Defnyddiwr:AlwynapHuw/Pwll Tywod/GTA IV

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
The Ballad of Gay Tony clawr.jpg
Data cyffredinolRestr o gymeriadau Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony

Dyma restr o gymeriadau sy'n ymddangos yn y gêm fideo Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony (TBoGT), a ddatblygwyd gan Rockstar North yn 2009. Mae'r gêm yn ehangiad llwyddiannus yn feirniadol ac yn fasnachol i Grand Theft Auto IV. Mae'r stori'n canolbwyntio ar Anthony "Gay Tony" Prince, perchennog clybiau nos Liberty City, a'i warchodwr corff Luis Fernando Lopez. Mae'n rhaid i'r ddau ddelio â phroblemau gyda'r clybiau nos, dyled, cyffuriau, a hyd yn oed y Maffia. Mae'r gêm yn rhannu bydysawd gyda'r gemau GTA IV a Grand Theft Auto: The Lost and Damned .

Prif gymeriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Luis Fernando Lopez[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl: Luis Fernando Lopez

Luis Fernando Lopez yw cymeriad y gêm sy'n cael ei reoli gan y chwarewr. Ganed Luis Lopez ym 1983, mae'n warchodwr corff a phartner busnes Gay Tony. Mae'n hanu o Dominica ac yn 25 oed, mae'n gweithio fel bownsar yng nghlybiau Tony. Mae'n hoffi fflyrtio ac nid yw'n ffyddlon iawn. Mae adnabod nifer o bobl amheus ac mae'n cymysgu gyda rhai o droseddwyr mwyaf yn Liberty City. Mae'n fodlon gwasanaethu fel hengsman unrhyw un cyn belled â bod ganddo'r arian, ond mae ei deyrngarwch i Gay Tony yn ddi-baid. Mae'n ymddangos fel mân gymeriad yn GTA IV a The Lost & Damned, ac mae'n cael ei grybwyll yn Grand Theft Auto Arlein. Mae'r cymeriad yn gael ei leisio gan Mario D'leon.

Anthony "Gay Tony" Prince[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl: Anthony "Gay Tony" Prince

Gay Tony yw cymeriad teitl y gêm, er hynny does dim modd i'r chwaraewr ei reoli. Mae'n gymeriad pigog a hunanaddoliadol. Mae Gay Tony yn 45 oed yng nghyfnod y gêm ac mae'n gariad i Evan Moss. Fo ydy "Brenin y Nos" yn Liberty City. Mae'n berchen ar Hercules a Maisonnette 9, dau glwb nos ffasiynol sy'n cael eu mynychu gan bwysigion a selebs y ddinas. O dan bwysau barhaus ac yn gaeth i gyffuriau anghyfreithiol a chyffuriau lladd poen, mae'n ddod yn "faich" i Luis. Mae'n boddi mewn dyled ac nid yw bellach yn gwybod sut i ddod allan o'r cyfyngder hwnnw. Bydd yn cael ei orfodi i fenthyg symiau mawr o arian gan beryglus ac amheus. Mae'n ŵr naïf ac yn cael ei dwyllo'n aml. Mae'r cymeriad yn cael ei leisio gan David Kenner (sy'n cael ei gredydu o dan yr enw D B Cooper) [1]

Ray Bulgarin[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Ray Bulgarin yn droseddwr peryglus ac yn ŵr blaenllaw ym Maffia'r Rwsiaid. Mae'n ymddangos fel un o elynion Niko yn GTA IV ac fel y brif wrthwynebydd yn TBoGT. Mae ganddo bersonoliaeth hollt bron, yn garedig ac ystyrlon weithiau ac yn hollol ymosodol ac afreolus ar adegau eraill. Wedi i Luis ei gyfarfod am y tro cyntaf yn un o'r clybiau nos mae Luis yn dechrau gweithio iddo. Mae Bulgarin yn defnyddio Luis i ladd heddweision llwgr ac i geisio dwyn berswâd ar berchennog clwb hoci i werthu'r clwb i Bulgarin. Wedi dysgu bod Luis a Gay Tony wedi chware rhan yn yr ymgais i ddwyn diemwntau oedd gynt yn eiddo iddo, mae Bulgarin yn troi'n elyn i'r ddau ac yn gwneud sawl ymgais i'w lladd. Yn niweddglo y gêm mae Bulgarin yn caell ei ladd gan Luis. Mae'r cymeriad yn cael ei leisio gan Vitali Baganov.

