Change UK

Oddi ar Wicipedia
Change UK – The Independent Group[1]
ArweinyddAnna Soubry
SloganPolitics is broken. Let’s change it.
Sefydlwyd18 Chwefror 2019; 4 o flynyddoedd yn ôl (2019-02-18)
Daeth i ben19 Rhagfyr 2019; 3 o flynyddoedd yn ôl (2019-12-19)
Holltwyd oddi wrthY Blaid Lafur
Y Blaid Gydweithredol
Y Blaid Geidwadol
Pencadlys521 Terminal House
52 Grosvenor Gardens
London
SW1W 0AU
Tŷ'r Cyffredin
0 / 650
Tŷ'r Arglwyddi
0 / 781
Senedd Ewrop (Seddi'r DU)
0 / 73
Gwefan
voteforchange.uk

Roedd The Independent Group for Change a adnabyddwyd hefyd fel Change UK, yn grŵp gwleidyddol canolbleidiol Prydeinig o Aelodau Seneddol. Fe'i ffurfiwyd yn Chwefror 2019 ac yr arweinydd oedd Anna Soubry. Fe'i ddiddymwyd yn fuan wedi Etholiad Cyffredinol 2019 am na lwyddodd y pedwar ymgeisydd ennill sedd.[2]

Yn Chwefror 2019 ymddiswyddodd saith aelod seneddol o'r Blaid Lafur, gan nodi eu bod yn anfodlon ag agwedd arweinyddiaeth Llafur i Brexit a'r ffordd oedd yn delio â honiadau o wrth-Semitiaeth yn y blaid.[3] Yn fuan wedi hynny, ymunodd cyn-AS Llafur arall a thri AS Ceidwadol oedd yn crybwyll ei gwrthwynebiad i sut oedd y Ceidwadwyr yn trin Brexit. Mae holl aelodau'r grŵp yn cefnogi ail refferendwm ar aelodaeth o'r UE.

Hanes[golygu | golygu cod]

Sefydlwyd y grŵp gan Luciana Berger, Ann Coffey, Mike Gapes, Chris Leslie, Gavin Shuker, Angela Smith a Chuka Umunna a gyhoeddodd eu ymddiswyddiad o'r Blaid Lafur ar 18 Chwefror 2019 ar yr un pryd. Cyfeiriwyd at yr aelodau sefydlol hyn fel "Gang of Seven" gan rai yn y cyfryngau Prydeinig, mewn cymhariaet a'r Gang of Four a gychwynnodd raniad y Blaid Ddemocrataidd o Lafur yn 1981.[4][5][6][7] Roedd pedwar yn Aelodau Seneddol Llafur a Chydweithredol - mae'r rhain wedi ymadael â'r ddwy blaid.[8] Wrth gyhoeddi'r ymddiswyddiadau, fe wnaeth Berger gyhuddo Llafur o fod wedi mynd yn "sefydliadol wrth-Semitig", tra dywedodd Leslie fod Llafur wedi "cael ei herwgipio gan wleidyddiaeth peiriannol y chwith caled" a dywedodd Gapes ei fod yn "ddig fod arweinyddiaeth y Blaid Lafur yn gyfrifol am hwyluso Brexit".[9]

Collodd Ryan, Shuker, Smith a Leslie bleidleisiau o ddiffyg hyder a ddygwyd gan eu pleidiau etholaethol.[10][11][12][13][14][15][16]. Gwnaeth Berger osgoi ddau gynnig o ddiffyg hyder pan cafodd eu tynnu'n ôl.[17]

Annogwyd pobl mewn pleidiau eraill i ymuno â nhw.[18] Dywedodd Umunna hefyd nad oedd dim bwriad o gyfuno gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a fod y grŵp am adeiladu "dewis amgen newydd".[9]

Ar ôl lansio'r grŵp, ymddangosodd Angela Smith ar raglen Politics Live y BBC, lle dywedodd "The recent history of the party I've just left suggests it's not just about being black or a funny tin..." mewn perthynas â sylw ar y gymuned BAME a thrafodaeth am hiliaeth yng nghymdeithas Prydain. Cafodd y gair olaf ei ddweud yn rhannol, ond awgrymwyd mai "tinge" oedd y gair. Ymddiheurodd Smith yn fuan wedyn am fod wedi siarad allan o drefn.[19][20][21]

