Lingala

Oddi ar Wicipedia
Lingala
Enghraifft o'r canlynoliaith, iaith fyw Edit this on Wikidata
MathBangi–Ntomba Edit this on Wikidata
Enw brodorolLingála Edit this on Wikidata
Nifer y siaradwyr 
 • 2,000,000
 • cod ISO 639-1ln Edit this on Wikidata
  cod ISO 639-2lin Edit this on Wikidata
  cod ISO 639-3lin Edit this on Wikidata
  System ysgrifennuyr wyddor Ladin Edit this on Wikidata
  Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

  Mae Lingala (hefyd Ngála neu lingála) yn un o'r ieithoedd Bantw ac yn lingua franca ac iaith fasnach Affricanaidd.

  Fe'i siaredir yn bennaf yn nwy dalaith y Congo ac Angola, lle mae ganddi statws iaith genedlaethol. Mae hefyd yn lledu'n araf i'r de (ardal iaith Kikongo gan gynnwys gogledd-orllewin Angola).[1] Mae'n un o 4 iaith genedlaethol GDdD ynghyd â Kongo (kiKongo), Tshiluba, a Swahili.

  Tarddiad[golygu | golygu cod]

  Yn ieithyddol, mae'n un o'r ieithoedd Bantw a siaredir yn Nwyrain, Canolbarth a De Affrica. Tarddodd Lingala ar hyd Afon Congo yn Nhalaith Equateur. Am y tro, Lingala, a elwid yn wreiddiol yn Lobangi, oedd iaith grŵp ethnig Bangala. Yng nghanol rhanbarth Ngala y buont yn byw ynddi, hanner ffordd rhwng Léopoldville (Kinshasa bellach) a Stanleyville (Kisangani bellach), porthladd Nouvelle Anvers (Antwerp Newydd) (Makanza ers 1966) oedd un o safleoedd masnachu cyntaf a adeiladwyd gan Gwladwriaeth Rydd y Congo. Roedd y tair safle masnachu a grybwyllwyd ymhlith y rhai cyntaf ym Masn isaf y Congo i ddod yn orsafoedd cenhadol Catholig o 1899. Yn y 19g, daeth Lobangi, yn gymysg ag ieithoedd Bantw eraill, yn lingua franca cenedlaethol ac yn iaith fasnachol, gyda theilyngdod mawr yn cael ei briodoli i Égide de Bœck.

  Roedd geiriau benthyg o Ffrangeg a Kiswahili yn cael eu cynnwys yn achlysurol. Mae Lingala yn un o'r ieithoedd Lusengo ac mae ganddi gysylltiad ieithyddol agos â Bangala a Bobangi, gyda thua thraean o'r eirfa yn rhannu tebygrwydd geiriadurol â'r iaith olaf y cododd ohoni.

  Lledaenu[golygu | golygu cod]

  Dosbarthiad Lingála (gwyrdd golau) ac ardal iaith frodorol (gwyrdd tywyll)
  Gweddi'r Arglwydd ar Lingala (2il o'r dde) yn Eglwys Paternoster yn Jerwsalem

  Yn Congo-Kinshasa , nid Lingala yw iaith yr addysgu mewn ysgolion, er gwaethaf ei defnydd eang. Ar sail breifat, fodd bynnag, cynhelir cyrsiau llythrennedd llwyddiannus iawn yn fewndirol gan bwyllgorau poblogaeth lleol gyda chefnogaeth UNESCO . Mae geiriaduron i Sbaeneg, Ffrangeg neu Saesneg, er enghraifft. Ers 1970, mae'r Beibl wedi'i gyfieithu'n llawn i Lingala. Y mae gwahanol argraffiadau o'r Testament Newydd a'r Salmau. Mae Adolphe Dzokanga o'r Institut national des langues et civilizations orientales ym Mharis wedi ysgrifennu nifer o weithiau pwysig ar Lingala.

  Siaredir Lingala gan dros ddeg miliwn o bobl mewn rhannau helaeth o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo a Gweriniaeth y Congo, ac i raddau llai yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica. Mae'n cael ei ledaenu'n eang yn y cyfryngau, y fyddin, yr heddlu, areithiau swyddogol, a cherddoriaeth, sydd hefyd wedi cyfrannu at ei ledaenu'n eang ers dad-drefedigaethu. Yng ngogledd Angola hefyd, yn enwedig yn nhalaith Uíge, mae llawer o bobl bellach yn siarad Lingala yn ogystal â Kongo, a siaredid yn wreiddiol yng ngogledd Angola . Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer siaradwyr Kikongo sydd â chysylltiadau aml dros y ffin i'r Congo. Fe'i defnyddir hefyd mewn rhannau o Gabon ac Wganda a siaredir.[2] Yn y Congo DR mae ganddi statws iaith genedlaethol ar ôl yr iaith swyddogol Ffrangeg ac ochr yn ochr â Kikongo , Kiswahili a Tshiluba. Yn y brifddinas, Kinshasa, mae wedi hen oddiweddyd yr iaith ranbarthol Kikongo o ran nifer y siaradwyr.

