Rhestr ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma restr ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin.

Ysgolion cynradd[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw'r Ysgol Lleoliad Math o ysgol Sefydlwyd
Ysgol Abergwili Abergwili Gwirfoddol Rheoledig, Cymraeg, Categori A
Ysgol Abernant Abernant Cymunedol, Cymraeg, Categori A
Ysgol Bancffosfelen Bancffosfelen Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Bancyfelin Bancyfelin Cymunedol, Cymraeg 1872
Ysgol Beca Efailwen Cymunedol, Cymraeg 1972
Ysgol y Bedol Cwmaman Cymunedol, Cymraeg 2005
Ysgol Gynradd Betws Betws Cymunedol
Ysgol Bigyn Llanelli Cymunedol, Saesneg
Ysgol Gynradd Blaenau Rhydaman Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Brechfa Brechfa Cymunedol, Cymraeg 1878
Ysgol Bro Banw Rhydaman Cymunedol, ffrwd Cymraeg a ffrwd Saesneg
Ysgol Bro Brynach Llanboidy Cymunedol, Cymraeg 2004
Ysgol y Bryn Bryn Cymunedol, Saesneg Cyn 1850
Ysgol Bryn Teg Llwynhendy Cymunedol, Saesneg
Ysgol Gynradd Brynaman Brynceunant Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Brynsaron Saron, Castell Newydd Emlyn Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Gymraeg Brynsierfel Llwynhendy Cymunedol, Cymraeg 1953
Ysgol y Bynea Bynea Cymunedol, Saesneg
Ysgol Gynradd Caio Caeo Cymunedol, Cymraeg 1869
Ysgol Cae'r Felin Pencader Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Capel Cynfab Cynghordy Gwirfoddol Rheoledig, Cymraeg
Ysgol Carreg Hirfaen Cwm-ann Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Carwe Carwe Cymunedol, Cymraeg
Ysgol y Castell Cydweli Cymunedol, Saesneg
Ysgol Gynradd Cefneithin Cefneithin Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Cil-y-cwm Cil-y-cwm Gwirfoddol Rheoledig, Cymraeg 1719
Ysgol Coedcae Llanelli Cymunedol, Saesneg
Ysgol Plant Bach Copperworks Llanelli Cymunedol, Dwyieithog 1847
Ysgol Cross Hands Cross Hands Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Cwrt Henri Cwrt Henri Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Cynwyl Elfed Cynwyl Elfed Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Dafen Dafen Cymunedol, Saesneg
Ysgol y Dderwen Caerfyrddin Cymunedol, Cymraeg
Ysgol y Ddwylan Castell Newydd Emlyn Cymunedol, ffrwd Cymraeg a ffrwd Saesneg
Ysgol Gymraeg Dewi Sant Llanelli Cymunedol, Cymraeg 1974
Ysgol Dre-fach Dre-fach Cymunedol, Cymraeg
Ysgol y Felin Felinfoel Cymunedol, ffrwd Cymraeg a ffrwd Saesneg
Ysgol y Fro Llangyndeyrn ac Idole Ffederal, Cymunedol, Cymraeg 1996
Ysgol Gynradd Ffairfach Ffairfach Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Glanyfferi Glanyfferi Gwirfoddol Rheoledig, Cymraeg
Ysgol Gors-las Gors-las Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Griffith Jones San Clêr Cymunedol, ffrwd Cymraeg a ffrwd Saesneg
Ysgol Gwenllian Cydweli Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Gwynfryn Pontiets Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Hafodwenog Trelech Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Halfway Halfway Cymunedol, Saesneg
Ysgol yr Hendy Hendy Cymunedol 1912
Ysgol Hendygwyn Hendygwyn Cymunedol, Categori A/B, ffrwd Cymraeg a ffrwd Saesneg
Ysgol Hen Heol Llanelli Cymunedol, Saesneg
Ysgol Heol Goffa Llanelli Ysgol Arbennig
Ysgol Gynradd Llandeilo Llandeilo Cymunedol, Saesneg
Ysgol Gynradd Llandybie Llandybie Cymunedol, ffrwd Cymraeg a ffrwd Saesneg
Ysgol Gynradd Wirfoddol Reoledig Llanddarog Llanddarog Gwirfoddol Rheoledig, Cymraeg
Ysgol Llanedi Llanedi Cymunedol
