Yr wyddor Sioraidd

Oddi ar Wicipedia
Yr wyddor Sioraidd
Enghraifft o'r canlynolset, set, notation, gwyddor Edit this on Wikidata
Mathsgript naturiol, system ysgrifennu, treftadaeth Edit this on Wikidata
IaithKartvelian languages Edit this on Wikidata
Dechrau/Sefydlu5 g Edit this on Wikidata
Yn cynnwysAsomtavruli, Nuskhuri, Mkhedruli, Mtavruli, Khutsuri, modern Georgian script Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia
Arwydd ffordd yn yr wyddor Sioraidd a'r Lladin. Defnyddir Mtawruli fel prif lythrennau ar yr arwydd traffig yma
Testun mewn sgriptiau Georgian Mkhedruli ac Asomtavruli ar yr un dudalen. Mae'r pennawd yn y sgript Mtawruli hefyd i'w weld ar y brig

Yr wyddor Sioraidd hefyd yn Gymraeg yr wyddor Georgeg (Sioreg: ქართული დამწერლობა?, kartuli damts'erloba; yn llythrennol - "sgriptiau Sioraidd") yw'r tair system ysgrifennu a ddefnyddir ar hyn o bryd i ysgrifennu'r iaith Sioreg fel eu traddodiad llenyddol fel rhai o'r ieithoedd Cartfeleg eraill, Mingreleg, Svan, a Laz, ac yn achlysurol ieithoedd Cawcaswsaidd eraill megis Oseteg ac Abchaseg yn ystod y 1940au.[1] Orgraff ffonemig sydd i'r iaith Sioraidd ac mae'r wyddor gyfredol yn cynnwys 33 llythyren; roedd ganddo fwy yn wreiddiol, ond mae rhai wedi darfod (gweler y blychau tywyll yn y tabl).[2][3]

Daw'r gair "wyddor" (Sioreg: ანბანი, anbani) o gyfuno enwau dwy lythyren gyntaf y tair wyddor Sioraidd; mae'r rhain yn wahanol iawn i'w gilydd, ond yn rhannu'r un drefn yn nhrefn yr wyddor.[4] Mae'r iaith Sioraidd wedi'i hysgrifennu o'r chwith i'r dde ac mae'n swyddogol yn wyddor uncameral (hynny yw, mae ganddi un nod ac nid yw'n sensitif iawn).[5]

Mkhedruli - sgript brenhinol sifil Teyrnas Georgia, a ddefnyddir ar y pryd yn bennaf ar gyfer siarteri brenhinol - yw'r sgript safonol heddiw ar gyfer ieithoedd Sioraidd modern ac ieithoedd Cartfelaidd eraill, tra bod Asomtavruli a Nuskhuri yn cael eu defnyddio gan yr Eglwys Uniongred Sioraidd yn unig, yn nhestunau seremonïau crefyddol ac mewn eiconograffeg.

Tarddiad yr wyddor[golygu | golygu cod]

Mae 'Croniclau Sioraidd' (7fed ganrif) yn honni i'r wyddor hyn gael eu dyfeisio o dan deyrnasiad Pharnabazus I o Iberia (299-234 CC), (noder mai Iberia y Cawcasws golygir yma ac nid tiriogaeth Sbaen a Phortiwgal gyfoes) mewn cyfnod o ddylanwad diwylliannol Groegaidd cryf gan y wladwriaeth Seleucid gyfagos.[5]

Mae'r darganfyddiadau epigraffig diweddaraf yn cefnogi dyddio'r wyddor Sioraidd gyntaf cyn Cristnogaeth. Yn Nek'resi (Kakheti), darganfuwyd pum arysgrif sydd wedi'u dyddio i'r 1af-3edd ganrif ar sail paleograffig. Dogfennau eraill sy'n perthyn i gyfnod hynaf yr wyddor Sioraidd yw'r arysgrifau brithwaith ym mynachlogydd Sioraidd Palestina, arysgrif eglwys Bolnisi o'r 5ed ganri,[6] a rhai llinellau ar balimpsestau'r 5 i'r 6ed ganrif sy'n cynnwys testunau beiblaidd.[3][5]

Systemau ysgrifennu[golygu | golygu cod]

Caligraffi yn yr Wyddor Sioraidd

Er i Georgia ddod o dan ddylanwadau diwylliannol gwahanol yn ystod cyfnod ffurfio'r wyddor, nid oes amheuaeth mai'r wyddor Roegaidd a gafodd y dylanwad mwyaf dwys, i'r graddau bod yr wyddor Sioraidd yn ei drafft cyntaf yn cynnwys llythrennau yn cyfateb i synau'r iaith Roeg nad ydynt yn bodoli yn Sioraidd.[2]

