Roald Dahl

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
Patricia Neal a Roald Dahl, 1954

Awdur nofelau a storïau byrion, a llenor ar gyfer y sgrîn, oedd Roald Dahl (13 Medi 191623 Tachwedd 1990). Roedd yn enwog am ei lyfrau ar gyfer oedolion a phlant yn arbennig.

Ganwyd Dahl yng Nghaerdydd i rieni Norwyaidd. Cafodd ei fedyddio yn yr Eglwys Norwyaidd ar bwys y bae. Mynychodd Ysgol Repton yn Swydd Derby. Daeth i'r amlwg yn yr 1940au gyda'i waith ar gyfer plant ac oedolion, gan ddod yn un o awduron mwyaf poblogaidd y byd. Datgelwyd yn y 1980au iddo weithio fel asiant ddirgel ar gyfer MI6, Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Dramor Prydain, gan wasanaethu yn yr Unol Daleithiau i hybu diddordebau Prydain ac i frwydro yn erbyn symudiad "America First", gan weithio ar y cyd gydag Ian Fleming a David Ogilvy.[1] Mae'r llyfr hanesyddol, "The Irregulars" gan Jennet Conant (2008, Simon and Schuster) yn disgirfio'r cyfnod hwn ym mywyd Dahl a'i gyfoeswyr.

Mae llyfrau mwyaf poblogaidd Dahl yn cynnwys Y Twits, Charlie a'r Ffatri Siocled, James a'r Eirinen Wlanog Enfawr, Matilda, Y Gwrachod a Yr CMM.

Teulu[golygu | golygu cod y dudalen]

Pan oedd yn bedwar mis oed, cafodd Theo Dahl anafiadau drwg pan drawodd tacsi ei bram. Fe ddioddefodd o hydrocephalus, ac fel canlyniad, daeth Dahl i ymwneud gyda datblygiad y falf "Wade-Dahl-Till" (neu'r falf WDT), dyfais i leddfu'r cyflwr.[2][3]

Priododd Dahl yr actores Americanaidd, Patricia Neal, ar 2 Gorffennaf 1953 yn Eglwys y Drindod, Dinas Efrog Newydd. Parhaodd y briodas 30 mlynedd a chawsont bump o blant: Olivia (a fu farw o frech-wen encephalitis, yn saith oed), Tessa, Theo, Ophelia, a Lucy. Cysegrwyd y llyfr The BFG i Olivia.

Yn 1965, dioddefodd Neal dri ebychiad aneurysm ymenyddol tra'n feichiog gyda'u pumed plentyn, Lucy; fe gymerodd Dahl reolaeth o'i adferiad, ac fe ailddysgodd sut i gerdded a siarad yn y diwedd.[4] Ar ôl priodas dryblus, cawsant ysgariad yn 1983, ac fe ail-briododd Dahl Felicity ("Liccy") d'Abreu Crosland (ganwyd 12 Rhagfyr 1938), a oedd 22 mlynedd yn iau nag ef.

Mae Ophelia Dahl yn gyfarwyddwr ac yn gyd-sefydlydd (gyda Paul Farmer) cymdeithas ddi-elw Partners in Health, sy'n darparu gofal iechyd i rai o gymunedau tlotaf y byd. Mae Lucy Dahl yn llenor ar gyfer y sgrîn yn Los Angeles. Mae merch Tessa, Sophie Dahl (a ysbrydolodd Dahl i greu cymeriad Sophie, prif gymeriad Y CMM) yn fodel ac yn awdures, mae hi'n cofio Roald Dahl fel "dyn anodd iawn – cryf iawn, dominyddol ... ddim yn anhebyg i tad y chwiorydd Mitford yn rhuo o gwmpas y tŷ yn dweud ei farn yn swnllyd, gan wahardd rhai bechgyn rhag ymweld â'r tŷ."[5] Mae un o nifer o wyrion Dahl yn mynychu'r Royal Palm Academy.[6]

