Dinasoedd mwyaf y byd

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Nid oes un ateb syml i'r cwestiwn o benderfynu ar ddinas fwyaf y byd neu ddinasoedd mwyaf y byd. Mae'r ateb yn dibynnu ar ba ddifiniad o "ddinas" a ddefnyddir a beth a olygir gan "faint" y ddinas, ac yna sut y caiff y diffiniadau hyn eu defnyddio. Caiff hyn ei gymhlethu yn bellach gan faterion gwleidyddol, diwylliannol, cymdeithasol, weithiau'n ddadleuol neu a gysylltir ag anghydfod. Mae unrhyw ddadl yn y maes hwn yn debygol o fod yn agored i duedd neu gamdrin ffigyrau, gan fod pobl yn tueddu i ffafrio diffiniadau sydd yn ategu eu dinasoedd mewn rhyw ffordd.

Mae "maint" dinas fel arfer yn cyfeirio at ei phoblogaeth, ond gall hefyd gyfeirio at ei arwynebedd.

Gall ffiniau dinas gael eu diffinio mewn sawl ffordd:

Morffolegol
Caiff "dinas" ei diffinio fel ardal drefol gyda chyffiniau materol, h.y. heb unrhyw ystyriaeth at ffiniau swyddogol/tiriogaethol neu unrhyw fath arall o ffin. Caiff y "ffin" felly ei chreu trwy ddadansoddi dwysedd trefol, e,e, dwysedd poblogaeth neu ddwysedd adeiladau a diffinio rheolau cyson (e.e. gall bylchau rhwng adeiladau ddim ymestyn tros 200 medr). Yn aml, defnyddir mapiau a delweddau lloerenni neu ffotograffiaeth awyrol i wneud hyn.
Gweithredol
Caiff "dinas" ei diffinio trwy weithredoedd y boblogaeth demograffeg, e.e. gan ardal metropolitan, y farchnad lafur. Yn aml caiff diffiniadau o'r fath eu seilio ar ffigyrau cymudo rhwng y cartref a'r gweithle.
Gweinyddol
Caiff "dinas" ei diffinio yn fanwl gan ffiniau llywodraethol.

Dinasoedd a ddaw i'r 20 uchaf mewn rhestr[golygu | golygu cod y dudalen]

Dangosir y rhifau ymhob blwch safle y ddinas yn y rhestr priodol. Mae'r tabl wedi ei ddylunio er mwyn cymharu rhestrau gwahanol ac i weld pa ddinasoedd a ddaw yn agos i'r brig ymhob un ohonynt, gan osgoi ffafrio un system dros y llall. Dangosir yr 20 uchaf ymhob un o'r ffynonellau gwahanol mewn ysgrifen bras.

Yn y 4 colofn cyntaf ceir 4 system a ddefnyddir yn Wicipedia. Mae'r 3 colofn olaf yn restr o ffynonellau allanol.

Dinas Gwlad Morffolegol Morffolegol (Y CU) Gweithredol Gweinyddol WorldAtlas World Gazetteer City Population
Beijing Baner Tsieina Gweriniaeth Pobl Tsieina 18 16 19 9 12 23 19
Bogotá Baner Colombia Colombia 35 30 20 30 36 32
Buenos Aires Baner Yr Ariannin Yr Ariannin 16 10 17 59 10 16 17
Cairo Baner Yr Aifft Yr Aifft 11 13 16 25 17 13 16
Delhi Baner India India 6 6 8 4 14 9 4
Dhaka Baner Bangladesh Bangladesh 24 9 24 15 18 20
Guangzhou Baner Tsieina Gweriniaeth Pobl Tsieina 19 25 26 44 61 14
Istanbul Baner Twrci Twrci 21 19 5 23 17 21
Jakarta Baner Indonesia Indonesia 2 23 6 12 21 8 15
Karachi Baner Pacistan Pacistan 25 12 20 3 13 22 13
Kinshasa Baner Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo 30 29 17 46 28 32
Kolkata Baner India India 12 8 14 32 9 14 12
Lagos Baner Nigeria Nigeria 28 22 15 7 19 25
Lima Baner Periw Periw 34 27 18 26 40 30
Llundain Baner Y Deyrnas Unedig Y Deyrnas Unedig 29 26 18 19 25 20 24
Los Angeles Baner Unol Daleithiau America Unol Daleithiau America 13 11 13 47 8 11 9
Manila Baner Y Philipinau Philippines 5 17 11 16 7 8
Dinas Mexico Baner Mecsico Mecsico 9 3 3 10 2 2 3
Moscow Baner Rwsia Rwsia 16 18 15 7 24 15 18
Mumbai Baner India India 4 4 5 2 3 5 5
Efrog Newydd Baner Unol Daleithiau America Unol Daleithiau America 3 2 4 13 5 3 6
Osaka Baner Japan Japan 10 15 9 18 12 11
Paris Baner Ffrainc Ffrainc 22 20 22 25 26
Rio de Janeiro Baner Brasil Brasil 20 14 27 19 24 21
São Paulo Baner Brasil Brasil 8 5 7 6 4 6 7
Seoul Baner De Corea De Corea 7 21 2 8 11 4 2
Shanghai Baner Tsieina Gweriniaeth Pobl Tsieina 14 7 10 1 6 10 10
Shenzhen Baner Tsieina Gweriniaeth Pobl Tsieina 15 31 12 28
Tehran Baner Iran Iran 33 28 16 27 21 21
Tianjin Baner Tsieina Gweriniaeth Pobl Tsieina 31 34 30 20 52 37
Tokyo Baner Japan Japan 1 1 1 11 1 1 1
Wuhan Baner Tsieina Gweriniaeth Pobl Tsieina 55 32 14 49 85 29