Ymatebodd arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn : "Rwy'n siomedig bod yr Aelodau Seneddol hyn wedi teimlo na allant barhau i weithio gyda'i gilydd ar gyfer y polisïau Llafur a ysbrydolodd filiynau yn yr etholiad diwethaf." [22] Dywedodd y Canghellor Cysgodol Llafur, John McDonnell, fod ganddynt "gyfrifoldeb" i ymddiswyddo a chystadlu isetholiadau gan eu bod wedi cael eu hethol yn ASau Llafur a dylent geisio cefnogaeth yr etholwyr ar eu platfform newydd.[9] Pwysleisiodd eraill fod angen dwys ystyriaeth, gyda'r dirprwy arweinydd Tom Watson yn awgrymu dylai ei blaid newid er mwyn rhwystro toriadau pellach [23] Rhybuddiodd yr AS Llafur, Ian Austin y gallai fod mwy o aelodau seneddol Llafur adael y blaid. Dywedodd arweinydd Plaid Lafur yr Alban, Richard Leonard, fod y rhai yn y grŵp newydd yn cymryd y Ceidwadwyr "oddi ar y bachyn". Annogodd arweinydd yr Alban, Kezia Dugdale, arweinwyr y Blaid Lafur i ddangos "goddefgarwch a dealltwriaeth".[24]

Dywedodd Len McCluskey, ysgrifennydd cyffredinol undeb Unite, y dylai'r saith Aelod Seneddol dorri alw am isetholiadau: "Os ydynt yn ystyried eu hunain fel democratiaid, tybed a ydynt am sefyll i lawr a chreu isetholiadau" a "rhoi eu hetholwyr i cyfle i weld a ydynt am eu hethol." [19] Dywedodd arweinydd UNSAIN Dave Prentis fod y rhaniad yn "newyddion ofnadwy", gan ddweud nad yw "pleidiau rhanedig yn ennill etholiadau". Cymeradwywyd ei sylwadau gan arweinydd GMB, Tim Roache.[9]

Cyn y rhaniad, dywedodd Vince Cable, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, y byddai ei blaid "yn gweithio gyda nhw mewn rhyw fath" ond na fyddai ei blaid yn cael ei "ymgorffori" ganddynt. [19] [25] Yn dilyn y rhaniad, dywedodd arweinydd yr Alban Democratiaid Rhyddfrydol Willie Rennie : "Mae hon yn condemniad damniol o'r hyn y mae Llafur wedi dod ac yn gwneud achos cadarnhaol dros newid." [24]

Dywedodd ASE Plaid Brexit a chyn-arweinydd UKIP, Nigel Farage, fod y rhaniad yn ddechrau aildrefniad yng ngwleidyddiaeth Prydain. [9]

Ehangu[golygu | golygu cod]

Daeth Joan Ryan yr AS cyntaf i ymuno ar ôl ffurfio'r grŵp, gan gyhoeddi ei hymadawiad o'r Blaid Lafur ar 19 Chwefror. [26] [27] [28] Ar 20 Chwefror 2019 ymunodd tair AS Seneddol Ceidwadol â'r grŵp: Sarah Wollaston, Heidi Allen ac Anna Soubry . [29] [30]

Rhannu[golygu | golygu cod]

Yn Mehefin 2019, gadawodd 6 aelod o'r blaid i ddod yn aelodau annibynnol, sef Heidi Allen, Chuka Umunna, Sarah Wollaston, Angela Smith, Luciana Berger a Gavin Shuker. Roedd hyn yn dilyn canlyniadau siomedig yn etholiadau Ewrop 2019 a welodd gynnydd sylweddol i'r Democratiaid Rhyddfrydol.[31]

Strwythur ac amcanion[golygu | golygu cod]

Yn wreiddiol nid oedd y grŵp yn blaid wleidyddol gofrestredig, ond yn hytrach grŵp o ASau annibynnol heb arweinydd.[32] Cefnogwyd y grŵp yn ei amcanion gan Gemini A Ltd, cwmni preifat a gychwynwyd gan Shuker.[33] Dywedodd Berger fod y saith wedi ariannu'r lansiad eu hunain.[34]

Neges allweddol y grŵp oedd: "Mae gwleidyddiaeth wedi torri. Gadewch i ni ei newid", ac maent yn bwriadu dilyn polisïau ar sail tystiolaeth, yn hytrach na rhai ar sail ideoleg, gyda'r grŵp yn goddef safbwyntiau gwahanol. Mae gwerthoedd penodol yn cynnwys economi marchnad gymdeithasol, rhyddid y wasg, amgylcheddaeth, datganoli[35] a'u gwrthwynebiad i Brexit.[32] Mae'r un ar ddeg AS yn cefnogi ail refferendwm ar aelodaeth o'r UE. [32]

Mae Shuker wedi datgan "[rydym] yn cefnodi busnes wedi'i reoleiddio'n dda ond yn disgwyl disgwyl iddynt ddarparu swyddi gweddus, diogel sy'n talu'n dda", tra bod Leslie wedi pwysleisio bod y grŵp o blaid NATO.[32] At hynny, mae'r grŵp wedi datgan eu bod yn cefnogi "economi marchnad gymdeithasol amrywiol, gymysg".[36] Mae'r grŵp hefyd yn gwrthwynebu gwrth-semitiaeth a hiliaeth, gyda Berger a Smith yn cyhuddo'r Blaid Lafur o fod yn "sefydliadol wrth-Semitig". [37]

Cofrestrwyd plaid newydd yn swyddogol ar 15 Ebrill 2019 er mwyn ymladd yn etholiadau yr Undeb Ewropeaidd.

