Change UK

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Change UK – The Independent Group[1]
Arweinydd Anna Soubry
Slogan Politics is broken. Let’s change it.
Sefydlwyd 18 Chwefror 2019; 3 mis yn ôl (2019-02-18)
Holltwyd oddi wrth Y Blaid Lafur
Y Blaid Gydweithredol
Y Blaid Geidwadol
Pencadlys 3rd Floor
1 Ashley Road
Altrincham
WA14 2DT
Rhestr o idiolegau O blaid Ewrop
Sbectrwm gwleidyddol Canol[2]
Tŷ'r Cyffredin
5 / 650
Tŷ'r Arglwyddi
0 / 781
Senedd Ewrop (Seddi'r DU)
0 / 73
Gwefan
voteforchange.uk

Mae Change UK – The Independent Group, yn grŵp gwleidyddol canolbleidiol Prydeinig o Aelodau Seneddol. Fe'i ffurfiwyd yn Chwefror 2019 ac yr arweinydd yw Anna Soubry. Ar hyn o bryd mae ganddo 5 Aelod Seneddol.

Yn Chwefror 2019 ymddiswyddodd saith aelod seneddol o'r Blaid Lafur, gan nodi eu bod yn anfodlon ag agwedd arweinyddiaeth Llafur i Brexit a'r ffordd oedd yn delio â honiadau o wrth-Semitiaeth yn y blaid.[3] Yn fuan wedi hynny, ymunodd cyn-AS Llafur arall a thri AS Ceidwadol oedd yn crybwyll ei gwrthwynebiad i sut oedd y Ceidwadwyr yn trin Brexit. Mae holl aelodau'r grŵp yn cefnogi ail refferendwm ar aelodaeth o'r UE.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Sefydlwyd y grŵp gan Luciana Berger, Ann Coffey, Mike Gapes, Chris Leslie, Gavin Shuker , Angela Smith a Chuka Umunna a gyhoeddodd eu ymddiswyddiad o'r Blaid Lafur ar 18 Chwefror 2019 ar yr un pryd. Cyfeiriwyd at yr aelodau sefydlol hyn fel "Gang of Seven" gan rai yn yn y cyfryngau Prydeinig, mewn cymhariaet a'r Gang of Four a gychwynnodd raniad y Blaid Ddemocrataidd o Lafur yn 1981.[4][5][6][7] Roedd pedwar yn Aelodau Seneddol Llafur a Chydweithredol - mae'r rhain wedi ymadael â'r ddwy blaid.[8] Wrth gyhoeddi'r ymddiswyddiadau, fe wnaeth Berger gyhuddo Llafur o fod wedi mynd yn "sefydliadol wrth-Semitig", tra dywedodd Leslie fod Llafur wedi "cael ei herwgipio gan wleidyddiaeth peiriannol y chwith caled" a dywedodd Gapes ei fod yn "ddig fod arweinyddiaeth y Blaid Lafur yn gyfrifol am hwyluso Brexit".[9]

Yn ddiweddar collodd Ryan, Shuker, Smith a Leslie bleidleisiau o ddiffyg hyder a ddygwyd gan eu pleidiau etholaethol.[10][11][12][13][14][15][16]. Gwnaeth Berger osgoi ddau gynnig o ddiffyg hyder pan cafodd eu tynnu'n ôl.[17]

Maent wedi annog pobl mewn pleidiau eraill i ymuno â nhw.[18] Dywedodd Umunna hefyd nad oedd dim bwriad o gyfuno gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a fod y grŵp am adeiladu "dewis amgen newydd".[9]

Ar ôl lansio'r grŵp, ymddangosodd Angela Smith ar raglen Politics Live y BBC, lle dywedodd "The recent history of the party I've just left suggests it's not just about being black or a funny tin..." mewn perthynas â sylw ar y gymuned BAME a thrafodaeth am hiliaeth yng nghymdeithas Prydain. Cafodd y gair olaf ei ddweud yn rhannol, ond awgrymwyd mai "tinge" oedd y gair. Ymddiheurodd Smith yn fuan wedyn am fod wedi siarad allan o drefn.[19][20][21]