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanfynydd Llanfynydd Gwirfoddol Cymorthedig, Cymraeg, Categori A
Ysgol Gynradd Llangadog Llangadog Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Fabanod Llangennech Llangennech Cymunedol, ffrwd Cymraeg a ffrwd Saesneg
Ysgol Iau Llangennech Llangennech Cymunedol
Ysgol Gynradd Llannon Llannon Cymunedol, Cymraeg 1954
Ysgol Gynradd Llechyfedach Y Tymbl Cymunedol, Cymraeg
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Model Caerfyrddin Gwirfoddol Cymorthedig 1857
Ysgol Gynradd Mynyddygarreg Mynydd-y-garreg Cymunedol, Cymraeg 1885
Ysgol Gynradd Myrddin Caerfyrddin Cymunedol, Saesneg
Ysgol Gynradd Nantgaredig Nantgaredig Categori A, Dwyieithog
Ysgol Parc Waundew Caerfyrddin Cymunedol, Saesneg
Ysgol Parc y Tywyn Porth Tywyn Cymunedol, Cymraeg 1965
Ysgol Parc-yr-hun Rhydaman Cymunedol
Ysgol Penboyr Felindre Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Pen-bre Pen-bre Cymunedol, Saesneg
Ysgol Peniel Peniel Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Pentip Llanelli Cymunedol, Saesneg
Ysgol Penygaer Llanelli Cymunedol, Saesneg
Ysgol Penygroes Pen-y-groes Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Pont-henri Pont-henri Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Pont-iets Pont-iets Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Pontyberem Pontyberem Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Fabanod Porth Tywyn Porth Tywyn Cymunedol, Saesneg
Ysgol Iau Porth Tywyn Porth Tywyn Cymunedol, Saesneg
Ysgol Gynradd Pum Heol Pump-heol Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Gynradd y Pwll Llanelli Cymunedol, Saesneg
Ysgol Gymraeg Rhydaman Rhydaman Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Feithrin Rhydaman Rhydaman Cymunedol
Ysgol Gynradd Rhydcymerau Rhydcymerau Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Rhydygors Caerfyrddin Ysgol Arbennig
Ysgol Rhys Prichard Llanymddyfri Cymunedol 1910
Ysgol Santes Fair Caerfyrddin Caerfyrddin Gwirfoddol Cymorthedig
Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair Llanelli Gwirfoddol Cymorthedig, Saesneg
Ysgol Gynradd Saron Saron Cymunedol
Ysgol Gynradd Stebonheath Llanelli Cymunedol, Saesneg, Categori B
Ysgol Gynradd Swiss Valley Felinfoel Cymunedol
Ysgol Talacharn Talacharn Gwirfoddol Rheoledig
Ysgol Gynradd Talyllychau Talyllychau Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Gynradd Teilo Sant Llandeilo Cymunedol, Cymraeg
Ysgol Tre-Gib Ffairfach Cymunedol, Dwyieithog
Ysgol Tre-Ioan Caerfyrddin Cymunedol, Saesneg
Ysgol Tremoilet Pendine Cymunedol, Saesneg
Ysgol Trimsaran Cydweli Cymunedol, ffrwd Cymraeg a ffrwd Saesneg 1875
Ysgol Tycroes Tycroes Cymunedol, Saesneg
Ysgol Gynradd y Tymbl Y Tymbl Cymunedol, Cymraeg 1913
Ysgol Gynradd Swiss Valley Felinfoel Cymunedol

Hen ysgolion Sir Gaerfyrddin[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw'r Ysgol Lleoliad Math o ysgol Sefyldwyd Caewyd
Ysgol Gynradd Gymunedol Cefnbrynbrain Cefnbrynbrain 2010[1]
Ysgol Gynradd Cwmgwili Cwmgwili 2007[2]
Ysgol Gynradd Cwmifor Cwmifor Cymunedol, Cymraeg, Categori A 2012[3]
Ysgol Gynradd Gymunedol Llanarthe Llanarthe 2009[4]
Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Llanddowror Llanddowror 2004[5]
Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Myddfai Myddfai 2001[6]
Ysgol Gynradd Mynyddcerrig Mynyddcerrig 2007[7]
Ysgol Gynradd New Inn New Inn 2007[8]
Ysgol Gynradd Trap Trap 2006[9]
Ysgol Gynradd Gymunedol Ystradowen Ystradowen 2010[1]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]