Sgwâr Loudoun

Oddi ar Wicipedia
Sgwâr Loudoun
Mathsgwâr Edit this on Wikidata
Daearyddiaeth
LleoliadTre-Biwt Edit this on Wikidata
SirCaerdydd Edit this on Wikidata
GwladBaner Cymru Cymru
Cyfesurynnau51.4699°N 3.1706°W Edit this on Wikidata
Map
Sgwâr Loudoun ar ei newydd wedd

Sgwâr preswyl yng Nghaerdydd yw Sgwâr Loudoun, a ddisgrifir fel "calon yr hen Tiger Bay".[1] Mae'r sgwâr yn adnabyddus fel canolfan cymuned amlddiwylliannol Caerdydd. Mae'n gorwedd yn fras rhwng Gorsaf reilffordd Caerdydd Canolog a ardal manwerthu Bae Caerdydd oddi ar Stryd Bute.

Hanes[golygu | golygu cod]

Plant yn chwarae yn Sgwâr Loudoun (1943)
Tai ar ochr orllewinonol Sgwar Loudoun Square (2021)

Yn ystod y 1840au creodd Ardalydd Bute ardal breswyl Butetown (Tre-biwt yn Gymraeg), i gartrefu gweithwyr ar gyfer dociau newydd Caerdydd.[1] Wedi ei farwolaeth (yn 1848), a marwolaeth perchennog gwaith gwydr ar y safle ym 1852, prynwyd tir rhwng West Bute Street (i'r dwyrain) a Chamlas Morgannwg (i'r gorllewin) i greu sgwâr mawr o tai addurniadol tri llawr.[2] Fe'i dangoswyd fel "Sgwâr Luton" ar fap o 1855.[2] Roedd y sgwâr yn "gem" yn "efallai y lle mwyaf crand yn y dref"[3] o amgylch parc gwyrdd, tawel gyda'i dai yn gartref i seiri llongau, morwyr, masnachwyr, broceriaid ac adeiladwyr. Daeth yr ardal yn un hynod amlddiwylliannol, "un o'r cymunedau mwyaf lliwgar a chosmopolitan ar y Ddaear".[3]

Cymerodd y Sgwâr ei henw oddi wrth deulu Sophia, ail wraig ail Ardalydd Bute.[4] Gosodwyd gardd yn ei chanol, un o nifer o "gerddi sgwâr y dref" a grëwyd gan Stâd Bute ar yr un pryd â datblygiad tai. Cludwyd y gerddi hyn i Gorfforaeth Caerdydd ar 28 Rhagfyr 1889, ac fe'u hagorwyd i'r cyhoedd y gwanwyn canlynol. Ar ychydig dros erw, roedd Gerddi Sgwâr Loudoun yn un o'r rhai mwyaf.

Dangoswyd ffynnon yng nghanol y Gerddi ar Fapiau Arolwg Ordnans o’r 1880au i’r 1920au yn gynwysedig. Mae'n debyg mai yn y 1860au y tarddodd hyn, sef bod cynllun ar gyfer ffynnon yn Sgwâr Loudoun wedi'i gymeradwyo gan Fwrdd Iechyd Caerdydd ym mis Chwefror 1862.[5]

Erbyn y 1880au roedd y trigolion cyfoethocach wedi symud i ffwrdd i'r maestrefi newydd. Tra daeth Sgwâr Mount Stuart gerllaw yn safle ar gyfer adeilad newydd trawiadol y Gyfnewidfa Lo, daeth Sgwâr Loudoun yn fwyfwy gorlawn wrth i drigolion gymryd tenantiaid i mewn i helpu i dalu'r rhenti uchel.[6] Daeth ardal Sgwâr Loudoun i gael ei hadnabod fel "Tiger Bay", a daeth y cyfansoddiad hiliol hyd yn oed yn fwy amrywiol gyda dyfodiad morwyr ar y llongau yn y cyfnod cyn y Rhyfel Mawr.[6]

Ailddatblygu'r 1960au[golygu | golygu cod]

