Sgwrs Defnyddiwr:Anatiomaros/Archif 5

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Gwerthfawrogiad o'th waith diflino...[golygu cod y dudalen]

Tireless Contributor Barnstar Hires.gif Gwerthfawrogiad o'th ddyfalbarhad
Carwn gyflwyno'r seren hon i ti, rhen gyfaill, fel gwerthfawrogiad o'th waith arbennig dros gyfnod hir. Gwn hefyd fod dy ddyfalbarhad yn cael ei werthfawrogi gan y gymuned gyfan ac wrth gwrs gan y darllenydd. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:36, 6 Hydref 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Diolch o'r galon i ti! Anatiomaros (sgwrs) 21:44, 9 Hydref 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Uno dwy erthygl[golygu cod y dudalen]

Mae na gwestiwn sy'n berthnasol i ti yn fama. Mi faswn i'n cytuno i'w huno. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:23, 15 Hydref 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Dau Rys /Gwiro[golygu cod y dudalen]

Tybed a wnei di wiro Rhys Fawr ap Maredudd a Rhys Fawr ap Maredudd os gweli di'n dda. Dw i'n meddwl fod y darn olaf o'r erthygl ar Rhys Fawr ap Maredudd yn cyfeirio at yr ail Rys. Angen cyfeirio hefyd at y newyddion diweddar am [1]? Llywelyn2000 (sgwrs) 21:46, 23 Hydref 2013 (UTC)Reply[Ateb]

'Smae, gyfaill. Ble yn union mae'r erthygl arall am Rhys Fawr? Methu cael hyd iddo. Mae 'na Rhys ap Maredudd yma ond uchelwr arall ydy o. Unrhyw oleuni?
Mae'n hawdd ychwanegu'r ddolen. Rhyfedd fod hyn wedi gwneud y newyddion cymaint yn ddiweddar gan fod y ffeithiau'n gyfarwydd i bawb gyda diddordeb mewn llenyddiaeth a hanes Cymru. Anatiomaros (sgwrs) 21:59, 23 Hydref 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Iawn, dwi'n gweld be rwyt ti'n feddwl rwan! Dryswch, dwi'n meddwl. Anatiomaros (sgwrs) 22:02, 23 Hydref 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Wedi rhoi'r adran o dudalen Rhys Fawr yn nhudalen Syr Rhys ap Tomos. Rhyfedd - roeddwn i'n meddwl fod rhywbeth tebyg yno'n barod, ond ta waeth! Anatiomaros (sgwrs) 22:19, 23 Hydref 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Ar ei ben! Dylai'r ddolen gyntaf ddarllen: Rhys ap Thomas - a diolch am ei newid. Diwrnod rhy hir o'r hanner! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:39, 24 Hydref 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Cais yn fama am wiriad arall plis. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:43, 26 Hydref 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Categoriau[golygu cod y dudalen]

Dau gwestiwn:

