Neidio i'r cynnwys

Harvey Milk

Oddi ar Wicipedia
Harvey Milk
GanwydHarvey Bernard Milk Edit this on Wikidata
22 Mai 1930 Edit this on Wikidata
Woodmere Edit this on Wikidata
Bu farw27 Tachwedd 1978 Edit this on Wikidata
San Francisco Edit this on Wikidata
Man preswylSan Francisco Edit this on Wikidata
DinasyddiaethUnol Daleithiau America Edit this on Wikidata
Alma mater
 • Prifysgol Albany
 • Bay Shore High School Edit this on Wikidata
Galwedigaethgwleidydd, swyddog yn y llynges, amddiffynnwr hawliau dynol, gweithredwr dros hawliau LHDTC+ Edit this on Wikidata
Plaid Wleidyddolplaid Ddemocrataidd Edit this on Wikidata
Gwobr/auMedal Rhyddid yr Arlywydd, Neuadd Enwogion California Edit this on Wikidata

Gwleidydd Americanaidd oedd Harvey Bernard Milk (Mai 22, 1930 - 27 Tachwedd, 1978) a'r swyddog etholedig hoyw agored cyntaf yn hanes Califfornia, lle cafodd ei ethol i Fwrdd Goruchwylwyr San Francisco . Er mai ef oedd y gwleidydd mwyaf pro- LHDTGB yn yr Unol Daleithiau ar y pryd, nid gwleidyddiaeth ac actifiaeth oedd ei ddiddordebau cynnar; nid oedd yn agored am ei rywioldeb nac yn weithgar yn ddinesig nes ei fod yn 40 oed, ar ôl ei brofiadau yn y mudiad gwrthddiwylliannol yn y 1960au .

Yn 1972, symudodd Milk o Ddinas Efrog Newydd i Ardal Castro yn San Francisco yng nghanol ymfudiad o ddynion hoyw a deurywiol. Manteisiodd ar bŵer gwleidyddol ac economaidd cynyddol y gymdogaeth i hyrwyddo ei fuddiannau ac yn aflwyddiannus rhedodd deirgwaith am swydd wleidyddol. Enillodd ymgyrchoedd theatraidd Milk boblogrwydd cynyddol iddo, ac ym 1977 enillodd sedd fel goruchwyliwr dinas. Gwnaethpwyd ei etholiad yn bosibl gan elfen allweddol o newid yng ngwleidyddiaeth San Francisco.

Gwasanaethodd Milk bron i un mis ar ddeg yn y swydd, pan noddodd fesur yn gwahardd gwahaniaethu mewn llety cyhoeddus, tai a chyflogaeth ar sail cyfeiriadedd rhywiol. Derbynnwyd y mesur gan y Goruchwylwyr trwy bleidlais o 11-1 ac fe’i llofnodwyd yn gyfraith gan y Maer Moscone. Ar Dachwedd 27, 1978, llofruddiwyd Milk a’r Maer George Moscone gan Dan White, a oedd yn oruchwyliwr arall o'r ddinas . Roedd White wedi ymddiswyddo yn ddiweddar i fynd ar drywydd menter fusnes breifat, ond methodd yr ymdrech honno yn y pen draw a cheisiodd gael ei hen swydd yn ôl. Dedfrydwyd White i saith mlynedd yn y carchar am ddynladdiad, a ostyngwyd i bum mlynedd yn ddiweddarach. Fe'i rhyddhawyd ym 1983 ac fe gyflawnodd hunanladdiad trwy anadlu carbon monocsid ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Er gwaethaf ei yrfa fer mewn gwleidyddiaeth, daeth Milk yn eicon yn San Francisco ac yn ferthyr yn y gymuned hoyw. [note 1] Yn 2002, galwyd Milk yn "y swyddog LHDT enwocaf a mwyaf arwyddocaol agored a etholwyd erioed yn yr Unol Daleithiau". [1] Ysgrifennodd Anne Kronenberg, rheolwr ei ymgyrch olaf, amdano: "Yr hyn a osododd Harvey ar wahân i chi neu fi oedd ei fod yn weledydd. Dychmygodd fyd cyfiawn y tu mewn i'w ben ac yna aeth ati i'w greu go iawn ar gyfer pob un ohonom. " [2] Gwobrywyd Medal Rhyddid Arlywyddol i i Milk ar ôl ei farwolaeth yn 2009.

Bywyd cynnar

[golygu | golygu cod]
A black and white photograph of two young children aged approximately six and three dressed as cowboys
Harvey Milk (dde) a'i frawd hŷn Robert ym 1934

Ganwyd Milk ym maestref Woodmere Sir Nassau, Long Island yn nhalaith Efrog Newydd, i William Milk a Minerva Karns. Roedd yn fab iau i rieni Iddewig o Lithwania ac yn ŵyr i Morris Milk, perchennog siop adrannol [3] [4] a helpodd i drefnu'r synagog gyntaf yn yr ardal. [5] Yn blentyn, cafodd Harvey ei bryfocio am ei glustiau ymwthiol, ei drwyn mawr, a'i draed mawr, ac roedd yn tueddu i fachu sylw fel clown y dosbarth. Tra'r oedd yn yr ysgol, chwaraeodd bêl-droed Americanaidd a datblygodd angerdd am opera . Yn ei arddegau, roedd yn gwybod bod ganddo dueddiadau cyfunrywiol ond roedd yn ei gadw'n gyfrinach a warchodwyd yn agos. "Ni allaf ei adael allan," meddai. "Byddai'n lladd fy rhieni." [6] O dan ei enw yn y llyfr blwyddyn ysgol uwchradd, darllenodd, "Glimpy Milk - ac maen nhw'n dweud nad yw MERCHED byth ar golled am eiriau". [7]

Graddiodd Milk o Ysgol Uwchradd Bay Shore yn Bay Shore, Efrog Newydd, ym 1947 a mynychodd Goleg Talaith Efrog Newydd ar gyfer Athrawon yn Albany ( Prifysgol Talaith Efrog Newydd yn Albany bellach) rhwng 1947 a 1951, gan ganolbwyntio ar fathemateg. Ysgrifennodd hefyd ar gyfer papur newydd y coleg. Roedd un cyd-ddisgybl yn cofio, "Ni feddyliwyd amdano erioed fel cwïar posib - dyna beth wnaethoch chi eu galw bryd hynny - dyn dyn ydoedd". [8]

Gyrfa cynnar

[golygu | golygu cod]

Ar ôl graddio, ymunodd Milk â Llynges yr Unol Daleithiau yn ystod Rhyfel Corea . Gwasanaethodd ar fwrdd y llong achub llong danfor USS  Kittiwake   (ASR-13) fel swyddog plymio . Yn ddiweddarach trosglwyddodd i Orsaf y Llynges, San Diego i wasanaethu fel hyfforddwr plymio. [4] Ym 1955, cafodd ei ryddhau o'r Llynges ar reng is-gapten, gradd iau . [note 2]

A color photograph of Milk in his Dinner Dress Blue Navy uniform
Gwisgodd ar gyfer priodas ei frawd ym 1954

Roedd gyrfa cynnar Milk wedi'i nodi gan newidiadau aml; yn y blynyddoedd diweddarach byddai'n ymhyfrydu mewn siarad am ei fetamorffosis o fod fachgen Iddewig dosbarth canol. Dechreuodd ddysgu yn Ysgol Uwchradd George W. Hewlett ar Long Island . [9] Ym 1956, cyfarfu â Joe Campbell, ar draeth Parc Jacob Riis, lleoliad poblogaidd i ddynion hoyw yn Queens . Roedd Campbell bron i chwe blynedd yn iau na Milk, ac aeth Milk ar ei ôl yn angerddol. Hyd yn oed ar ôl iddynt symud i mewn gyda'i gilydd, ysgrifennodd Milk nodiadau a cherddi rhamantus i Campbell. [10] Gan dyfu i ddiflasu ar eu bywydau yn Efrog Newydd, penderfynon nhw symud i Dallas, Texas, ond roedden nhw'n anhapus yno a symudon yn ôl i Efrog Newydd, lle cafodd Milk swydd fel ystadegydd actiwaraidd mewn cwmni yswiriant. Gwahanodd Campbell a Milk ar ôl bron i chwe blynedd; dyna fyddai ei berthynas hiraf.

Ceisiodd Milk gadw ei fywyd rhamantus cynnar ar wahân i'w deulu a'i waith. Unwaith eto wedi diflasu ac yn sengl yn Efrog Newydd, meddyliodd am symud i Miami i briodi ffrind lesbiaidd i "gael ffrynt lle na fyddai un yn wyneb y llall". Fodd bynnag, penderfynodd aros yn Efrog Newydd, lle aeth ar drywydd perthnasoedd hoyw yn gyfrinachol. Yn 1962 daeth Milk i ymwneud â Craig Rodwell, a oedd 10 mlynedd yn iau. Er i Milk lysio Rodwell yn uchel, gan ei ddeffro bob bore gyda galwad ac anfon nodiadau ato, roedd Milk yn anghyffyrddus ag ymglymiad Rodwell â Chymdeithas Mattachine Efrog Newydd, sefydliad hawliau hoyw. Pan arestiwyd Rodwell am gerdded ym Mharc Riis, a’i gyhuddo o gymell terfysg a dod i gysylltiad anweddus (roedd y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ddillad nofio dynion ymestyn o uwchlaw’r bogail i islaw’r glun), treuliodd dridiau yn y carchar. Daeth y berthynas i ben yn fuan wrth i Milk gael ei ddychryn gan duedd Rodwell i gyffroi’r heddlu. [11] [note 3]

Rhoddodd Milk y gorau yn sydyn i weithio fel actiwari yswiriant a daeth yn ymchwilydd yng nghwmni Bache & Company yn Wall Street . Roedd yn cael ei ddyrchafu'n aml er gwaethaf ei dueddiad i bechu aelodau hŷn y cwmni trwy anwybyddu eu cyngor a gwneud sioe fawr o'i lwyddiant. Er ei fod yn fedrus yn ei swydd, roedd cydweithwyr yn synhwyro nad oedd calon Milk yn ei waith. [3] Dechreuodd berthynas ramantus â Jack Galen McKinley a'i recriwtio i weithio ar ymgyrch arlywyddol 1964 y Gweriniaethwr Barry Goldwater . [12] Roedd eu perthynas yn gythryblus. Pan ddechreuodd McKinley ei berthynas â Milk gyntaf ar ddiwedd 1964, roedd McKinley yn 16 oed. [13] Roedd yn dueddol i iselder ac weithiau'n bygwth cyflawni hunanladdiad pe na bai Milk yn dangos digon o sylw iddo. [14] I wneud pwynt i McKinley, aeth Milk ag ef i’r ysbyty lle’r oedd cyn-gariad Milk, Joe Campbell, ei hun yn gwella o ymgais i gyflawni hunanladdiad, ar ôl i’w gariad Billy Sipple ei adael. Roedd Milk wedi aros yn gyfeillgar â Campbell, a oedd wedi mynd i mewn i'r byd celf avant-garde ym Mhentref Greenwich, ond nid oedd Milk yn deall pam fod digalondid Campbell yn achos digonol i ystyried hunanladdiad fel opsiwn. [15]

Stryd Castro

[golygu | golygu cod]

Ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, roedd dinas mawr porthladd San Francisco wedi bod yn gartref i nifer sylweddol o ddynion hoyw a gafodd eu diarddel o'r fyddin ac a benderfynodd aros yn hytrach na dychwelyd i'w trefi genedigol a gwynebu ostraciaeth.[16] Erbyn 1969 roedd Sefydliad Kinsey yn credu bod gan San Francisco fwy o bobl hoyw y pen nag unrhyw ddinas arall yn America; pan ofynnodd y Sefydliad Cenedlaethol Iechyd Meddwl i'r Sefydliad arolygu gwrywgydwyr, dewisodd y Sefydliad San Francisco fel ei ffocws. [17] Roedd Milk a McKinley ymhlith y miloedd o ddynion hoyw a ddenwyd i San Francisco. Roedd McKinley yn reolwr llwyfan i Tom O'Horgan, cyfarwyddwr a ddechreuodd ei yrfa mewn theatr arbrofol, ond a raddiodd yn fuan i gynyrchiadau llawer mwy o faint ar Broadway. Fe gyrhaeddon nhw ym 1969 gyda chwmni teithiol Broadway o Hair . Cynigiwyd swydd i McKinley yng nghynhyrchiad Dinas Efrog Newydd o Jesus Christ Superstar, a daeth eu perthynas dymhestlog i ben. Apeliodd y ddinas at Milk gymaint nes iddo benderfynu aros, gan weithio mewn cwmni buddsoddi. Ym 1970, yn fwyfwy rhwystredig gyda'r hinsawdd wleidyddol ar ôl goresgyniad yr Unol Daleithiau ar Cambodia, gadawodd Milk i'w wallt dyfu'n hir. Pan ofynnwyd iddo ei dorri, gwrthododd ac fe gollodd ei waith. [18]

Symudodd llaeth o California i Texas i Efrog Newydd, heb swydd na chynllun cyson. Yn Ninas Efrog Newydd daeth yn rhan o gwmni theatr O'Horgan fel "cynorthwy-ydd cyffredinol", gan arwyddo fel cynhyrchydd cyswllt ar gyfer Lenny ac ar gyfer Inner City gan Eve Merriam . [19] [20] Roedd yr amser a dreuliodd gyda'r cast o blant y blodau gwisgo i lawr llawer o geidwadaeth Milk. Disgrifiodd stori gyfoes yn y New York Times am O'Horgan am Milk fel "dyn trist ei lygaid - hipi arall sy'n heneiddio gyda gwallt hir, hir, yn gwisgo jîns wedi pylu a gleiniau tlws". Darllenodd Craig Rodwell y disgrifiad o'r dyn a oedd gynt yn unionsyth ac yn meddwl tybed a allai fod yr un person. [21] Roedd un o ffrindiau Milk o Wall Street yn poeni ei fod yn ymddangos fel rhywunnad oedd ganddo gynllun na dyfodol, ond cofiodd agwedd Milk: "Rwy'n credu ei fod yn hapusach nag ar unrhyw adeg y gwelais i ef erioed yn ei fywyd cyfan."

