e'n haws a gyflymach i greu'r erthyglau newydd. Mae'r testun am yr unigolion yn dod o Wefan Gwales ar drwydded agored, felly byddaf yn ddiolchgar os allwch chi gynnwys y templed priodol o'r daenlen yn yr erthyglau. Rowch wybod os gen ti unrhyw gwestiynau. Cofion Jason.nlw (sgwrs) 10:57, 5 Tachwedd 2019 (UTC)


Aelodau'r prosiect[golygu cod y dudalen]

Erthyglau Newydd[golygu cod y dudalen]

Wicidata[golygu cod y dudalen]