Defnyddiwr:AlwynapHuw/Pwll Tywod/GTA IV

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Mae Grand Theft Auto IV yn gêm fideo antur byd agored. Fe'i datblygwyd gan y cwnni Albanaidd Rockstar North. Cafodd ei gyhoeddi gan Rockstar Games. Fe'i rhyddhawyd ar gyfer PlayStation 3, a'r Xbox 360 ar 29 Ebrill 2008. Rhyddhawyd fersiwn o'r gêm ar gyfer cyfrifiaduron Windows yn Rhagfyr 2008. Dyma'r 11 teitl yn y gyfres Grand Theft Auto. Wedi'i leoli o fewn dinas ddychmygol Liberty City, sy'n seiliedig ar Ddinas Efrog Newydd. Mae'r gêm yn dilyn y cymeriad Niko Bellic wrth iddo ddod yn rhan o fyd gangiau, troseddau a llygredd y ddinas.

Chware'r gêm[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r gêm yn cael ei chwarae o safbwynt trydydd person, safbwynt lle bydd y chwaraewr, fel petai, mewn safle sefydlog y tu ôl ac ychydig yn uwch na'r cymeriad sy'n cael ei reoli ganddo. Mae'n gêm i chwaraewr unigol ond mae modd chware gyda / yn erbyn hyd at 32 o chwaraewyr eraill ar-lein mewn gemau sy'n defnyddio'r un map a'r brif gêm.

Tasgau a thasgau ymylol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae chwaraewyr yn arwain y prif gymeriad, Niko, i gwblhau tasgau penodol i fynd trwy'r stori. Mae'r tasgau yn llinynnol, lle fo cwblhau un dasg yn agor y nesaf. Mae'n bosib cael nifer o linynnau ar agor ar yr un pryd, gan fod rhai llinynnau'n gofyn i chwaraewyr aros am gyfarwyddiadau neu ddigwyddiadau pellach cyn symud ymlaen i'r dasg nesaf. Y tu allan i linynnau'r gêm, gall chwaraewyr crwydro'n rhydd trwy fyd y gêm. Wrth grwydro gall y chwaraewr cyflawni tasgau ochr dewisol sydd ddim yn rhan o brif lif y gêm. Ymysg y tasgau ochr mae tasg gyrrwr tacsi, tasg dwyn ceir, tasg dosbarthu cyffuriau. Mewn gemau blaenorol roedd cyflawni tasgau ochr yn rhoi doniau newydd i'r prif gymeriad, megis y gallu i gerdded trwy dân heb losgi, ond nid yn y gêm hon. Gwobrau ariannol a chyfrannu at faint cyfeillgarwch Niko a rhoddwr y dasg yw gwobrau mwyaf amlwg am gyflawni'r tasgau. O ddod yn gyfaill i ambell i gymeriad bydd gwobrau eraill ar gael. Y cymeriad Little Jacob sy'n rhoi'r tasgau dosbarthu cyffuriau i Niko. Bydd cyfeillgarwch Niko a Little Jacob yn cynyddu ar ôl i Niko cyflawni bob tasg, ond dim digon i'w gwneud yn gyfeillion da. I ddod yn gyfeillion da mae'n rhaid i Niko cymdeithasu efo'r cymeriad arall, gan amlaf trwy ddiota, bwyta, chwarae pŵl, ymweld â chlwb stripio, mynychu sioe, chware bowlio deg neu chwarae dartiau. Mae cyfeillion da yn gwneud cymwynasau i Niko. Wedi cyrraedd lefel o 75% o gyfeillgarwch â Jacob mae modd i Niko ei ffonio a gofyn iddo ddod a llond cist car o arfau rhad i le bynnag y mae.