Cyfarfu Milk â Scott Smith, 18 oed yn iau, a dechreuodd berthynas arall. Dychwelodd Milk a Smith i San Francisco, lle roeddent yn byw ar arian yr oeddent wedi'i arbed. [21] Ym mis Mawrth 1973, ar ôl i gofrestr o ffilm a adawodd Milk mewn siop leol gael ei difetha, agorodd ef a Smith siop gamera ar Stryd Castro gyda’u $ 1,000 diwethaf. [22]

Newid mewn gwleidyddiaeth

[golygu | golygu cod]

Ar ddiwedd y 1960au, dechreuodd y Gymdeithas Hawliau Unigol (SIR) a Merched Bilitis (DOB) weithio yn erbyn erlidyddiaeth yr heddlu o fariau hoyw a'u llithiadau yn San Francisco. Roedd rhyw geneuol yn dal i fod yn ffeloniaeth, ac ym 1970, bron fu i 90 o bobl gael eu harestio yn y ddinas am gael rhyw mewn parciau cyhoeddus gyda'r nos. Gofynnodd y Maer Alioto i’r heddlu dargedu’r parciau, gan obeithio y byddai’r penderfyniad yn apelio at yr Archesgobaeth a’i gefnogwyr Catholig. Yn 1971,arestiwyd 2,800 o ddynion hoyw am ryw gyhoeddus yn San Francisco. Mewn cymhariaeth, dim ond 63 o arestiadau a gofnododd Dinas Efrog Newydd am yr un drosedd y flwyddyn honno. [23] Roedd angen cofrestru fel troseddwr rhyw ar gyfer unrhyw arestiad am gyhuddiad moesau. [24]

Fe wnaeth y Cyngreswr Phillip Burton, y Cynulliadwr Willie Brown, a gwleidyddion eraill o Galiffornia gydnabod y dylanwad cynyddol a threfniadaeth pobl howy'r ddinas, a dechrau llysio eu pleidleisiau trwy fynychu cyfarfodydd sefydliadau hoyw a lesbiaidd. Gwthiodd Brown am gyfreithloni rhyw rhwng oedolion cydsyniol ym 1969 ond methant bu ei ymdrech. [25] Dilynwyd SIR hefyd gan y Goruchwyliwr cymedrol boblogaidd Dianne Feinstein yn ei chais i ddod yn faer, gan wrthwynebu Alioto. Gweithiodd y cyn-heddwas Richard Hongisto am 10 mlynedd i newid barn geidwadol Adran Heddlu San Francisco, a hefyd apelio’n frwd i’r gymuned hoyw, a ymatebodd trwy godi arian sylweddol ar gyfer ei ymgyrch i ddod yn siryf. Er bod Feinstein yn aflwyddiannus, dangosodd buddugoliaeth Hongisto ym 1971 ddylanwad gwleidyddol y gymuned hoyw. [26]

Roedd SIR wedi dod yn ddigon pwerus ar gyfer cynllwynio gwleidyddol. Ym 1971 ffurfiodd aelodau SIR Jim Foster, Rick Stokes, a chyhoeddwr yr Advocate David Goodstein Glwb Democrataidd Coffa Alice B. Toklas (Alice B. Toklas Memorial Democratic Club), a elwir yn syml "Alice". Cyfeilliodd Alice â gwleidyddion rhyddfrydol i’w perswadio i noddi biliau, gan brofi’n llwyddiannus ym 1972 pan gafodd Del Martin a Phyllis Lyon gefnogaeth Feinstein i ordinhad yn gwahardd gwahaniaethu ar sail cyflogaeth ar sail cyfeiriadedd rhywiol. Dewisodd Alice Stokes i redeg am sedd gymharol ddibwys ar fwrdd y coleg cymunedol. Er i Stokes dderbyn 45,000   pleidleisiau, roedd yn dawel a diymhongar, ac ni enillodd. [27] Er hynny, fe saethodd Foster i amlygrwydd cenedlaethol trwy fod y dyn hoyw agored cyntaf i fynd i’r afael â chonfensiwn gwleidyddol. Sicrhaodd ei araith yng Nghonfensiwn Cenedlaethol Democrataidd 1972 mai ei lais, yn ôl gwleidyddion San Francisco, oedd yr un a glywyd pan oeddent eisiau barn, ac yn enwedig pleidleisiau'r gymuned hoyw. [28]

Daeth Milk i ddiddori mwy mewn materion gwleidyddol a dinesig pan oedd yn wynebu problemau a pholisïau dinesig nad oedd yn eu hoffi. Un diwrnod ym 1973, aeth biwrocrat y wladwriaeth i mewn i siop Castro Camera a rhoi gwybod iddo fod arno $ 100 fel blaendal yn erbyn treth gwerthiant y wladwriaeth. Roedd Milk yn anghrediniol ac yn cweryla gyda'r dyn am hawliau perchnogion busnes; ar ôl iddo gwyno am wythnosau yn swyddfeydd y wladwriaeth, gostyngwyd y blaendal i $ 30. Roedd Milk yn gandryll am flaenoriaethau'r llywodraeth pan ddaeth athro i'w siop i fenthyg taflunydd oherwydd nad oedd yr offer yn yr ysgolion yn gweithio. Mae ffrindiau hefyd yn cofio tua'r un amser yn gorfod ei atal rhag cicio'r teledu tra rhoddodd y Twrnai Cyffredinol John N. Mitchell atebion cyson "Nid wyf yn cofio" yn ystod gwrandawiadau Watergate . [29] Penderfynodd Milk fod yr amser wedi dod i redeg am oruchwyliwr y ddinas. Dywedodd yn ddiweddarach, "Cyrhaeddais y pwynt o'r diwedd lle roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi gymryd rhan neu gadw". [30]

Ymgyrchoedd

[golygu | golygu cod]
A color photograph of Milk with long hair and handlebar mustache with his arm around his sister-in-law, both smiling and standing in front of a storefront window showing a portion of a campaign poster with Milk's photo and name
Roedd , yma gyda'i chwaer-yng-nghyfraith o flaen Castro Camera ym 1973, wedi cael ei newid gan ei brofiad gyda gwrthddiwylliant y 1960au. Ni wnaeth Dianne Feinstein, a gyfarfu ag ef gyntaf ym 1973, ei gydnabod pan gyfarfu ag ef eto ym 1978. [31]

Derbyniodd Milk dderbyniad rhewllyd gan y sefydliad gwleidyddol hoyw yn San Francisco. Roedd Jim Foster, a oedd erbyn hynny wedi bod yn weithgar mewn gwleidyddiaeth hoyw ers deng mlynedd, yn digio bod y newydd-ddyfodwr wedi gofyn am ei ardystiad am swydd mor fawreddog â goruchwyliwr y ddinas. Dywedodd Foster wrth Milk, "Mae yna hen ddywediad yn y Blaid Ddemocrataidd. Nid ydych chi'n cael dawnsio oni bai eich bod chi'n codi'r cadeiriau. Dwi erioed wedi eich gweld chi'n codi'r cadeiriau. " [32] Roedd Milk yn gandryll bod Foster wedi ei anwybyddu am y swydd, ac roedd y sgwrs yn nodi dechrau perthynas wrthwynebol rhwng y Clwb "Alice" a Harvey Milk. Penderfynodd rhai perchnogion tafarndai hoyw, a oedd yn parhau i frwydro yn erbyn aflonyddiaeth gan yr heddlu ac yn anhapus â'r hyn a welent fel dull gwangalon mudiad Alice tuag at awdurdod sefydledig yn y ddinas, ei gymeradwyo. [33]

Roedd Milk wedi gwario'i fywyd hyd yma'n mynd gyda'r llif, ond fe ddaeth o hyd i’w alwedigaeth, yn ôl y newyddiadurwr Frances FitzGerald, a’i galwodd yn “wleidydd anedig”. [34] Ar y dechrau, dangosodd ei ddiffyg profiad. Ceisiodd wneud heb arian, cefnogaeth, na staff, ac yn hytrach dibynnodd ar ei neges o reolaeth ariannol gadarn, gan hyrwyddo unigolion dros gorfforaethau mawr a'r llywodraeth. Ar ôl un ddadl, dywedodd gwrthwynebydd wrtho, "rydych chi wir wedi newid eich rap; mae'n warth." [35] Cefnogodd ad-drefnu etholiadau goruchwylwyr o bleidlais ledled y ddinas i bleidleisiau ardal, a fwriadwyd i leihau dylanwad arian a rhoi mwy o reolaeth i gymdogaethau dros eu cynrychiolwyr yn llywodraeth y ddinas. Rhedodd hefyd ar blatfform diwylliannol rhyddfrydol, gan wrthwynebu ymyrraeth y llywodraeth mewn materion rhywiol preifat a ffafrio cyfreithloni mariwana . Enillodd areithiau tanbaid, gwladaidd a sgiliau cyfryngau bywiog cryn dipyn o wasg iddo yn ystod etholiad 1973. Enillodd 16,900   pleidleisiau - gan ennillArdal Castro a chymdogaethau rhyddfrydol eraill a dod yn y 10fed safle allan o 32   ymgeiswyr. [36] Pe bai'r etholiadau wedi'u had-drefnu i ganiatáu i ardaloedd ethol eu goruchwylwyr eu hunain, byddai wedi ennill. [37]

Maer Stryd Castro

[golygu | golygu cod]

O ddechrau ei yrfa wleidyddol, dangosodd Milk affinedd ar gyfer adeiladu clymbleidiau. Roedd y Teamsters eisiau streicio yn erbyn dosbarthwyr cwrw - Coors yn benodol [38] - a wrthododd lofnodi contract yr undeb. Gofynnodd trefnydd i Milk am gymorth gyda thafarndai hoyw. Yn gyfnewid am hyn, gofynnodd Milk i'r undeb logi mwy o yrrwyr hoyw. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, canfasiodd Milk y tafarndai hoyw yn Ardal Castro a'r cyffiniau, gan eu hannog i wrthod gwerthu'r cwrw. Gyda chymorth clymblaid o groseriaid Arabaidd a Tsieineaidd roedd y Teamsters hefyd wedi recriwtio, roedd y boicot yn llwyddiannus. [39] Daeth Milk o hyd i gynghreiriad gwleidyddol cryf mewn llafur trefnus, a thua'r adeg hon y dechreuodd arddullio'i hun yn "Faer Stryd Castro". [40] Wrth i bresenoldeb Stryd Castro dyfu, gwnaeth enw da Milk hefyd. Dywedodd Tom O'Horgan, "Treuliodd Harvey y rhan fwyaf o'i oes yn chwilio am lwyfan. Ar Stryd Castro daeth o hyd iddo o'r diwedd. " [22]

Roedd tensiynau'n tyfu rhwng dinasyddion hŷn y Plwyf Gwaredwr Mwyaf Sanctaidd a'r hoywon a oedd yn dod i mewn i Ardal Castro. Yn 1973, ceisiodd dau ddyn hoyw agor siop hen bethau, ond ceisiodd Cymdeithas Masnachwyr Cwm Eureka (EVMA) eu hatal rhag derbyn trwydded fusnes. Sefydlodd Milk ac ychydig o berchnogion busnesau hoyw eraill Gymdeithas Pentref Castro, gyda Milk yn lywydd. Roedd yn aml yn ailadrodd ei athroniaeth y dylai hoywon brynu gan fusnesau hoyw. Trefnodd Milk Ffair Stryd Castro ym 1974 i ddenu mwy o gwsmeriaid i'r ardal. [4] Mynychodd mwy na 5,000, a syfrdanwyd rhai o aelodau EVMA; gwnaethant fwy o fusnes yn Ffair Stryd Castro nag ar unrhyw ddiwrnod blaenorol. [41]

Ymgeisydd difrifol

[golygu | golygu cod]

Er ei fod yn newydd-ddyfodiad i Ardal Castro, roedd Milk wedi dangos arweiniad yn y gymuned fach. Roedd yn dechrau cael ei gymryd o ddifrif fel ymgeisydd a phenderfynodd redeg eto ar gyfer goruchwyliwr ym 1975. Ailystyriodd ei ddull a thorri ei wallt hir, stopiodd gymeryd mariwana, ac addunedodd i beidio byth ag ymweld â baddondy hoyw arall eto. [42] Enillodd ymgyrchu Milk gefnogaeth y timau, y diffoddwyr tân a'r undebau adeiladu. Daeth ei siop, Castro Camera yn ganolbwynt gweithgaredd yn y gymdogaeth. Byddai Milk yn aml yn tynnu pobl oddi ar y stryd i weithio ei ymgyrchoedd - darganfu llawer yn ddiweddarach eu bod yn digwydd bod y math o ddynion a oedd yn ddeniadol i Milk. [43]

Roedd Milk yn ffafrio cefnogaeth i fusnesau bach a thwf cymdogaethau. [44] Ers 1968, roedd y Maer Alioto wedi bod yn denu corfforaethau mawr i'r ddinas er gwaethaf yr hyn yr oedd beirniaid yn ei labelu'n "Manhattaneiddiad San Francisco". [45] Wrth i'r diwydiant gwasanaeth ddisodli swyddi coler las, roedd sylfaen wleidyddol wan Alioto yn caniatáu i arweinyddiaeth newydd gael ei phleidleisio'i mewn i'r ddinas. Yn 1975, etholwyd seneddwr y dalaith George Moscone yn faer. Roedd Moscone wedi bod yn allweddol wrth ddiddymu’r gyfraith sodomiaeth yn gynharach y flwyddyn honno yn Neddfwrfa Wladwriaeth Califfornia. Cydnabu ddylanwad Milk yn ei etholiad trwy ymweld â phencadlys nos etholiad Milk, diolch yn bersonol i Milk, a chynnig swydd iddo fel comisiynydd dinas. Daeth Milk yn y seithfed safle yn yr etholiad, dim ond un safle i ffwrdd o ennill sedd goruchwyliwr. [46] Roedd gwleidyddion rhyddfrydol yn dal swyddfeydd y maer, atwrnai ardal, a'r siryf.

Er gwaethaf yr arweinyddiaeth newydd yn y ddinas, roedd cadarnleoedd ceidwadol o hyd. Yn un o weithredoedd cyntaf Moscone fel maer, penododd bennaeth heddlu i Adran Heddlu San Francisco (SFPD). Dewisodd Charles Gain, yn erbyn dymuniadau'r SFPD. Nid oedd mwyafrif yr heddlu yn hoff o Gain am iddo feirniadu’r heddlu yn y wasg am ansensitifrwydd hiliol a cham-drin alcohol yn y swydd, yn lle gweithio o fewn y strwythur gorchymyn i newid agweddau. [note 4] Ar gais y maer, nododd Gain yn glir y byddai swyddogion heddlu hoyw yn cael eu croesawu yn yr adran; daeth hyn yn newyddion cenedlaethol. Mynegodd yr heddlu o dan Gain eu casineb tuag ato, ac at y maer am eu bradychu. [47]

Ras ar gyfer Cynulliad y Dalaith

[golygu | golygu cod]

Gan gadw ei addewid i Milk, penododd y Maer newydd George Moscone ef i'r Bwrdd Apeliadau Trwyddedau ym 1976, gan ei wneud y comisiynydd dinas hoyw agored cyntaf yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, ystyriodd Milk geisio swydd yng Nghynulliad Talaith Califfornia . Pwysleisiwyd yr ardal yn drwm o'i blaid, gan fod llawer ohoni wedi'i lleoli mewn cymdogaethau o amgylch Stryd Castro, lle pleidleisiodd cefnogwyr Milk. Yn y ras flaenorol ar gyfer goruchwyliwr, derbyniodd Milk fwy o bleidleisiau nag aelod bresennol y cynulliad. Fodd bynnag, roedd Moscone wedi gwneud bargen gyda llefarydd y cynulliad y dylai ymgeisydd arall redeg— Art Agnos . [48] At hynny, trwy orchymyn y maer, ni chaniatawyd i swyddogion penodedig nac etholedig redeg ymgyrch wrth gyflawni eu dyletswyddau. [49]

A black and white photograph of Milk in a suit with short hair speaking with three longshoremen standing by San Francisco Bay
Erbyn ymgyrch Milk ym 1975, roedd wedi penderfynu torri ei wallt a gwisgo siwtiau. Yma, mae Milk (dde pellaf) yn ymgyrchu gyda l yn San Francisco yn ystod ei ras ym 1976 ar gyfer Cynulliad Talaith Califfornia .