Ymatebodd arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn : "Rwy'n siomedig bod yr Aelodau Seneddol hyn wedi teimlo na allant barhau i weithio gyda'i gilydd ar gyfer y polisïau Llafur a ysbrydolodd filiynau yn yr etholiad diwethaf." [22] Dywedodd y Canghellor Cysgodol Llafur, John McDonnell , fod ganddynt "gyfrifoldeb" i ymddiswyddo a chystadlu isetholiadau gan eu bod wedi cael eu hethol yn ASau Llafur a dylent geisio cefnogaeth yr etholwyr ar eu platfform newydd.[9] Pwysleisiodd eraill fod angen dwys ystyriaeth, gyda'r dirprwy arweinydd Tom Watson yn awgrymu dylai ei blaid newid er mwyn rhwystro toriadau pellach [23] Rhybuddiodd yr AS Llafur, Ian Austin y gallai fod mwy o aelodau seneddol Llafur adael y blaid. Dywedodd arweinydd Plaid Lafur yr Alban , Richard Leonard, fod y rhai yn y grŵp newydd yn cymryd y Ceidwadwyr "oddi ar y bachyn". Annogodd arweinydd yr Alban, Kezia Dugdale, arweinwyr y Blaid Lafur i ddangos "goddefgarwch a dealltwriaeth".[24]

Dywedodd Len McCluskey, ysgrifennydd cyffredinol undeb Unite, y dylai'r saith Aelod Seneddol dorri alw am isetholiadau: "Os ydynt yn ystyried eu hunain fel democratiaid, tybed a ydynt am sefyll i lawr a chreu isetholiadau" a "rhoi eu hetholwyr i cyfle i weld a ydynt am eu hethol." [19] Dywedodd arweinydd UNSAIN Dave Prentis fod y rhaniad yn "newyddion ofnadwy", gan ddweud nad yw "pleidiau rhanedig yn ennill etholiadau". Cymeradwywyd ei sylwadau gan arweinydd GMB, Tim Roache.[9]

Cyn y rhaniad, dywedodd Vince Cable, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, y byddai ei blaid "yn gweithio gyda nhw mewn rhyw fath" ond na fyddai ei blaid yn cael ei "ymgorffori" ganddynt. [19] [25] Yn dilyn y rhaniad, dywedodd arweinydd yr Alban Democratiaid Rhyddfrydol Willie Rennie : "Mae hon yn condemniad damniol o'r hyn y mae Llafur wedi dod ac yn gwneud achos cadarnhaol dros newid." [24]

Dywedodd ASE Plaid Brexit a chyn-arweinydd UKIP, Nigel Farage, fod y rhaniad yn ddechrau aildrefniad yng ngwleidyddiaeth Prydain. [9]

Ehangu[golygu | golygu cod y dudalen]

Daeth Joan Ryan yr AS cyntaf i ymuno ar ôl ffurfio'r grŵp, gan gyhoeddi ei hymadawiad o'r Blaid Lafur ar 19 Chwefror. [26] [27] [28] Ar 20 Chwefror 2019 ymunodd tair AS Seneddol Ceidwadol â'r grŵp: Sarah Wollaston, Heidi Allen ac Anna Soubry . [29] [30]

Rhannu[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn Mehefin 2019, gadawodd 6 aelod o'r blaid i ddod yn aelodau annibynnol, sef Heidi Allen, Chuka Umunna, Sarah Wollaston, Angela Smith, Luciana Berger a Gavin Shuker. Roedd hyn yn dilyn canlyniadau siomedig yn etholiadau Ewrop 2019 a welodd gynnydd sylweddol i'r Democratiaid Rhyddfrydol.[31]

Strwythur ac amcanion[golygu | golygu cod y dudalen]

Nid yw'r grŵp yn blaid wleidyddol gofrestredig, ond yn hytrach grŵp o ASau annibynnol heb arweinydd.[32] Cefnogir y grŵp yn ei amcanion gan Gemini A Ltd, cwmni preifat a gychwynwyd gan Shuker.[33] Dywedodd Berger fod y saith wedi ariannu'r lansiad eu hunain.[34]