Bwrdeistrefi[golygu | golygu cod y dudalen]

Mewn gemau blaenorol a osodwyd yn Liberty City roedd y gemau wedi eu gosod ar ynysoedd ffug, wedi eu seilio'n fras ar ddinas Efrog Newydd. Mae GTA IV wedi ei osod ar faes llawer tebycach i'r Efrog Newydd go iawn. Mae'r map wedi ei rannu i bedwar o fwrdeistrefi: (GWIRIO)

Mae gwahanol rannau o'r ddinas yn cael eu hagor i'r chwaraewr wrth i'r gêm symud ymlaen. Ar ddechrau'r gêm dim ond Broker a Dukes sydd ar agor. Mae'r pontydd sy'n cysylltu â gweddill y map wedi eu cau oherwydd bygythiad terfysg. O geisio cael mynediad i'r ardaloedd sydd ar gau bydd Niko yn cael ei drin fel terfysgwr tebygol ac yn cael ei erlyn gan holl rym y gyfraith.

Arfau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r chwaraewr yn gallu gwneud i Niko cerdded, rhedeg, nofio, neu yrru cerbydau a llongau er mwyn tramwyo byd y gêm. Mae'r cymeriad yn gallu defnyddio amrywiaeth eang o arfau gan gynnwys ei ddyrnau, arfau llaw, gynnau a saethwr rocedi. Mae'n gallu cael gafael ar arfau trwy eu dwyn gan wrthwynebwyr mae'n eu trechu, eu canfod wedi eu cuddio mewn mannau penodol ar y map, eu prynu gan werthwyr arfau neu trwy ddod yn gyfaill da i Little Jacob.

Iechyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Wrth i Niko ymosod ar eraill, maent yn wrth ymosod gan beri niwed iddo. Wrth iddo gael ei niweidio mae'r mesurydd iechyd ar ei far statws yn dirywio. Mae Niko hefyd yn gallu defnyddio arfwisg i warchod ei iechyd, mae effeithlonrwydd yr arfwisg hefyd ar y bar statws ac yn dirywio wrth iddo dderbyn niwed. Mae modd iddo ennill iachâd trwy godi eiconau iechyd ac arfwisg. Os yw ei iechyd yn cael ei golli'n llwyr mae Niko yn marw ac yn atgyfodi ger yr ysbyty agosaf wedi colli ei holl arfau a rhywfaint o'i arian.

Troseddu[golygu | golygu cod y dudalen]

Os yw Niko yn cael ei weld yn troseddu gan yr heddlu yn ystod y gêm bydd yn ennill sêr troseddwr. Bydd nifer y sêr sydd gan Niko yn pennu pa mor frwd bydd yr heddlu yn ceisio ei ddal. Wedi derbyn un neu ragor o sêr troseddol bydd cylch glas yn ymddangos ar y bar statws. Bydd maint y cylch yn dibynnu ar nifer y sêr troseddol. Os yw Niko yn gallu dianc tu allan i'r cylch cyn ei ddal, bydd yr heddlu yn rhoi'r gorau i'w herlyn. Os yw'n cael ei ddal (Busted yw terminoleg y gêm) mae'n cael ei ryddhau yn unionsyth tu allan i'r swyddfa heddlu agosaf wedi colli ei holl arfau a rhywfaint o'i arian.

Niko Bellic[golygu | golygu cod y dudalen]

Niko Bellic yw prif gymeriad y gêm fideo Grand Theft Auto IV ac yn gymeriad cefnogol yn The Lost and Damned a The Ballad of Gay Tony. Fe'i crybwyllir hefyd gan Lester Crest a Patrick McReary yn Grand Theft Auto V. Gall chwaraewr ddewis Niko Bellic fel ei gymeriad chwarae yn Grand Theft Auto Online.

Mae Niko yn gyn-filwr o Ddwyrain Ewrop sy'n symud i Liberty City i fyw gyda'i gefnder, Roman Bellic ac i chwilio am y dyn a fradychodd ei uned filwrol. Yn y ddinas mae Niko yn dod i gysylltiad â byd trais, troseddu a llygredd, gan ennill gwaith a chyflog, cwrdd â chysylltiadau newydd a chadw ei hun rhag cael ei ladd wrth chwilio am y bradwr.