Treuliodd Milk bum wythnos ar y Bwrdd Apeliadau Trwyddedau cyn i Moscone gael ei orfodi i’w ddiswyddo pan gyhoeddodd y byddai’n rhedeg ar gyfer Cynulliad Talaith California. Disodlodd Rick Stokes ef. Roedd diswyddiad Milk, a’r fargen ystafell gefn a wnaed rhwng Moscone, llywydd y cynulliad, ac Agnos, yn hwb i'w ymgyrch wrth iddo ymgymryd â hunaniaeth y gwleidydd gwannaf. [50] Roedd yn rheibio bod swyddogion uchel yn y ddinas a llywodraethau'r wladwriaeth yn ei erbyn. Cwynodd fod y sefydliad gwleidyddol hoyw cyffredinol, yn enwedig Clwb Democrataidd Coffa Alice B. Toklas, yn ei gau allan; cyfeiriodd at Jim Foster a Stokes fel " Uncle Toms " hoyw. [34] Cofleidiodd yn frwd bennawd cylchgrawn wythnosol annibynnol lleol: "Harvey Milk vs. Y Peiriant ". [4] Ni wnaeth Clwb Alice B. Toklas unrhyw ardystiad yn yr ormes gynradd - dim nac Agnos - tra bod clybiau a grwpiau hoyw eraill yn cymeradwyo Agnos neu'n gwneud ardystiadau deuol. [51]

Ehangodd rôl Milk fel cynrychiolydd cymuned hoyw San Francisco yn ystod y cyfnod hwn. Ar Fedi 22, 1975, cerddodd yr Arlywydd Gerald Ford, wrth ymweld â San Francisco, o'i westy i'w gar. Yn y dorf, cododd Sara Jane Moore gwn i'w saethu. Cydiodd cyn-aelod o'r Marines a oedd wedi bod yn cerdded trwy gydio yn ei braich wrth i'r gwn ollwng tuag at y palmant. [52] [53] Y gwr hwn oedd Oliver "Bill" Sipple, a oedd wedi gadael cyn-gariad Milk, Joe Campbell, flynyddoedd cyn hynny, gan ysgogi ymgais hunanladdiad Campbell. Roedd y chwyddwydr cenedlaethol arno ar unwaith. Ar absenoldeb anabledd seiciatryddol o'r fyddin, gwrthododd Sipple alw ei hun yn arwr ac nid oedd am i'w rywioldeb gael ei ddatgelu. [54] Manteisiodd Milk, fodd bynnag, ar y cyfle i ddangos ei achos y byddai canfyddiad y cyhoedd o bobl hoyw yn cael ei wella pe byddent yn datgelu eu rhywioldeb. Dywedodd wrth ffrind: "Mae'n gyfle rhy dda. Am unwaith gallwn ddangos bod hoywon yn gwneud pethau arwrol, nid dim ond y cyfan sy'n ymwneud â molestu plant a gwario amser mewn ystafelloedd ymolchi. " [55] Cysylltodd Milk â phapur newydd. [56]

Sawl diwrnod yn ddiweddarach fe wnaeth Herb Caen, colofnydd yn The San Francisco Chronicle, ddatgelu Sipple yn hoyw ac yn ffrind i Milk. Codwyd y cyhoeddiad gan bapurau newydd cenedlaethol, a chynhwyswyd enw Milk yn llawer o'r straeon. Fe enwodd y cylchgrawn Time Milk fel arweinydd yng nghymuned hoyw San Francisco. [54] Roedd Sipple, fodd bynnag, dan warchae gan ohebwyr, fel yr oedd ei deulu. Erbyn hyn, gwrthododd ei fam, Bedyddiwr pybyr yn Detroit, siarad ag ef. Er ei fod wedi bod yn ymwneud â’r gymuned hoyw ers blynyddoedd, hyd yn oed yn cymryd rhan mewn digwyddiadau Pride, odd Sipple y Chronicle am oresgyn preifatrwydd. [57] Anfonodd yr Arlywydd Ford nodyn o ddiolch i Sipple am achub ei fywyd. [56] Dywedodd Milk mai cyfeiriadedd rhywiol Sipple oedd y rheswm iddo dderbyn nodyn yn unig, yn hytrach na gwahoddiad i'r Tŷ Gwyn . [note 5]

Roedd ymgyrch barhaus Milk, a gynhaliwyd o flaen siop Castro Camera, yn astudiaeth mewn anhrefn. Er bod neiniau Gwyddelig a dynion hoyw a wirfoddolodd yn doreithiog ac yn hapus i anfon postiadau torfol, cadwyd nodiadau a rhestrau gwirfoddolwyr Milk ar bapurau sgrap. Unrhyw bryd yr oedd angen cyllid ar yr ymgyrch, daeth yr arian o'r gofrestr arian parod heb unrhyw ystyriaeth ar gyfer cyfrifyddu. [50] Merch cymdogaeth 11 oed oedd cynorthwyydd rheolwr yr ymgyrch. [58] Roedd Milk ei hun yn orfywiog ac yn dueddol o ffrwydradau tymer, dim ond i wella'n gyflym a gweiddi'n gyffrous am rywbeth arall. Cyfeiriwyd llawer o'i refu at ei gariad, Scott Smith, a oedd yn dadrithio gyda'r dyn nad oedd bellach yr hipi hamddenol yr oedd wedi cwympo mewn cariad ag ef.

Os oedd yr ymgeisydd yn manig, roedd hefyd yn ymroddedig ac yn llawn hiwmor da, ac roedd ganddo athrylith arbennig am gael sylw'r cyfryngau. [59] Treuliodd oriau hir yn cofrestru pleidleiswyr ac yn ysgwyd llaw mewn arosfannau bysiau a llinellau theatr ffilm. Cymerodd pa bynnag gyfle a ddaeth i hyrwyddo ei hun. Mwynhaodd ymgyrchu yn fawr, ac roedd ei lwyddiant yn amlwg. [34] Gyda'r nifer fawr o wirfoddolwyr, roedd ganddo ddwsinau ar y tro yn sefyll ar hyd traffordd brysur Stryd Market fel hysbysfyrddau dynol, gan ddal arwyddion "Milk for Assembly" tra bod cymudwyr yn gyrru i ganol y ddinas i weithio. [60] Dosbarthodd ei lenyddiaeth ymgyrchu yn unrhyw le y gallai, gan gynnwys ymhlith un o grwpiau gwleidyddol mwyaf dylanwadol y ddinas, Teml y Bobl . Derbyniodd Milk wirfoddolwyr Teml i weithio ei ffonau, ac ysgrifennodd lythyr at yr Arlywydd Jimmy Carter yn amddiffyn Jim Jones pan ofynnwyd iddo. Roedd perthynas Milk â'r Deml yn debyg i wleidyddion eraill yng Ngogledd Califfornia. Yn ôl The San Francisco Examiner, roedd Jones a’i blwyfolion yn “rym gwleidyddol grymus”, gan helpu i ethol Moscone (a’i penododd i’r Awdurdod Tai), y Twrnai Dosbarth Joseph Freitas, a’r Siryf Richard Hongisto. [61] Fodd bynnag, pan ddysgodd Milk fod Jones yn ei gefnogi ef ac Art Agnos ym 1976, dywedodd wrth ei ffrind Michael Wong, "Wel ei ffwcio fo. Fe gymeraf ei weithwyr, ond, dyna'r gêm y mae Jim Jones yn ei chwarae. " [62] Ond wrth ei wirfoddolwyr, dywedodd: "Sicrhewch eich bod bob amser yn i Deml y Bobl. Os ydyn nhw'n gofyn i chi wneud rhywbeth, gwnewch hynny, ac yna anfonwch nodyn atynt yn diolch iddyn nhw am ofyn i chi ei wneud. "

Roedd y ras yn agos, a chollodd Milk o lai na 4,000   pleidlais. [63] Fodd bynnag, dysgodd Agnos wers werthfawr i Milk pan feirniadodd areithiau ymgyrch Milk fel "rhywbeth digalon   . . . Rydych chi'n siarad am sut rydych chi'n mynd i daflu'r bums allan, ond sut ydych chi'n mynd i drwsio pethau - heblaw fy nghuro? Ni ddylech adael eich cynulleidfa i lawr. " [64] Yn sgil ei golled, wrth sylweddoli na fyddai Clwb Toklas fyth yn ei gefnogi'n wleidyddol,c yd-sefydlodd Milk Glwb Democrataidd Hoyw San Francisco . [65]

Grymoedd hanesyddol ehangach

[golygu | golygu cod]

Nid oedd y mudiad hawliau hoyw newydd wedi cwrdd â gwrthwynebiad trefnus yn yr UD eto. Yn 1977 llwyddodd ychydig o weithredwyr hoyw â chysylltiadau da ym Miami, Florida, i basio ordinhad hawliau sifil a oedd yn gwneud gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol yn anghyfreithlon yn Sir Dade . Ymatebodd grŵp trefnus o Gristnogion ffwndamentalaidd ceidwadol, dan arweiniad y gantores Anita Bryant . Teitl eu hymgyrch oedd Save Our Children, a honnodd Bryant fod yr ordinhad yn torri ei hawl i ddysgu moesoldeb Beiblaidd i'w phlant. Casglodd Bryant a’r ymgyrch 64,000 o lofnodion i roi pleidlais ledled y sir i’r mater. Gydag arian a godwyd yn rhannol gan Gomisiwn Sitrws Florida, yr oedd Bryant yn llefarydd arno, fe wnaethant redeg hysbysebion teledu a oedd yn cyferbynnu’r Orymdaith Bowl Oren â Gorymdaith Diwrnod Rhyddid Hoyw San Francisco, gan nodi y byddai Sir Dade yn cael ei droi’n “wely poeth o wrywgydiaeth” lle byddai "dynion yn ... llamsachu gyda bechgyn bach ". [66] [note 6]

Aeth Jim Foster, y trefnydd gwleidyddol mwyaf pwerus ar y pryd yn San Francisco, i Miami i gynorthwyo gweithredwyr hoyw yno wrth i ddiwrnod yr etholiad agosáu, a threfnwyd boicot o sudd oren ledled y wlad. Roedd neges yr ymgyrch Achub Ein Plant yn ddylanwadol, a'r canlyniad oedd colled ysgubol i weithredwyr hoyw; yn y nifer a bleidleisiodd fwyaf mewn unrhyw etholiad arbennig yn hanes Sir Dade, pleidleisiodd 70% i ddiddymu'r gyfraith. [67]

Gwleidyddiaeth yn unig

[golygu | golygu cod]

Cafodd ceidwadwyr Cristnogol eu hysbrydoli gan eu buddugoliaeth, a gwelsant gyfle ar gyfer achos gwleidyddol newydd, effeithiol. Cafodd gweithredwyr hoyw sioc o weld cyn lleied o gefnogaeth a gawsant. Ffurfiodd gwrthdystiad byrfyfyr o dros 3,000 o drigolion Castro noson pleidlais ordinhad Sir Dade. Roedd dynion hoyw a lesbiaid yn ddig ar yr un pryd, yn llafarganu "Allan o'r tafarndai ac i'r strydoedd!", ac roeddynt yn llon gyda'u hymateb angerddol a phwerus. Adroddodd y San Francisco Examiner fod aelodau’r dorf wedi tynnu eraill allan o dafarndai ar hyd Strydoedd Castro a Polk i gymeradwyaeth “byddarol”. Milk oedd yn arwain yr orymdaith y noson honno am bum milltir (8   km) trwy'r ddinas, gan symud yn gyson, yn ymwybodol pe byddent yn stopio am gyfnod rhy hir y byddai terfysg. Cyhoeddodd, "Dyma bwer y gymuned hoyw. Mae Anita yn mynd i greu grym hoyw cenedlaethol. " [68][69] Ychydig o amser oedd gan i wella, fodd bynnag, wrth i’r senario ailchwarae ei hun pan wyrdrowyd ordinhadau hawliau sifil gan bleidleiswyr yn Saint Paul, Minnesota, Wichita, Kansas, ac Eugene, Oregon, trwy gydol 1977 ac i 1978.

Gwelodd Seneddwr Talaith California, John Briggs, gyfle yn ymgyrch y ffwndamentalwyr Cristnogol. Roedd yn gobeithio cael ei ethol yn llywodraethwr California ym 1978, a gwnaeth y nifer a bleidleisiodd ym Miami argraff arno. Pan ddychwelodd Briggs i Sacramento, ysgrifennodd fil a fyddai’n gwahardd hoywon a lesbiaid rhag dysgu mewn ysgolion cyhoeddus ledled Califfornia. Honnodd Briggs yn breifat nad oedd ganddo ddim yn erbyn hoywon, gan ddweud wrth y newyddiadurwr hoyw Randy Shilts, "Mae'n wleidyddiaeth. Gwleidyddiaeth yn unig. " [70] Cododd ymosodiadau ar hap ar hoywon yn y Castro. Pan ystyriwyd bod ymateb yr heddlu yn annigonol, roedd grwpiau o hoywon yn patrolio'r gymdogaeth eu hunain, ar rybudd am ymosodwyr. [71] Ar 21 Mehefin, 1977, bu farw dyn hoyw o'r enw Robert Hillsborough o 15 clwyf trywanu tra bod ei ymosodwyr wedi ymgynnull o'i gwmpas ac yn siantio "Faggot!" Roedd Maer Moscone a mam Hillsborough i'll dau'n beio Anita Bryant a John Briggs. [72] [73] Wythnos cyn y digwyddiad, roedd Briggs wedi cynnal cynhadledd i’r wasg yn Neuadd y Ddinas San Francisco lle galwodd y ddinas yn “domen ysbwriel rhywiol” oherwydd gwrywgydwyr. [74] Wythnosau yn ddiweddarach, mynychodd 250,000 o bobl Orymdaith Diwrnod Rhyddid Hoyw San Francisco 1977, y presenoldeb mwyaf mewn unrhyw ddigwyddiad hyd at hynny. [75]

Ym mis Tachwedd 1976, penderfynodd pleidleiswyr yn San Francisco ad-drefnu etholiadau goruchwylwyr i ddewis goruchwylwyr o gymdogaethau yn lle pleidleisio drostynt mewn pleidleisiau ledled y ddinas. Cymhwysodd Harvey Milk yn gyflym fel yr ymgeisydd blaenllaw yn Ardal 5, o amgylch Castro Street. [76]

Yr Ymgyrch olaf

[golygu | golygu cod]

The nongay community has mostly accepted it. What San Francisco is today, and what it is becoming, reflects both the energy and organization of the gay community and its developing effort toward integration in the political processes of the American city best known for innovation in life styles.