Neges allweddol y grŵp yw: "Mae gwleidyddiaeth wedi torri. Gadewch i ni ei newid", ac maent yn bwriadu dilyn polisïau ar sail tystiolaeth, yn hytrach na rhai ar sail ideoleg, gyda'r grŵp yn goddef safbwyntiau gwahanol. Mae gwerthoedd penodol yn cynnwys economi marchnad gymdeithasol, rhyddid y wasg, amgylcheddaeth, datganoli[35] a'u gwrthwynebiad i Brexit.[32] Mae'r un ar ddeg AS yn cefnogi ail refferendwm ar aelodaeth o'r UE. [32]

Mae Shuker wedi datgan "[rydym] yn cefnodi busnes wedi'i reoleiddio'n dda ond yn disgwyl disgwyl iddynt ddarparu swyddi gweddus, diogel sy'n talu'n dda", tra bod Leslie wedi pwysleisio bod y grŵp o blaid NATO.[32] At hynny, mae'r grŵp wedi datgan eu bod yn cefnogi "economi marchnad gymdeithasol amrywiol, gymysg".[36] Mae'r grŵp hefyd yn gwrthwynebu gwrth-semitiaeth a hiliaeth, gyda Berger a Smith yn cyhuddo'r Blaid Lafur o fod yn "sefydliadol wrth-Semitig". [37]

Cofrestrwyd plaid newydd yn swyddogol ar 15 Ebrill 2019 er mwyn ymladd yn etholiadau yr Undeb Ewropeaidd.

Aelodau Seneddol[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Etholaeth Plaid flaenorol Etholwyd gyntaf Ymunodd Portffolio
Ann Coffey Stockport Llafur 9 Ebrill 1992 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) Llefarydd dros Blant ac Addysg
Mike Gapes De Ilford Llafur 9 Ebrill 1992 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) Llefarydd dros Materion Tramor ac Amddiffyn
Chris Leslie Dwyrain Nottingham Llafur 1 Mai 1997 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) Llefarydd dros Economeg a Masnach
Joan Ryan Gogledd Enfield Llafur 1 Mai 1997 19 Chwefror 2019 (2019-02-19) Rheolwr busnes grwp
Llefarydd dros Ddatblygiad Rhyngwladol
Anna Soubry Broxtowe Ceidwadwyr 6 Mai 2010 20 Chwefror 2019 (2019-02-20) Arweinydd Change UK a Llefarydd dros Brexit a Chyfiawnder
Key:      Aelod sylfaenol

Cyn aelodau[golygu | golygu cod y dudalen]

Enw Etholaeth Plaid flaenorol Etholwyd gyntaf Ymunodd Gadawodd
Heidi Allen South Cambridgeshire Ceidwadwyr 7 Mai 2015 20 Chwefror 2019 (2019-02-20) 4 Mehefin 2019
Chuka Umunna Streatham Llafur 6 Mai 2010 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) 4 Mehefin 2019
Gavin Shuker De Luton Llafur 6 Mai 2010 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) 4 Mehefin 2019
Luciana Berger Lerpwl Wavertree Llafur 6 Mai 2010 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) 4 Mehefin 2019
Angela Smith Penistone a Stocksbridge Llafur 5 Mai 2005 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) 4 Mehefin 2019
Dr Sarah Wollaston Totnes Ceidwadwyr 6 Mai 2010 20 Chwefror 2019 (2019-02-20) 4 Mehefin 2019
Allwedd:      Aelod sylfaeeol