Fodd bynnag, roedd systemau ysgrifennu eraill yn parhau i gael eu defnyddio yn Georgia. Yng nghanol yr 2il ganrif, cododd y Dywysoges Serapita stela Graeco-Aramaeg ddwyieithog yn Mtskheta, sy'n defnyddio amrywiaeth o'r Armenaidd-Sioreg o'r enw armazi.[7]

Ysgrifennwyd y dogfennau hynaf mewn sgript o'r enw asomtavruli (ასომთავრული), neu "briflythyren", gan ei bod yn cynnwys prif lythrennau yn unig, i gyd o'r un maint.[5] Y sgript hon, a elwir hefyd yn mtavruli neu mrglovani, oedd yr unig system a ddefnyddiwyd hyd at y 9g, pan ymunodd y sgript Nuskhuri â hi (ნუსხური). Dim ond llythrennau bach sydd i Nuskhuri ac mae'n llawer mwy addas i'w ysgrifennu ar femrwn.[8]

Mae'r arysgrif gynharaf yn Nuskhuri yn dyddio i'r flwyddyn 835, ond dim ond o'r 10gy daeth y ffurf hon o ysgrifennu i ddefnydd cyffredin. Mae yna lawysgrifau lle mae dwy sgript y cyfnod hwnnw (asomtavruli a nuskhuri) yn cael eu defnyddio gyda'i gilydd. Gyda'i gilydd, galwyd y ddwy ffurf hyn yn khutsuri (ხუცური) yn y 12g, neu sgriptiau eglwysig, pan ddaeth trydedd ffurf ar ysgrifennu i'r amlwg, o'r enw mkhedruli (მხედრული), sy'n dal i gael ei defnyddio heddiw. Mae'r Eglwys Uniongred Sioraidd yn parhau, fodd bynnag, i ddefnyddio khutsuri ar gyfer testunau litwrgaidd.[8]

Paratowyd y fersiwn argraffadwy gyntaf o'r wyddor Sioraidd gan genhadon Catholig. Y llyfr cyntaf a argraffwyd yn Sioraidd oedd Geiriadur Sioreg ac Eidaleg Stefano Paolini a Niceforo Irbachi, a welodd y golau yn Rhufain yn 1629 ar gyfer mathau'r Sacra Congregatio de Propaganda Fide.[9] Yn lle hynny, sefydlwyd y tŷ cyhoeddi Sioraidd cyntaf ym 1712 dan nawdd y Brenin Vaxtang VI, ac ar fenter Sulxan-Saba Orbeliani.

Yn y 19g, dylid cofio diwygio orthograffig Ilia Ch'avch'avadze, a oedd yn dileu pum llythyren a oedd wedi dod yn ddiwerth dros amser.[10]

Mae dyluniad teip Sioraidd yn yr 20g yn cyfrif ymhlith ei phrif awduron Anton Dumbadze, a gyfarwyddodd Gweithdy Teipograffeg Tbilisi o 1972. Mae ei ddyluniadau'n dal i gael eu defnyddio heddiw i gynhyrchu'r mwyafrif o ffontiau digidol.[11]

Yr Wyddorau[golygu | golygu cod]

Datblygiad y pedair llythyren Sioraidd gyntaf, yn dangos y cysylltiad rhwng y tri math
Amrywiadau arddulliadol o'r llythrennau რ ac ლ ar arwydd enw stryd ar gyfer y Rustaveli Gamsiri, gyda sillafiad yr enw Rustaveli უსთავეის yn debyg i ɦუსთავეის

Asomtavruli[golygu | golygu cod]

Llythrennau asomtavruli
ႭჃ,
 

Nuskhuri[golygu | golygu cod]

Llythrennau nuskhuri
ⴍⴣ, ⴓ

Mkhedruli[golygu | golygu cod]

Llythrennau mkhedruli

Trawslythrennu[golygu | golygu cod]

Isod mae trawslythreniad Sioraidd. Mae'r tabl cyntaf yn rhestru'r llythrennau hynny sy'n dal i gael eu defnyddio yn Sioraidd yn unig.

