Ysgol Gyfun Bro Myrddin

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Ysgol Gyfun Gymraeg
Bro Myrddin
Bro Myrddin 1.png
Adeiladau'r ysgol
Arwyddair Heb Ddysg Heb Ddeall
Sefydlwyd 1978
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Cymraeg
Pennaeth Dr Llinos Jones
Cadeirydd Parchedig Beti-Wyn James
Lleoliad Croesyceliog, Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 8DN
AALl Cyngor Sir Gaerfyrddin
Disgyblion 880
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 11–18
Llysoedd Hengwrt     , Hergest     Llwydiarth     , Peniarth     
Lliwiau Lelog a du          
Gwefan http://www.yggbm.org

Ysgol uwchradd yng Nghroesyceiliog, Caerfyrddin ydy Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, mae'n gwasanaethu ardal tref Caerfyrddin, Dyffryn Tywi, a rhannau eraill o orllewin, gogledd, a de Sir Gaerfyrddin. Ysgol categori 2A ydyw, yn ôl diffiniad Llywodraeth Cymru. Mewn ysgol o'r fath addysgir o leiaf 80% o’r pynciau ac eithrio’r Gymraeg a’r Saesneg drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig i bob disgybl ac mae un neu ddau o bynciau yn cael eu haddysgu i rai o’r disgyblion yn Saesneg neu yn y naill iaith a’r llall.[1] Y pennaeth presennol yw Dr Llinos Jones, hi yw'r pedwerydd olynydd i'r swydd ers sefydlu'r ysgol ym mis Medi 1978.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Eisteddfod yr Ysgol, 2009

Roedd sefydlu'r ysgol yn 1978 yn gryn sialens gan nad oedd yr awdurdod addysg yn gweld galw uniongyrchol am addysg uwchradd Gymraeg, er bod sawl ysgol gynradd leol yn bodoli cyn hynny gan gynnwys, Ysgol y Dderwen yn nhref Caerfyrddin ei hun. Roedd adnoddau cyntefig iawn am ychydig dros bymtheg mlynedd.

Ail-leolwyd yr ysgol o Gaerfyrddin i safle newydd ger Croesyceiliog, mewn adeiladau eithaf safonol a modern. Lleolwyd yr ysgol gynt yng nghanol tref Caerfyrddin yn hen adeiladau Fictorianaidd yr ysgol ramadeg.

Bro Myrddin o Bryn Alltycnap
Arwydd y Mynediad

Yn ddiweddar mae'r ysgol wedi lansio ymgyrch i wella darpariaeth pynciau cyfoes megis Adeiladwaith a Thrin Gwallt ac ym Medi 2008 agorwyd y ganolfan Sgiliau, mewn cydweithrediad efo Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Ysgol Gyfun y Strade, ac Ysgol Gyfun Maes-Yr-Yrfa.

Cynhelir Eisteddfod Ysgol yn flynyddol yn neuadd yr ysgol, a cynhelir mabolgampau ar drac rhedeg Caerfyrddin, yn Nhre Ioan ger Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth.

Addysg[golygu | golygu cod y dudalen]

Ysgol Bro Myrddin sydd â canlyniadau TGAU gorau yn Sir Gaerfyrddin, heblaw Ysgol Bonedd St. Michael's, Llanelli. Enillodd tua 84% o ddisgyblion graddau TGAU A*–C yn 2007, sydd yn ffigwr uchel. Mae'r ysgol yn rhoi pwyslais ar gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae hyn yn cael ei hatgyfnerthu gan wasanaethau boreol, gwersi a phrofiadau niferus eraill o fewn a thu allan i'r ysgol.

Penaethiad Bro Myrddin[golygu | golygu cod y dudalen]

  • 1978–1996 Mr Gareth Evans
  • 1996–2006 Mr Eric Jones
  • 2006–2013 Mr Dorian T. Williams
  • 2013– Dr Llinos Jones

Cwricwlwm[golygu | golygu cod y dudalen]

  • Pynciau Craidd: Cymraeg, Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth
  • Dyniaethau: Hanes, Daearyddiaeth ac Addysg Crefyddol
  • Pynciau Creadigol: Drama, Dylunio a Technoleg a Cerdd
  • Technoleg: TG, Deunydd Gwrthiannol, Arlwyaeth, Iechyd a Gofal, Tecstiliau, Gweithgynhyrchiad Dodrefn a cynhyrchion graffigol
  • Ieithoedd Modern: Ffrangeg, Almaeneg
  • Eraill: Astudiaethau Busnes

Swyddogion[golygu | golygu cod y dudalen]

Swydd Enw
Pennaeth Dr Llinos Jones
Dirprwy Bennaeth Mr E. Madoc-Jones
Penaethiaid Cynorthwyol Ms Z. Williams

Mr J. Thomas

Pennaeth Addysg Gorfforol Mr J. Norgrove
Pennaeth Addysg Grefyddol Mrs G. Morgans
Pennaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Mrs C. Walton
Pennaeth Busnes Mrs Rh. Bowen
Pennaeth Celf Mrs K. Richards
Pennaeth Cemeg Mrs Rh. Williams
Pennaeth Cerddoriaeth Mrs M. Richards
Pennaeth Cymraeg Mrs H. Evans
Pennaeth Daearyddiaeth Mr A. Thomas
Pennaeth Dylunio Technoleg Mr Rh. Roberts
Pennaeth Drama Mrs L. Davies
Pennaeth Ffiseg Mr G. Thomas
Pennaeth Gwyddoniaeth Mr G. Thomas
Pennaeth Hanes Dr R.H. Griffiths
Pennaeth Iechyd a Gofal Mrs L. Hall
Pennaeth Ieithoedd Modern Mr G. Jones
Pennaeth Mathemeteg Mrs Rh. Carruthers
Pennaeth Saesneg Mrs Ll.M. Jones
Pennaeth Seicoleg Mr Rh. Jones
Pennaeth TGCH Mr M. Morris

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]