  Lledaenwyd yr iaith gan y fyddin gan mai dyma unig iaith Byddin Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Mae'r ffaith bod y fyddin yn mynd i bob rhan o'r wlad, ac yn delio gyda'r brodorion yn yr iaith yno, hyd yn oed yn ardaloedd Swahili, sydd yn iaith â statws uchel.[3]

  Amrywiadau[golygu | golygu cod]

  Gellir rhannu Lingala yn sawl tafodiaith neu amrywiaeth. Ystyrir mai'r rhai mwyaf yw Lingala Safonol, Lingala Lafar, Lingala Kinshasa, a Lingala Brazzaville.

  Defnyddir Lingala Safonnol (a elwir yn Lingala littéraire neu Lingala classique yn Ffrangeg) yn bennaf mewn darllediadau addysgol a newyddion ar y radio a'r teledu ac mewn gwasanaethau eglwysi Catholig a dyma'r iaith a addysgir ar bob lefel o addysg. Cysylltir Lingala Safonnol yn hanesyddol â gwaith yr Eglwys Gatholig a chenhadon. Mae ganddo system saith llafariad [a, e, ɛ, i, o, ɔ, u] gyda harmoni llafariad llawn amser, heb straen . Mae ganddo hefyd set lawn o ragddodiaid enwau morffolegol gyda chyfathiant gramadegol gorfodol.

  Lingala llafar (a elwir yn Lingala parlé yn Ffrangeg) yw'r amrywiad a ddefnyddir yn bennaf ym mywyd beunyddiol siaradwyr Lingala. Mae ganddo system rhagddodiad enwau morffolegol lawn ond nid yw'r system cyfathiant mor llym ag yn yr amrywiaeth safonol. Mae gan Lingala lafar hyd yn oed saith llafariad ond nid yw harmoni'r llafariaid yn orfodol. Cysylltir yr amrywiaeth hwn yn hanesyddol â gwaith cenhadon Protestannaidd.

  Kinshasalingala a Brazzavillelingala yw tafodieithoedd prifddinasoedd y ddau Gongo. Mae'r ddwy yn cael eu dylanwadu'n drwm gan ieithoedd Bantw eraill yn ogystal â gan Ffrangeg (iaith swyddogol y ddwy wlad). Mae gan y ddau lawer o eiriau benthyg o'r ieithoedd hyn, yn ogystal â ffonoleg a gramadeg symlach.

  Dosbarthiad[golygu | golygu cod]

  Niger-Congo, Congo Iwerydd, Volta-Congo, Benué-Congo, Bantoid, Bantu De, Bantu Cul, Gogledd-orllewin, C, Bangi-Ntomba (C 40), Lusengo.

  Mae Lingala, y cod iaith LIN, yn un o wyth iaith Lusengo.

  Seineg[golygu | golygu cod]

  Logo ISO 639 yr iaith Lingala

  Llefariaid[golygu | golygu cod]

  Llefariad blaen Llefariad cefn
  Cau ynganiad: [i] ynganiad: [u]
  [Ryng-gysylltiol ynganiad: [e] ynganiad: [o]
  Canol agored ynganiad: [ɛ] ynganiad: [ɔ]
  Agored ynganiad: [a]


  IPA Enghraifft (IPA) Enghraifft (sillafu) Ystyr Nodiadau
  ynganiad: [i] ynganiad: [/lilála/] lilála oren
  ynganiad: [u] ynganiad: [/kulutu/] kulutu plentyn hynaf
  ynganiad: [e] ynganiad: [/eloⁿɡi/] elongi wyneb
  ynganiad: [o] ynganiad: [/mobáli/] mobáli gwryw yngennir ychydig yn uwch nag ynganiad: [o],
  gwireddu fel ynganiad: [[o̝]]
  ynganiad: [ɛ] ynganiad: [/lɛlɔ́/] ynganiad: [lɛlɔ́] heddiw
  ynganiad: [ɔ] ynganiad: [/ᵐbɔ́ⁿɡɔ/] ynganiad: [mbɔ́ngɔ] arian
  ynganiad: [a] ynganiad: [/áwa/] áwa yma

  Cytseiniaid[golygu | golygu cod]