Diwrnod Roald Dahl[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn ddiweddar, mae diwrnod pen-blwydd Dahl, 13 Medi, wedi cael ei ddathlu yn eang fel Diwrnod Roald Dahl.[7][8]

Ar benwythnos 17/18 Medi 2016 cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau yng Nghaerdydd i ddathlu canmlwyddiant geni Dahl. Daeth torf o filoedd i weld y digwyddiadau 'annisgwyl' oedd wedi eu seilio ar waith llenyddol yr awdur, a gynhyrchwyd ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Chanolfan Mileniwm Cymru. [9]

Llenyddiaeth plant[golygu | golygu cod y dudalen]

Roedd mam Dahl yn arfer adrodd staeon iddo ef a'i chwiorydd am greaduriaid mytholegol Norwyaidd, ac mae nifer o'i lyfrau'n cyfeirio at y rhain neu wedi cael eu hysbrydoli gan y straeon, megis y cewri yn The BFG. Darlunwyd nifer o'i lyfrau gan Quentin Blake.

Rhestr Gweithiau[golygu | golygu cod y dudalen]

Gwaith ar gyfer Plant[golygu | golygu cod y dudalen]

Storïau Plant[golygu | golygu cod y dudalen]

Yr CMM
(1982)

Barddoniaeth Plant[golygu | golygu cod y dudalen]

Pastai Odl
(Rhyme Stew) (1989)

Ffuglen ar gyfer Oedolion[golygu | golygu cod y dudalen]

Nofelau[golygu | golygu cod y dudalen]

Casgliadau Storïau Byrion[golygu | golygu cod y dudalen]

Ffeithiol[golygu | golygu cod y dudalen]

Dramâu[golygu | golygu cod y dudalen]

 • The Honeys (1955) Cynhyrchwyd yn Theatr Longacre ar Broadway.

Sgriptiau Ffilm[golygu | golygu cod y dudalen]

Teledu[golygu | golygu cod y dudalen]

 • Way Out (1961) Cyfres Arswyd a gynhyrchwyd gan David Susskind
 • Alfred Hitchcock Presents ysgrifennwyd pennodau gan Roald Dahl:
  • Alfred Hitchcock Presents: "Lamb to the Slaughter" (1958)
  • Alfred Hitchcock Presents: "Dip in the Pool" (1958)
  • Alfred Hitchcock Presents: "Poison" (1958)
  • Alfred Hitchcock Presents: "Man from the South" (1960)
  • Alfred Hitchcock Presents: "Mrs. Bixby and the Colonel's Coat" (1960)
  • Alfred Hitchcock Presents: "The Landlady" (1961)
 • Tales of the Unexpected (1979-88), ysgrifennwyd a chyflwynwyd pennodau gan Roald Dahl.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. "The Irregulars", Jennet Conant, Simon and Schuster 2008
 2.  Water on the Brain. MedGadget: Internet Journal of Emerging Medical Technologies (15 Gorffennaf 2005).
 3.  Dr Andrew Larner. Tales of the Unexpected: Roald Dahl’s Neurological Contributions. Advances in Clinical Neuroscience and Rehabilitation.
 4. Barry Farrell (1969). Pat and Roald. Kingsport Press
 5. "a very difficult man – very strong, very dominant ... not unlike the father of the Mitford sisters sort of roaring round the house with these very loud opinions, banning certain types – foppish boys, you know – from coming round."
 6. royalpalmacademy.com
 7. Roald Dahl Day celebrations, Roald Dahl Museum and Story Centre
 8. Roald Dahl's 90th Birthday!, Random House UK
 9. Troi Caerdydd yn le hud a lledrith ar gyfer dathliadau Dahl , BBC Cymru Fyw, 17 Medi 2016. Cyrchwyd ar 19 Medi 2016.
 10. Ffynhonnell: ysgrifennwyd ar gyfer taflen a gyhoeddwyd yn 1986 gan y 'Sandwell Health Authority' (Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust erbyn heddiw). Ailgynhyrchwyd http://www.blacktriangle.org/blog/?p=715 yma