Blociau twr yn Sgwâr Loudoun
Loudoun House
Nelson House

Erbyn diwedd y 1940au roedd y tai yn Butetown mewn cyflwr gwael iawn ac roedd awdurdodau'r ddinas yn gweld yr ardal fel slwm gorfforol a moesol.[7] Adeiladwyd ar yr ochrau gogleddol a dwyreiniol, datblygiad a ddechreuodd yn y 1950au hwyr. Cynigiwyd rhan o hen safle'r gamlas yn cynnwys tua 10 erw fel man cyhoeddus amgen. Cymeradwywyd cynlluniau a baratowyd gan Bensaer y Ddinas ar gyfer y fflatiau newydd gan Bwyllgor y Parciau ym mis Hydref 1959, ac erbyn Mehefin 1960 roedd y man agored newydd, a adwaenir bellach fel Canal Park (Parc y Gamlas), wedi'i hadu, ei blannu â choed a'i ddarparu â safle i blant. maes chwarae.[8]

Penderfynwyd dymchwel y tai presennol a gosod rhandai blociau tŵr preswyl modern yn eu lle. Sgwâr Loudoun oedd yr ardal gyntaf i fynd i'r afael â hi a chliriwyd y tai o'r 19g ym 1960.[7] Cafodd trigolion y Sgwâr eu symud i dai newydd neu eu symud i stadau tai maestrefol Caerdydd. Rhwng 1960 a 1966 adeiladwyd dau floc tŵr 16-llawr, Loudoun House a Nelson House, ar ganol Sgwâr Loudoun.[7]

Digwyddiadau diweddar[golygu | golygu cod]

Arwydd Sgwar Loudoun (2016)

Crëwyd cyntedd newydd, "arddull gwesty" derbynfa concierge a gardd gan Gyngor Caerdydd ar gyfer Loudoun House a Nelson House yn 2001, a ddisgrifiwyd gan breswylydd fel "tebyg i Westy Dewi Sant".[9]

Yn Haf 2010, dechreuodd gwaith adnewyddu a gwella'r cyfleusterau yn y sgwâr, gydag ailwampiad gwerth £13 miliwn dan arweiniad Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd. Byddai'r cyfleusterau newydd yn cynnwys canolfan siopa newydd, hwb cymunedol a chanolfan iechyd, ynghyd â 13 o dai newydd a 48 o fflatiau i eco-safon achrededig BREEAM.[10]

Yn 2023, bwriedir agor gorsaf newydd ar gyfer Metro De Cymru yn yr ardal, gan wasanaethu 3 llinell Gludiant Cyflym Ysgafn i orsafoedd rheilffordd Dreherbert, Aberdâr, a Merthyr Tudful, Caerdydd Canol a Bae Caerdydd. Dechreuodd y gwaith adeiladu Gorsaf reilffordd Tre-biwt yn 2023 gyda chynlluniau i ymestyn i’r Senedd a Chaerdydd Parcffordd.

Sgwâr Loudoun mewn Diwylliant Poblogaidd Cymraeg[golygu | golygu cod]

Ceir cyfeiriadau i Sgwâr Loudoun mewn nifer o geneuon Meic Stevens, yn eu mysg:

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. 1.0 1.1 Raymond Mgadzah (8 March 1995). "A growl from Tiger Bay". The Independent. Cyrchwyd 2014-11-16.
 2. 2.0 2.1 Evans, Dosworth, Barnett, Below the Bridge, p. 23
 3. 3.0 3.1 O'Neill, Dan (26 November 2013). "Reliving glory days of an illustrious Loudoun Square". Wales Online. Cyrchwyd 2014-11-25.
 4. Davies, John (1981). John Davies, Cardiff and the Marquesses of Bute. Gwasg Prifysgol Cymru. tt. 186, 189.
 5. "Loudoun Square Gardens". Gwefan cardiffparks.org.uk. Cyrchwyd 28 Ebrill 2023.
 6. 6.0 6.1 Evans, Dosworth, Barnett, Below the Bridge, pp. 43-44
 7. 7.0 7.1 7.2 Evans, Dosworth, Barnett, Below the Bridge, pp. 54-55
 8. "Loudoun Square Gardens". Gwefan cardiffparks.org.uk. Cyrchwyd 28 Ebrill 2023.
 9. "Five-star praise for flats' new link". South Wales Echo. 6 November 2001. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 24 September 2015. Cyrchwyd 2014-11-25 – drwy HighBeam Research.
 10. Graham Henry (1 July 2010). "Work starts to revive rundown heart of Butetown". Wales Online. Cyrchwyd 2014-11-25.
 11. "Loudoun Square". Sianel Meic Stevens Topic ar Youtube. 2015.
 12. "Victor Parker". Sianel Youtube 'Ffarout'. 2021.
 13. "O Na Mai'n Ddolig Eto". Sianel Youtube 'Ffarout'. 2012.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]

Eginyn erthygl sydd uchod am Gaerdydd. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato