Neidio i'r cynnwys

Siroedd gweinyddol Lloegr

Oddi ar Wicipedia

Roedd siroedd gweinyddol Lloegr yn ardaloedd a ddefnyddiwyd i weinyddu llywodraeth leol o dan reolaeth cynghorau sir etholedig. Fe'u crëwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1888 a buont yn gweithredu rhwng 1889 a 1974.

Cadwyd llawer o'r hen siroedd hanesyddol, ond rhannwyd sawl un yn ddau sir weinyddol neu fwy, pob un â'i gyngor sir ei hun.

Yn ogystal â'r siroedd gweinyddol, creodd Deddf Llywodraeth Leol 1888 59 o fwrdeistrefi sirol yn Lloegr a oedd yn rhedeg y dinasoedd a'r trefi mawr yn annibynnol ar y siroedd gweinyddol. Gyda threigl amser crëwyd 24 yn fwy o'r bwrdeistrefi hyn.

Diddymwyd y siroedd gweinyddol gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a chawsant eu disodli gan y system bresennol o siroedd metropolitan a siroedd an-fetropolitan.

Y siroedd gweinyddol 1965–1974[golygu | golygu cod]

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]