Yr actor Michael Hollick sy'n cyfrannu llais i'r cymeriad.

Cenedligrwydd[golygu | golygu cod y dudalen]

Nid yw cenedligrwydd Niko yn cael ei nodi yn y gêm, ac mae wedi bod yn destun trafodaeth. Cyn i'r gêm gael ei lansio, credai rhai ei bod yn Rwsiad, Croat neu'n Serb. Yn ôl cynhyrchydd gweithredol y gêm, Dan Houser, mae "Niko yn dod o'r rhan lwyd honno o Ddwyrain Ewrop sydd wedi'i thorri i lawr", gan awgrymu bod cenedligrwydd Niko wedi ei adael yn fwriadol amwys neu i ddehongliad y chwaraewr.

Cefndir[golygu | golygu cod y dudalen]

Teulu[golygu | golygu cod y dudalen]

Ganwyd Niko yn Nwyrain Ewrop ym 1978. Roedd ei dad yn alcoholig oedd yn gam drin ei deulu. Roedd ei fam, Milica Bellic, yn anhapus bod ei meibion wedi eu magu mewn lle mor galed. Mewn sgwrs â Patrick McReary, mae Niko yn son am a fu farw yn ystod Rhyfel mewn cyn Gweriniaeth Sofietaidd. Mewn sgwrs â Kate McReary, dywed Niko ei fod wedi darganfod bod ei fodryb (mam Roman) wedi cael ei threisio a'i llofruddio, beth amser ar ôl i Roman ymadael am yr Unol Daleithiau. Gan gredu byddai'r gwirionedd am amgylchiadau marwolaeth ei fam yn gwneud ei fwy dinistriol nac ydyw, mae Niko yn celu'r gwirionedd ganddo. Mae'n dweud wrtho ei bod hi wedi marw mewn tân yn ei chartref.

Wedi'r rhyfel[golygu | golygu cod y dudalen]

Erbyn diwedd y rhyfel, mae Niko yn cael anhawster dod o hyd i waith ac i arwain bywyd normal. Mae'n troi at y byd troseddol am y deng mlynedd nesaf, tra ar yr un pryd yn ceisio chwilio am y ddau ddyn arall a oroesodd yr ymosodiad ar ei uned. Ar ôl cael ei ryddhau o gyfnod byr yn y carchar, mae Niko yn ymuno â chylch smyglo a masnachu mewn pobl sy'n cael ei redeg gan y troseddwr Rwsiaidd, Ray Bulgarin. Yn ystod cyrch smyglo i'r Eidal, mae'r cwch mae Niko arni yn cael ei longddryllio filltir o'r traeth agosaf. Mae Niko yn nofio i ddiogelwch, ond cyhuddodd Bulgarin ef o ddianc gyda'r arian. Mae Niko yn ymuno â'r llynges fasnachol er mwyn ffoi o Bulgarin. Mae'n treulio'r saith mis canlynol ar Gefnfor Iwerydd. Mae ei gefnder, Roman Bellic, a ymsefydlodd yn yr Unol Daleithiau yn cynnig i Niko ymuno ag ef. Mae Niko yn darganfod bod Florian Cravic, un o'r ddau a oroesodd yr ymosodiad, hefyd yn byw yn Liberty City, gan hynny mae'n derbyn cynnig Roman.

Bywyd yn Liberty City[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfnod Broker[golygu | golygu cod y dudalen]

Ar ôl treulio saith mis ar y llong nwyddau Platypus, mae Niko yn cyrraedd Liberty City.