Aelodau Seneddol[golygu | golygu cod]

Enw Etholaeth Plaid flaenorol Etholwyd gyntaf Ymunodd Portffolio
Ann Coffey Stockport Llafur 9 Ebrill 1992 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) Llefarydd dros Blant ac Addysg
Mike Gapes De Ilford Llafur 9 Ebrill 1992 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) Llefarydd dros Materion Tramor ac Amddiffyn
Chris Leslie Dwyrain Nottingham Llafur 1 Mai 1997 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) Llefarydd dros Economeg a Masnach
Joan Ryan Gogledd Enfield Llafur 1 Mai 1997 19 Chwefror 2019 (2019-02-19) Rheolwr busnes grwp
Llefarydd dros Ddatblygiad Rhyngwladol
Anna Soubry Broxtowe Ceidwadwyr 6 Mai 2010 20 Chwefror 2019 (2019-02-20) Arweinydd Change UK a Llefarydd dros Brexit a Chyfiawnder
Key:      Aelod sylfaenol

Cyn aelodau[golygu | golygu cod]

Enw Etholaeth Plaid flaenorol Etholwyd gyntaf Ymunodd Gadawodd
Heidi Allen South Cambridgeshire Ceidwadwyr 7 Mai 2015 20 Chwefror 2019 (2019-02-20) 4 Mehefin 2019
Chuka Umunna Streatham Llafur 6 Mai 2010 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) 4 Mehefin 2019
Gavin Shuker De Luton Llafur 6 Mai 2010 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) 4 Mehefin 2019
Luciana Berger Lerpwl Wavertree Llafur 6 Mai 2010 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) 4 Mehefin 2019
Angela Smith Penistone a Stocksbridge Llafur 5 Mai 2005 18 Chwefror 2019 (2019-02-18) 4 Mehefin 2019
Dr Sarah Wollaston Totnes Ceidwadwyr 6 Mai 2010 20 Chwefror 2019 (2019-02-20) 4 Mehefin 2019
Allwedd:      Aelod sylfaenol