Yusuf Amir[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Yusuf Amir yn biliwnydd pwerus o Dubai sy'n byw yn Liberty City. Cafodd ei eni i gyfoeth, mae ei dad yn ddatblygwr eiddo tiriog hynod gyfoethog. Mae Yusuf yn gwneud pob dim y gallai i geisio ennill ffafr ei dad sydd yn edrych i lawr ar y mab oherwydd ei fod yn credu bod Yusuf yn byw bywyd afradlon wastraffus. Mae Yusuf yn cael ei grybwyll yn GTA IV fel perchenog datblygiad sy'n cael ei rwystro gan gweithredu diwydiannol. Mae Playboy X yn danfon Niko i ladd arweinydd yr undeb llafur yn yr obaith o ennill ffafr Yusuf. Mae'n un o brif cymeriadau TBoGT. Mae Luis yn dod yn gyfeillgar gyda Yusuf ar ôl iddynt cyfarfod yn un o'r clybiau nos. Mae Luis yn helpu Yusuf i gaffael sawl cerbyd, gan gynnwys hofrennydd milwrol arbrofol o'r enw'r "Buzzard", [2] cludwr personél arfog (APC) [3] a ddefnyddir gan y NOOSE, [4] a cherbyd trên tanddaearol. Mae Luis hefyd yn lladd dau o gyd weithwyr Yusuf, Ahmed Khaleel a Tahir Saeed, a gynllwyniodd yn gyfrinachol i gymryd drosodd busnes Yusuf. Yn niweddglo'r gêm mae Yusuf yn cynorthwyo Luis trwy ddefnyddio'r Buzzard i'w amddiffyn rhag troedfilwyr Bulgarin. Mae'r cymeriad yn cael ei leisio gan Omid Djalili

Mori Kibbutz[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Mori Kibbutz yn entrepreneur, ac yn frawd i Brucie Kibbutz. Gorfodir Luis i weithio iddo i dalu'r ddyled sy'n ddyledus gan Tony. Mae gan Mori ego rhy fawr o'i gymharu â'i frawd, sydd yn y cysgodion yn gyson. Mae Mori yn honni ei fod wedi adeiladu cyhyrau yn naturiol (pan mae "Brucie" ar steroidau). Mae'n bychanu ei frawd yn gyson.


Brucie Kibbutz[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn frawd i Mori sy'n aros yng nghysgod yr olaf, wedi cyffuriau ar steroidau ac yn mynychu'r clybiau Hoyw Tony, mae Brucie hefyd yn entrepreneur. Fe fydd yn y diwedd yn troi yn erbyn Mori trwy dorri ei drwyn o'r diwedd, torri ego yr olaf.

Man gymeriadau sy'n brif gymeriadau gemau eraill[golygu | golygu cod y dudalen]

Niko Bellic[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl: Niko Bellic .

Niko Bellic yw prif gymeriad Grand Theft Auto IV, mae hefyd yn ymddangos yng nghynwys episodig y gemau The Lost and Damned a The Ballad of Gay Tony, y ddau wedi eu rhyddhau yn 2009. Cafodd ei leisio gan Michael Hollick. [5] Mae Niko yn gyn-filwr o Ddwyrain Ewrop sydd, ar gais ei gefnder, Roman Bellic, yn symud i Liberty City, dinas ffuglennol wedi'i seilio ar Ddinas Efrog Newydd, i fynd ar drywydd y Freuddwyd Americanaidd [6] a dechrau bywyd newydd ochr yn ochr â Roman. Fodd bynnag, mae gan Niko gymhellion ychwanegol i deithio yno, yn benodol i chwilio am y dyn a fradychodd ei uned filwrol yn y rhyfel er mwyn cael dial. Er ei fod yn ceisio gadael ei orffennol treisgar ar ôl, buan iawn y daw Niko yn rhan o fyd trais, trosedd a llygredd y ddinas. Mae'n symud i fyny yn isfyd troseddol y ddinas, gan weithio i wahanol gysylltiadau mewn ymgais i ennill digon o arian i sicrhau gwell ffordd o fyw iddo'i hun a Roman, a dod o hyd i'r bradwr cyn gynted â phosibl. Mae'r cymeriad yn cael ei leisio gan Jairus Aquino.

Johnny Klebitz[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl: Johnny Klebitz .

Beiciwr Iddewig yw Johnny Klebitz sy'n rhan o gang The Lost . Yn ystod y cyfarfodydd gyda Luis, bydd yr olaf yn ceisio dwyn y diemwntau y mae Gay Tony yn eu chwennych ar sawl achlysur, yn union fel Niko.

Portreadau Dennis Trillo.