  1. Be ydy 'tad' y categori yma - 'Llyfrau heb ddelwedd o'r clawr'? Dydy o ddim yn ffitio'n daclus o dan 'Llenyddiaeth' (!) na 'Nodion gyda gwallau'. Unrhyw gynnig? Diolch!
  2. Un arall, os cei amser: Categoriau Wici. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 17:29, 10 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Cwestiwn da! Baswn i'n awgrymu ei roi yn y categori:Delweddau efallai, gan ei fod yn gategori gweinyddol yn unig.
Gyda llaw, dwi'n gweld bod erthyglau am dri argraffiad (llyfrau) o rai o lawysgrifau Peniarth wedi cael eu creu rwan. Mae gen i ambell un ar fy silffoedd. Argraffiadau 'diplomatig' o'r testunau Cymraeg Canol ydyn nhw; h.y. y testunau moel gyda chyflwyniadau byr. Yn fy marn i, mae angen erthyglau am y llawysgrifau hynny eu hunain i'w ychwanegu i'r Categori:Llawysgrifau Peniarth yn hytrach nag erthyglau am y llyfrau academaidd hyn (does fawr dim byd o gwbl i'w dweud amdanyn nhw fel llyfrau ac os sonnir am eu cynnwys y lle am hynny ydy mewn erthyglau am y llawysgrifau eu hunain). Mae hyn yn codi cwestiwn tebyg am rai o'r llyfrau eraill ar y rhestr, e.e. cyfrolau Cyfres Beirdd yr Uchelwyr. Oni fyddai cael erthygl am y Gyfres honno ei hun yn fwy priodol? Mae llawer o'r beirdd y cyhoeddwyd eu gwaith yn y Gyfres gennym ni'n barod. 'Run fath efo'r cylchgrawn hanes Cof Cenedl - oes modd cyfiawnhau cael erthyglau am bob cyfrol unigol?
Am yr ail gwestiwn, dwi ddim wedi edrych eto ond mi wnaf yn nes ymlaen.
ON Dwi wedi bod yn brysur efo'r "byd a'i bethau" ers dyddiau, dyna pam dwi ddim wedi bod yma ar y Wici ers dydd Gwener. Anatiomaros (sgwrs) 22:39, 13 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Gwiro Cats[golygu cod y dudalen]

Fasat ti ddim yn gwiro'r cats (ee Categori:Llyfrau 1905) os g yn dda, cyn i BOT-Twm Crys eu creu'n otomatig? Llyfrau 1900 ymlaen yn unig. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:42, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Roeddwn i'n meddwl eu bod yno i gyd erbyn hyn (llyfrau'r 20fed ganrif) ond falla bod ambell fwlch. Dim prob. Dwi am greu categoriau manylach yn y Categori:Nofelau Cymraeg hefyd; pryd fyddi di'n dechrau ar y rhestr faith o nofelau? Gad i mi wybod! Anatiomaros (sgwrs) 19:47, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Mae'n rhaid cael y cats yn eu lle yn gyntaf! Neu mi fydd na gwyno!!! Gyda llaw, ti'n siwr nad wyt ti isio Categori:Llyfrau Cymraeg 1901 ayb?
Dwi'n llenwi'r bylchau rwan. Re: Llyfrau Cymraeg 1901 ayyb - falla... Lot o waith. O leiaf fesul degawd, beth bynnag. Cofia byddai'n golygu cael 100+ o gategoriau eraill hefyd, sef 'Categori:Llyfrau Cymreig 19xx' ayyb! Anatiomaros (sgwrs) 19:53, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Dwi'n gweld dy fod wrthi efo'r bot. Cofia am y dolen i en. ;-) Anatiomaros (sgwrs) 19:57, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Diolch. Hawdd fel cyfri pys efo Botwm! Cadwa dy lygad ar fy newidiadau! Mi wna i Cymreig 19xx' ayyb wedi gorffen y rhain. Ac unrhyw gats erill sydd eu hangen. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:59, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Ar ol hynna i gyd - doedd na fawr ar ol! Ti di bod yn brysur! Rwan am 'Categori:Llyfrau Cymreig 19xx'. Cad dy lygad arna i! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:05, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Un cwestiwn: os ydw i'n creu categori Cymraeg efo iw i en nad yw'n bodoli, ydy o ots? Rhad arnyn nhw wedyn am beidio a chreu un, y fath gywilydd arnyn nhw! ? Llywelyn2000 (sgwrs) 20:10, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Does dim angen dolen os nad oes cat ar en (falla bod rhai?). Cofier am y prif gats yma hefyd sef Categori:Llyfrau Cymreig yr 20fed ganrif a Categori:Llyfrau Cymreig yr 21ain ganrif. E.e. dylai 'Categori:Llyfrau Cymreig 1999' ffitio mewn dau mam-gategori, sef 'Categori:Llyfrau Cymreig yr 20fed ganrif' a 'Llyfrau 1999' (gyda ...|Cymreig 1999) a 'Categori:Llyfrau Cymreig 2001' ffitio mewn dau fam-gategori, sef 'Categori:Llyfrau Cymreig yr 21ain ganrif' a 'Llyfrau 2001' (gyda ...|Cymreig 2001). Anatiomaros (sgwrs) 20:15, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
DS fel hyn. (Ac mae'r wefan yn BOEN heno - dwi'n mynd am banad, nol mewn chwarter awr!). Anatiomaros (sgwrs) 20:38, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Go-ahed? Llywelyn2000 (sgwrs) 21:05, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
"Ffwl sbîd, Mr Swlw"! Anatiomaros (sgwrs) 21:18, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Y cwbwl wedi'u gwneud. Unrhyw beth arall efo cats tra mod i wrthi? BOT-Twm Crys (sgwrs) 21:39, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Bendigedig! Bydd angen eu llenwi rywbryd, wrth gwrs... Diolch! Methu meddwl am unrhyw beth arall am rwan, er bod digon i'w wneud hefyd. Anatiomaros (sgwrs) 21:49, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Diolch am dy gyngor a'th lygad barcud arferol! Llywelyn2000 (sgwrs) 21:52, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Croeso, gyfaill - a diolch i tithau hefyd. Anatiomaros (sgwrs) 21:55, 14 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Blodeugerdd[golygu cod y dudalen]