The New York Times, November 6, 1977[77]

Roedd ymgyrch gyhoeddus Anita Bryant yn gwrthwynebu gwrywgydiaeth a'r heriau lluosog i ordeiniadau hawliau hoyw ar draws yr Unol Daleithiau yn hybu gwleidyddiaeth hoyw yn San Francisco. Aeth dau ar bymtheg o ymgeiswyr o Ardal Castro i mewn i'r ras nesaf ar gyfer goruchwyliwr; roedd mwy na hanner ohonynt yn hoyw. Cynhaliodd y New York Times exposé ar oresgyniad dilys pobl hoyw i San Francisco, gan amcangyfrif bod poblogaeth hoyw y ddinas rhwng 100,000 a 200,000 allan o gyfanswm o 750,000. [77] Roedd Cymdeithas Pentref Castro wedi tyfu i 90 o fusnesau; y banc lleol, y gangen leiaf yn y ddinas gynt, oedd y mwyaf a gorfodwyd ef i adeiladu adain i ddarparu ar gyfer ei gwsmeriaid newydd. [78] Nododd cofiannydd Milk, Randy Shilts fod "grymoedd hanesyddol ehangach" yn tanio ei ymgyrch. [79]

Gwrthwynebydd mwyaf llwyddiannus Milk oedd y cyfreithiwr tawel a meddylgar Rick Stokes, a gefnogwyd gan Glwb Democrataidd Coffa Alice B. Toklas. Roedd Stokes wedi bod yn agored am ei gyfunrywioldeb ymhell cyn Milk, ac wedi profi triniaeth fwy difrifol, ar ôl mynd i'r ysbyty a'i orfodi i ddioddef therapi sioc drydanol i'w 'wella'. [80] Roedd Milk, fodd bynnag, yn fwy mynegiadol am rôl pobl hoyw a'u materion yng ngwleidyddiaeth San Francisco. Dyfynnwyd Stokes gan ddweud, "Dim ond dyn busnes ydw i sy'n digwydd bod yn hoyw," a mynegodd y farn y gallai unrhyw berson arferol fod yn gyfunrywiol hefyd. Trosglwyddwyd athroniaeth boblogaidd gyferbyniol Milk i The New York Times : "Nid ydym am gael rhyddfrydwyr cydymdeimladol, rydym am i hoywon gynrychioli hoywon   . . . Rwy'n cynrychioli'r bobl hoyw ar y stryd - y ffoadur 14 oed o San Antonio . Mae'n rhaid i ni wneud iawn am erledigaeth am gannoedd o flynyddoedd. Mae'n rhaid i ni roi gobaith i'r plentyn druan hwnnw o San Antonio. Maen nhw'n mynd i'r tafarndai oherwydd bod eglwysi yn elyniaethus. Mae angen gobaith arnyn nhw! Mae angen darn o'r deisen arnyn nhw! " [77]

Roedd achosion eraill hefyd yn bwysig i Milk: hyrwyddodd gyfleusterau gofal plant mwy a llai costus, cludiant cyhoeddus am ddim, a datblygiad bwrdd o sifiliaid i oruchwylio'r heddlu. [3] Datblygodd faterion cymdogaeth pwysig ar bob cyfle. Defnyddiodd Milk yr un tactegau ymgyrch manig ag mewn ymgyrchoedd blaenorol: hysbysfyrddau dynol, oriau o ysgwyd llaw, a dwsinau o areithiau yn galw ar bobl hoyw i gael gobaith. Y tro hwn, cymeradwyodd hyd yn oed The San Francisco Chronicle ef fel goruchwyliwr. [81] Ar ddiwrnod yr etholiad, Tachwedd 8, 1977, enillodd 30% yn erbyn un ar bymtheg o ymgeiswyr eraill, ac ar ôl i’w fuddugoliaeth ddod yn amlwg, fe gyrhaeddodd Stryd Castro ar gefn beic modur rheolwr ei ymgyrch - wedi’i hebrwng gan y Siryf Richard Hongisto - i beth a ddisgrifwyd mewn papur newydd fel "croeso cythryblus a theimladwy". [82]

Yn ddiweddar roedd Milk â chariad newydd, dyn ifanc o’r enw Jack Lira, a oedd yn aml yn feddw yn gyhoeddus, ac yr un mor aml yn cael ei hebrwng allan o ddigwyddiadau gwleidyddol gan gynorthwywyr Milk. [83] Ers y ymgais ar gyfer Cynulliad Talaith California, roedd Milk wedi bod yn derbyn bygythiadau marwolaeth cynyddol dreisgar. [84] Yn bryderus bod ei broffil uchel yn ei nodi fel targed ar gyfer ei lofruddio, cofnododd ar dâp ei feddyliau, a phwy yr oedd am ei olynu pe bai'n cael ei ladd, [85] gan ychwanegu: "Os dylai bwled fynd i mewn i'm hymennydd, gadewch i'r bwled honno ddinistrio pob drws cwpwrdd ". [86]

Goruchwyliwr

[golygu | golygu cod]

Gwnaeth gwasanaeth tyngu llw Milk benawdau cenedlaethol, gan mai ef oedd y dyn hoyw agored di-ddeiliad cyntaf yn yr Unol Daleithiau i ennill etholiad ar gyfer swydd gyhoeddus. [87] [note 7] Cymharodd ei hun â'r chwaraewr pêl fas arloesol Americanaidd Affricanaidd Jackie Robinson [88] a cherddodd i Neuadd y Ddinas braich mewn braich gyda Jack Lira, gan nodi "Gallwch sefyll o gwmpas a thaflu briciau at Silly Hall neu gallwch ei gymryd drosodd. Wel, dyma ni. " [89] Nid Ardal Castro oedd yr unig gymdogaeth i hyrwyddo rhywun newydd i wleidyddiaeth y ddinas. Hefyd i dyngu llw oedd mam sengl ( Carol Ruth Silver ), Americanwr Tsieineaidd ( Gordon Lau ), a dynes Americanaidd Affricanaidd ( Ella Hill Hutch ) - hwy oll yn gyntaf i'r ddinas. Daniel White, cyn heddwas a diffoddwr tân, hefyd yn oruchwyliwr tro cyntaf, a soniodd am ba mor falch ydoedd bod ei nain wedi gallu ei weld yn tyngu llw. [90]

yn eistedd wrth ddesg y maer ym 1978

Roedd ynni Milk, ei affinedd ar gyfer prancio, ac anrhagweladwy ar brydiau'n cynddeiriogi Llywydd Bwrdd y Goruchwylwyr, Dianne Feinstein. Yn ei gyfarfod cyntaf gyda'r Maer Moscone, galwodd Milk ei hun yn "frenhines rhif un" a gorchmynnodd i Moscone y byddai'n rhaid iddo fynd trwy Milk yn hytrach na Chlwb Democrataidd Coffa Alice B. Toklas pe bai am gael pleidleisiau hoyw y ddinas - chwarter o poblogaeth bleidleisio San Francisco. [91] Fodd bynnag, daeth Milk hefyd yn gynghreiriad agosaf Moscone ar y Bwrdd Goruchwylwyr. [92] Targedau mwyaf i Milk oedd corfforaethau mawr a datblygwyr eiddo tiriog. Roedd yn gandryll pan oedd son fod garej barcio am gymryd lle cartrefi mewn ardal canol y ddinas, a cheisiodd basio treth cymudwyr fel y byddai'n rhaid i weithwyr swyddfa a oedd yn byw y tu allan i'r ddinas ac yn gyrru i mewn i waith dalu am wasanaethau'r ddinas yr oeddent yn eu defnyddio. [93] Roedd Milk yn aml yn barod i bleidleisio yn erbyn Feinstein ac aelodau eraill mwy deiliadaethol y bwrdd. Mewn un ddadl yn gynnar yn ei dymor, cytunodd Milk gyda'i gyd-Oruchwyliwr Dan White, a oedd a'i ardal ddwy filltir i'r de o'r Castro, na ddylid gosod cyfleuster iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc cythryblus yno. Ar ôl i Milk ddysgu mwy am y cyfleuster, penderfynodd newid ei bleidlais, gan sicrhau colled White ar y mater - achos arbennig o ingol a hyrwyddodd White wrth ymgyrchu. Nid anghofiodd White ef. Gwrthwynebai bob menter ac achos a gefnogodd Milk wedyn. [94]

Dechreuodd Milk ei ddeiliadaeth trwy noddi bil hawliau sifil a oedd yn gwahardd gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol. Galwyd yr ordinhad yn "fwyaf llym a chynhwysol yn y genedl", ac roedd ei basio yn dangos "pŵer gwleidyddol cynyddol gwrywgydwyr", yn ôl The New York Times . [95] Dim ond y Goruchwyliwr White a bleidleisiodd yn ei erbyn; Llofnododd y Maer Moscone yn frwd yn gyfraith gyda beiro las golau yr oedd Milk wedi'i rhoi iddo ar gyfer yr achlysur. [96]

Dyluniwyd bil arall y canolbwyntiodd Milk arno i ddatrys y broblem fwyaf yn ôl arolwg barn diweddar ledled y ddinas: baw cŵn. O fewn mis i gael ei dyngu, dechreuodd weithio ar ordeiniad dinas i'w gwneud yn ofynnol i berchnogion cŵn ofalu am gael gwared o faw eu hanifeiliaid anwes mewn ffordd gyfrifol. Gan ei alw'n "gyfraith pooper scooper", cafodd ei hawdurdod gan y Bwrdd Goruchwylwyr sylw helaeth gan deledu a phapurau newydd yn San Francisco. Galwodd Anne Kronenberg, rheolwr ymgyrch Milk, ef yn "feistr ar ddarganfod beth fyddai'n cael sylw yn y papur newydd". [97] Gwahoddodd y wasg i Barc Duboce i egluro pam ei fod yn angenrheidiol, a thra roedd camerâu yn rholio, camodd yn y sylwedd troseddol, trwy gamgymeriad yn ôl pob golwg. Roedd ei staff, fodd bynnag, yn gwybod ei fod wedi bod yn y parc am awr cyn y gynhadledd i'r wasg yn chwilio am y lle iawn i gerdded o flaen y camerâu. [98] Enillodd iddo'r cyfanswm mwyaf o lythyrau edmygol o'i ddaliadaeth mewn gwleidyddiaeth aar ddatganiadau newyddion cenedlaethol.

Roedd Milk erbyn hyn wedi blino ar yfed Lira ac fe daeth i ystyried gorffen ei berthynas ag ef pan alwodd Lira ychydig wythnosau'n ddiweddarach a mynnu bod yn dod adref. Pan gyrhaeddodd Milk, gwelodd fod Lira wedi crogi ei hun. Eisoes yn dueddol o iselder difrifol, roedd Lira wedi ceisio lladd ei hun o'r blaen. Nododd un o'r nodiadau hiraf a adawodd am Milk ei fod wedi cynhyrfu ynghylch ymgyrchoedd Anita Bryant a John Briggs. [99]

Menter Briggs

[golygu | golygu cod]

Gorfodwyd John Briggs i adael ras 1978 am lywodraethwr Califfornia, ond derbyniodd gefnogaeth frwd dros Gynigiad 6, a alwyd yn Fenter Briggs . Byddai'r gyfraith arfaethedig wedi gwneud hi'n ofynnol i gyflogwyr i beidio a chyflogi athrawon hoyw - ac unrhyw weithwyr ysgol gyhoeddus a oedd yn cefnogi hawliau hoyw. Roedd negeseuon Briggs yn cefnogi Cynnig 6 yn dreiddiol ledled Califfornia, a mynychodd Harvey Milk bob digwyddiad a gynhaliwyd gan Briggs. Ymgyrchodd Milk yn erbyn y mesur ledled y dalaith hefyd, [100] a thyngodd, hyd yn oed pe bai Briggs yn ennill Califfornia, na fyddai’n ennill San Francisco. [101] Yn eu dadleuon niferus, a oedd erbyn y diwedd wedi troi'n sioe gecru, honnodd Briggs fod athrawon cyfunrywiol eisiau cam-drin a recriwtio plant. Ymatebodd Milk gydag ystadegau a luniwyd gan orfodaeth cyfraith a oedd yn darparu tystiolaeth bod pedoffiliaid yn nodi eu bod yn heterorywiol yn bennaf, ac yn gwrthod honiadau Briggs gyda jôcs megis: "Pe bai'n wir bod plant yn dynwared eu hathrawon, byddech yn sicr o weld gymaint mwy o leianod yn rhedeg o gwmpas" [102]

Mynychwyd gorymdeithiau Gay Pride yn ystod haf 1978 yn Los Angeles a San Francisco gan nifer mwy o bobl. Amcangyfrifir bod 250,000 i 375,000 wedi mynychu Gorymdaith Diwrnod Rhyddid Hoyw San Francisco; honnodd papurau newydd mai John Briggs oedd yn gyfrifol am y niferoedd uwch. Gofynnodd y trefnwyr i'r gorymdeithwyr gario arwyddion yn nodi eu tref enedigol ar gyfer y camerâu, i ddangos o pa mor bell y daeth pobl i fyw yn Ardal Castro. Mynychodd Milk mewn car to-agored yn cario arwydd yn dweud "Rwy'n dod o Woodmere, NY" [103] Rhoddodd fersiwn o'r hyn a ddaeth yn ei araith enwocaf, yr "Hope Speech", a ddywedodd The San Francisco Examiner "gan danio'r dorf ": [104]

Ar y pen-blwydd hwn o Stonewall, gofynnaf i'm chwiorydd a'm brodyr hoyw wneud yr ymrwymiad i ymladd. Iddyn nhw eu hunain, am eu rhyddid, dros eu gwlad   . . . Ni fyddwn yn ennill ein hawliau trwy aros yn dawel yn ein cypyrddau . . . Rydyn ni'n dod allan i ymladd y celwyddau, y chwedlau, yr ystumiadau. Rydyn ni'n dod allan i ddweud y gwir am hoywon, oherwydd rydw i wedi blino ar gynllwyn distawrwydd, felly rydw i'n mynd i siarad amdano. Ac rwyf am ichi siarad amdano. Rhaid i chi ddod allan. Dewch allan at eich rhieni, eich perthnasau. [105]

Er gwaethaf y colledion mewn brwydrau dros hawliau hoyw ledled y wlad y flwyddyn honno, arhosodd yn optimistaidd, gan ddweud "Hyd yn oed os yw hoywon yn colli yn y mentrau hyn, mae pobl yn dal i gael eu haddysgu. Oherwydd Anita Bryant a Sir Dade, addysgwyd y wlad gyfan am gyfunrywioldeb i raddau mwy nag erioed o'r blaen. Y cam cyntaf bob amser yw gelyniaeth, ac ar ôl hynny gallwch eistedd i lawr a siarad amdano. " [85]

Gan ddyfynnu’r tramgwyddau posib ar hawliau unigol, lleisiodd cyn-lywodraethwr Califfornia Ronald Reagan ei wrthwynebiad i’r cynnig, fel y gwnaeth y Llywodraethwr Jerry Brown a’r Arlywydd Jimmy Carter, yr olaf mewn ôl-ystyriaeth yn dilyn araith a roddodd yn Sacramento. [97] [106] Ar Dachwedd 7, 1978, collodd y cynnig fwy na miliwn o bleidleisiau, gan syfrdanu gweithredwyr hoyw ar noson yr etholiad. Yn San Francisco, pleidleisiodd 75 y cant yn ei erbyn.