Cyfeillion[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn gemau gyfres GTA IV mae modd i'r prif gymeriad derbyn cymorth gan gymeriadau eraill o ddod yn gyfeillion iddynt. Y gweithgareddau y gellir eu gwneud gyda ffrindiau yn TBoGT yw; Hoci Awyr, Golff, Dartiau, Yfed, Bwyta, Pŵl ac ymweld â chlybiau stripio. Dau ddarpar gyfaill sydd ar gael i Luis - Armando Torres a Henrique Bardas.

Armando Torres[golygu | golygu cod y dudalen]

Armando yw un o ffrindiau hynaf Luis. Fe’i magwyd gyda Luis, aethant i’r ysgol gyda'i gilydd, ac aethant i lawer o drafferthion gyda'i gilydd. Mae Armando yn ddig efo Luis am fynd allan o'r gymdogaeth, ond mae'n parhau i fod yn ffyrnig o ffyddlon iddo er gwaethaf hynny. Gan eu bod yn rhannu'r un cyfenw mae'n bosib ei fod yn perthyn i Elizabeta Torres, ond does dim crybwyll yn y gêm o sut / os ydynt yn perthyn

O ddod yn gyfaill i Armando, bydd yn fodlon mynd ag arfau i werthu i Luis. [7]

Henrique Bardas[golygu | golygu cod y dudalen]

Henrique yw partner mewn trosedd Armando. Fe'i magwyd gydag Armando a Luis, ac mae'n un o ffrindiau hynaf Luis. Mae Henrique braidd yn dwp, ond mae'n fawr, yn galed, yn ddibynadwy ac yn gwybod sut i ddefnyddio gwn. Mae'r cymeriad yn gael ei leisio gan J. Salome Martinez Jr. [8] Gan eu bod yn rhannu'r un cyfenw mae'n bosib ei fod yn perthyn i Mallorie Bardas dyweddi / priod Roman Bellic, ond does dim crybwyll yn y gêm o sut / os ydynt yn perthyn

O ddod yn gyfaill i Henrique gall Luis ffonio Henrique i ddod â gwahanol fathau gerbydau iddo. [7]

Cymeriadau eilaidd[golygu | golygu cod y dudalen]

Gracie Ancelotti[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Gracie Ancelotti yn ferch i "Don" Giovanni Ancelotti. Mae hi bob amser yn cwyno ac mae ganddi gymeriad cryf. Mae hi'n gwneud cyffuriau, a hi yn rhannol sy'n cyflenwi'r cyffuriau i Tony ac Evan (cariad Tony). Mae hi'n fwyaf adnabyddus am gael ei herwgipio gan Niko Bellic.

Man Gymeriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Evan Moss[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae cyn-gariad Hoyw Tony, Evan, yn homo sy'n gaeth i gyffuriau sy'n hongian allan ledled y lle gyda Tony a Luis. Er nad yw'r olaf yn ei hoffi yn fawr iawn, mae Evan yn defnyddio Tony i dalu ei ddyledion ei hun sy'n tueddu i gythruddo Luis. Dim ond ychydig o ymddangosiadau y mae'n eu gwneud yn y toriadau. Mae yn un o'r cenadaethau y mae Evan yn ymgymryd â "phwysigrwydd" yn y stori oherwydd ei fod yn cael ei ladd gan Johnny Klebitz, arwr yr estyniad arall. Mae ei farwolaeth bron yn ddisylw gan Tony a Luis sydd â llawer o broblemau eraill i'w datrys (er bod Tony yn difaru, er gwaethaf ei gymeriad o bryfed parasit, yr oedd yn union yn ei hoffi ynddo).

Timur[golygu | golygu cod y dudalen]

Timur yw "dyn llaw aswy" Bwlgarin. Yn hunanol ac nid yw'n gymdeithasol iawn, nid yw'n hoffi Luis (sy'n ddwyochrog) yn wahanol i'w fos. Mae'n gwasanaethu fel deliwr i gludo cyffuriau Bulgarin ledled y dref. Bydd Luis yn gweithio gydag ef sawl gwaith. Ar wahân i hynny, ef yw gitarydd "band roc" Bulgarin. Tua diwedd y gêm, bydd Timur yn cael ei ladd gan Luis wrth iddo geisio gwerthu cyffuriau "wedi'u hadnewyddu" gan Dimitri Rascalov penodol.

Adriana Yanira Lopez[golygu | golygu cod y dudalen]

Mam Luis yw Adriana, mae hi'n ofni y bydd yr olaf yn cymryd yr un llwybr tywyll â'i thad. Bydd hi'n dioddef sawl sgam.


Cymeriadau GTA IV

Prif Gymeriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Niko Bellic[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl: Niko Bellic .