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/540414-tair-aelod-seneddol-gadal-ceidwadwyr-grwp
 2. General election 2019: Anna Soubry disbands Independent Group for Change , BBC News, 19 Rhagfyr 2019.
 3. "'Splitting headache': what the papers say about Labour party's turmoil". The Guardian. 19 Chwefror 2019. Cyrchwyd 19 Chwefror 2019.
 4. Howse, Christopher (26 Ionawr 2006). "Can anyone explain? The Gang of Four". The Daily Telegraph. Cyrchwyd 20 Chwefror 2019.
 5. Fox, Fleet Street (18 Chwefror 2019). "The Gang of Seven are leading Labour to victory - and the Tories to their doom". mirror. Cyrchwyd 20 Chwefror 2019.
 6. Maidment, Jack (18 Chwefror 2019). "Labour backlash begins as 'Gang of Seven' MPs branded 'traitors' and told by John McDonnell to trigger by-elections". The Daily Telegraph. Cyrchwyd 20 Chwefror 2019.
 7. Nandy, Lisa; Foster, Dawn; Moore, Suzanne; Harker, Joseph; Sodha, Sonia; Balls, Katy (18 Chwefror 2019). "Are the gang of seven right to split from Labour? Our panel responds | Lisa Nandy and others". The Guardian. Cyrchwyd 20 Chwefror 2019.
 8. Hadfield, Miles (18 Chwefror 2019). "Four Co-op Party MPs quit the Labour Party as part of breakaway group". Co-operative News. Co-operative Press. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019.
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 "Seven MPs leave Labour Party in protest at Jeremy Corbyn's leadership". BBC News. 18 Chwefror 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 18 Chwefror 2019. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 10. "Jeremy Corbyn: Gavin Shuker vote 'not start of deselection'". BBC News. 21 Medi 2018. Cyrchwyd 28 Medi 2018.
 11. Carr, Stewart (7 Medi 2018). "'Rumours abound' after Luton South CLP passes no confidence motion in MP Gavin Shuker". Luton Today. Cyrchwyd 28 Medi 2018.
 12. Bush, Stephen (28 Medi 2018). "Labour MP Chris Leslie loses confidence vote by his CLP". New Statesman. Cyrchwyd 28 Medi 2018.
 13. Barnett, Ben (17 Tachwedd 2018). "Vote of no confidence passed in Penistone and Stocksbridge MP Angela Smith". Yorkshire Post. Cyrchwyd 20 Feb 2019.
 14. "LFI chair Joan Ryan loses local no confidence vote by 94 votes to 92". Jewish News. 6 Medi 2018. Cyrchwyd 7 Medi 2018.
 15. "Labour's Joan Ryan and Gavin Shuker lose no-confidence votes". BBC News. 7 Medi 2018. Cyrchwyd 20 Chwefror 2019.
 16. "Labour Friends of Israel chair Joan Ryan loses no-confidence vote". Middle East Eye. 7 Medi 2018. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2019-02-20. Cyrchwyd 20 Chwefror 2019.
 17. Schofield, Kevin (7 Chwefror 2019). "Luciana Berger to face vote of no confidence for criticising Jeremy Corbyn". Politics Home. Cyrchwyd 7 Chwefror 2019.
 18. Channel 4 News, Channel 4, 18 Chwefror 2019Nodyn:Quote neededNodyn:Full citation needed
 19. 19.0 19.1 19.2 "Labour split: seven MPs resign from the party – Politics live". The Guardian. 18 Chwefror 2019. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019.
 20. Simons, Ned (18 Chwefror 2019). "Labour Split MP Appears To Describe BAME People As Having A 'Funny Tinge'". HuffPost UK (yn Saesneg). Cyrchwyd 18 Chwefror 2019.
 21. Evans, Albert (18 Chwefror 2019). "Independent Group MP Angela Smith apologises after seeming to describe BAME people as 'funny tinged'". i. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019.
 22. Watts, Joe; Buchan, Lizzie (18 Chwefror 2019). "Labour MPs quit party in disgust at antisemitism, Jeremy Corbyn's leadership and Brexit stance". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 18 Chwefror 2019. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 23. Perraudin, Frances; O'Carroll, Lisa; Carrell, Severin (18 Chwefror 2019). "Tom Watson says Labour must change to avoid more MPs leaving – Politics live". The Guardian (yn Saesneg). ISSN 0261-3077. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019.
 24. 24.0 24.1 Gordon, Tom (18 Chwefror 2019). "Cracks appear in Scottish Labour as MPs quit". The Herald. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 18 Chwefror 2019. Cyrchwyd 19 Chwefror 2019. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 25. Cowburn, Ashley (3 Chwefror 2019). "Vince Cable vows to 'work with' rebel MPs as he claims 'real chance' of Labour breakaway". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 4 Chwefror 2019. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 26. "Eighth MP quits Labour for Independent Group". BBC News. 19 Chwefror 2019. Cyrchwyd 19 Chwefror 2019.
 27. Joan Ryan MP (19 Chwefror 2019). "After 4 decades, I have made the terribly difficult decision to resign from the Labour Party. It is the greatest honour of my life to represent the people of #EnfieldNorth. I will continue to represent and speak up for them as a member of the @TheIndGroup of MPs #ChangePoliticspic.twitter.com/BroRRoVSGk". @joanryanenfield.
 28. Kirby, Will (19 Chwefror 2019). "Joan Ryan: Labour MP resigns from party to join Independent Group, accusing Jeremy Corbyn of 'playing games with Brexit'". The Independent. Cyrchwyd 19 Chwefror 2019.
 29. "Three Conservative MPs to defect to Independent Group". The Guardian. 20 Chwefror 2019. Cyrchwyd 20 Chwefror 2019.
 30. "Three Tory MPs join Labour breakaway group". BBC News (yn Saesneg). 20 Chwefror 2019. Cyrchwyd 20 Chwefror 2019.
 31. Change UK splits as six of 11 MPs become independents .
 32. 32.0 32.1 32.2 32.3 Maguire, Patrick (18 Chwefror 2019). "Q&A: Who are the Independent Group and what do they stand for?". The New Statesman. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 18 Chwefror 2019. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 33. Empty citation (help)
 34. Channel 4 News, Channel 4, 18 Chwefror 2019Nodyn:Quote neededNodyn:Full citation needed
 35. "Statement of Independence". The Independent Group. 18 Chwefror 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 18 Chwefror 2019. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 36. Bush, Stephen (18 Chwefror 2019). "Seven Labour MPs break from party to form Independent Group". The New Statesman. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 18 Chwefror 2019. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 37. Murphy, Joe; Cecil, Nicholas; Proctor, Kate (18 Chwefror 2019). "The Independent Group: Seven Labour MPs quit party over Jeremy Corbyn's handling of Brexit and anti-Semitism". Evening Standard. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 18 Chwefror 2019. Cyrchwyd 18 Chwefror 2019. Unknown parameter |dead-url= ignored (help)