Llofruddiaeth

[golygu | golygu cod]

Ar Dachwedd 10, 1978 (10 mis ar ôl iddo dyngu llw), ymddiswyddodd Dan White ei swydd ar Fwrdd Goruchwylwyr San Francisco, gan ddweud nad oedd ei gyflog blynyddol o $ 9,600 yn ddigon i gefnogi ei deulu. [107] [note 8] O fewn dyddiau, gofynnodd White am i'w ymddiswyddiad gael ei dynnu'n ôl ac iddo gael ei adfer, a chytunodd y Maer Moscone i ddechrau. [108] [109] Fodd bynnag, fe wnaeth ystyriaeth bellach - ac yn dilyn ymyrraeth gan oruchwylwyr eraill - argyhoeddwyd Moscone i benodi rhywun a oeddyn fwy unol ag amrywiaeth ethnig gynyddol ardal White a gogwydd rhyddfrydol y Bwrdd Goruchwylwyr. [110]

Ar Tachwedd 18 a 19, torrodd y newyddion am hunanladdiad torfol 900 aelod o Deml y Bobl . Roedd y cwlt wedi symud o San Francisco i Guyana . Roedd Cynrychiolydd Califfornia, Leo Ryan, yn Jonestown i edrych ar y gymuned anghysbell, a chafodd ei ladd gan saethu ar llain lanio wrth iddo geisio dianc o’r sefyllfa llawn tyndra. [111] [112] Cyfeiriodd Dan White at ddwy gynorthwyydd a oedd yn gweithio i'w adfer, "Ydych chi'n gweld hynny? Un diwrnod rydw i ar y dudalen flaen a'r diwrnod nesaf dwi'n cael fy sgubo i ffwrdd. " [113]

Roedd Moscone yn bwriadu cyhoeddi disodli White ar Dachwedd 27, 1978. [114] Hanner awr cyn y gynhadledd i'r wasg, llwyddodd White i osgoi synwyryddion metel trwy fynd i mewn i Neuadd y Ddinas trwy ffenestr islawr ac aeth i swyddfa Moscone, lle clywodd tystion yn gweiddi ac yna saethu gwn. Saethodd White Moscone yn yr ysgwydd a'r frest, yna ddwywaith yn ei ben. [115] Yna cerddodd White yn gyflym i'w gyn swyddfa, gan ail-lwytho ei llawddryll a gyhoeddwyd gan yr heddlu gyda bwledi pwynt gwag ar ei ffordd, a chael hyd i Milk, gan ofyn iddo gamu y tu mewn am eiliad. Clywodd Dianne Feinstein ergydion gwn a galw'r heddlu, yna daeth o hyd i Milk ar ei wyneb i lawr ar y llawr, wedi ei saethu bum gwaith, gan gynnwys ddwywaith yn ei ben. [note 9] Yn fuan wedyn, cyhoeddodd i'r wasg, "Heddiw mae San Francisco wedi profi trasiedi ddwbl ar radd aruthrol. Fel Llywydd y Bwrdd Goruchwylwyr, mae'n ddyletswydd arnaf i'ch hysbysu bod y Maer Moscone a'r Goruchwyliwr Harvey Milk wedi cael eu saethu a'u lladd, a'r sawl sydd dan amheuaeth yw'r Goruchwyliwr Dan White. " [97] Roedd Milk yn 48  mlwydd oed. Roedd Moscone yn 49 oed.

O fewn awr, galwodd White ei wraig o fwyty cyfagos; a bu iddi ei gyfarfod mewn eglwys ac roedd gydag ef pan drodd ei hun i mewn i'r awdurdodau. Gadawodd llawer o bobl flodau ar risiau Neuadd y Ddinas, a'r noson honno ffurfiodd torf o 25,000 i 40,000 mewn gorymdaith golau cannwyll digymell o Stryd Castro i Neuadd y Ddinas. Drannoeth, daethpwyd â chyrff Moscone a Milk i rotunda Neuadd y Ddinas er mwyn i alarwyr fedru talu eu parch. [109] Mynychodd chwe mil o alarwyr wasanaeth i'r Maer Moscone yn Eglwys Gadeiriol y Santes Fair . Cynhaliwyd dwy wasanaeth coffa i Milk; un bach yn Temple Emanu-El ac un mwy hwyliog yn y Tŷ Opera . [116]

"Dinas mewn poen"

[golygu | golygu cod]
A reproduction of the top front page of the San Francisco Examiner on November 28, 1978. At the top is a black banner with white lettering reading "A city in agony: Full story of the City Hall murders". Below that the large headline reads "White Charged—Faces Death", then the banner of the name of the newspaper
Cyhoeddodd pennawd Arholwr San Francisco ar Dachwedd 28, 1978, fod Dan White wedi’i gyhuddo o lofruddiaeth gradd gyntaf, ac yn gymwys i gael y gosb eithaf.

Yn sgil hunanladdiadau Jonestown, roedd Moscone wedi cynyddu diogelwch yn Neuadd y Ddinas yn ddiweddar. Fe wnaeth goroeswyr cwlt adrodd am ymarferion ar gyfer paratoadau hunanladdiad yr oedd Jones wedi'u galw'n "Nosweithiau Gwyn". [117] Cafodd sibrydion am lofruddiaethau Moscone a Milk eu hysgogi gan gyd-ddigwyddiad enw Dan White a pharatoadau hunanladdiad Jones. Syfrdanwyd yr Atwrnai Dosbarth gan y llofruddiaethau a'u bod mor agos at y newyddion am Jonestown gan ddatgan fod yr holl beth yn "annealladwy", ond gwadodd unrhyw gysylltiad. [109] Gorchmynnodd y Llywodraethwr Jerry Brown i bob baner yng Nghaliffornia gael ei chwifio ar eu hanner, a galwodd Milk yn "oruchwyliwr gweithgar ac ymroddedig, arweinydd cymuned hoyw San Francisco, a gadwodd ei addewid i gynrychioli ei holl etholwyr". [118] Mynegodd yr Arlywydd Jimmy Carter ei sioc yn y ddau lofruddiaeth ac anfonodd ei gydymdeimlad. Galwodd llefarydd Cynulliad Califfornia Leo McCarthy yn “drasiedi wallgof”. Cyrhaeddodd "A City in Agony" y penawdau yn The San Francisco Examiner y diwrnod ar ôl y llofruddiaethau; y tu mewn i'r papur argraffwyd straeon y llofruddiaethau o dan y pennawd "Black Monday" gefn wrth gefn gyda diweddariadau o gyrff yn cael eu cludo adref o Guyana. Aeth erthygl olygyddol yn disgrifio "Dinas â mwy o dristwch ac anobaith yn ei chalon nag y dylai unrhyw ddinas orfod ei ddioddef" ymlaen i ofyn sut y gallai trasiedïau o'r fath ddigwydd, yn enwedig i "ddynion o'r fath gynhesrwydd a gweledigaeth ac egni mawr". [119] Cyhuddwyd Dan White o ddau gyhuddiad o lofruddiaeth a’i ddal heb fechnïaeth, yn gymwys ar gyfer y gosb eithaf oherwydd pasio cynnig ledled y wladwriaeth yn ddiweddar a oedd yn caniatáu marwolaeth neu fywyd yn y carchar am lofruddio swyddog cyhoeddus. [120] Un dadansoddiad o'r misoedd yn ymwneud â'r llofruddiaethau a alwoddd 1978 a 1979 "y blynyddoedd mwyaf dinistriol yn hanes ysblennydd San Francisco". [121]

Roedd y White 32 oed, a oedd wedi bod yn y Fyddin yn ystod Rhyfel Fietnam, wedi rhedeg ar blatfform gwrth-droseddu caled yn ei ardal. Cyhoeddodd cydweithwyr ei fod yn "fachgen holl- Americanaidd" uchel ei gyflawniad. [110] Roedd i fod wedi derbyn gwobr yr wythnos ganlynol am achub dynes a phlentyn o dân mewn adeilad 17 llawr pan oedd yn ddiffoddwr tân ym 1977. Er mai ef oedd yr unig oruchwyliwr i bleidleisio yn erbyn ordinhad hawliau hoyw Milk yn gynharach y flwyddyn honno, dyfynnwyd iddo ddweud, "Rwy'n parchu hawliau pawb, gan gynnwys hoywon". Llwyddodd Milk a White i ddod ymlaen ar y dechrau. Roedd un o gynorthwywyr gwleidyddol White (a oedd yn hoyw) yn cofio, "Roedd gan Dan fwy yn gyffredin â Harvey nag a wnaeth ag unrhyw un arall ar y bwrdd". [122] Roedd White wedi pleidleisio i gefnogi canolfan ar gyfer pobl hŷn hoyw, ac i anrhydeddu gwaith arloesol tros 25 mlynedd Phyllis Lyon a Del Martin.

The plaque covering Milk's ashes reads, in part: "[Harvey Milk's] camera store and campaign headquarters at 575 Castro Street and his apartment upstairs were centers of community activism for a wide range of human rights, environmental, labor, and neighborhood issues. Harvey Milk's hard work and accomplishments on behalf of all San Franciscans earned him widespread respect and support. His life is an inspiration to all people committed to equal opportunity and an end to bigotry."[123]

Y plac sy'n gorchuddio lludw Milk o flaen 575 Stryd Castro.

Ar ôl pleidlais Milk dros y cyfleuster iechyd meddwl yn ardal White, fodd bynnag, gwrthododd White siarad â Milk a chyfathrebu â dim ond un o gynorthwywyr Milk. Roedd cydnabyddwyr eraill yn cofio White i fod yn ddyn dwys iawn. "Roedd yn fyrbwyll   . . . Roedd yn ddyn cystadleuol dros ben, yn obsesiynol felly   . . . Rwy'n credu na allai gymryd trechu, "meddai pennaeth tân cynorthwyol San Francisco wrth gohebwyr. [124] Fe wnaeth rheolwr ymgyrch gyntaf White roi'r gorau iddi yng nghanol yr ymgyrch, a dywedodd wrth ohebydd fod White yn egotist ac roedd yn amlwg ei fod yn wrth-howy, er iddo ei wadu yn y wasg. [125] Disgrifiodd cymdeithion a chefnogwyr White ef "fel dyn â thymer a gallu trawiadol i feithrin cwyn". Roedd y cynorthwyydd a oedd wedi delio â chyfathrebiadau rhwng White a Milk yn cofio, "Wrth siarad ag ef, sylweddolais ei fod yn gweld Harvey Milk a George Moscone yn cynrychioli popeth a oedd yn bod ar y byd". [126]

Pan edrychodd ffrindiau Milk yn ei gwpwrdd am siwt ar gyfer ei gasged, fe wnaethant ddysgu cymaint yr oedd y gostyngiad diweddar yn ei incwm fel goruchwyliwr wedi effeithio arno. Roedd ei ddillad i gyd yn dod ar wahân ac roedd tyllau yn ei holl sanau. [127] Amlosgwyd ei weddillion a rhannwyd ei lwch. Gwasgarodd ei ffrindiau agosaf y rhan fwyaf o'r lludw ym Mae San Francisco . Cafodd gweddill y lludw ei amgáu a'i gladdu o dan y palmant o flaen 575 Stryd Castro, lle'r oedd Camera Castro wedi'i leoli. Mae cofeb i yn Cymdeithas Columbarium Neifion/Neptune Society Columbarium, llawr isaf, San Francisco, Califfornia. [128]Dewiswyd Harry Britt, un o bedwar o bobl a restrodd Milk ar ei dâp fel amnewidiad derbyniol pe bai'n cael ei lofruddio, i lenwi'r swydd honno gan faer dros dro'r ddinas, Dianne Feinstein. [129]

Treial ac argyhoeddiad

[golygu | golygu cod]

Achosodd arestiad a threial Dan White deimlad a dangosodd densiynau difrifol rhwng y boblogaeth ryddfrydol a heddlu'r ddinas. Roedd Heddlu San Francisco yn ddisgynyddion Gwyddelig dosbarth gweithiol yn bennaf nad oeddent yn hoff iawn o'r mewnfudo hoyw cynyddol yn ogystal â chyfeiriad rhyddfrydol llywodraeth y ddinas. Ar ôl i White droi ei hun i mewn a chyfaddef, eisteddodd yn ei gell tra bod ei gyn-gydweithwyr ar yr heddlu wedi dweud am jôcs Harvey Milk; roedd yr heddlu'n gwisgo crysau-T "Free Dan White" yn agored yn y dyddiau ar ôl y llofruddiaeth. [130] Yn ddiweddarach, nododd is-seiryf i San Francisco: "Po fwyaf y sylwais ar yr hyn a aeth ymlaen yn y carchar, y mwyaf y dechreuais roi'r gorau i weld yr hyn a wnaeth Dan White fel gweithred unigolyn a dechreuais ei weld fel gweithred wleidyddol mewn mudiad gwleidyddol. . " [131] Ni ddangosodd White unrhyw edifeirwch am ei weithredoedd, ac arddangosodd fregusrwydd dim ond yn ystod galwad wyth munud i'w fam o'r carchar. [132]

Roedd y rheithgor ar gyfer achos White yn cynnwys San Francisciaid dosbarth canol gwyn a oedd yn Gatholig yn bennaf; esgusodwyd hoywon a lleiafrifoedd ethnig o bwll y rheithgor. [133] Crïodd rhai o aelodau’r rheithgor pan glywsant gyfaddefiad dagreuol White a gofnodwyd, a diolchodd y cwestiynwr White am ei onestrwydd. [134] Dadleuodd atwrnai amddiffyn White, Doug Schmidt, nad oedd ei gleient yn gyfrifol am ei weithredoedd; Defnyddiodd Schmidt yr amddiffyniad cyfreithiol a elwir yn alluedd lleihaëdig : "Yn syml, nid yw pobl dda, pobl ddirwy, â chefndiroedd coeth, yn lladd pobl mewn gwaed oer." [135] Ceisiodd Schmidt brofi bod cyflwr meddyliol gofidus White yn ganlyniad i drinniaeth gan y politicos yn Neuadd y Ddinas a oedd wedi ei siomi a’i waradwyddo’n gyson, gan addo o’r diwedd roi ei swydd yn ôl dim ond i’w wrthod eto. Dywedodd Schmidt fod dirywiad meddyliol White wedi cael ei arddangos a’i waethygu gan ei orfwyta o fwyd sothach ar noson cyn y llofruddiaethau, gan ei fod yn hysbys fel rheol ei fod yn ymwybodol o fwyd iechyd. [136] Fe wnaeth papurau newydd ardal ei alw'n amddiffynfa Twinkie yn gyflym. Cafwyd White yn ddieuog o’r cyhuddiad llofruddiaeth gradd gyntaf ar Fai 21, 1979, ond fe’i cafwyd yn euog o ddynladdiad gwirfoddol Moscone a Milk, a dedfrydwyd ef i wasanaethu saith a dwy ran o dair o flynyddoedd. Gyda'r ddedfryd wedi'i lleihau am amser a dreuliwyd ac ymddygiad da, byddai'n cael ei ryddhau mewn pump. [137] Crïodd pan glywodd y rheithfarn. [138]

Terfysgoedd Noson Gwyn

[golygu | golygu cod]
A black and white photograph of dozens of people standing in silhouette with City Hall in the background; something is on fire and smoke is obscuring part of the building
Terfysgwyr y tu allan i Neuadd y Ddinas San Francisco, Mai 21, 1979, yn ymateb i'r ddyfarniad dynladdiad gwirfoddol i Dan White .

Condemniodd y Maer Dros Dro Feinstein, y Goruchwyliwr Carol Ruth Silver, ac olynydd Milk Harry Britt benderfyniad y rheithgor. Pan gyhoeddwyd y rheithfarn dros radio’r heddlu, canodd rhywun “ Danny Boy ” ar fand yr heddlu. [139] Cerddodd ymchwydd o bobl o Ardal Castro eto i Neuadd y Ddinas, gan lafarganu "Avenge Harvey Milk" a "Llwyddodd i lofruddio". [97] [140] Gwaethygodd pandemoniwm yn gyflym wrth i gerrig gael eu hyrddio at brif fynedfa Neuadd y Ddinas. Ceisiodd ffrindiau a chynorthwywyr Milk atal y dinistr, ond anwybyddodd y dorf o fwy na 3,000 a chynnau ceir heddlu ar dân. Fe wnaethant symud dosbarthwr papur newydd llosg trwy ddrysau toredig Neuadd y Ddinas, yna bloeddio wrth i'r fflamau dyfu. [141] Ymatebodd un o'r terfysgwyr i gwestiwn gohebydd ynghylch pam eu bod yn dinistrio rhannau o'r ddinas: "Dim ond dweud wrth bobl ein bod ni bwyta gormod o Twinkies. Dyna pam mae hyn yn digwydd. " [71] Gorchmynnodd pennaeth yr heddlu i'r heddlu beidio dial, ond dal eu tir. [142] Parhaodd terfysgoedd y Noson Wen, fel y daethant yn hysbys, sawl awr.