Niko Bellic yw prif gymeriad Grand Theft Auto IV, mae hefyd yn ymddangos yng nghynwys episodig y gemau The Lost and Damned a The Ballad of Gay Tony, y ddau wedi eu rhyddhau yn 2009. Cafodd ei leisio gan Michael Hollick. [9] Mae Niko yn gyn-filwr o Ddwyrain Ewrop sydd, ar gais ei gefnder, Roman Bellic, yn symud i Liberty City, dinas ffuglennol wedi'i seilio ar Ddinas Efrog Newydd, i fynd ar drywydd y Freuddwyd Americanaidd [10] a dechrau bywyd newydd ochr yn ochr â Roman. Fodd bynnag, mae gan Niko gymhellion ychwanegol i deithio yno, yn benodol i chwilio am y dyn a fradychodd ei uned filwrol yn y rhyfel er mwyn cael dial. Er ei fod yn ceisio gadael ei orffennol treisgar ar ôl, buan iawn y daw Niko yn rhan o fyd trais, trosedd a llygredd y ddinas. Mae'n symud i fyny yn isfyd troseddol y ddinas, gan weithio i wahanol gysylltiadau mewn ymgais i ennill digon o arian i sicrhau gwell ffordd o fyw iddo'i hun a Roman, a dod o hyd i'r bradwr cyn gynted â phosibl.

Roman Bellic[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl Roman Bellic

Roman Bellic yw'r ail gymeriad yn Grand Theft Auto IV ac yn fân gymeriad yn The Lost and Damned a The Ballad of Gay Tony. Mae Roman yn gefnder i brif gymeriad GTA IV, Niko Bellic. [11] Mae'r cymeriad yn cael ei leisio gan Jason Zumwalt. [12]

Ray Bulgarin[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Ray Bulgarin yn droseddwr peryglus ac yn ŵr blaenllaw ym Maffia'r Rwsiaid. Mae'n ymddangos fel un o elynion Niko yn GTA IV ac fel y brif wrthwynebydd yn TBoGT. Mae ganddo bersonoliaeth hollt bron, yn garedig ac ystyrlon weithiau ac yn hollol ymosodol ac afreolus ar adegau eraill. Wedi i Luis ei gyfarfod am y tro cyntaf yn un o'r clybiau nos mae Luis yn dechrau gweithio iddo. Mae Bulgarin yn defnyddio Luis i ladd heddweision llwgr ac i geisio dwyn berswâd ar berchennog clwb hoci i werthu'r clwb i Bulgarin. Wedi dysgu bod Luis a Gay Tony wedi chware rhan yn yr ymgais i ddwyn diemwntau oedd gynt yn eiddo iddo, mae Bulgarin yn troi'n elyn i'r ddau ac yn gwneud sawl ymgais i'w lladd. Yn niweddglo y gêm mae Bulgarin yn caell ei ladd gan Luis. Mae'r cymeriad yn cael ei leisio gan Vitali Baganov.

Dimitri Rascalov[golygu | golygu cod y dudalen]

Patrick "Packie" McReary[golygu | golygu cod y dudalen]

James "Jimmy The Peg" Pegorino[golygu | golygu cod y dudalen]

Jacob "Little Jacob" Hugues[golygu | golygu cod y dudalen]

Man gymeriadau sy'n brif gymeriadau gemau eraill[golygu | golygu cod y dudalen]

Johnny Klebitz[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl: Johnny KlebitzJohnny Klebitz Johnny Klebitz yw'r prif gymeriad yn yr ehangiad i Grand Theft Auto IV - Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned . Mae Johnny yn gwneud dau ymddangosiad fel cymeriad eilaidd yn GTA IV yn ystod y tasgau Blow your cover a Museum Pieces. Mae'n ymddangos fel man gymeriad yn yr ail ehangiad i GTA IV - Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony ac ymddangosodd eto yn Grand Theft Auto V.[13] Mae'r cymeriad yn cael ei leisio gan yr actor Scott Hill. [14]

Luis Fernando Lopez[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl: Luis Fernando Lopez

Luis Fernando Lopez yw cymeriad y gêm sy'n cael ei reoli gan y chwarewr. Ganed Luis Lopez ym 1983, mae'n warchodwr corff a phartner busnes Gay Tony. Mae'n hanu o Dominica ac yn 25 oed, mae'n gweithio fel bownsar yng nghlybiau Tony. Mae'n hoffi fflyrtio ac nid yw'n ffyddlon iawn. Mae adnabod nifer o bobl amheus ac mae'n cymysgu gyda rhai o droseddwyr mwyaf yn Liberty City. Mae'n fodlon gwasanaethu fel hengsman unrhyw un cyn belled â bod ganddo'r arian, ond mae ei deyrngarwch i Gay Tony yn ddi-baid. Mae'n ymddangos fel mân gymeriad yn GTA IV a The Lost & Damned, ac mae'n cael ei grybwyll yn Grand Theft Auto Arlein. Mae'r cymeriad yn gael ei leisio gan Mario D'leon.

