Wicipedia:Cymorth iaith/archif/2

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

"Independence from"[golygu cod y dudalen]

Pa term dylai cael ei ddefnyddio yn yr Wybodlen Gwlad ar gyfer "from", yn yr ystyr "independence from"? Mae'r rhan fwyaf yn dweud naill ai "Annibyniaeth oddiwrth" neu "Annibyniaeth o". —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 18:13, 26 Hydref 2006 (UTC)

Mae'n rhaid dweud bod talfyrru brawddegau'n gymalau pwt yn aml yn taro'r glust yn chwithig yn Gymraeg! Ond rhaid cael ymadroddion pwt ar gyfer yr infoboxes felly dyma dwi wedi dod o hyd iddo hyd yn hyn yn y geiriaduron. Yng Ngeiriadur yr Academi ceir 'annibyniaeth ar rywun' am 'independence from someone'. Byddwn i fy hunan yn dweud e.e. bod rhywun yn 'byw yn annibynnol ar ei rieni'. Ond nid wyf wedi dod o hyd i enghraifft o 'independence from something' yn hytrach na someone. Any advances? Lloffiwr 20:29, 27 Hydref 2006 (UTC)

A bwrw nad ydy'r wybodlen gwlad wedi ei gwblhau eto cynigiaf posibilrwydd arall i'w hystyried ar gyfer 'independence from', sef 'Cyn-bŵer llywodraethol'. Byddai'n ffordd arall o gyfleu yr un syniad. Lloffiwr 15:41, 3 Rhagfyr 2006 (UTC)

expand/collapse[golygu cod y dudalen]

Rwyf wrthi'n cyfieithu'r negeseuon yn y rhyngwyneb ynglŷn â'r goeden gategori ar hyn o bryd. Mae sawl ffordd o gyfieithu 'expand' a 'collapse' ac rwyf am gynnig y posibiliadau i weld a oes barn un ffordd neu'r llall ymlith y defnyddwyr.

O edrych ar wefan Kywiro cefais afael ar y cyfieithiadau canlynol o 'expand' mewn meddalwedd:

ehangu, chwyddo, estyn y goeden, ymledu.

Ehangu oedd y cyfieithiad mwyaf cyffredin.


O edrych ar Kywiro cefais afael ar y cyfieithiadau canlynol o 'collapse' mewn meddalwedd:

cyfyngu, dad-ehangu, dat-ehangu

At y rhain rwyf am ychwanegu crebachu a datchwyddo.

Lloffiwr 20:51, 12 Tachwedd 2006 (UTC)

Wedi dewis ehangu a chrebachu. Lloffiwr 11:13, 31 Rhagfyr 2006 (UTC)

Rwseg[golygu cod y dudalen]

Ar hyn o bryd 'Rwsieg' yw'r teitl ar yr erthygl ar Rwseg. Dwi ddim yn hoff o'r sillafiad 'Rwsieg' o gwbl, er bod rhai yn ei ddefnyddio. Gan mai Rwseg yw'r unig gynnig ar Russian language yng Ngeiriadur yr Academi, a bod defnydd helaeth o'r sillafiad Rwseg ar y we, rwyn cynnig ein bod yn newid y teitl Rwsieg i Rwseg. Diben hwn yw holi a oes gan rywun wrthwynebiad cryf i'r cynnig. Lloffiwr 17:30, 3 Rhagfyr 2006 (UTC)