Sylwi dy fod yn ychwanegu Categori:Blodeugerdd ar gasgliadau o gerddi; ydy'r ddau yn gyfystyr? John Jones (sgwrs) 22:15, 23 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Mae 'Blodeugerdd' yn gasgliad gan fwy nag un bardd. Llywelyn2000 (sgwrs) 23:18, 23 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Wicidestun[golygu cod y dudalen]

Bore da! Diolch am gytuno i roi pwerau goruwchnaturiol Gweinyddwr i mi ar Wicidestun; cafwyd consensws hefyd. Tybed a wnei di ei droi ymlaen? Gallach wedyn ddechrau uwchlwytho Adolygiadau Gwales. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:55, 25 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Llongyfarchiadau i ti! Hoffwn i wneud hynny, ond yn anffodus dw i ddim yn weinyddwr yno. Bydd rhaid i ti ofyn i Angr neu Lloffiwr. Anatiomaros (sgwrs) 17:47, 25 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Request for help with Griffith Williams (Gutyn Peris) on the english Wikipedia[golygu cod y dudalen]

I just did a crude stub for this poet at w:Griffith Williams (Gutyn Peris), linking my article to the one you created here.

My article started as a direct copy (with attribution) of the article in the DNB, which may very well be very out of date (it was written in 1900.) Unfortunately, I cannot read Welsh, since I'm an uneducated American. I would greatly appreciate it if you can review the article and update it. In particular, I suspect that some of the place names could be linked to articles if I knew how to adjust the DNB names to their more modern equivalents. You may also wish to add material from your article here. Please reply at w:User talk:Arch dude. Thanks. -Arch dude (sgwrs) 01:32, 29 Tachwedd 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Hi, my friend, how are you?[golygu cod y dudalen]

Hi, my dear Anatiomaros, do you remeber me? It's a long time we don't correspond. Please, as for Benedicta Boccoli, I ask 5-10 minutes of your time, to help me.

I'll make a new page, and I ask your help to translate for me the 5-6 lines of the biography. Can you help me? I'll help you to make an IT, PT, or LMO page, ok?

Thanks a lot for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 07:41, 4 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Hi Rei, nice to hear from you again. I've replied on your talk page. Anatiomaros (sgwrs) 17:38, 9 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Erthyglau newydd[golygu cod y dudalen]

Diolch am roi gwybod am hyn. Fy agwedd i oedd - Os ydw i yn medru gwneud rhywbeth - yna mae'n rhaid fy mod yn cael gwneud hynny. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir yn yr achos yma. Hwyl

Defnyddiwr:Wmffra 07:36, 8 Rhagfyr 2013(UTC)

Ia, fel arfer dyna fy agwedd i hefyd :-)
Dwi'n falch dy fod yn deall pam wnes i wrthdroi'r golygiad (mae'r confensiwn am y nodyn erthyglau newydd yn cynnwys fi a phawb arall hefyd, wrth gwrs...). Diolch. Hwyl, Anatiomaros (sgwrs) 17:30, 9 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Ok, ok, give me some days...[golygu cod y dudalen]

But now, please, look this little surprise and this other!!!