Yn ddiweddarach y noson honno, fe gyrhaeddodd sawl cerbyd yr heddlu a oedd yn llawn swyddogion yn gwisgo gêr terfysg dafarn yr Elephant Walk Bar ar Stryd Castro. Gwyliodd protégé Harvey Milk Cleve Jones a gohebydd ar gyfer y San Francisco Chronicle, Warren Hinckle, wrth i swyddogion ymosod y dafarn a dechrau curo cwsmeriaid ar hap. Ar ôl ffrwgwd 15 munud, gadawsant y bar a tharo allan at bobl yn cerdded ar hyd y stryd. [16] O'r diwedd, gorchmynnodd pennaeth yr heddlu i'w swyddogion adael yr ardal. Erbyn y bore, roedd 61 o heddweision a 100 o derfysgwyr a thrigolion hoyw y Castro wedi bod yn yr ysbyty. Dioddefodd Neuadd y Ddinas, cerbydau'r heddlu a thafarn yr Elephant Walk Bar o fwy na $ 1,000,000.

Yn dilyn y ddyfarniad, wynebodd y Twrnai Dosbarth Joseph Freitas gymuned hoyw gandryll i egluro beth oedd wedi mynd o'i le. Cyfaddefodd yr erlynydd ei fod yn teimlo'n flin dros White cyn yr achos, ac esgeulusodd ofyn i'r cwestiynwr a oedd wedi cofnodi cyfaddefiad White (ac a oedd yn ffrind plentyndod i hyfforddwr tîm pêl-feddal White a'i heddlu) am ei ragfarnau a'r gefnogaeth a gafodd White gan yr heddlu, oherwydd, meddai, nid oedd am godi cywilydd ar y ditectif o flaen ei deulu yn y llys. [134] [143] Nid oedd Freitas ychwaith yn cwestiynu stâd meddyliol White neu unrhyw ddiffyg hanes o salwch meddwl, nac yn ystyrru mewn gwleidyddiaeth y ddinas, gan awgrymu y gallai dial fod wedi bod yn gymhelliad. Tystiodd y Goruchwyliwr Carol Ruth Silver ar ddiwrnod olaf yr achos nad oedd White a Milk yn gyfeillgar, ac eto roedd hi wedi cysylltu â'r erlynydd ac wedi mynnu tystio. Hwn oedd yr unig dystiolaeth a glywodd y rheithgor am eu perthynas dan straen. [144] Beiodd Freitas y rheithgor yr honnodd iddo gael ei "gymryd i mewn gan holl agwedd emosiynol [y] treial". [137]

Wedi hynny

[golygu | golygu cod]

Newidiodd llofruddiaethau treial Milk a Moscone a White wleidyddiaeth y ddinas a system gyfreithiol Califfornia. Yn 1980, daeth San Francisco i ben ag etholiadau goruchwylwyr ardal, gan ofni y byddai Bwrdd Goruchwylwyr mor ymrannol yn niweidiol i'r ddinas a'u bod wedi bod yn ffactor yn y llofruddiaethau. Profodd ymdrech cymdogaeth llawr gwlad i adfer etholiadau ardal yng nghanol y 1990au yn llwyddiannus, a dychwelodd y ddinas i gynrychiolwyr cymdogaeth yn 2000. [145] O ganlyniad i dreial Dan White, newidiodd pleidleiswyr Califfornia y gyfraith i leihau’r tebygolrwydd o ryddfarnau cyhuddedig a oedd yn gwybod beth roeddent yn ei wneud ond honni bod nam ar eu gallu. [136] Diddymwyd galluedd lleihaëdig fel amddiffyniad i gyhuddiad, ond caniataodd llysoedd dystiolaeth ohono wrth benderfynu a ddylid carcharu, cyflawni, neu gosbi diffynnydd a gafwyd yn euog fel arall. [146] Mae "amddiffyniad Twinkie" wedi mynd i mewn i fytholeg Americanaidd, a ddisgrifir yn boblogaidd fel achos lle mae llofrudd yn dianc rhag cyfiawnder oherwydd ei fod yn gor-fwyta bwyd sothach, yn symleiddio diffyg grym gwleidyddol White, ei berthynas â George Moscone a Harvey Milk, a'r hyn y mae disgrifiad colofnydd y San Francisco Chronicle Herb Caen o'r heddlu fel pandemig sy'n "casáu gwrywgydwyr". [147]

Gwariodd Dan White ychydig yn fwy na phum mlynedd dan glo am laddiad dwbl Moscone a Milk. Ar Hydref 21, 1985 (flwyddyn a hanner ar ôl iddo gael ei ryddhau o’r carchar), daethpwyd o hyd i White yn farw gan wenwyn carbon monocsid mewn car oedd yn rhedeg yng ngarej ei gyn-wraig. Roedd yn 39 oed   mlwydd oed. Dywedodd atwrnai ei amddiffyniad wrth gohebwyr ei fod wedi bod yn ddigalon dros golli ei deulu, a’r sefyllfa yr oedd wedi’i hachosi, gan ychwanegu, "Dyn sâl oedd hwn." [148]

Etifeddiaeth

[golygu | golygu cod]

Canolbwyntiodd gyrfa wleidyddol Milk ar wneud llywodraeth yn ymatebol i unigolion, rhyddhäedigaeth pobl hoyw, a phwysigrwydd cymdogaethau i'r ddinas. Ar ddechrau pob ymgyrch, ychwanegwyd mater at athroniaeth wleidyddol gyhoeddus Milk. Canolbwyntiodd ei ymgyrch yn 1973 ar y pwynt cyntaf, fel perchennog busnes bach yn San Francisco - dinas a oedd yn cael ei dominyddu gan gorfforaethau mawr a oedd wedi cael eu tywys yno gan lywodraeth ddinesig - roedd ei fuddiannau’n cael eu hanwybyddu oherwydd nad oedd sefydliad ariannol mawr yn ei chynrychioli. Er na chuddiodd y ffaith ei fod yn hoyw, ni ddaeth yn broblem tan ei ras dros Gynulliad Talaith California ym 1976. Daethpwyd ag ef i’r amlwg yn y ras oruchwylwyr yn erbyn Rick Stokes, gan ei fod yn estyniad o’i syniadau o ryddid unigol.

Credai Milk yn gryf fod cymdogaethau yn hyrwyddo undod a phrofiad 'tref fach', ac y dylai'r Castro ddarparu gwasanaethau i'w holl drigolion. Gwrthwynebai gau ysgol elfennol; er nad oedd gan y mwyafrif o bobl hoyw yn y Castro blant   ], Gwelodd Milk fod gan ei gymdogaeth y potensial i groesawu pawb. Dywedodd wrth ei gynorthwywyr i ganolbwyntio ar drwsio tyllau yn y ffordd ac ymffrostiodd fod 50 o arwyddion stop newydd wedi'u gosod yn Ardal 5. Wrth ymateb i gŵyn fwyaf trigolion y ddinas am fyw yn San Francisco - baw cŵn - roedd Milk yn ei gwneud yn flaenoriaeth i ddeddfu’r ordinhad yn ei gwneud yn ofynnol i berchnogion cŵn ofalu am faw eu hanifeiliaid anwes. Nododd Randy Shilts, "byddai rhai yn honni bod Harvey yn sosialydd neu amryw fathau eraill o ideolegau, ond, mewn gwirionedd, nid oedd athroniaeth wleidyddol Harvey erioed yn fwy cymhleth na mater baw cŵn; dylai'r llywodraeth ddatrys problemau sylfaenol pobl." [149] [ <span title="The material near this tag may contain information that is not relevant to the article's main topic. (January 2020)">perthnasol?</span>

Bu i Karen Foss, athro cyfathrebu ym Mhrifysgol New Mexico, yn priodoli effaith Milk ar wleidyddiaeth San Francisco i'r ffaith ei fod yn wahanol i unrhyw un arall a oedd wedi dal swydd gyhoeddus yn y ddinas. Ysgrifennodd, "Roedd Milk yn digwydd bod yn ffigwr carismatig hynod egnïol gyda chariad at theatreg a dim i'w golli   . . . Gan ddefnyddio chwerthin, gwrthdroi, trosgynnol, a'i statws mewnol / o'r tu allan, helpodd Milk i greu hinsawdd lle daeth deialog ar faterion yn bosibl. Hefyd darparodd fodd i integreiddio lleisiau gwahanol ei amrywiol etholaethau. " [150] Roedd Milk wedi bod yn siaradwr byrlymus ers iddo ddechrau ymgyrchu ym 1973, a dim ond ar ôl iddo ddod yn Oruchwyliwr y Ddinas y gwnaeth ei sgiliau areithio wella. [16] Daeth ei bwyntiau siarad enwocaf yn adnabyddus fel yr "Araith Gobaith", a ddaeth yn edefyn trwy gydol ei yrfa wleidyddol. Agorodd gyda thro ar y cyhuddiad bod pobl hoyw yn recriwtio polb ifanc argraffadwy i'w niferoedd: "Fy enw i yw Harvey Milk - ac rwyf am eich recriwtio." Roedd fersiwn o'r Araith Gobaith a roddodd bron i ddiwedd ei oes yn cael ei ystyried gan ei ffrindiau a'i gynorthwywyr fel y gorau, a'r diweddglo oedd y mwyaf effeithiol:

A'r bobl ifanc hoyw yn yr Altoona, Pennsylvanias a'r Richmond, Minnesotas sy'n dod allan i glywed Anita Bryant yn y teledu a'i stori. Yr unig beth y mae'n rhaid iddynt edrych ymlaen ato yw gobaith. Ac mae'n rhaid i chi roi gobaith iddyn nhw. Gobeithio am fyd gwell, gobeithio am well yfory, gobeithio am le gwell i ddod iddo os yw'r pwysau gartref yn rhy fawr. Gobeithio y bydd popeth yn iawn. Heb obaith, nid yn unig hoywon, ond bydd y duon, yr henoed, y rhai dan anfantais, y us'es, y us'es yn rhoi'r gorau iddi. Ac os ydych chi'n helpu i ethol i'r pwyllgor canolog a swyddfeydd eraill, mwy o bobl hoyw, mae hynny'n rhoi golau gwyrdd i bawb sy'n teimlo'n ddifreintiedig, golau gwyrdd i symud ymlaen. Mae'n golygu gobaith i genedl sydd wedi rhoi'r gorau iddi, oherwydd os yw person hoyw yn ei gwneud hi, mae'r drysau ar agor i bawb. [151]

Ym mlwyddyn olaf ei fywyd, pwysleisiodd Milk y dylai pobl hoyw fod yn fwy gweladwy i helpu i ddod â'r gwahaniaethu a'r trais yn eu herbyn i ben . Er nad oedd Milk wedi dod allan at ei fam cyn ei marwolaeth flynyddoedd lawer cyn hynny, yn ei ddatganiad olaf yn ystod ei ragfynegiad ar dâp o'i lofruddiaeth, anogodd eraill i wneud hynny:

Ni allaf atal unrhyw un rhag gwylltio, neu mynd yn wallgof, neu deimlo'n rwystredig. Ni allaf ond gobeithio y byddant yn troi'r dicter a'r rhwystredigaeth a'r gwallgofrwydd hwnnw'n rhywbeth cadarnhaol, fel y bydd dau, tri, pedwar, pum cant yn camu ymlaen, felly bydd y meddygon hoyw yn dod allan, y cyfreithwyr hoyw, y beirniaid hoyw, y bancwyr hoyw, y penseiri hoyw   . . . Gobeithio y bydd pob hoyw proffesiynol yn dweud 'digon', y byddent yn dod ymlaen a dweud wrth bawb, yn gwisgo arwydd, yn rhoi gwybod i'r byd. Efallai y bydd hynny'n helpu. [85]

Fodd bynnag, mae llofruddiaeth Milk wedi ymblethu â'i effeithiolrwydd gwleidyddol, yn rhannol oherwydd iddo gael ei ladd yng nghyfnod ei boblogrwydd. Mae'r hanesydd Neil Miller yn ysgrifennu, "Nid oes yr un arweinydd hoyw cyfoes Americanaidd wedi cyflawni mewn bywyd y statws a ddarganfuwyd gan Milk mewn marwolaeth." [129] Mae ei etifeddiaeth wedi dod yn amwys; daw Randy Shilts i ben wrth ysgrifennu ei gofiant fod llwyddiant, llofruddiaeth, ac anghyfiawnder anochel rheithfarn White yn cynrychioli profiad pob person hoyw. Roedd bywyd Milk yn "fetaffor ar gyfer y profiad cyfunrywiol yn America". [152] Yn ôl Frances FitzGerald, nid yw chwedl Milk wedi gallu cael ei chynnal gan nad oedd yn ymddangos bod unrhyw un yn gallu cymryd ei le yn y blynyddoedd ar ôl ei farwolaeth: "Roedd y Castro yn ei ystyried yn ferthyr ond yn deall ei ferthyrdod fel diwedd yn hytrach na dechrau. Roedd wedi marw, a chydag ef roedd yn ymddangos bod llawer iawn o optimistiaeth, delfrydiaeth ac uchelgais Castro yn marw hefyd. Ni allai'r Castro ddod o hyd i unrhyw un i gymryd ei le yn ei serchiadau, ac o bosibl nid oedd eisiau neb. " [153] Ar 20fed pen-blwydd marwolaeth Milk, dywedodd yr hanesydd John D’Emilio, "Yr etifeddiaeth y credaf y byddai am gael ei chofio amdani yw'r rheidrwydd i fyw bywyd rhywun bob amser yn onest." [154] Am yrfa wleidyddol mor fyr, mae Cleve Jones yn priodoli mwy i'w lofruddiaeth na'i fywyd: "Gwnaeth ei lofruddiaeth a'r ymateb iddo gyfranogiad parhaol ac yn ddiamau pobl hoyw a lesbiaidd yn y broses wleidyddol."

Teyrngedau a'r cyfryngau

[golygu | golygu cod]
A color photograph of a large Gay Pride flag flying at the intersection of Market and Castro Streets and the hills of San Francisco in the distance
Baner Enfys yn cyhwfan uwchben Harvey Milk Plaza yng nghymdogaeth Y Castro

Mae Dinas San Francisco wedi talu teyrnged i Milk trwy enwi sawl lleoliad ar ei ôl. Lle mae strydoedd Market a Castro yn croestorri yn San Francisco mae Baner enfys enfawr yn chwifio, wedi'i lleoli yn Harvey Milk Plaza. [155] Newidiodd Clwb Democrataidd Hoyw San Francisco ei enw i Glwb Democrataidd Hoyw Coffa Harvey Milk ym 1978 (ar hyn o bryd mae'n cael ei enwi'n Glwb Democrataidd Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol Harvey Milk ) ac mae'n ymfalchïo mai hwn yw'r sefydliad Democrataidd mwyaf yn San Francisco.

Ym mis Ebrill 2018, cymeradwyodd a llofnododd Bwrdd Goruchwylwyr San Francisco a maer Mark Farrell ddeddfwriaeth yn ailenwi Terfynell 1 ym Maes Awyr Rhyngwladol San Francisco ar ôl Milk, ac roeddent yn bwriadu gosod gwaith celf yn ei goffáu. Roedd hyn yn dilyn ymgais flaenorol i ailenwi'r maes awyr cyfan ar ei ôl, a wrthodwyd. [156] [157] Yn agor yn swyddogol ar 23 Gorffennaf, 2019, Terfynell 1 Harvey Milk yw terfynfa maes awyr cyntaf y byd a enwir ar ôl arweinydd y gymuned LHDTC. [158]

Yn Ninas Efrog Newydd, mae Ysgol Uwchradd Harvey Milk yn rhaglen ysgol ar gyfer ieuenctid mewn perygl sy'n canolbwyntio ar anghenion myfyrwyr hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsryweddol ac yn gweithredu allan o Sefydliad Hetrick Martin .

