George Floyd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Murlun o George Floyd, Berlin, Yr Almaen

Roedd George Perry Floyd Jr. (14 Hydref 197325 Mai 2020) yn ddyn Affro-Americanaidd a laddwyd ar 25 Mai 2020 ym Minneapolis, Minnesota, UDA, ar ôl i Derek Chauvin, heddwas gwyn, wthio ar ei wddf am fwy na saith munud, tra bod swyddogion heddlu eraill yn arsylwi ac yn gwneud dim i atal ei farwolaeth.[1][2][3] Recordiwyd y digwyddiadau gyda ffonau symudol a'u lledaenu ar cyfryngau cymdeithasol.[4] Cafodd y pedwar heddwas dan sylw eu diswyddo drannoeth.[5]

Mae'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal yn cynnal ymchwiliad hawliau sifil ffederal i'r digwyddiad, ar gais Adran Heddlu Minneapolis, tra bod Swyddfa Dal Troseddol Minnesota (BCA) yn ymchwilio i weld a oes troseddau posib yn erbyn statudau Minnesota.[6]

Cymharwyd marwolaeth Floyd â marwolaeth Eric Garner yn 2014, dyn du heb arf a ailadroddodd “I can't breathe” wrth gael ei fygu gan heddweision oedd wedi ei arestio.[7] Yn sgil llofruddiaeth Floyd, esgorwyd ar brotestiadau byd-eang, gan gynnwys Protestiadau George Floyd yng Nghymru a ralïau o dan faner Black Lives Matter.

Personol[golygu | golygu cod y dudalen]

Roedd Floyd yn dad i ddwy ferch a mab.[8] Roedd yn 46 mlwydd oed pan gafodd ei ladd.[9] Roedd yn frodor o Houston, Texas, roedd yn byw yn Louis Park, Minnesota, a bu’n gweithio yno fel gwarchodwr diogelwch.[10] Bu’n gweithio fel gwarchodwr diogelwch i fwyty ym Minneapolis am bum mlynedd cyn colli ei swydd oherwydd pandemig COVID-19. Claddwyd ef ar 19 Mehefin yn Texas, y dalaith lle magwyd ef. Roedd y gladdedigaeth yn dilyn gwasanaeth goffa yn yr Eglwys yn Houston.

Swyddogion yn Gysylltiedig â Marwolaeth Floyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Derek Chauvin - cyn gyn-filwr 44 oed a gyd gyrfa o 19 mlynedd yn Adran Heddlu Minneapolis. Dynodwyd Chauvin fel y swyddog a ddaliodd Floyd i'r llawr, gyda'i liniau i'w wddf.[11] Roedd o a'i gyd-swyddogion yn saethu pobl mewn tri digwyddiad blaenorol, gan gynnwys digwyddiad ble bu rhywun farw.[12]
Tou Thao - bu Thoa trwy academi’r heddlu yn 2009 a chafodd ei gyflogi ar gyhuddiad amser llawn yn 2012. Yn 2017, cyhuddwyd Thao o ddefnydd gormodol o rym a setlwyd y tu allan i’r llys am $ 25,000.[13]
Ni ymddangosodd dau swyddog arall, a nodwyd ar 27 Mai, fel Thomas Lane a J. Alexander Kueng, ar gamera, ond fe'u diswyddwyd gan yr heddlu yn dilyn y digwyddiad.[14]

Canlyniadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Protest yn erbyn trais yr heddlu yn dilyn marwolaeth George Floyd ar 26 Mai

Ar 26 Mai cyhoeddodd Prif Weithredwr Heddlu Minneapolis, Medaria Arradondo, fod swyddogion ar wyliau.[15] Yn ddiweddarach yn y dydd, diswyddwyd y pedwar asiant a ymatebodd.

Y diwrnod hwnnw, cyhoeddodd y Swyddfa Ymchwilio Ffederal eu bod yn adolygu'r digwyddiad. Trosglwyddwyd recordiadau o gyrff y swyddogion i Swyddfa Dal Troseddol Minnesota. Mae'r erlynydd hawliau sifil Benjamin Crump yn cynrychioli teulu Floyd.[16]

Ar Fai 27, dechreuodd gwybodaeth anghywir a gyfeiriwyd at Chauvin gylchredeg ar gyfryngau cymdeithasol, gyda honiadau arbennig o amlwg bod Chauvin yn destun llun gyda het "Make Whites Great Again" a bod Chauvin gyda Donald Trump mewn gwrthdystiad gwleidyddol y dangoswyd yn ddiweddarach ei fod ffug.[17][18]

Cofebion a phrotestiadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Yn dilyn dicter cymunedol ym Minneapolis, daeth yr arhosfan bysiau ar safle marwolaeth Floyd ar Chicago Avenue yn gofeb ar Fai 26, gyda llawer o bosteri yn deyrngedau ac yn cyfeirio at y mudiad, Black Lives Matter.[19] Wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen, fe ymddangosodd mwy o bobl i wrthwynebu marwolaeth Floyd. Gorymdeithiodd y dorf, yr amcangyfrifir ei bod yn filoedd o bobl,[20] i drydedd orsaf heddlu Minneapolis. Defnyddiodd y cyfranogwyr bosteri a sloganau gydag ymadroddion fel “Justice for George” “I can’t breathe” a “Black Lives Matter”.