See you soon

Rei Momo (sgwrs) 20:29, 9 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Bendigedig! - Great! Anatiomaros (sgwrs) 21:05, 9 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
... and look here!!! Rei Momo (sgwrs) 22:43, 10 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Vraiment formidable! Diolch yn fawr! Anatiomaros (sgwrs) 22:49, 10 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
And now I'm preparing the pages you asked me. Rei Momo (sgwrs) 07:45, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Two little surprises foy ou all!!![golygu cod y dudalen]

Dearest Anatiomaros, Deb (sgwrs) and Llywelyn2000 (sgwrs): number one and number two, for you, with friendship.

I was not able to charge a pciture, I don't know the reason, because I see in others Wiki, why?

Rei Momo (sgwrs) 20:58, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

That's really fantastic, Rei! Now just let me or Llywelyn know what you want here.
About the pictures: they are not on Commons because of copyright issues and so you will have to copy them and upload locally under Fair Use.
Hwyl / Ciao! Anatiomaros (sgwrs) 21:20, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Ah ah ah ah, wath I want? Booooohhhhh (IT slang to say I don't know). I have still one page for you to translate, and after we can talk about it, ok? Don't be afraid, ah ah ah...
Oh, yes, I prefer you call me Momo, and not Rei, :-) Rei Momo (sgwrs) 21:45, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Brenin Momo[golygu cod y dudalen]

And then? Well, I made this new page, but I'm sure that the translator wrote some bad words... :-).

Please, I ask 10 minutes of your time to correct and add what you want, ok? But remember that the Brenin Momo Waldemar was too much famous...

Thanks a lot for your help!

Rei Momo (sgwrs) 22:08, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Yes check.svg Cwblhawyd
Aha, rwan dwi'n deall ystyr y gair momo, Momo!  :-] Da iawn wir! Anatiomaros (sgwrs) 22:37, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Weeeeellll, and if you'll visit my site www.reimomo.it you will read something more. The first picture you'll see is the same of Brenin Waldemar.... with mee too!!! Rei Momo (sgwrs) 22:52, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Very nice site, Momo. Thank you. My Italian is not good enough for me to understand every word but I understood most. And that is really you with Il Rei Momo di Santos? Wow! Anatiomaros (sgwrs) 23:05, 11 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Yes, it's really me, with 10 kgs and 25 years less!!! For tonight, I'm preparing the page of Waldemar, for 10,00 p.m. (9,00 p.m. in Wales) I'll charge and advice you, ok? Thanks a lot! Rei Momo (sgwrs) 14:06, 12 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Tunis[golygu cod y dudalen]

Look the 3 pictures I've charged, it was taken one every year by me! Rei Momo (sgwrs) 14:09, 12 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Waldemar Esteves da Cunha[golygu cod y dudalen]

Dearest Anatiomaros, I just made the page of Waldemar, and I ask please 10 minutes of your time to read and correct all the mistakes. I'm asking also Deb (sgwrs) and Llywelyn2000 (sgwrs), so the page will be richer!

Thank a lot for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 22:00, 12 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

I was waiting for it! Thank you. I'll take a look at it now.
PS Merci bien pour les clichés de Tunis. Comme j'aime cette ville! Anatiomaros (sgwrs) 22:04, 12 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Yes check.svg Cwblhawyd
Anatiomaros (sgwrs) 22:21, 12 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
Grazie mille !!! Thanks a lot (Thanks thousand)!!! I made also Santos, but I don't think it needs correction, because I copied from Catalão. Thanks again! Rei Momo (sgwrs) 22:27, 12 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

A little request, please...[golygu cod y dudalen]

Hi, dearest Anatiomaros, how are you?