Ym mis Gorffennaf 2016, cynghorodd Ysgrifennydd Llynges yr Unol Daleithiau , Ray Mabus, y Gyngres ei fod yn bwriadu enwi ail long gyflenwi olew dosbarth John Lewis o'r Military Sealift Command, y USNS <i id="mwA0A">Harvey Milk</i> . [159] Mae holl longau'r dosbarth i'w henwi ar ôl arweinwyr hawliau sifil.

Mewn ymateb i ymdrech ar lawr gwlad, ym mis Mehefin 2018 pleidleisiodd cyngor dinas Portland, Oregon i ailenwi rhan dde-orllewinol tri bloc ar ddeg o Stryd Stark i Stryd Harvey Milk. Cyhoeddodd y maer, Ted Wheeler, ei fod yn "anfon arwydd ein bod yn gymuned agored a chroesawgar a chynhwysol". [160] Mae'r stryd wedi'i lleoli mewn ardal o ochr Orllewinol y ddinas a elwir yn hanesyddol yn gnewyllyn i gymuned LHDTC + Portland ac mae'n ardal lle mae llawer o dafarndai hoyw a chlybiau nos.

Yn 1982, cwblhaodd y gohebydd annibynnol Randy Shilts ei lyfr cyntaf: cofiant i Milk, dan y teitl The Mayor of Castro Street . Ysgrifennodd Shilts y llyfr er na allai ddod o hyd i swydd gyson fel gohebydd hoyw agored. [161] Enillodd The Times of Harvey Milk, ffilm ddogfen yn seiliedig ar ddeunydd y llyfr, Wobr yr Academi am Nodwedd Ddogfennol yn 1984. [162] Siaradodd y Cyfarwyddwr Rob Epstein yn ddiweddarach am pam y dewisodd bwnc bywyd Milk: "Ar y pryd, i'r rhai ohonom a oedd yn byw yn San Francisco, roedd yn teimlo fel ei fod yn newid bywyd, bod holl lygaid y byd arnom ni, ond mewn gwirionedd nid oedd gan y rhan fwyaf o'r byd y tu allan i San Francisco unrhyw syniad. Dim ond stori am ddigwyddiadau cyfredol cryno, taleithiol, lleol oedd hi, i'r maer ac aelod o gyngor y ddinas yn San Francisco gael eu lladd. Nid oedd ganddo lawer o atseinio. " [163]

Mae bywyd Milk wedi bod yn destun cynhyrchiad theatr gerdd; [164] opera eponymaidd ; [165] cantata ; [166] llyfr lluniau i blant; [167] nofel hanesyddol iaith Ffrangeg ar gyfer darllenwyr sy'n oedolion ifanc; [168] a'r biopig Milk , a ryddhawyd yn 2008 ar ôl 15 mlynedd yn y gwneuthuriad. Cyfarwyddwyd y ffilm gan Gus Van Sant a serennu Sean Penn fel Milk a Josh Brolin fel Dan White, ac enillodd ddwy Wobr yr Academi am y Sgrîn Wreiddiol Orau a'r Actor Gorau. [169] Cymerodd wyth wythnos i ffilmio, ac yn aml roeddent yn defnyddio pethau ychwanegol a oedd wedi bod yn bresennol yn y digwyddiadau go iawn ar gyfer golygfeydd torf mawr, gan gynnwys golygfa yn darlunio "Araith Obaith" Milk yn Orymdaith Diwrnod Rhyddid Hoyw 1978. [170]

Stuart Milk speaks with Barack Obama, holding the case for the Presidential Medal of Freedom in the White House
Stuart Milk derbyn Medal Rhyddid Arlywyddol gan yr Arlywydd Barack Obama ym mis Awst 2009 ar ran ei ewythr

Cafodd Milk ei gynnwys yn "100 o Arwyr ac Eiconau'r 20fed Ganrif Time" fel "symbol o'r hyn y gall hoywon ei gyflawni a'r peryglon sy'n eu hwynebu wrth wneud hynny". Er gwaethaf ei gampau a'i styntio hýs-býs, yn ôl yr awdur John Cloud, "nid oedd yr un yn deall sut y gallai ei rôl gyhoeddus effeithio ar fywydau preifat yn well na Milk   ... [roedd] yn gwybod mai achos sylfaenol y sefyllfa hoyw oedd anweledigrwydd ". [171] Rhestrodd yr The Advocate Milk yn drydydd yn eu "40 Arwr" yn rhifyn yr 20fed ganrif, gan ddyfynnu Dianne Feinstein: "Rhoddodd ei gyfunrywioldeb gipolwg iddo ar y creithiau y mae pob person gorthrymedig yn eu gwisgo. Credai nad oedd unrhyw aberth yn bris rhy fawr i'w dalu am achos hawliau dynol. "

Eiddo personol Harvey Milk yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Hanes HLDT yn Ardal y Castro San Francisco

Ym mis Awst 2009, dyfarnodd yr Arlywydd Barack Obama Fedal Rhyddid Arlywyddol i Milk ar ôl ei farwolaeth am ei gyfraniad i'r mudiad hawliau hoyw gan nodi "ymladdodd wahaniaethu gyda dewrder ac argyhoeddiad gweledigaethol". Derbyniodd Stuart, nai Milk y fedal ar ei ran. Yn fuan wedi hynny, cyd-sefydlodd Stuart Sefydliad Harvey Milk gydag Anne Kronenberg gyda chefnogaeth Desmond Tutu, cyd-dderbynnydd Medal Rhyddid Arlywyddol 2009 ac sydd bellach yn aelod o Fwrdd Cynghori’r Sefydliad. [172] Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, dynododd llywodraethwr Califfornia Arnold Schwarzenegger Mai 22 fel " Diwrnod Harvey Milk ", a gorseddu Milk yn Oriel Anfarwolion Califfornia . [173]

Ers 2003, mae hanes Harvey Milk wedi cael sylw mewn tair arddangosfa a grëwyd gan Gymdeithas Hanesyddol HLDT, amgueddfa, archifdy a chanolfan ymchwil yn San Francisco, y rhoddodd ystâd Scott Smith eiddo personol Milk iddynt a gafodd eu cadw ar ôl ei farwolaeth. [174] Ar Fai 22, 2014, cyhoeddodd Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau stamp postio yn anrhydeddu Harvey Milk, y swyddog gwleidyddol LHDT agored cyntaf i dderbyn yr anrhydedd hon. [175] Mae'r stamp yn cynnwys llun a dynnwyd o flaen siop Camera Castro Milk ac fe'i dadorchuddiwyd ar yr hyn a fyddai wedi bod yn 84 oed. [176]

Crynhodd Harry Britt effaith Milk y noson y cafodd Milk ei saethu ym 1978: "Waeth beth mae'r byd wedi'i ddysgu i ni amdanom ein hunain, gallwn fod yn brydferth a gallwn gael ein peth at ei gilydd   . . . Proffwyd oedd Harvey   ... roedd yn byw yn ôl gweledigaeth   . . . Mae rhywbeth arbennig iawn yn mynd i ddigwydd yn y ddinas hon a bydd enw Harvey Milk arni. " [177]

Yn 2012, cafodd Milk ei sefydlu yn y Daith Gerdded Etifeddiaeth, arddangosfa gyhoeddus awyr agored sy'n dathlu hanes a phobl HDLT . [178]

Ym mis Tachwedd 2017, cyflwynwyd cynlluniau ar gyfer plaza coffa grisiog yn ardal Castro a ddyluniwyd gan y cwmni pensaernïaeth Americanaidd Perkins Eastman . [179]

Ym mis Mehefin 2019, roedd Milk yn un o’r hanner cant cyntaf o “arloeswyr, cwys-dorrwyr, ac arwyr” Americanaidd a ymsefydlwyd ar Wal Anrhydedd LHDTC Genedlaethol o fewn Heneb Genedlaethol Stonewall (SNM) yn y Stonewall Inn yn Efrog Newydd . [180] [181] Yr SNM yw'r heneb genedlaethol gyntaf yn yr UDA sy'n ymroddedig i hawliau a hanes LHDTC, [182] ac amserwyd dadorchuddio'r wal yn ystod hanner canmlwyddiant terfysgoedd Stonewall . [183] '

Hefyd ar Fehefin 19, 2019, urddwyd sgwâr yn ei enw'n Mharis, Ffrainc, sef Place Harvey Milk yn ardal Le Marais o'r ddinas . [184]

Gweler hefyd

[golygu | golygu cod]

 

 • Rhestr o wleidyddion a'u llofruddwyd yn America
 • Rhestr o arweinwyr hawliau sifil
 • Diwylliant LHDT yn San Francisco
 • Symudiadau cymdeithasol LHDT

Nodiadau

[golygu | golygu cod]
 1. Milk was described as a martyr by news outlets as early as 1979, by biographer Randy Shilts in 1982, and University of San Francisco professor Peter Novak in 2003. United Press International [October 15, 1979]; printed in the Edmonton Journal, p. B10; Skelton, Nancy; Stein, Mark [October 22, 1985]. S.F. Assassin Dan White Kills Himself, Los Angeles Times, Retrieved on February 3, 2012.; Shilts, p. 348; Nolte, Carl [November 26, 2003]. "City Hall Slayings: 25 Years Later", The San Francisco Chronicle, p. A-1.
 2. Milk said numerous times that he was dishonorably discharged and claimed it was because he was gay, but Randy Shilts was skeptical of this claim, stating: "The Harvey Milk of this era was no political activist, and according to available evidence, he played the more typical balancing act between discretion and his sex drive." (p. 16) Scholar Karen Foss confirms his discharge from the Navy had no connection to his sexuality and states, "While exaggeration is a frequent campaign tactic, in Milk's case such embellishments served to demonstrate his willingness to be part of the political system while also maintain his distance from it." (See citations list for Queer Words, Queer Images, p. 21.)
 3. In addition to his concerns over Rodwell's activism, Milk believed that Rodwell had given him gonorrhea. (Carter, pp. 31–32.)
 4. Gain further alienated the SFPD by attending a raucous party in 1977 called the Hooker's Ball. The party grew out of control and Gain had to call in reinforcements to control the excesses, but a photograph ran in the papers of him holding a champagne bottle while standing beside prostitution rights activist Margo St. James and a drag queen named "Wonder Whore". (Weiss, pp. 156–157.)
 5. Sipple's case was eventually rejected in 1984 in a California court of appeals. Sipple, who was wounded in the head in Vietnam, was also diagnosed as having paranoid schizophrenia. He held no ill will toward Milk, however, and remained in contact with him. The incident brought him so much attention that, later in life while drinking, he stated that he regretted having grabbed Moore's gun. Eventually Sipple regained contact with his mother and brother, but continued to be rejected by his father. He kept the letter written by Gerald Ford, framed, in his apartment, until he died of pneumonia in 1989. ("Sorrow Trailed a Veteran Who Saved a President's Life", The Los Angeles Times, [February 13, 1989], p. 1.)
 6. Bryant agreed to an interview with Playboy magazine, in which she was quoted saying that the civil rights ordinance "would have made it mandatory that flaunting homosexuals be hired in both the public and parochial schools ... If they're a legitimate minority, then so are nail biters, dieters, fat people, short people, and murderers." ("Playboy Interview: Anita Bryant", Playboy, (May 1978), p. 73–96, 232–250.) Bryant would often break into her standard "The Battle Hymn of the Republic" while speaking during the campaign, called homosexuals "human garbage", and blamed the drought in California on their sins. (Clendinen, p. 306.) As the special election drew near, a Florida state senator read the Book of Leviticus aloud to the senate, and the governor went on record against the civil rights ordinance. (Duberman, p. 320.)
 7. Two gay politicians were already in office: lesbian Massachusetts State Representative Elaine Noble and Minnesota State Senator Allan Spear, who had come out after he had been elected and won re-election.
 8. Despite White's financial strain, he had recently voted against a pay raise for city supervisors that would have given him a $24,000 annual salary. (Cone, Russ [November 14, 1978]. "Increase in City Supervisors' Pay Is Proposed Again", The San Francisco Examiner, p. 4.) Feinstein pointed him toward commercial developers at Pier 39 near Fisherman's Wharf where he and his wife set up a walk-up restaurant called The Hot Potato. (Weiss, p. 143–146.) Gentrification in the Castro District was fully apparent in the late 1970s. In Milk's public rants about "bloodsucking" real estate developers, he used his landlord (who was gay) as an example. Not amused, his landlord tripled the rent for the storefront and the apartment above, where Milk lived. (Shilts, p. 227–228.)
 9. Though Feinstein was known to carry a handgun in her purse, she afterwards became a proponent of gun control. In 1994, Feinstein exchanged words with National Rifle Association member and Idaho senator Larry Craig, who suggested during a debate on banning assault weapons that "the gentlelady from California" should be "a little bit more familiar with firearms and their deadly characteristics." She reminded Craig that she indeed had experience with the results of firearms when she put her finger in a bullet hole in Milk's neck while searching for a pulse. (Faye, Fiore [April 24, 1995]. "Rematch on Weapons Ban Takes Shape in Congress Arms: Feinstein prepares to defend the prohibition on assault guns as GOP musters forces to repeal it", The Los Angeles Times, p. 3.)

Cyfeiriadau

[golygu | golygu cod]
 1. Smith and Haider-Markel, p. 204.
 2. Leyland, p. 37.
 3. 3.0 3.1 3.2 "Harvey Bernard Milk." Dictionary of American Biography, Supplement 10: 1976–1980. Charles Scribner's Sons, 1995.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "Harvey Bernard Milk". Encyclopedia of World Biography, 2nd ed. 17 Vols. Gale Research, 1998.
 5. Shilts, p. 4.
 6. "Out of the Closet, Into the Heart". The Attic. Cyrchwyd 5 July 2018.
 7. Shilts, p. 9.
 8. Shilts, p. 14.
 9. Chan, Sewell (February 20, 2009) "Film Evokes Memories for Milk's Relatives", The New York Times. Retrieved June 22, 2010.
 10. Shilts p. 20.
 11. Shilts, p. 24–29.
 12. Shilts, p. 33
 13. Shilts, p. 30-33
 14. Shilts, pp. 35–36.
 15. Shilts, p. 36–37.
 16. 16.0 16.1 16.2 D'Emilio, John. "Gay Politics and Community in San Francisco since World War II", in Hidden From History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past, New American Library (1989)
 17. Clendinen, p. 151.
 18. Shilts, p. 38–41.
 19. Barnes, Clive (December 20, 1971). "Theater: The York of 'Inner City'", The New York Times, p. 48.
 20. Gruen, John (January 2, 1972). "Do You Mind Critics Calling You Cheap, Decadent, Sensationalistic, Gimmicky—", The New York Times, p. SM14.
 21. 21.0 21.1 Shilts, p. 44.
 22. 22.0 22.1 Shilts, p. 65.
 23. Shilts, p. 62.
 24. Clendinen, p. 154.
 25. Clendinen, p.  150–151.
 26. Clendinen, pp. 156–159.
 27. Clendinen, p. 161–163.
 28. Shilts, p. 61–65.
 29. Shilts, p. 65–72.
 30. "Milk Entered Politics Because 'I Knew I Had To Become Involved' ", The San Francisco Examiner (November 28, 1978), p. 2.
 31. Shilts, p. 76.
 32. Shilts, p. 73.
 33. Shilts, p. 75.
 34. 34.0 34.1 34.2 FitzGerald, Frances (July 21, 1986). "A Reporter at Large: The Castro – I", The New Yorker, p. 34–70.
 35. "Out of the Closet, Into the Heart". The Attic. Cyrchwyd 2 July 2018.
 36. "S.F. Vote Tally: Supervisors", The San Francisco Chronicle (November 7, 1973), p. 3.
 37. Shilts, pp. 78–80.
 38. Roberts, Michael (June 27, 2002). "A Brewing Disagreement" Archifwyd 2013-12-16 yn y Peiriant Wayback., Westword. Retrieved January 18, 2009.
 39. Shilts, p. 83.
 40. "Harvey Bernard Milk". Biography Resource Center Online. Gale Group, 1999. Reproduced in Biography Resource Center, Farmington Hills, Mich.: Gale, 2008. Subscription required.
 41. Shilts, p. 90.
 42. Shilts, p. 80.
 43. Shilts, p. 138.
 44. Shilts, p. 96.
 45. "Joseph Lawrence Alioto." The Scribner Encyclopedia of American Lives, Volume 5: 1997–1999. Charles Scribner's Sons, 2002.
 46. Shilts, pp. 107–108.
 47. Weiss, pp. 149–157.
 48. Shilts, p. 130–133.
 49. "Milk Will Run—Loses Permit Board Seat", The San Francisco Chronicle, March 10, 1976.
 50. 50.0 50.1 Shilts, p. 133–137.
 51. "The Gay Vote is Gay Power" (PDF). Gay Crusader (29). San Francisco: Ray Broshears. June 1976. t. 4. Cyrchwyd April 25, 2017.
 52. Shabecoff, Philip (September 23, 1975). "Ford Escapes Harm as Shot is Deflected; Woman Seized with Gun in San Francisco", The New York Times, p. 77.
 53. Melnick, Norman (September 23, 1975). "I was right behind her ... I saw a gun", The San Francisco Examiner, p. 2.
 54. 54.0 54.1 "The Man Who Grabbed the Gun" Archifwyd 2013-08-26 yn y Peiriant Wayback., Time (October 6, 1975). Retrieved September 6, 2008.
 55. Shilts, p. 122.
 56. 56.0 56.1 Morain, Dan (February 13, 1989). "Sorrow Trailed a Veteran Who Saved a President and Then Was Cast in an Unwanted Spotlight", The Los Angeles Times, p. 1.
 57. Duke, Lynne (December 31, 2006). "Caught in Fate's Trajectory, Along With Gerald Ford", The Washington Post, p. D01.
 58. Shilts, p. 135–136.
 59. de Jim, p. 43.
 60. de Jim, p. 44.
 61. Jacobs, John [November 20, 1978]. "S.F.'s Leaders Recall Jones the Politician", The San Francisco Examiner, p. C.
 62. Shilts, p. 139.
 63. Shilts, p. 149.
 64. Shilts, pp. 142–143.
 65. Shilts, p. 150
 66. Clendinen p. 303.
 67. "Miami Anti-gays Win in Landslide", The San Francisco Examiner, (June 8, 1977), p. 1.
 68. Sharpe, Ivan (June 8, 1977). "Angry Gays March Through S.F.", The San Francisco Examiner, p.1.
 69. Weiss, p. 122.
 70. Shilts, p. 158.
 71. 71.0 71.1 Hinckle, p. 15.
 72. "Police Press Hunt for Slayers of Gay", The San Francisco Examiner, (June 23, 1977), p. 3.
 73. Clendinen, p. 319.
 74. Hinckle, p. 28.
 75. Miller, p. 403.
 76. Shilts, p. 166.
 77. 77.0 77.1 77.2 Gold, Herbert (November 6, 1977), "A Walk on San Francisco's Gay Side", The New York Times, p. SM17.
 78. Shilts, p. 174.
 79. Shilts, p. 173.
 80. Shilts, p. 169–170.
 81. Shilts, p. 182.
 82. Pogash, Carol (November 9, 1977). "The Night Neighborhoods Came to City Hall", The San Francisco Examiner, p. 3.
 83. Shilts, p. 180.
 84. Shilts, pp. 184, 204, 223.
 85. 85.0 85.1 85.2 Giteck, Lenny (November 28, 1978). "Milk Knew He Would Be Assassinated", The San Francisco Examiner, p. 2.
 86. Hinckle, p. 13–14.
 87. Cone, Russ (January 8, 1978). "Feinstein Board President", The San Francisco Examiner, p. 1.
 88. "Homosexual on Board Cites Role as Pioneer", New York Times, (November 10, 1977), p. 24.
 89. Shilts, p. 190.
 90. Ledbetter, Les (January 12, 1978). "San Francisco Legislators Meet in Diversity", The New York Times, p. A14.
 91. Weiss, p. 124.
 92. Shilts, p. 192–193.
 93. Shilts, p. 194.
 94. Hinckle, p. 48.
 95. Ledbetter, Les (March 22, 1978). "Bill on Homosexual Rights Advances in San Francisco", The New York Times, p. A21.
 96. Shilts, p. 199.
 97. 97.0 97.1 97.2 97.3 The Times of Harvey Milk. Dir. Rob Epstein. DVD, Pacific Arts, 1984.
 98. Shilts, p. 203–204.
 99. Shilts, pp. 228, 233–235.
 100. VanDeCarr, Paul (November 23, 2003). "Death of dreams: in November 1978, Harvey Milk's murder and the mass suicides at Jonestown nearly broke San Francisco's spirit.", The Advocate, p. 32.
 101. Clendinen, pp. 380–381.
 102. Shilts, pp. 230–231.
 103. Shilts, p. 224.
 104. Jacobs, John (June 26, 1978). "An Ecumenical Alliance on the Serious Side of 'Gay' ", The San Francisco Examiner, p. 3.
 105. Shilts, p. 224–225.
 106. Clendinen, pp. 388–389.
 107. "Mayor Hunts a Successor for White", The San Francisco Examiner, (November 11, 1978), p. 1.
 108. Cone, Russ (November 16, 1978). "White Changes Mind—Wants Job Back", The San Francisco Examiner, p. 1.
 109. 109.0 109.1 109.2 Ledbetter, Les (November 29, 1978). "2 Deaths Mourned by San Franciscans", The New York Times, p. 1.
 110. 110.0 110.1 "Another Day of Death" Archifwyd 2013-08-23 yn y Peiriant Wayback., Time, December 11, 1978. Retrieved on September 6, 2008.
 111. Downie Jr., Leonard (November 22, 1978). "Bodies in Guyana Cause Confusion; Confusion Mounts Over Bodies at Guyana Cult Site; Many Missing in Jungle", The Washington Post, p. A1.
 112. Barbash, Fred (November 25, 1978). "Tragedy Numbs Survivors' Emotions; 370 More Bodies found at Cult Camp in Guyana; A Week of Tragedy in Guyana Dulls Survivors' Emotions", The Washington Post, p. A1.
 113. Weiss, pp. 238–239.
 114. Flintwick, James (November 28, 1978). "Aide: White 'A Wild Man'", The San Francisco Examiner, p. 1.
 115. Turner, Wallace (November 28, 1978). "Suspect Sought Job", The New York Times, p. 1.
 116. Ledbetter, Les (December 1, 1978)."Thousands Attend Funeral Mass For Slain San Francisco Mayor; Former Supervisor Charged Looking to the Mayor's Job", The New York Times, p. A20.
 117. Ulman, Richard, and Abse, D. Wilfred (December 1983). "The Group Psychology of Mass Madness: Jonestown", Political Psychology, 4 (4), pp. 637–661.
 118. "Reaction: World Coming Apart", The San Francisco Examiner, (November 28, 1978), p. 2.
 119. "A Mourning City Asks Why", The San Francisco Examiner, (November 28, 1978), p. 20.
 120. "No Bail as D.A. Cites New Law", The San Francisco Examiner (November 28, 1978), p. 1.
 121. Hinckle, p. 14.
 122. Geluardi, John (January 30, 2008). "Dan White's Motive More About Betrayal Than Homophobia" Archifwyd 2012-08-05 yn y Peiriant Wayback., SF Weekly. Retrieved September 11, 2008.
 123. Harvey Milk Memorial Plaque, 575 Castro Street, San Francisco, California. Viewed August 17, 2008.
 124. Carlsen, William (November 29, 1978). "Ex-aide Held in Moscone Killing Ran as a Crusader Against Crime", The New York Times, p. A22.
 125. Hinckle, p. 30.
 126. Hinckle, p. 40.
 127. Shilts, p. 283.
 128. Wilson, Scott. Resting Places: The Burial Sites of More Than 14,000 Famous Persons, 3d ed.: 2 (Kindle Location 32406). McFarland & Company, Inc., Publishers. Kindle Edition.
 129. 129.0 129.1 Miller, p. 408.
 130. Hinckle, p. 17.
 131. Hinckle, p. 27.
 132. Weiss, p. 297.
 133. Shilts, p. 308.
 134. 134.0 134.1 Hinckle, p. 49.
 135. Shilts, p. 310.
 136. 136.0 136.1 Mounts, Suzanne (Spring 1999). "Malice Aforethought in California: A History of Legislative Abdication and Judicial Vacillation", University of San Francisco Law Review (33 U.S.F. L. Rev. 313).
 137. 137.0 137.1 Weiss, p. 436.
 138. Shilts, pp. 324–325.
 139. Weiss, p. 440.
 140. Weiss, p. 441.
 141. Turner, Wallace (May 22, 1979). "Ex-Official Guilty of Manslaughter In Slayings on Coast; 3,000 Protest; Protesters Beat on Doors Ex-Official Guilty of Manslaughter in Coast Slayings Lifelong San Franciscan", The New York Times, p. A1.
 142. Weiss, p. 443–445.
 143. Hinckle, p. 80–81.
 144. Weiss, p. 419–420.
 145. Hubbard, Lee (November 7, 1999). "Real Elections Up Next for S.F.", The San Francisco Chronicle, p. SC1.
 146. California Penal Code Section 25-29, FindLaw (2008). Retrieved on September 9, 2008.
 147. Pogash, Carol (November 23, 2003). "Myth of the 'Twinkie defense'", The San Francisco Chronicle, p. D1.
 148. Lindsey, Robert (October 22, 1985). "Dan White, Killer of San Francisco Mayor, a suicide", The New York Times, p. A18.
 149. Shilts, p. 203.
 150. Foss, Karen. "The Logic of Folly in the Political Campaigns of Harvey Milk", in Queer Words, Queer Images, Jeffrey Ringer, ed. (1994), New York University Press
 151. Shilts, p. 363.
 152. Shilts, p. 348.
 153. FitzGerald, Frances (July 28, 1986). "A Reporter at Large: The Castro—II", The New Yorker, pp. 44–63.
 154. Cloud, John (November 10, 1998). "Why Milk is Still Fresh: Twenty Years After his Assassination, Harvey Milk Still Has a Lot to Offer the Gay Life", The Advocate, (772) p. 29.
 155. Levy, Dan (September 6, 2000). "Harvey Milk Plaza Proposals Up for Judging", The San Francisco Chronicle, p. A-16.
 156. Sabatini, Joshua (March 21, 2018). "SFO Terminal To Be Renamed in Honor of Harvey Milk". San Francisco Examiner. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2018-03-21. Cyrchwyd March 22, 2018.
 157. McGinnis, Chris (April 23, 2018). "It's official: SFO terminal named for Harvey Milk". San Francisco Chronicle. Cyrchwyd July 22, 2019.
 158. McGinnis, Chris (June 26, 2019). "First look inside SFO's new $2.4 billion terminal". San Francisco Chronicle. Cyrchwyd July 22, 2019.
 159. LaGrone, Sam (July 28, 2016). Navy to Name Ship After Gay Rights Activist Harvey Milk, USNI News, United States Naval Institute.
 160. Herron, Elise (June 14, 2018). "Goodbye Southwest Stark Street, It's Harvey Milk Street Now". Willamette Week. Cyrchwyd February 27, 2019.
 161. Marcus, p. 228–229.
 162. The 57th Academy Awards (1985) Nominees and Winners, Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Retrieved on December 3, 2011
 163. Quartini, Joelle (June 20, 2008). "Harvey Milk Returns", The New York Blade, 12 (25), p. 18.
 164. Winn, Steven (February 27, 1999). "'Milk' Too Wholesome For the Man", The San Francisco Chronicle, p. E1.
 165. Swed, Mark (November 20, 1996). "Opera Review: A Revised Harvey Milk, Finds Heart in San Francisco", The Los Angeles Times, p. F3.
 166. Serinus, Jason Victor (June 6, 2012). "Harvey Milk: A Cantata's World Premiere". San Francisco Classical Voice. Cyrchwyd November 27, 2016.
 167. Kirkus Reviews, June 14, 2002
 168. Amor, Safia (2011). Harvey Milk: Non à l'homphobie (Paris: Actes Sud), 95 pages.
 169. 'Slumdog Millionaire' has seven Oscars (February 22, 2009), CNN.com. Retrieved February 22, 2009.
 170. Stein, Ruthe (March 18, 2008). "It's a wrap – 'Milk' filming ends in S.F.", The San Francisco Chronicle, p. E1.
 171. Cloud, John (June 14, 1999). "Harvey Milk" Archifwyd 2009-10-10 yn y Peiriant Wayback., Time. Retrieved on October 8, 2008.
 172. "Harvey Milk Foundation – Advisory Board". Harvey Milk Foundation. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2020-06-23. Cyrchwyd March 31, 2011.
 173. Lagos, Marisa (December 2, 2009). "Milk, Lucas among 13 inducted in Hall of Fame". The San Francisco Chronicle. Cyrchwyd March 22, 2015.
 174. Delgado, Ray (June 6, 2006). Museum opens downtown with look at 'Saint Harvey'; exhibitions explore history of slain supervisor, rainbow flag, San Francisco Chronicle. Retrieved on July 9. 2011.
 175. Post by Harvey Milk Foundation. (October 10, 2013). "Harvey Milk To Be Honored With U.S. Postage Stamp". Huffingtonpost.com. Cyrchwyd November 1, 2013.
 176. Banks, Alica; Rocha, Veronica (May 23, 2014). "Harvey Milk stamp draws crowds, brisk sales in San Francisco". Los Angeles Times. Cyrchwyd May 23, 2014.
 177. Shilts, p. 281.
 178. Project, Victor Salvo // The Legacy. "2012 INDUCTEES". www.legacyprojectchicago.org. Cyrchwyd April 14, 2018.
 179. Gay rights activist Harvey Milk to receive stepped memorial in San Francisco's Castro Eleanor Gibson dezeen 2017/11/02
 180. Glasses-Baker, Becca (June 27, 2019). "National LGBTQ Wall of Honor unveiled at Stonewall Inn". www.metro.us. Cyrchwyd 2019-06-28.
 181. SDGLN, Timothy Rawles-Community Editor for (2019-06-19). "National LGBTQ Wall of Honor to be unveiled at historic Stonewall Inn". San Diego Gay and Lesbian News (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2019-06-21. Cyrchwyd 2019-06-21.
 182. "Groups seek names for Stonewall 50 honor wall". The Bay Area Reporter / B.A.R. Inc. (yn Saesneg). Cyrchwyd 2019-05-24.
 183. "Stonewall 50". San Francisco Bay Times. 2019-04-03. Cyrchwyd 2019-05-25.
 184. "Paris names squares and streets for LGBTQ icons | CNN Travel". Cnn.com. 2019. Cyrchwyd 2019-07-03.

Llyfryddiaeth

[golygu | golygu cod]

Darllen pellach

[golygu | golygu cod]

Dolenni allanol

[golygu | golygu cod]

Adnoddau archifol

[golygu | golygu cod]