Mkhedruli Asomtavruli Nuskhuri Enw Trawslythreniad swyddogol ISO 9984:1996 Trawslythreniad Gymraeg
Glyff Unicode Glyff Unicode Glyff Unicode
U+10D0 U+10A0 U+2D00 AN A a A a A a
U+10D1 U+10A1 U+2D01 BAN B b B b B b
U+10D2 U+10A2 U+2D02 GAN G g G g G g
U+10D3 U+10A3 U+2D03 DON D d D d D d
U+10D4 U+10A4 U+2D04 EN E e E e E e
U+10D5 U+10A5 U+2D05 VIN V v V v V v
U+10D6 U+10A6 U+2D06 ZEN Z z Z z Z z
U+10D7 U+10A7 U+2D07 TAN T t T’ t’ T t
U+10D8 U+10A8 U+2D08 IN I i I i I i
U+10D9 U+10A9 U+2D09 KAN K’ k’ K k C c
U+10DA U+10AA U+2D0A LAS L l L l L l
U+10DB U+10AB U+2D0B MAN M m M m M m
U+10DC U+10AC U+2D0C NAR N n N n N n
U+10DD U+10AD U+2D0D ON O o O o O o
U+10DE U+10AE U+2D0E PAR P’ p’ P p P p
U+10DF U+10AF U+2D0F ZHAR Zh zh Ž ž Zh zh
U+10E0 U+10B0 U+2D10 RAE R r R r R r
U+10E1 U+10B1 U+2D11 SAN S s S s S s
U+10E2 U+10B2 U+2D12 TAR T’ T’ T t T t
U+10E3 U+10B3 U+2D13 UN U u U u W w
U+10E4 U+10B4 U+2D14 PHAR P p P’ p’ P p
U+10E5 U+10B5 U+2D15 KHAR K k K’ k’ C c
U+10E6 U+10B6 U+2D16 GHAN Gh gh Ḡ ḡ Gh gh (rhwng g ac ch)
U+10E7 U+10B7 U+2D17 QAR Q’ q’ Q q Q q
U+10E8 U+10B8 U+2D18 SHIN Sh sh Š š Sh sh
U+10E9 U+10B9 U+2D19 CHIN Ch ch C’ c’ Tch tc (ch Saesneg)
U+10EA U+10BA U+2D1A CAN Ts ts C’ c’ Ts ts
U+10EB U+10BB U+2D1B JIL Dz dz J j j j
U+10EC U+10BC U+2D1C CIL Ts’ ts’ C c Ts ts
U+10ED U+10BD U+2D1D CHAR Ch’ ch’ C c Tch tch
U+10EE U+10BE U+2D1E XAN Kh kh X x Ch ch
U+10EF U+10BF U+2D1F JHAN J j J j J j
U+10F0 U+10C0 U+2D20 HAE H h H h H h

Rhestrir y llythrennau nas defnyddir bellach isod.

Mchedroeli Asomtavroeli Noeschoeri Naam
Glief Unicode Glief Unicode Glief Unicode
U+10F1 U+10C1 U+2D21 HE
U+10F2 U+10C2 U+2D22 HIE
U+10F3 U+10C3 U+2D23 WE
U+10F4 U+10C4 U+2D24 HAR
U+10F5 U+10C5 U+2D25 HOE
U+10F6 FI

Oriel[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. "Georgian alphabet (Mkhedruli)". Omniglot. Cyrchwyd 24 Gorffennaf 2023.
 2. 2.0 2.1 "7, Unique Language and Script". Visit Georgia. Cyrchwyd 16 Gorffennaf 2011.
 3. 3.0 3.1 "Georgian". Ancient Scipt.com. Cyrchwyd 16 Gorffennaf 2011.
 4. "Georgian alphabet". Visit Georgia. Cyrchwyd 16 Gorffennaf 2011.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 "Georgian Alphabet". Ocf.berkeley.edu. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 13 Ebrill 2012. Cyrchwyd 16 Gorffennaf 2011.
 6. "Copia archiviata". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 3 Tachwedd 2003. Cyrchwyd 20 Mawrth 2011. Kartli – il cuore della Georgia
 7. "Armazi". Armazi.com. Cyrchwyd 11 Gorffennaf 2011.
 8. 8.0 8.1 "History of the Georgian Language". Linguistics.byu.edu. Cyrchwyd 16 Gorffennaf 2011.
 9. O'r Lladin Sacra congregazione per la diffusione della fede, cynulleidfa o'r Curia Rhufeinig a oedd yn gyfrifol am efengylu a gymerodd, yn 1967, yr enw Cynulleidfa er Efengylu Pobloedd..
 10. {{ |title=Guram Sharadz (ed., 1987).Ilia Chavchavadze works, translated by Marjory and Oliver Wardrops. Tbilisi: Ganatleba, 1987 |url=https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3771/1/Works.pdf |access-date=23 Gorffennaf 2023 |publisher=Llyfrgell Genedlaethol Senedd Georgia.}}
 11. "Dumbadze Anton". Paratype.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 24 Hydref 2011. Cyrchwyd 16 Gorffennaf 2011.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]

Eginyn erthygl sydd uchod am Georgia. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.