Dim gwrthwynebiad! Jac y jwc 21:32, 20 Chwefror 2008 (UTC)
Wedi danto gyda hwn! - gormod o bethau eraill i'w gwneud. Rwyn cynnig y jobyn 'ma i chi Jac y jwc neu unrhywun arall sydd ag awydd i fynd ati i symud yr erthygl a newid y cysylltiadau wici, ayb. Lloffiwr 14:37, 11 Mawrth 2008 (UTC)
Diolch am y cynnig hael Lloffiwr :-) Na, dw i'n gwybod yn iawn sut beth yw cael rhyw un peth bach yn nigglo o hyd ac ishe iddo fe newid, a chi Lloffiwr wedi fy helpu i i newid rhai o'r rheini yn y gorffennol felly dyma ad-dalu'r ffafr! Dw i'n credu mod i wedi llwyddo i newid y categorïau ac ati, ond mae'n siŵr bod digon o enghreifftiau o "Rwsieg" yn ymddangos mewn erthyglau unigol. Does dim ots am hynny nagoes, bydd clicio ar Rwsieg yn ailgyfeirio pobl i Rwseg beth bynnag... Jac y jwc 16:38, 24 Mawrth 2008 (UTC)
Diolch Jac y jwc - galwa fi'n ti os wyt ti am. Lloffiwr 21:54, 24 Mawrth 2008 (UTC)
Croeso - a tithe'r un modd! Jac y jwc 18:12, 25 Mawrth 2008 (UTC)

Ffestiniog Railway route map[golygu cod y dudalen]

I'm trying to translate the text on the Image:Ffestiniog Railway map (en).svg route map of the Ffestiniog Railway. I've been able to find/work out most things, but I've got a couple of questions -

 • [1] What is the Welsh for a railway halt (i.e. a small station)? Its important to distinguish the halts from larger stations (Gorsaf), but every reference I've found gives a different word as a translation and none appear to agree with each other as to which sense each word is.
 • [2] "Under construction" (ie. "[This section of railway is] under construction") literally translates to "Dan adeiladaeth", is this the correct expression in Welsh?
 • [3] Do either of the organisations Network Rail or National Rail have Welsh language versions of their name? It doesn't appear so from their websites and the BBC News Welsh language pages appear to use the English names in their stories.

Thanks, Thryduulf 00:49, 5 Rhagfyr 2006 (UTC)

  • [1] Arhosfa (lit. stopping-place) is the word generally used in a railway context.
  • [2] "Dan adeiladaeth" is frequently used: strictly, it should be "O dan adeiladaeth" IMHO
  • [3] Not as far as I know. -- Jac-y-do 18:30, 21 Ionawr 2007 (UTC)
Geiriadur yr Academi has 'yn cael ei adeiladu' for 'under construction'. Lloffiwr 00:23, 22 Ionawr 2007 (UTC)
Diolch yn fawr i chi, Lloffiwr. That sounds much more like it! (I shudder at the literal translations from English so often seen on signs, etc., but am nowhere near fluent enough to correct most of them. Wish I could afford Geiriadur yr Academi..!) -- Jac-y-do 10:24, 22 Ionawr 2007 (UTC)

Parth Cyhoeddus[golygu cod y dudalen]

Rwy'n creu cyfiethiad i'r neges Parth Cyhoeddus ar Gomin Wikimedia. Nad wyf yn siwr sut i gyfiethu'r brawddeg "This Applies Worldwide".

Dyma'r cyfiethiad mor belled:

I, the author of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.


Rydw I, awdur yr gwaith yma, yn rhyddau hi i mewn i'r parth cyhoeddus.

Os na fydd hyn yn bosib of safbwynt cyfreithiol: Rydw I yn caniatau unrhyw un yr hawl i defnyddio yr gwaith yma am unrhyw bwrpas, heb unrhyw amodau, heblaw bod eisau unrhyw amodau gan y gyfraith.

Beth byddai "This Applies Worldwide" yng gymraeg? Hefyd byddai'n diolchgar cael unrhyw adborth ar yr cyfiethiad gan gynnwys unrhyw gywiriadau sydd eisiau. Diolch, Scarletman 18:28, 7 Rhagfyr 2006 (UTC)

Dyma gynnig ar gyfieithiad o'r Saesneg uchod a'r nodyn sy'n ymddangos ar waelod y cyfieithiad mewn ieithoedd eraill (e.e. Almaeneg, Ffrangeg):

Rydw i, awdur y gwaith hwn, yn ei ryddhau i'r parth cyhoeddus, a hynny'n fyd-eang.