This time I'm not killin you (ah ah ah) with a new page!!! I just only ask if you have 5 minutes to translate in CY what I've written on the picture of my page, and also to translate the phrase of Dom Helder Camara.

Please...

Thanks a lot for your help, and Merry Christmas and Happy New Year!!!

Rei Momo (sgwrs) 17:31, 20 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Yes check.svg Cwblhawyd
just now (I'd taken a Christmas break from Wici).
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i tithau hefyd, Momo! Anatiomaros (sgwrs) 22:45, 28 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Llyfr Du Caerfyrddin[golygu cod y dudalen]

Dw i newydd uwchlwytho sgans o'r Llyfr cyfan ar Comin, gyda dolen a gwybodaeth ar WiciDestun. Diolch i ti am dy waith ar W-Destun gyda'r Categoriau. Dw i wedi dilyn dy argymhellion di a Defnyddiwr:Lloffiwr. Tybed a wneid di wiro'r Cats, os gweli di'n dda? Byddai rhyw fath o fotwm / Nodyn / Dolen o Wicipedia i WiciDestun hefyd yn beth da. Unrhyw awgrym? Dwi hefyd wedi gadael pwt ar dudalen Sgwrs Lloffiwr. Diolch eto. Llywelyn2000 (sgwrs) 23:06, 22 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Mi wnaf hynny dros y dyddiau nesa. Wedi bod yn cael tipyn o seibiant dros y Dolig ond byddaf yn ailgydio yng ngwaith y Wici unwaith eto ar ôl y Calan.
Does gen i ddim clem am y ddolen i WD - dwi ddim yn llawer o giamstar ar y pethau technegol 'ma, gwaetha'r modd! - ond mae'n syniad da, yn sicr. Oes rhywbeth tebyg ar Wicis eraill, h.y. rhyw nodyn y gellid ei haddasu'n ddidrafferth? Anatiomaros (sgwrs) 22:51, 28 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]
ON Newydd cael hyd i'r sganiau rwan a'u rhoi yn y categori Black Book of Carmarthen. Anatiomaros (sgwrs) 22:59, 28 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Heppy New Year!!![golygu cod y dudalen]

... ant thanks for the translation on my picture!

Rei Momo (sgwrs) 15:28, 30 Rhagfyr 2013 (UTC)Reply[Ateb]

Dario Fo[golygu cod y dudalen]

Hi Anatiomaros, how are you? HAPPY NEW YEAR!!!

Please, I made this little stub, so the picture of my User page will not be with red-link! I ask you 2 minutes to watch if everything is correct. Thanks again for your help!

Rei Momo (sgwrs) 22:45, 3 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]

No problem, Momo - it took less than 2 minutes. And I wish you a Happy New Year too! Ciao, Anatiomaros (sgwrs) 22:59, 3 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]
Grazie mille - Thanks a lot! Rei Momo (sgwrs) 14:57, 4 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]

I'm going here![golygu cod y dudalen]

Hi, dear Anatiomaros, how are you? At 23,00 I have the train, and tomorrow morning I'll be in this wonderful village.

I tried also to put on Wikidata Category:Communes of Mayenne but it gave me error, why?

See you next week!!!

Rei Momo (sgwrs) 16:13, 10 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Hi, my dear Anatiomaros, I came back and added a new picture. Please, I ask you to watch if everything is right... and thank you for the help to corrected the page I made!!! Rei Momo (sgwrs) 23:09, 17 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]
Yes check.svg Cwblhawyd
Hope you enjoyed your vacation Momo! Best wishes, Anatiomaros (sgwrs) 23:57, 17 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]
Yes, I enjoyed too much, thank you for the help. I put also a new picture in Laval. Have a nice week-end! Rei Momo (sgwrs) 11:01, 18 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]
.... ops! I made also Méral, that I visited in 2012. See you.... and don't kill me if I make too much page :-)! Rei Momo (sgwrs) 11:21, 18 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Surprise!!![golygu cod y dudalen]

For my Wales Wiki friends!