Denodd y brotest gannoedd o bobl a chychwynnodd yn heddychlon, yna dechreuodd trais gan brotestwyr a'r heddlu. Tua 20:00 yr hwyr, taniodd yr heddlu arfog gyda therfysg yr heddlu rowndiau i'r dorf o fagiau tywod ac asiantau cemegolANEGLUR.[21]

Tân gorsaf heddlu[golygu | golygu cod y dudalen]

Ni ddaeth y frwydr gyhoeddus i ben a daeth protestiadau Mai 28 o 2020 i orsafoedd yr heddlu ym Minneapolis. Cafodd rhai eu rhoi ar dân gan brotestwyr[22]

Ymateb Cymru i Lofruddiaeth Floyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Ymatebodd pobl ar draws y byd i farwolaeth George Floyd gyda'r fideo o'r heddwas yn tagu ei wddf yn lledu'n gyflym. Cafwyd ymateb yng Nghymru. Disgrifiodd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, y fideo o farwolaeth George Floyd fel "un o'r pethau mwyaf arswydus" iddo weld erioed.[23]

Fel ar draws y byd, cafwyd Protestiadau George Floyd yn erbyn lladd Floyd yng Nghymru yn enw Black Lives Matter er i rai nodi bod ymgynnull yn torri rheolau 'pellter cymdeithasol' o 2 fedr Llywodraeth Cymru yn sgil haint COVID-19 yng Nghymru.[24] Cynhaliwyd protestiadau trwy gydol mis Mehefin yng Nghaerdydd, Abertawe, Caerffili, Caernarfon, Casnewydd Bangor, Wrecsam a sawl tref llai.[25]

Oriel[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. https://minnesota.cbslocal.com/2020/05/26/george-floyd-man-dies-after-being-arrested-by-minneapolis-police-fbi-called-to-investigate/
 2. https://kstp.com/minnesota-news/minneapolis-police-george-floyd-death-/5741256/
 3. https://minnesota.cbslocal.com/2020/05/26/being-black-in-america-should-not-be-a-death-sentence-officials-respond-to-george-floyds-death/
 4. https://www.nytimes.com/2020/05/26/us/minneapolis-police-man-died.html
 5. https://www.fox9.com/news/4-minneapolis-police-officers-fired-following-death-of-george-floyd-in-police-custody
 6. https://kstp.com/minnesota-news/minneapolis-police-george-floyd-death-/5741256/
 7. https://minnesota.cbslocal.com/2020/05/26/george-floyd-man-dies-after-being-arrested-by-minneapolis-police-fbi-called-to-investigate/
 8. https://www.usatoday.com/story/news/2020/05/28/george-floyd-remembered-gentle-giant-family-calls-death-murder/5265668002/
 9. https://kstp.com/minnesota-news/minneapolis-police-george-floyd-death-/5741256/
 10. https://www.startribune.com/boss-remembers-george-floyd-as-a-good-friend-person-and-a-good-tenant/570775702/
 11. https://www.startribune.com/what-we-know-about-derek-chauvin-and-tou-thao-two-of-the-officers-caught-on-tape-in-the-death-of-george-floyd/570777632/
 12. https://www.insider.com/derek-chauvin-police-history-shootings-violence-george-floyd-2020-5
 13. https://www.startribune.com/what-we-know-about-derek-chauvin-and-tou-thao-two-of-the-officers-caught-on-tape-in-the-death-of-george-floyd/570777632/
 14. https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/
 15. https://www.cnn.com/2020/05/26/us/minneapolis-police-encounter-death-trnd/index.html
 16. https://apnews.com/9157e1bdc0f99797bcdc25e6f243aa19%7Cdata=2020-05-26
 17. https://apnews.com/afs:Content:8993962141
 18. https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/05/27/george-floyd-derek-chauvin-untrue-social-media-claims/5271890002/
 19. ttps://www.cnn.com/2020/05/27/us/gallery/george-floyd-demonstrations/index.html
 20. https://kstp.com/news/protesters-block-minneapolis-intersection-near-site-of-mans-in-custody-death-george-floyd/5741748/
 21. https://twitter.com/StarTribune/status/1265447629841821696 …|url=https://twitter.com/StarTribune/status/1265448164607156224|data=2020T18:02|consulta=2020-05-28
 22. https://www.youtube.com/watch?v=8UO8ppmbjK8
 23. https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/52899704
 24. https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/52949577
 25. https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/53033510