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/540414-tair-aelod-seneddol-gadal-ceidwadwyr-grwp
 2. Helm, Toby (18 February 2019). "Rebel Labour MPs set to quit party and form centre group". The Guardian. https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/02/rebel-labour-mps-set-to-quit-party-and-form-centre-group. Adalwyd 18 February 2019.
 3. "'Splitting headache': what the papers say about Labour party's turmoil". The Guardian. 19 February 2019. https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/19/splitting-headache-what-the-papers-say-about-labour-partys-turmoil.
 4. Howse, Christopher (26 January 2006). "Can anyone explain? The Gang of Four". https://www.telegraph.co.uk/culture/3649648/Can-anyone-explain-The-Gang-of-Four.html.
 5. Fox, Fleet Street (18 February 2019). "The Gang of Seven are leading Labour to victory - and the Tories to their doom". mirror. https://www.mirror.co.uk/news/politics/gang-seven-leading-labour-victory-14014943.
 6. Maidment, Jack (18 February 2019). "Labour backlash begins as 'Gang of Seven' MPs branded 'traitors' and told by John McDonnell to trigger by-elections". The Daily Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/02/18/labour-backlash-begins-gang-seven-mps-branded-traitors-told/.
 7. Nandy, Lisa; Foster, Dawn; Moore, Suzanne; Harker, Joseph; Sodha, Sonia; Balls, Katy (18 February 2019). "Are the gang of seven right to split from Labour? Our panel responds | Lisa Nandy and others". The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/18/split-labour-writers-verdict-independent-group.
 8. Hadfield, Miles (18 February 2019). "Four Co-op Party MPs quit the Labour Party as part of breakaway group". Co-operative News (Co-operative Press). https://www.thenews.coop/136546/topic/politics/four-co-op-party-mps-quit-labour-party-part-breakaway-group/.
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 "Seven MPs leave Labour Party in protest at Jeremy Corbyn's leadership". BBC News. 18 February 2019. https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47278902.
 10. "Jeremy Corbyn: Gavin Shuker vote 'not start of deselection'". BBC News. 21 September 2018. https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-45599393.
 11. Carr, Stewart (7 September 2018). "‘Rumours abound’ after Luton South CLP passes no confidence motion in MP Gavin Shuker". Luton Today. https://www.lutontoday.co.uk/news/rumours-abound-after-luton-south-clp-passes-no-confidence-motion-in-mp-gavin-shuker-1-8628367.
 12. Bush, Stephen (28 September 2018). "Labour MP Chris Leslie loses confidence vote by his CLP". New Statesman. https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/09/labour-mp-chris-leslie-loses-confidence-vote-his-clp.
 13. Barnett, Ben (17 November 2018). "Vote of no confidence passed in Penistone and Stocksbridge MP Angela Smith". Yorkshire Post. https://www.yorkshirepost.co.uk/news/vote-of-no-confidence-passed-in-penistone-and-stocksbridge-mp-angela-smith-1-9449554.
 14. "LFI chair Joan Ryan loses local no confidence vote by 94 votes to 92". Jewish News. 6 September 2018. https://jewishnews.timesofisrael.com/lfi-chair-joan-ryan-loses-local-no-confidence-vote-by-94-votes-to-92/.
 15. "Labour's Joan Ryan and Gavin Shuker lose no-confidence votes". BBC News. 7 September 2018. https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45445297.
 16. "Labour Friends of Israel chair Joan Ryan loses no-confidence vote". Middle East Eye. 7 September 2018. https://www.middleeasteye.net/news/labour-friends-israel-chair-joan-ryan-loses-no-confidence-vote.
 17. Schofield, Kevin (7 February 2019). "Luciana Berger to face vote of no confidence for criticising Jeremy Corbyn". Politics Home. https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/labour-party/news/101694/luciana-berger-face-vote-no-confidence.
 18. Channel 4 News, Channel 4, 18 February 2019Nodyn:Quote neededNodyn:Full citation needed
 19. 19.0 19.1 19.2 "Labour split: seven MPs resign from the party – Politics live". The Guardian. 18 February 2019. https://www.theguardian.com/politics/live/2019/feb/18/several-labour-mps-set-to-quit-the-party-politics-live?page=with:block-5c6aaf4ee4b0bdb6048fe03a#block-5c6aaf4ee4b0bdb6048fe03a.