Anthony "Gay Tony" Prince[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl: Anthony "Gay Tony" Prince

Gay Tony yw cymeriad teitl y gêm, er hynny does dim modd i'r chwaraewr ei reoli. Mae'n gymeriad pigog a hunanaddoliadol. Mae Gay Tony yn 45 oed yng nghyfnod y gêm ac mae'n gariad i Evan Moss. Fo ydy "Brenin y Nos" yn Liberty City. Mae'n berchen ar Hercules a Maisonnette 9, dau glwb nos ffasiynol sy'n cael eu mynychu gan bwysigion a selebs y ddinas. O dan bwysau barhaus ac yn gaeth i gyffuriau anghyfreithiol a chyffuriau lladd poen, mae'n ddod yn "faich" i Luis. Mae'n boddi mewn dyled ac nid yw bellach yn gwybod sut i ddod allan o'r cyfyngder hwnnw. Bydd yn cael ei orfodi i fenthyg symiau mawr o arian gan beryglus ac amheus. Mae'n ŵr naïf ac yn cael ei dwyllo'n aml. Mae'r cymeriad yn cael ei leisio gan David Kenner (sy'n cael ei gredydu o dan yr enw D B Cooper) [15]

Cymeriadau eilaidd[golygu | golygu cod y dudalen]

Darko Brević[golygu | golygu cod y dudalen]

Derrick McReary[golygu | golygu cod y dudalen]

Gerald "Gerry" McReary[golygu | golygu cod y dudalen]

Kate McReary[golygu | golygu cod y dudalen]

Phil Bell[golygu | golygu cod y dudalen]

Elizabeta Torres[golygu | golygu cod y dudalen]

John "Jon" Gravelli[golygu | golygu cod y dudalen]

Florian "Bernie Crane" Cravić[golygu | golygu cod y dudalen]

Manuel "Manny" Escuela[golygu | golygu cod y dudalen]

Bruce "Brucie" Kibbutz[golygu | golygu cod y dudalen]

Vladimir "Vlad" Glebov[golygu | golygu cod y dudalen]

Francis "Frankie" McReary[golygu | golygu cod y dudalen]

Mallorie Bardas-Bellic[golygu | golygu cod y dudalen]

Raymond "Ray" Boccino[golygu | golygu cod y dudalen]

Tray "Playboy X" Stewart[golygu | golygu cod y dudalen]

Mikhail faustin[golygu | golygu cod y dudalen]

Dwayne Forge[golygu | golygu cod y dudalen]

United Liberty Paper[golygu | golygu cod y dudalen]

Karen "Michelle"[golygu | golygu cod y dudalen]

Teafore "Real Badman" Maxwell-Davies[golygu | golygu cod y dudalen]

Mân gymeriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Cherise Glover.[golygu | golygu cod y dudalen]

Cherise Glover. Mae Cherise yn gyn gariad i Dwayne Forge. Pan carcharwyd Forge, dechreuodd canlyn Jayvon Simson, y dyn a roddodd dystiolaeth a arweiniodd at garcharu Forge. Mae Forge yn rhoi tasg i Niko i ladd Jayvon fel dial am ei frad. Mae Cherise gyda Jayvon pan mae Niko yn mynd i gyflawni'r gwaith. Mae gan chwaraewr y gêm dewis o wneud i Niko ei lladd hi hefyd, neu i adael iddi ffoi'n fyw. O adael iddi byw mae hi'n ail-ymddangos mewn un olygfa fer arall yn y gêm lle mae Nico yn rhoi crasfa i'w cariad newydd sydd yn ei cham drin.

Eddie Low[golygu | golygu cod y dudalen]

Eddie Low. Mae Eddie yn un o gymeriadau mae Nico yn cyfarfod ar hap yn ystod y gêm sydd yn rhoi tasgau bach iddo. Mae eddie yn llofrydd cyfresol sydd yn gofyn i Niko rhoi lifft i'r dociau iddo. Wedi cyrraedd y dociau mae Eddie yn cael gwared a phen person a llofruddwyd ganddo. Yr ail dro mae Niko yn ei gyfarfod mae'n bygwth Niko efo cylleth ac mae Niko yn ei ladd wrth amddiffyn ei hun.