Yn ystod y gêm, mae Niko yn dweud ei fod wedi symud i Liberty City oherwydd ei fod eisiau bywyd newydd trwy fyw'r Freuddwyd Americanaidd. Wedi cyrraedd Liberty City, mae'n adnabod neb ond ei gefnder Roman. Roedd Roman wedi bod yn brolio am ei lwyddiant mawr yn Liberty City, ond mewn gwirionedd, roedd yn rhedeg busnes tacsi bach aflwyddiannus ac yn byw mewn fflat adfeiliedig. Roedd hefyd yn byw dan faich dyledion trwm oherwydd ei gaethiwed i gamblo. Mae Niko yn cychwyn gweithio i gwmni tacsi ei gefnder yn Broker. Mae o'n cael gwared â benthycwyr anghyfreithiol sy'n bygwth Roman a'i fusnes o herwydd y dyledion gamblo. Mae Niko yn lladd Vladimir Glebov, benthyciwr Rwsiaid a mynnodd cael rhyw efo cariad Roman, Mallorie Bardas, fel rhandal am ddyled. Roedd Glebov yn gweithio i bennaeth y maffia Rwsiaidd Mikhail Faustin a'i ddirprwy Dimitri Rascalov. Mae Niko a Roman yn cael eu herwgipio gan gynghreiriaid Faustin. Mae'r ddau yn cael eu holi yn selar plas Faustin. Mae Faustin yn mynd i mewn i'r selar, yn ddig oherwydd nad oedd wedi awdurdodi'r herwgipio. Mae Faustin yn lladd yr aelod o'i gang sy'n holi Niko ac yn saethu Roman yn y stumog gan ei fod yn sgrechian yn rhy uchel. Ar ôl cael ei ryddhau, mae Faustin yn datgelu ei fod yn casáu Vlad Glebov ac yn cymeradwyo Niko am ei ladd. Mae'n ddweud mai'r unig reswm roedd yn ei gadw o gwmpas oedd oherwydd fy mod yn ffwcio ei chwaer". Mae Faustin yn rhoi gwaith i Niko fel "gwn ar log".

Mae Faustin yn orchymyn Niko i ladd mab i arweinydd grŵp maffia Rwsiaidd arall, Kenny Petrović. Ar ôl lladd mab Petrović, mae Dimitri yn cael Niko i lofruddio Faustin, gydag addewid y byddai'n amddiffyn Niko rhag dial Petrović. Mae Niko yn lladd Faustin ar ben to ei glwb, y Perestroika. Cyn marw mae Faustin yn rhybuddio Niko bydd Dimitri yn ei fradychu. Pan mae Niko yn mynd i gasglu ei dal am ladd Faustin mae'n canfod bod Dimitri wedi ei fradychu trwy geisio ei werthu i Ray Bulgarin, ei elyn o'r busnes smyglo gynt.

Mae cyfnod Roman a Niko yn Broker yn dod i ben pan fydd fflat a swyddfa tacsi Roman yn cael eu llosgi'n ulw gan y siarcod benthyg.

Cyfnod Bohan[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Mallorie, cariad Roman yn canfod fflat newydd i Roman a Niko yn Bohan. Mae Roman yn poeni am ei ddyfodol wedi iddo golli ei fywoliaeth a heb geiniog i'w enw. Mae Mallorie yn ei atgoffa ei bod hi wedi ei magu yn Bohan a bod ganddi gysylltiadau yn yr ardal. Mae Mallorie yn rhoi Nico mewn cysylltiad â Manny Escuela, cyn troseddwr sydd, yn ôl y sôn, wedi cael tröedigaeth ac sydd bellach am wneud Bohan a Liberty City yn lle gwell i fyw. Mae Manny yn gwneud Bohan yn lle gwell i fyw trwy gael Niko i lofruddio ei elynion. Mae Mallorie hefyd yn cyflwyno Niko i Elizabeta Torres, deliwr cyffuriau sy'n defnyddio Niko i amddiffyn ei masnach. Mae Manny yn cyflwyno Niko i Francis McReary, heddwas llygredig. Mae Elizabeta yn ei gyflwyno i frodyr Francis: Packie, Derrick, a Gerry, aelodau o gang troseddol Gwyddelig sydd wedi colli dylanwad i gangiau sydd newydd ymfudo. Wedi i Manny ceisio dal Elizabeta yn ei gynllun i "lanhau" Bohan mae hi'n ei saethu ac yn danfon Niko i werthu ei gorff i feddyg sy'n cywain organau er mwyn eu gwerthu ar y farchnad ddu feddygol.