 20. Simons, Ned (18 February 2019). "Labour Split MP Appears To Describe BAME People As Having A ‘Funny Tinge’" (yn en). HuffPost UK. https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/labour-split-mp-angela-smith-describes-bme-people-as-funny-tin_uk_5c6ab90ae4b033a79944fd1b.
 21. Evans, Albert (18 February 2019). "Independent Group MP Angela Smith apologises after seeming to describe BAME people as ‘funny tinged’". i. https://inews.co.uk/news/angela-smith-independent-group-mp-racism-row-funny-tinged-bame-people-video/.
 22. Watts, Joe; Buchan, Lizzie (18 February 2019). "Labour MPs quit party in disgust at antisemitism, Jeremy Corbyn's leadership and Brexit stance". The Independent. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/labour-mp-resign-leave-party-corbyn-luciana-berger-brexit-chuka-umunna-a8784186.html.
 23. Perraudin, Frances; O'Carroll, Lisa; Carrell, Severin (18 February 2019). "Tom Watson says Labour must change to avoid more MPs leaving – Politics live" (yn en-GB). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/politics/live/2019/feb/18/several-labour-mps-set-to-quit-the-party-politics-live?page=with%3Ablock-5c6ad1c1e4b022557d2472d1.
 24. 24.0 24.1 Gordon, Tom (18 February 2019). "Cracks appear in Scottish Labour as MPs quit". The Herald. https://www.heraldscotland.com/news/17440767.cracks-appear-in-scottish-labour-as-mps-quit/.
 25. Cowburn, Ashley (3 February 2019). "Vince Cable vows to 'work with' rebel MPs as he claims 'real chance' of Labour breakaway". The Independent. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/labour-party-split-rebel-mp-brexit-jeremy-corbyn-vince-cable-lib-dem-theresa-may-a8760861.html.
 26. "Eighth MP quits Labour for Independent Group". BBC News. 19 February 2019. https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47300832.
 27. Joan Ryan MP (19 February 2019). "After 4 decades, I have made the terribly difficult decision to resign from the Labour Party. It is the greatest honour of my life to represent the people of #EnfieldNorth. I will continue to represent and speak up for them as a member of the @TheIndGroup of MPs #ChangePoliticspic.twitter.com/BroRRoVSGk". https://twitter.com/joanryanenfield/status/1097980964163276803?s=21.
 28. Kirby, Will (19 February 2019). "Joan Ryan: Labour MP resigns from party to join Independent Group, accusing Jeremy Corbyn of 'playing games with Brexit'". The Independent. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/joan-ryan-independent-group-labour-party-jeremy-corbyn-brexit-mp-a8787496.html.
 29. "Three Conservative MPs to defect to Independent Group". The Guardian. 20 February 2019. https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/20/tory-mps-defect-independent-group-soubry-allen-wollaston.
 30. "Three Tory MPs join Labour breakaway group" (yn en-GB). BBC News. 20 February 2019. https://www.bbc.com/news/uk-politics-47306022.
 31. Change UK splits as six of 11 MPs become independents .
 32. 32.0 32.1 32.2 32.3 Maguire, Patrick (18 February 2019). "Q&A: Who are the Independent Group and what do they stand for?". The New Statesman. https://www.newstatesman.com/politics/uk/2019/02/qa-who-are-independent-group-and-what-do-they-stand.
 33. Empty citation (help) 
 34. Channel 4 News, Channel 4, 18 February 2019Nodyn:Quote neededNodyn:Full citation needed
 35. "Statement of Independence". 18 February 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 18 February 2019. https://theindependent.group/statement.
 36. Bush, Stephen (18 February 2019). "Seven Labour MPs break from party to form Independent Group". The New Statesman. https://www.newstatesman.com/labour-party-split-independent-group-mps.
 37. Murphy, Joe; Cecil, Nicholas; Proctor, Kate (18 February 2019). "The Independent Group: Seven Labour MPs quit party over Jeremy Corbyn's handling of Brexit and anti-Semitism". Evening Standard. https://www.standard.co.uk/news/politics/labour-party-split-mps-quit-party-over-jeremy-corbyns-handling-of-brexit-and-antisemitism-a4069201.html.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]