  Map o brif ieithoedd Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo


  IPA Enghraifft (IPA) Enghraifft (sillafu) Ystyr
  ynganiad: [p] ynganiad: [/napési/] napésí rhoddaf
  ynganiad: [ᵐp] ynganiad: [/ᵐpɛᵐbɛ́ni/] ynganiad: [mpɛmbɛ́ni] agos
  ynganiad: [b] ynganiad: [/bolingo/] bolingo caria
  ynganiad: [ᵐb] ynganiad: [/ᵐbɛlí/] ynganiad: [mbɛlí] cyllell
  ynganiad: [t] ynganiad: [/litéya/] litéya gwers
  ynganiad: [ⁿt] ynganiad: [/ⁿtɔ́ⁿgɔ́/] ynganiad: [ntɔ́ngó] gwawr
  ynganiad: [d] ynganiad: [/daidai/] daidai gludiog
  ynganiad: [ⁿd] ynganiad: [/ⁿdeko/] ndeko brawd
  ynganiad: [k] ynganiad: [/mokɔlɔ/] ynganiad: [mokɔlɔ] dydd
  ynganiad: [ᵑk] ynganiad: [/ᵑkóló/] nkóló perchennog
  ynganiad: [ɡ] ynganiad: [/ɡalamɛ́lɛ/] ynganiad: [galamɛ́lɛ] grammadeg
  ynganiad: [ᵑɡ] ynganiad: [/ᵑɡáí/] ngáí fi
  ynganiad: [m] ynganiad: [/mamá/] mamá mam
  ynganiad: [n] ynganiad: [/bojini/] boyini casineb
  ynganiad: [ɲ] ynganiad: [/ɲama/] nyama anifail
  ynganiad: [f] ynganiad: [/fɔtɔ́/] ynganiad: [fɔtɔ́] ffotograffiaeth
  ynganiad: [v] ynganiad: [/veló/] veló beic
  ynganiad: [s] ynganiad: [/sɔ̂lɔ/] ynganiad: [sɔ̂lɔ] yn wir
  ynganiad: [ⁿs] ynganiad: [/ɲɔ́ⁿsɔ/] ynganiad: [nyɔ́nsɔ] i gyd
  ynganiad: [z] ynganiad: [/zɛ́lɔ/] ynganiad: [zɛ́lɔ] tywod
  ynganiad: [ⁿz] (1) ynganiad: [/ⁿzáᵐbe/] nzámbe duw
  ynganiad: [ʃ] ynganiad: [/ʃakú/] cakú eller shakú Parot llwyd
  ynganiad: [l] ynganiad: [/ɔ́lɔ/] ynganiad: [ɔ́lɔ] ef
  ynganiad: [j] ynganiad: [/jé/] ef
  ynganiad: [w] ynganiad: [/wápi/] wápi oedd

  (1) Mae ynganiad: [ⁿʒ] yn alffonig gyd ynganiad: [ʒ] yn dibynnu ar y dafodiaith

  Ysgrifennu[golygu | golygu cod]

  Logo Wicipedia Lingala, er, efallai oherwydd trafferthion cytuno ar orgraff safonnol, yn 2023 dim ond ychydig dros 3,000 o erthyglau oedd gan yr iaith sydd ag iddi oddeutu 15 miliwn o siaradwyr

  Mae Lingala yn fwy o iaith lafar nag o iaith ysgrifenedig, ac mae ganddi sawl system ysgrifennu wahanol. Mae'r rhan fwyaf o'r systemau ysgrifennu yn rhai ad hoc.[4] Oherwydd y llythrennedd isel ymhlith siaradwyr Lingala yn Lingala ysgrifenedig (yn Congo-Brazzaville, mae lefel llythrennedd yn Lingala fel iaith gyntaf rhwng 10% a 30%), mae'r orgraff yn hyblyg iawn ac yn amrywio o un Congo i'r llall. Mae sillafu Ffrangeg yn dylanwadu'n drwm ar rai orgraffau, gan ddefnyddio er enghraifft S dwbl, "ss", i drawsgrifio [s] (yn Congo-Brazzaville); "ou" am [u] (yn Congo-Brazzaville); i gyda didolnod, "aï", i drawsgrifio [áí] neu [aí]; E gydag acen ddyrchafedig, "é", i drawsgrifio [e]; "e" i drawsgrifio [ɛ], o gydag acen ddyrchafedig, ó, i drawsgrifio [ɔ] neu weithiau [o] yn hytrach nag o fel trawsgrifiad ar gyfer [o] neu [ɔ]; Gall i neu y sefyll am [j]. Mae'r aloffonau hefyd yn bodoli fel ffurfiau eiledol yn yr orgraff werinol; mae "sango" yn ddewis arall yn lle nsango (gwybodaeth); mae "nyonso", "nyoso", "nionso", "nioso" i gyd yn drawsgrifiadau o nyɔ́nsɔ.