Agor Bwrdeistref Algonquin[golygu | golygu cod y dudalen]Sweet[golygu | golygu cod y dudalen]

Sean "Sweet" Johnson yw'r ail brif gymeriad yn Grand Theft Auto: San Andreas. Ef yw arweinydd Teuluoedd Grove Street (GSF), gang troseddol, a brawd hŷn y prif gymeriad Carl "CJ"Johnson. Mae gang GSF wedi ei leoli yn Ganton, Los Santos.

Mae Sweet yn cael ei leisio gan Faizon Love.

Cefndir[golygu | golygu cod y dudalen]

Ganwyd Sweet yn Los Santos yn fab i Beverly Johnson a thad dienw. Wedi i'w dad ymadael mae Carl yn ddod yn "ddyn y tŷ", ac yn cymryd cyfrifoldeb am ei ddau frawd a chwaer iau, Carl, Kendl, a Brian. Roedd Sweet hefyd yn cyfrannu at angenion ariannol y teulu trwy ladrata a man troseddau eraill. Tua 1987, daeth Sweet yn arweinydd GFS gan recriwtio Big Smoke. Yn nes ymlaen, ymunodd Ryder a Carl â'r gang. Bu farw Brian mewn damwain, a beiodd Sweet ei farwolaeth ar Carl. Arweiniodd hyn ar i Carl (CJ) ymadael am Liberty City. Yn ystod alltudiaeth CJ dechreuodd dylanwad gang GSF edwino.

Sweet's childhood friend, Big Smoke, attempted to convince him to start selling drugs to help the Grove Street Families, but Sweet refused. The Ballas, with whom Big Smoke and Ryder (another childhood friend) are now connected with, plot to kill Sweet and perform a drive-by shooting at the Johnson House. The gang, however, instead miss Sweet altogether and kill his mother instead, which results in Carl Johnson returning from Liberty City.

Carl's Return At the funeral, Sweet and his sister Kendl are reunited with their brother Carl. Sweet angered Kendl by insulting her boyfriend, and berated Carl for missing both their brother's and mother's funerals. Sweet's dislike of Carl, prior to his return to Los Santos, is seen during The Introduction where he states that Carl "has his own life, more than he deserves", and that he "can rot in hell for all I give a fuck".

Sweet didn't trust Carl for a short time, but he later realised his true intentions of staying and helping the Grove Street Families. This resulted in a more brotherly relationship.

Sweet then decided to have Carl work for the gang, including to putting the gang tag across Los Santos' poorer districts, killing some Ballas drug dealers, killing some Ballas attempting a drive-by, and meeting an old friend and killing Ballas gang members in Jefferson. He also had Carl meet Kendl's boyfriend Cesar Vialpando, member of the rival gang Varrios Los Aztecas, with Carl reporting that he will be good to Kendl.

Sweet's leadership and the gang's continued decline began to lead to factions within the Grove Street Families agitating to break away. This is shown during Sweet's Girl, where Sweet phones his brother requesting help to escape from the Seville Boulevard Families, who are have cornered him and his girlfriend in Playa del Seville. Carl manages to rescue them and later Sweet arranges a meeting for the various factions, including the Temple Drive Families, which is interrupted by the police. The gang however, continue to do well despite the fractions with Carl taking control of Glen Park and killing Kane, a high-ranked Ballas member.

Imprisoned Sweet is later involved in a shootout with various Ballas members, who attack in seemingly endless waves of vans. He is shot during the shootout, but is saved from a premature death, due to the assistance of Carl and three other Grove Street Families members, although Carl does inform Sweet of the betrayal of Big Smoke and Ryder and their alliance with Frank Tenpenny and Eddie Pulaski of C.R.A.S.H. The police show up on the scene and arrest both Sweet and Carl. Sweet is later imprisoned in a prison hospital "upstate" but Carl is taken to Angel Pine by Tenpenny, Pulaski and Jimmy Hernandez and begins his life in exile in the rural part of the state of San Andreas.