Tom Goldberg[golygu | golygu cod y dudalen]

Lola del rio[golygu | golygu cod y dudalen]

Brian O'Toole[golygu | golygu cod y dudalen]

Bryce dawkins[golygu | golygu cod y dudalen]

Bledar Morina[golygu | golygu cod y dudalen]

Gracie Ancelotti[golygu | golygu cod y dudalen]

Alex chilton[golygu | golygu cod y dudalen]

Carmen ortiz[golygu | golygu cod y dudalen]

Kiki Jenkins[golygu | golygu cod y dudalen]

Anna faustin[golygu | golygu cod y dudalen]

Anthony Corrado[golygu | golygu cod y dudalen]

Ilyena Faustin[golygu | golygu cod y dudalen]

Mohammed[golygu | golygu cod y dudalen]

Maureen McReary[golygu | golygu cod y dudalen]

Michael Keane[golygu | golygu cod y dudalen]

Gordon Sargent[golygu | golygu cod y dudalen]

Stevie[golygu | golygu cod y dudalen]

Wade "The Fixer" Johnson[golygu | golygu cod y dudalen]

shley Butler[golygu | golygu cod y dudalen]

San Andreas

Sweet[golygu | golygu cod y dudalen]

Sean "Sweet" Johnson yw'r ail brif gymeriad yn Grand Theft Auto: San Andreas. Ef yw arweinydd Teuluoedd Grove Street (GSF), gang troseddol, a brawd hŷn y prif gymeriad Carl "CJ"Johnson. Mae gang GSF wedi ei leoli yn Ganton, Los Santos.

Mae Sweet yn cael ei leisio gan Faizon Love.

Cefndir[golygu | golygu cod y dudalen]

Ganwyd Sweet yn Los Santos yn fab i Beverly Johnson a thad dienw. Wedi i'w dad ymadael mae Carl yn ddod yn "ddyn y tŷ", ac yn cymryd cyfrifoldeb am ei ddau frawd a chwaer iau, Carl, Kendl, a Brian. Roedd Sweet hefyd yn cyfrannu at angenion ariannol y teulu trwy ladrata a man troseddau eraill. Tua 1987, daeth Sweet yn arweinydd GFS gan recriwtio Big Smoke. Yn nes ymlaen, ymunodd Ryder a Carl â'r gang. Bu farw Brian mewn damwain, a beiodd Sweet ei farwolaeth ar Carl. Arweiniodd hyn ar i Carl (CJ) ymadael am Liberty City. Yn ystod alltudiaeth CJ dechreuodd dylanwad gang GSF edwino.

Sweet's childhood friend, Big Smoke, attempted to convince him to start selling drugs to help the Grove Street Families, but Sweet refused. The Ballas, with whom Big Smoke and Ryder (another childhood friend) are now connected with, plot to kill Sweet and perform a drive-by shooting at the Johnson House. The gang, however, instead miss Sweet altogether and kill his mother instead, which results in Carl Johnson returning from Liberty City.

Carl's Return At the funeral, Sweet and his sister Kendl are reunited with their brother Carl. Sweet angered Kendl by insulting her boyfriend, and berated Carl for missing both their brother's and mother's funerals. Sweet's dislike of Carl, prior to his return to Los Santos, is seen during The Introduction where he states that Carl "has his own life, more than he deserves", and that he "can rot in hell for all I give a fuck".

Sweet didn't trust Carl for a short time, but he later realised his true intentions of staying and helping the Grove Street Families. This resulted in a more brotherly relationship.

Sweet then decided to have Carl work for the gang, including to putting the gang tag across Los Santos' poorer districts, killing some Ballas drug dealers, killing some Ballas attempting a drive-by, and meeting an old friend and killing Ballas gang members in Jefferson. He also had Carl meet Kendl's boyfriend Cesar Vialpando, member of the rival gang Varrios Los Aztecas, with Carl reporting that he will be good to Kendl.

Sweet's leadership and the gang's continued decline began to lead to factions within the Grove Street Families agitating to break away. This is shown during Sweet's Girl, where Sweet phones his brother requesting help to escape from the Seville Boulevard Families, who are have cornered him and his girlfriend in Playa del Seville. Carl manages to rescue them and later Sweet arranges a meeting for the various factions, including the Temple Drive Families, which is interrupted by the police. The gang however, continue to do well despite the fractions with Carl taking control of Glen Park and killing Kane, a high-ranked Ballas member.

Imprisoned Sweet is later involved in a shootout with various Ballas members, who attack in seemingly endless waves of vans. He is shot during the shootout, but is saved from a premature death, due to the assistance of Carl and three other Grove Street Families members, although Carl does inform Sweet of the betrayal of Big Smoke and Ryder and their alliance with Frank Tenpenny and Eddie Pulaski of C.R.A.S.H. The police show up on the scene and arrest both Sweet and Carl. Sweet is later imprisoned in a prison hospital "upstate" but Carl is taken to Angel Pine by Tenpenny, Pulaski and Jimmy Hernandez and begins his life in exile in the rural part of the state of San Andreas.