  Ym 1976, mabwysiadodd y Société Zaïroise des Linguistes (Cymdeithas Ieithyddion Zairian) sgript ar gyfer Lingala, gan ddefnyddio'r e agored (ɛ) ac o agored (ɔ) i ysgrifennu'r llafariaid [ɛ] ac [ɔ], a defnydd achlysurol o acenion i tôn marcio. Oherwydd cyfyngiadau technegol, nid yw'r sillafu â ɛ a ɔ a'r acenion yn cael eu defnyddio mor eang. Ond ceir amrywiaeth o hyd ac er bod defnydd helaeth o'r iaith ar y cyfryngau cymdeithasol ond cedwir cyhoeddi llyfrau, dogfennau gweinyddol, a'r llywodraeth yn y Ffrangeg.[3]

  Lingala heddiw[golygu | golygu cod]

  Lingala yw un o brif ieithoedd brodorol y ddau Congo. Mae hefyd yn iaith sy'n cymhathu siaradwyr ieithoedd brodorol eraill gan ddod yn lingua franca ac yn brif iaith i lawer - hyd yn oed siaradwyr 3 iaith genedlaethol arall GDdG (Kongo, Swahili, a Tshiluba). Mae diffyg cytundeb ar orgraff safonnol yn tanseilio ymdrechion i wneud yr iaith (sydd fel pob iaith gynhenid Affricanaidd yn ddeinamig iawn yn ei esblygiad wrth i siaradwyr newydd ymuno a dylanwad prif ieithoedd fel Ffrangeg a Saesneg effeithio arni) a gwneud yn iaith ygrifenedig gweinyddiaeth y gwledydd. Mae gweinyddiaeth felly yn y Ffrangeg.[3]

  Addysg[golygu | golygu cod]

  Ffrangeg yw unig iaith prifysgolion, ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd, er ceir efallai peth Lingala mewn ysgolion yn y cefn gwlad. Erbyn 2023 ceir rhai ymdrechion i ddefnyddio Lingala fel cyfrwng dysgu. Gwneir hyn gan sefydliad an-stadudol Mabiki sy'n creu llenyddiaeth gwreddiol yn yr iaith ac sydd wedi sefydlu ysgol gynradd yn Kinshasa lle mai Lingala yw'r unig cyfrwng dysgu ar gyfer pob pwnc o fathemateg, hanes a Ffrangeg. Mae'r plant yno yn perfformio'n academaidd yn well nag ysgolion Ffrangeg eu cyfrwng.[3]

  Cerddoriaeth[golygu | golygu cod]

  Ymledodd dylanwad a bri Lingala drwy gyfrwng cerddoriaeth boblogaidd gan mai yn y brifddinas Kinshasa y cynhyrchir gymaint o'r gerddoriaeth y Congo. Bydd trigolion gwledydd eraill yn galw 'lingala' ar y gerddoriaeth heb ddeall mai enw'r iaith yw Lingala. Mae'r cerddoriaeth yma wedi bod yn ffasiynol ac wedi dod yn iaith ddeniadol wrth ledaenu'r iaith.[3]

  Bri[golygu | golygu cod]

  Mae Lingala hefyd wedi ymestyn tu allan i'r Congo gan ymestyn i Wlad Belg (hen reolwyr gwladychol y wlad), Ffrainc, UDA a Chanada ac o fewn Affrica. Dyma brif iaith cyfathrebu o fewn diaspora Congo dramor. Mae hyd yn oed i bobl nad sy'n siarad yr iaith yn frodorol am ddysgu'r iaith y tu allan i'r wlad. Yn wahanol i sawl iaith Affricanaidd arall (a'r Gymraeg) caiff Lingala ei basio ymlaen i'r ail a'r drydedd genhedlaeth yn y diaspora.[3]

  Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. Ffodd cannoedd o filoedd o Angolan Bakongo i Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo ym 1961/63 a dysgu Lingala yno; pan ddychwelasant hwy a/neu eu disgynyddion yn bennaf i Angola yn y 1970au, daethant â'r iaith hon gyda hwy, sydd i'w chlywed hyd yn oed heddiw ym mhrifddinas Angola Luanda.
  2. Rogério Goma Mpasi: Lingala für Kongo und Zaire. Rump, Bielefeld 1992
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 "Tracing the History and Heritage of the DRC's Most Popular Lingua Franca, Lingala, S03EP1". Africa's LSP Podcast. 2023.
  4. "Tracing the History and Heritage of the DRC's Most Popular Lingua Franca, Lingala [S03EP1]". Africa's LSP Podcast. 2023.

  Dolenni allanol[golygu | golygu cod]

  Eginyn erthygl sydd uchod am Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.
  Eginyn erthygl sydd uchod am Weriniaeth y Congo. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.