Life while imprisoned "Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital being treated for gunshot wounds, awaiting trial." ―Frank Tenpenny Carl continues to work his way up the criminal underworld in San Fierro and becomes aware of the Loco Syndicate, led by Jizzy B., T-Bone Mendez and Mike Toreno, who are selling drugs to members of the Los Santos Vagos, who are in alliance with Big Smoke, the Ballas and the Russian Mafia. Carl begins working for them, allowing his new Triad allies to find out more about their dealings. Carl later kills Jizzy, T-Bone Mendez and seemly obliterating Mike Toreno, along with former ally Ryder. He later receives a phone call from an unknown man who reveals himself to be Mike Toreno, who had sent another man as a decoy during Toreno's Last Flight. Carl begins to work for the government agent and his work is rewarded, as Toreno helps secure the release of Sweet, who is paroled during Home Coming.

During his imprisonment, Sweet was taken "upstate" and placed in D-wing cell 13 according to Mike Toreno in the mission Interdiction. The prisoner in his cell to the left was a child killer who wanted to rip his throat up and to the right a white supremacist who wanted to eat his heart. Mike Toreno also ensures Sweet's safety during incarceration, as he assures to Carl that "if he gets touched, a prison guard goes home and finds that his wife and kids have been murdered".

Release from prison "This is home, man. Get these fuckers out of mom's house. You was born in there, Damn!" ―Sweet HomeComing-GTASA2 Sweet meeting Carl Johnson in Pershing Square after being released from prison, during Home Coming.

Carl tells Sweet of his and Kendl's new life in San Fierro and Las Venturas, trying to convince him to move away from the hood. Sweet, however, insists on returning to Ganton and, upon on their return, they retake control of the area. Sweet then accompanies Carl as the two re-take Glen Park and rescue Big Bear from the clutches of the drug dealer B Dup, with Sweet taking him to rehab. Carl is then instructed to take control of Idlewood, one of the districts neighbouring Ganton.

During this time, Frank Tenpenny had finally been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. However, he was found not guilty due to Carl killing most of the witnesses under Tenpenny's orders and released, resulting in riots across Los Santos' poorer districts. Sweet, who had joined Carl, Kendl, Cesar, The Truth, Maccer and Madd Dogg at Madd Dogg's mansion, is then driven home by Carl.

Shortly afterwards, Sweet allows Carl to help Cesar Vialpando retake his neighborhood from the Vagos, as wanting Carl to "repay his debts" for the countless times that Cesar helped them and their gang.

End of problems EndoftheLine-GTASA5 Sweet, Carl Johnson, Cesar Vialpando and Kendl Johnson witnessing the last moments of Frank Tenpenny in Grove Street, during End of the Line.

Shortly afterwards, the two brothers decide to take on the Ballas, stop their drug manufacturing and kill Big Smoke. Beforehand, however, Sweet has Carl take over many territories all over Los Santos in order to obtain concrete information about Big Smoke's location, and after Carl successfully does so, Carl breaks into the manufacturing plant and kills Big Smoke, despite Ballas, Los Santos Vagos, San Fierro Rifa and Russian Mafia members attempting to stop him. After killing Smoke, Carl is interrupted by Frank Tenpenny, who sets fire to some of the machinery. Carl, however, manages to escape out of the building just in time to see Tenpenny escape in a fire truck.

Sweet, however, grabs hold of one of the truck's ladders, furious for Tenpenny's actions. Carl then drives after his brother in an open-top Feltzer, which Sweet eventually drops into. Sweet takes the wheel and the two give chase, fending off the police and rival gang members. The two continue to chase Tenpenny until he crashes his fire truck, which goes over a bridge and crashing into Grove Street. Sweet and Carl, along with Kendl, Cesar and The Truth, then watch Tenpenny die from his injuries sustained from the accident after he climbs out of the truck's cabin. The five then return to the Johnson House and are joined by Madd Dogg, Ken Rosenberg, Maccer and Kent Paul as they celebrate their newfound success.

