Ein Gwlad

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Ein Gwlad
Sefydlwyd Awst 2018
Gwefan
eingwlad.cymru

Plaid wleidyddol yng Nghymru sydd yn ymgyrchu dros annibyniaeth yw Ein Gwlad. Mae'n gwrthod labeli ideolegau ac yn ceisio efelychu gwleidyddiaeth syncretaidd Ewropeaidd, megis y Mudiad Pum Seren yn yr Eidal.[1] Mae'r blaid yn bwriadu ymgeisio am seddau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn etholiad 2021.

Polisïau[golygu | golygu cod y dudalen]

Lles[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Ein Gwlad yn dadlau bod y wladwriaeth les bresennol yn gwneud pobl yn orddibynnol ar fudd-daliadau. Maent yn bwriadu cyflwyno incwm sylfaenol i bob dinesydd i gymryd lle y Lwfans Ceisio Gwaith, y pensiwn gwladol sylfaenol, a rhai buddion eraill.[2]

Iechyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Ein Gwlad yn gwrthwynebu preifateiddio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, ac yn argymell cyllido gofal iechyd drwy yswiriant gorfodol ar y cyd â threthiant, yn debyg i'r drefn yn Lwcsembwrg. Mae'r blaid yn bwriadu hyfforddi meddygon a nyrsys yng Nghymru yn hytrach na recriwtio o wledydd arall, ac yn awgrymu cyfuno meddygfeydd bychain yn bolyclinigau lleol.[2]

Cyfiawnder[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r blaid yn argymell sefydlu un heddlu cenedlaethol i Gymru. Maent o blaid adeiladu carchar i fenywod yng Nghymru, a lleihau'r niferoedd o garcharorion o wledydd eraill y Deyrnas Unedig a ddanfonir i garchardai Cymru.[2]

Tai[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Ein Gwlad yn dadlau taw'r ateb i'r diffyg tai yng Nghymru ydy'r stoc o dai gweigion ac ail gartrefi sydd eisoes, nid adeiladu "stadau cymudo" fel y mae'r Cynlluniau Datblygu Lleol yn gwneud. Maent yn bwriadu codi tâl ychwanegol o 500% ar dreth y cyngor ar ail gartrefi yng Nghymru, ac hefyd codi gorbris "tir heb ei ddatblygu" ar dir sydd wedi derbyn caniatâd cynllunio ond heb ei ddatblygu ers dwy flynedd.[2]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

  1. "Plaid newydd i Gymru er mwyn “ymwrthod â phatrwm” Bae Caerdydd", Golwg360 (6 Mawrth 2018). Adalwyd ar 21 Hydref 2018.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Maniffesto", Ein Gwlad. Adalwyd ar 18 Mai 2018.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]