Life while imprisoned "Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital being treated for gunshot wounds, awaiting trial." ―Frank Tenpenny Carl continues to work his way up the criminal underworld in San Fierro and becomes aware of the Loco Syndicate, led by Jizzy B., T-Bone Mendez and Mike Toreno, who are selling drugs to members of the Los Santos Vagos, who are in alliance with Big Smoke, the Ballas and the Russian Mafia. Carl begins working for them, allowing his new Triad allies to find out more about their dealings. Carl later kills Jizzy, T-Bone Mendez and seemly obliterating Mike Toreno, along with former ally Ryder. He later receives a phone call from an unknown man who reveals himself to be Mike Toreno, who had sent another man as a decoy during Toreno's Last Flight. Carl begins to work for the government agent and his work is rewarded, as Toreno helps secure the release of Sweet, who is paroled during Home Coming.

During his imprisonment, Sweet was taken "upstate" and placed in D-wing cell 13 according to Mike Toreno in the mission Interdiction. The prisoner in his cell to the left was a child killer who wanted to rip his throat up and to the right a white supremacist who wanted to eat his heart. Mike Toreno also ensures Sweet's safety during incarceration, as he assures to Carl that "if he gets touched, a prison guard goes home and finds that his wife and kids have been murdered".

Release from prison "This is home, man. Get these fuckers out of mom's house. You was born in there, Damn!" ―Sweet HomeComing-GTASA2 Sweet meeting Carl Johnson in Pershing Square after being released from prison, during Home Coming.

Carl tells Sweet of his and Kendl's new life in San Fierro and Las Venturas, trying to convince him to move away from the hood. Sweet, however, insists on returning to Ganton and, upon on their return, they retake control of the area. Sweet then accompanies Carl as the two re-take Glen Park and rescue Big Bear from the clutches of the drug dealer B Dup, with Sweet taking him to rehab. Carl is then instructed to take control of Idlewood, one of the districts neighbouring Ganton.

During this time, Frank Tenpenny had finally been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. However, he was found not guilty due to Carl killing most of the witnesses under Tenpenny's orders and released, resulting in riots across Los Santos' poorer districts. Sweet, who had joined Carl, Kendl, Cesar, The Truth, Maccer and Madd Dogg at Madd Dogg's mansion, is then driven home by Carl.

Shortly afterwards, Sweet allows Carl to help Cesar Vialpando retake his neighborhood from the Vagos, as wanting Carl to "repay his debts" for the countless times that Cesar helped them and their gang.

End of problems EndoftheLine-GTASA5 Sweet, Carl Johnson, Cesar Vialpando and Kendl Johnson witnessing the last moments of Frank Tenpenny in Grove Street, during End of the Line.

Shortly afterwards, the two brothers decide to take on the Ballas, stop their drug manufacturing and kill Big Smoke. Beforehand, however, Sweet has Carl take over many territories all over Los Santos in order to obtain concrete information about Big Smoke's location, and after Carl successfully does so, Carl breaks into the manufacturing plant and kills Big Smoke, despite Ballas, Los Santos Vagos, San Fierro Rifa and Russian Mafia members attempting to stop him. After killing Smoke, Carl is interrupted by Frank Tenpenny, who sets fire to some of the machinery. Carl, however, manages to escape out of the building just in time to see Tenpenny escape in a fire truck.

Sweet, however, grabs hold of one of the truck's ladders, furious for Tenpenny's actions. Carl then drives after his brother in an open-top Feltzer, which Sweet eventually drops into. Sweet takes the wheel and the two give chase, fending off the police and rival gang members. The two continue to chase Tenpenny until he crashes his fire truck, which goes over a bridge and crashing into Grove Street. Sweet and Carl, along with Kendl, Cesar and The Truth, then watch Tenpenny die from his injuries sustained from the accident after he climbs out of the truck's cabin. The five then return to the Johnson House and are joined by Madd Dogg, Ken Rosenberg, Maccer and Kent Paul as they celebrate their newfound success.

Personality Sweet is described in the CRASH dossier (viewable in the instruction manual) as "naive, but powerful". He is intensely loyal to his neighborhood, but he can be harshly judgmental of people. As leader of the Grove Street Families, he idealistically thought of using them as a means to keep crack and other hard drugs off the streets, and even when GSF's influence began to wane, he refused to compromise family and friends, and originally founded the Grove Street Families as a way of keeping his hood safe. When CJ leaves for Liberty City after Brian's death, he views it as a betrayal of both the gang and his family, and is reluctant to forgive him. Once CJ has proven himself, however, Sweet angrily stands up for him when others insult him. Due to his loyalty, Sweet is also extremely provincial, refusing to leave the hood and failing to show interest in the world outside of Grove Street.