Personality Sweet is described in the CRASH dossier (viewable in the instruction manual) as "naive, but powerful". He is intensely loyal to his neighborhood, but he can be harshly judgmental of people. As leader of the Grove Street Families, he idealistically thought of using them as a means to keep crack and other hard drugs off the streets, and even when GSF's influence began to wane, he refused to compromise family and friends, and originally founded the Grove Street Families as a way of keeping his hood safe. When CJ leaves for Liberty City after Brian's death, he views it as a betrayal of both the gang and his family, and is reluctant to forgive him. Once CJ has proven himself, however, Sweet angrily stands up for him when others insult him. Due to his loyalty, Sweet is also extremely provincial, refusing to leave the hood and failing to show interest in the world outside of Grove Street.

While in prison, Sweet becomes despondent and gives up hope of ever getting out. After his release from prison, Sweet becomes angry at CJ over his decision to abandon Grove Street. He refuses to go and see any of the properties CJ has acquired, and returns to his house in Ganton. However, in the end the two brothers manage to take back their home and get rid of Tenpenny.

Unlike the leaders of the Ballas and the Los Santos Vagos, Sweet is not a coward and often leads attacks on the rival gangs' home turf.

Vehicles Sweet owns a bright blue Greenwood, with a licence plate reading GROVE4L ("Grove 4 Life").

It is destroyed during the mission Reuniting the Families, after being driven through a Sprunk billboard, falling onto the motorway below and colliding with a petrol tanker. Sweet later purchases an identical car, and when Carl complains that he can't believe that Sweet "bought that same bucket-ass car", Sweet comments that "if it ain't broke, don't fix it".

Development The beta version of Sweet wore a black t-shirt, a long-sleeved white undershirt, black trousers and black skully, which can be seen in a picture inside the Johnson House. He is seen with Kendl. Note that there is a very similar pedestrian in the game as well.

The "final" version of Sweet also wore a white, long-sleeved undershirt, as seen from the first trailer.

Mission Appearances Grand Theft Auto: San Andreas The Introduction First Mission (Voice) Sweet & Kendl Tagging Up Turf (Boss) Cleaning the Hood (Boss) Drive-Thru (Boss) Nines and AKs (Boss) OG Loc Drive-By (Boss) Sweet's Girl (Boss) Cesar Vialpando (Boss) Burning Desire (Post-mission phone call) Doberman (Boss/Unseen) Los Sepulcros (Boss) House Party Reuniting the Families (Boss) The Green Sabre (Boss/Arrested) Badlands (Post-mission phone call) Saint Mark's Bistro (Post-mission phone call) Home Coming (Released) Beat Down on B Dup (Boss) Grove 4 Life (Boss) Riot Los Desperados End of the Line (Boss)

Ken Rosenberg[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Kenneth "Ken" Rosenberg yn gymeriad yn y gyfres gemau fideo Grand Theft Auto sy'n ymddangos fel prif gymeriad yn Grand Theft Auto: Vice City (a osodwyd ym 1986) ac yn Grand Theft Auto: San Andreas (a osodwyd ym 1992). Mae hefyd yn cael ei grybwyll yn Grand Theft Auto: Vice City Stories (a osodwyd ym 1984). Mae'n gyfreithiwr efo problemau caethiwed i gyffuriau. Yn Vice City mae'n gyfreithiwr gweithredol; yn San Andreas mae'n gyfreithiwr sydd wedi ei ddiarddel o herwydd ei drafferthion efo cyffuriau ac yn ymgynghorydd i fusnes rhedeg casino. Mae'r cymeriad Ken yn cael ei leisio gan yr actor Bill Fichtner. [1]

  1. Bill Fichtner ar IMDb] adalwyd 22 Mai 2019