Rei Momo (sgwrs) 14:52, 23 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Eugenio Montale[golygu cod y dudalen]

After Dario Fo, I made this other page.

I put a link from EN wiki to you understand what I wanted to say. Thank you for your precious help! Rei Momo (sgwrs) 23:51, 23 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Giosuè Carducci[golygu cod y dudalen]

Hi Anatiomaros, how are you? Here it's too cold, and pehaps tonight we'll have eira.

Please, I made this short page, I ask you 3 minutes to read and correct my mistakes. Thank you very much for your help!

Rei Momo (sgwrs) 09:22, 28 Ionawr 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Enwau lleoedd (eto!!!)[golygu cod y dudalen]

Cymer olwg ar hwn os gweli di'n dda.

The sweet Marianna Madia[golygu cod y dudalen]

Hi, dearest Anatiomaros, how are you?

I made this new page about this sweet politic women. There isn't picture of her in Commons, :-( I ask some minutes of your time to read and correct all my mistakes (and all Translator mistakes!).

Thank you very much for your help!

Rei Momo (sgwrs) 23:09, 27 Chwefror 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Abaty Notre-Dame Port du Salut[golygu cod y dudalen]

Hi dearest Anatiomaros, how are you? Here Spring is arrived!

I made this new page of a quiet and peaceful Abaty in France. I ask some minute of your time to translate... the Google translator :-) and if you thin right, to add some other category.

Thnak you very much for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 16:23, 8 Mai 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Tavo Burat[golygu cod y dudalen]

Croeso, dear Anatiomaros, how are you? Here it's too hot!

I just made this page about this Italian journalist. He defended for the whole life the right to speak the unknown languages. Please, I ask some minute of your time to correct my mistakes. You can put tohr news from the English page, I translated from it.

Thank you very much for your precious help!

Rei Momo (sgwrs) 22:57, 20 Mehefin 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Sgwrs:Parc Cenedlaethol Eryri[golygu cod y dudalen]

Hi, I've read what you wrote at Sgwrs:Parc Cenedlaethol Eryri. I think it's perfectly fair that you reverted my edit and made it so that there is now an article for the national park and one for the region. As it makes sense for cy.wikipedia to do that, I have no problem with it. However, I do take issue with the lack of good faith you have shown towards me, calling my merge arrogant and unacceptable. Despite me, as you correctly identify, not knowing the Welsh language, I have tried as hard as anyone to help this Wikipedia. This has been done mainly through my work on Wikidata where I have connected literally thousands of Welsh articles to their counterparts on other Wikipedias. I have also gone through identifying duplicated articles and fixing templates (as my edit history here will attest). However, seeing that people here obviously have no need for editors that don't know Welsh, no matter how much they have worked to help cy.wikipedia, I see no reason to continue my work here. Diolch a hwyl fawr. Delsion23 (talk) 22:10, 27 Gorffennaf 2014 (UTC)Reply[Ateb]

Perhaps my choice of words was a bit strong, for which I apologise. However, at first sight your redirect immediately reminded me of my experience on 'en:' some years back when the argument against merging Snowdonia with Snowdonia National Park was lost. The attitude displayed there by some editors towards the argument by myself and other Welsh contributors for Eryri's unique place in Welsh history and culture (not to mention the fact that it is in any case a distinctive geographical region which only accounts for about 40% of the park's area) still rankles now and was one of the reasons I gave up on contributing to that wikipedia edition. I'm sorry for jumping to conclusions and assuming, having noticed that you are a contributor on 'en:', that your edit reflected that attitude and was an attempt to get our wiki to "comply" with what some editors on 'en:' have decided is right. I do hope you will reconsider your decision. Anatiomaros (sgwrs) 23:03, 27 Gorffennaf 2014 (UTC)Reply[Ateb]