While in prison, Sweet becomes despondent and gives up hope of ever getting out. After his release from prison, Sweet becomes angry at CJ over his decision to abandon Grove Street. He refuses to go and see any of the properties CJ has acquired, and returns to his house in Ganton. However, in the end the two brothers manage to take back their home and get rid of Tenpenny.

Unlike the leaders of the Ballas and the Los Santos Vagos, Sweet is not a coward and often leads attacks on the rival gangs' home turf.

Vehicles Sweet owns a bright blue Greenwood, with a licence plate reading GROVE4L ("Grove 4 Life").

It is destroyed during the mission Reuniting the Families, after being driven through a Sprunk billboard, falling onto the motorway below and colliding with a petrol tanker. Sweet later purchases an identical car, and when Carl complains that he can't believe that Sweet "bought that same bucket-ass car", Sweet comments that "if it ain't broke, don't fix it".

Development The beta version of Sweet wore a black t-shirt, a long-sleeved white undershirt, black trousers and black skully, which can be seen in a picture inside the Johnson House. He is seen with Kendl. Note that there is a very similar pedestrian in the game as well.

The "final" version of Sweet also wore a white, long-sleeved undershirt, as seen from the first trailer.

Mission Appearances Grand Theft Auto: San Andreas The Introduction First Mission (Voice) Sweet & Kendl Tagging Up Turf (Boss) Cleaning the Hood (Boss) Drive-Thru (Boss) Nines and AKs (Boss) OG Loc Drive-By (Boss) Sweet's Girl (Boss) Cesar Vialpando (Boss) Burning Desire (Post-mission phone call) Doberman (Boss/Unseen) Los Sepulcros (Boss) House Party Reuniting the Families (Boss) The Green Sabre (Boss/Arrested) Badlands (Post-mission phone call) Saint Mark's Bistro (Post-mission phone call) Home Coming (Released) Beat Down on B Dup (Boss) Grove 4 Life (Boss) Riot Los Desperados End of the Line (Boss)

Ken Rosenberg[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Kenneth "Ken" Rosenberg yn gymeriad yn y gyfres gemau fideo Grand Theft Auto sy'n ymddangos fel prif gymeriad yn Grand Theft Auto: Vice City (a osodwyd ym 1986) ac yn Grand Theft Auto: San Andreas (a osodwyd ym 1992). Mae hefyd yn cael ei grybwyll yn Grand Theft Auto: Vice City Stories (a osodwyd ym 1984). Mae'n gyfreithiwr efo problemau caethiwed i gyffuriau. Yn Vice City mae'n gyfreithiwr gweithredol; yn San Andreas mae'n gyfreithiwr sydd wedi ei ddiarddel o herwydd ei drafferthion efo cyffuriau ac yn ymgynghorydd i fusnes rhedeg casino. Mae'r cymeriad Ken yn cael ei leisio gan yr actor Bill Fichtner. [16]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. David Kenner ar IMDb adalwyd 7 Tachwedd 2020
 2. "Buzzard". GTA Fandom. Cyrchwyd 2020-12-05.
 3. "APC". GTA Fandom. Cyrchwyd 2020-12-05.
 4. "National Office of Security Enforcement". GTA Fandom. Cyrchwyd 2020-12-05.
 5. "Michael Hollick". IMDb. Cyrchwyd 2020-12-01.
 6. Barone, Adam. "What Is the American Dream?". Investopedia. Cyrchwyd 2020-11-30.
 7. 7.0 7.1 "Friendships in The Ballad of Gay Tony - Grand Theft Wiki, the GTA wiki". www.grandtheftwiki.com. Cyrchwyd 2020-12-05.
 8. "J. Salome Martinez". IMDb. Cyrchwyd 2020-12-12.
 9. "Michael Hollick". IMDb. Cyrchwyd 2020-12-01.
 10. Barone, Adam. "What Is the American Dream?". Investopedia. Cyrchwyd 2020-11-30.
 11. "Roman Bellic". Rockstar Games Fandom. Cyrchwyd 2020-11-30.
 12. "Jason Zumwalt". IMDb. Cyrchwyd 2020-11-30.
 13. Johnny Klebitz ar Neoseeker adalwyd 29 Tachwedd 2020
 14. Scott Hill ar IMDb adalwyd 29 Tachwedd 2020
 15. David Kenner ar IMDb adalwyd 7 Tachwedd 2020
 16. Bill Fichtner ar IMDb] adalwyd 22 Mai 2019