Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd"

Jump to navigation Jump to search
B
dim crynodeb golygu
BNo edit summary
 
{{pethau}}
[[File:WJEC Cardiff 1.JPG|thumb|300px|Pencadlys [[Cyd-bwyllgor Addysg Cymru]], [[Caerdydd]], prif gorff arholi'r TGAU yng Nghymru, 2010]]
Mae '''Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd''' (fel arfer ar lafar defnyddir y [[talfyriad]], '''TGAU''') a'r Dystysgrif Gyffredinol Ryngwladol Addysg Uwchradd ('International General Certificate of Secondary Education', IGCSE) yn gymhwyster yng [[Cymru|Nghymru]], [[Lloegr]] a [[Gogledd Iwerddon]], sy'n cyfateb yn fras i dystysgrif gadael ysgolion uwchradd mewn gwledydd fel yr Almaen yng [[Cymru|Nghymru]], [[Lloegr]] a [[Gogleddac Iwerddon]]. Gellir eicael gaelTGAU o 14 oed. Yn yr Alban, rydymceir yn siarad am RaddGradd Safonol (Standard Grade) yn lle. Bydd yr arholiadau hyn hefyd yn cael eu sefyll os bydd myfyrwyr yn parhau i fynychu'r ysgol i ennill cymhwyster mynediad coleg. Ystyrir mai'r TGAU yw'r arholiad terfynol pwysicaf ar gyfer addysg uwchradd is yn system ysgolion y DU.
 
==Crynodeb==
Mae amrywiaeth eang o arholiadau TGAU ar gael, ond nid yw'r wladwriaeth yn trefnu unrhyw un ohonynt, ond gan Fyrddau Arholi cystadleuol, a gymeradwyir gan y wladwriaeth. Sefir yr arholiadau yn dilyn trefn [[Cyd-bwyllgor Addysg Cymru]] gan y mwyafrif helaeth o ysgolion Cymru.
 
Ar ôl arholiadau TGAU, a gymerir fel arfer yn oddeutu ar ddiwedd Blwyddyn 11 yn yr [[ysgol uwchradd]], sef pan fydd y rhan fwyaf o ddisgyblion yn 16 oed, gellir sefyll yr arholiadau lefel UG tua 17 oed a'r arholiadau Safon Uwch yn 18 oed. Mae UG a Safon Uwch gyda'i gilydd yn ffurfio'r radd gymhwyso TAG..
 
Fe wnaeth cyflwyno'r TGAU ym 1988 ddisodli'r arholiadau terfynol a ddefnyddiwyd yn flaenorol ym Mhrydain Fawr ar yr hyn a elwir yn [[Lefel-O]]. Roedd ei system ardrethu, yn ei dro, wedi'i haddasu lawer gwaith dros ddegawdau ei chymhwyso. Mewn nifer o wledydd eraill, yn [[y Gymanwlad]] yn bennaf, gelwir y dystysgrif gadael ysgol ganolraddol yn Lefel O.
Pynciau ychwanegol (dewisir 3 neu bedwar pwnc gan y disgybl, ond amherir ar y dewis gan na fydd pob pwnc ar gael yn yr ysgol neu, yn fwy penodol, bod dewis pynciau wedi eu rhestri yn ôl argaeledd dysgu athro:
:'''iaith dramor fodern''' (Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Pwyleg, ac ati) Ffrangeg yw'r iaith dramor fwyaf tebygol
:'''iaith glasurol''' - mae rhain yn aghyffredinanghyffredin iawn o fewn ysgolion Cymru (Groeg hynafol, Arabeg hynafol, Hebraeg, Lladin, ac ati)
:'''technegol''' (electroneg, peirianneg, economeg y cartref, peirianneg a dylunio, arlwyo, ac ati)
:'''dyniaethau''' (economeg, daearyddiaeth, hanes, astudiaethau crefyddol, athroniaeth a moeseg, ac ati)

Llywio