Pe na bai'r blaenorol yn oddefiad dilys yn ôl y gyfraith, yna fe ddatgenir hyn: Rhoddaf yr hawl i unrhywun i ddefnyddio'r gwaith hwn at unrhyw bwrpas, heb unrhyw amodau, heblaw am unrhyw amod sydd yn rhaid ei gael yn ôl y gyfraith.

Dalier sylw: Peidiwch â defnyddio'r nodyn hwn yn uniongyrchol, os gwelwch yn dda. Swyddogaeth cyfieithiad yn unig sydd iddo. Yn hytrach defnyddiwch {{PD-self}}, sy'n cynnwys cyswllt at y cyfieithiad hwn.

Gyda llaw, mae'r cyfieithiad Almaeneg yn rhydd iawn.

Lloffiwr 16:46, 9 Rhagfyr 2006 (UTC)

Diolch! 137.44.1.200 14:41, 10 Rhagfyr 2006 (UTC)

"2007 Iranian seizure of Royal Navy personnel"[golygu cod y dudalen]

Dwi wedi cyfieithu crynodeb yr erthygl 2007 Iranian seizure of Royal Navy personnel ar y Wikipedia Saesneg. Ydy rhywun yn gallu meddwl am deitl Cymraeg, os gwelwch yn dda? —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 12:03, 31 Mawrth 2007 (UTC)

Beth am 'Cipio aelodau o'r Llynges Frenhinol gan Iran, 2007'? Y gair 'personnel' sy'n creu'r anhawster. Mewn cyd-destun arall buaswn i'n defnyddio 'criw' neu 'dwylo', ond dim yn yr achos yma, mae'n debyg. Anatiomaros 17:03, 31 Mawrth 2007 (UTC)

Diolch yn fawr, byddai'n defnyddio hwnna. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 22:06, 31 Mawrth 2007 (UTC)

Translation help required please[golygu cod y dudalen]

(Re-posted from Sgwrs Wicipedia:Llysgenhadaeth, which seems to be unused)

Hi - sorry for using English. I know only the basics of Welsh I'm afraid. I've been trying to translate Gwylliaid Cochion Mawddwy into English, and the results are (temporarily) in en:User:Tivedshambo/Red Bandits of Mawddwy. I think I've got the gist of most of it, but I know there are some mistakes. Could someone please have a look at it and suggest or make coorections before I move it to main space in the English Wikipedia. Many thanks. Tivedshambo 00:17, 7 Mai 2007 (UTC)

Rhion wedi ymateb i hwn. Lloffiwr 21:40, 23 Mai 2007 (UTC)

Dosbarthiad genetig?[golygu cod y dudalen]

Yn y gwybodlen iaith mae 'language family' wedi cael ei gyfieithu i 'dosbarthiad genetig'. A allwn ni newid hwn i iaith bob dydd. Beth am achrestr ieithyddol? Lloffiwr 21:48, 23 Mai 2007 (UTC)

Wedi mentro arni gan nad oes neb wedi gwrthwynebu. Lloffiwr 21:50, 24 Mehefin 2007 (UTC)

Former Constituency[golygu cod y dudalen]

Is "Former Constituency" Cyn-Etholaeth yn Gymraeg? Paul-L 14:12, 24 Mai 2007 (UTC)

Beth yw'r context? Lloffiwr 12:44, 25 Mai 2007 (UTC)
For an infobox (Gwybodlen Cyn-Etholaeth Cymru), for constituencies that have been abolished. Paul-L 16:31, 26 Mai 2007 (UTC)
Cyn-Etholaeth Cymru is ambiguous since this could mean the former constituency of Wales! How about Gwybodlen Cyn-Etholaethau yng Nghymru or Gwybodlen Etholaeth Ddiddymedig yng Nghymru? Oes unrhyw gynigion eraill? Lloffiwr 10:38, 27 Mai 2007 (UTC)


Enwau lleoedd tramor[golygu cod y dudalen]

Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi bod yn datblygu canllawiau ar drosi enwau dinasoedd, gwledydd, ieithoedd a phobloedd y tu allan i Gymru. Mae'r canllawiau sydd wedi ymddangos hyd yma i'w gweld ar Enwau Lleoedd ar wefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Cefais e-bost ganddynt yn gynharach eleni yn sôn eu bod wrthi'n creu rhestr enwau gwledydd y byd i'w defnyddio yn Gymraeg. Efallai pan ddaw'r rhestr hon i'r fei y bydd yn werth ail-ystyried ein polisi ar enwau gwledydd. Lloffiwr 19:16, 2 Mehefin 2007 (UTC)

Mae rhywun wedi mynd ati i newid enwau'r gwledydd i'r rhai yn rhestr Bwrdd yr Iaith Gymraeg - mae angen trafod ar hyn gan ei fod yn newid polisi - mae'r drafodaeth wedi ail-ddechrau ar Sgwrs:Gwledydd y byd. Lloffiwr 20:17, 28 Medi 2007 (UTC)

Cyfieithu'r rhyngwyneb[golygu cod y dudalen]

Mae cyfieithiad y rhyngwyneb ym mhob iaith sydd ar gael ar wikipedia yn cael ei gynnal ar mediawiki.org. O'r fan honno y ceir copi o'r meddalwedd bob tro y bydd wiki newydd yn dechrau. O'r fan honno y mae'r wicïau amliaith fel Wicifryngau yn diweddaru eu meddalwedd ac y gellir diweddaru'r meddalwedd ar gyfer unrhyw wici. Er mwyn hwyluso'r gwaith o ddiweddaru'r cyfieithiadau o'r meddalwedd mae un o'r datblygwyr wedi cynllunio wiki arbennig sef betawiki. Os ydych am gyfrannu at y gwaith o gynnal a chadw'r fersiwn Cymraeg o'r meddalwedd ar mediawiki.org, a thrwy hynny'r rhyngwyneb Cymraeg ar draws yr holl wicïau (yn hytrach na'r rhyngwyneb ar Wicipedia yn unig) yna gallwch daro draw i dudalen drafod y rhyngwyneb Cymraeg ar Betawiki. Lloffiwr 16:33, 8 Gorffennaf 2007 (UTC)

double letters[golygu cod y dudalen]

S'mae pawb, dyna gwestiwn bach arall wrthoch ... ond rhaid imi ofyn yn Saesneg.

If you have a double consonant (by which I mean actual double letters, nn or rr -- not the letters dd, ff, or ll), is it pronounced any differently from the single consonant? e.g. is the consonant any longer than a single one, or does it affect the vowel sounds around it?

Specifically do these pairs exactly rhyme: baner and hanner; pori and torri?

And can you hear any contrast between canu and cannu?

I guess my question also covers ad-dalu and ail-law. Would these be pronounced "adalu" / "ailaw"? Or might you expect a slight pause in the middle anyway, just because they are composite words?

Many thanks.

A 09:20, 7 Medi 2007 (UTC)

Double nn and double rr are used to show that the vowel before them is very short. So, yes canu and cannu are pronounced differently, the 'a' in canu being shortish (or if you come from Llanelli longish) and in cannu being very short. 'a' in hanner is shorter than in baner. 'o' in torri is shorter than in pori. The consonants 'n'/'nn' and 'r'/'rr' are pronounced the same.
You need a hyphen in ad-dalu and ail-law so that the reader doesn't think that their is an 'dd' or 'll' in these words. Ad-dalu is as stated a composite word. You pronounce two letter 'd' straight after each other, with no gap, which you would have if they were separate words. The two letters 'l' straight after each other almost merge, but not quite. The hyphen also indicates the stress pattern in composite words, which sometimes doesn't follow the penultimate syllable carrying the stress rule. Since the stress in ail-law is fairly evenly shared between the two syllables you would need the hyphen anyway, even without the need to not confuse between 2 'l's and an 'll'. Lloffiwr 14:39, 9 Medi 2007 (UTC)

another pronuncation question[golygu cod y dudalen]

While I'm asking questions, here's another.

With the placename Penysarn, I presume that the stress pattern and the pronunciation of the "y" is just as if it was written as separate words (pen y sarn). You wouldn't pronounce it "penysarn" with the "y" as in "ysgol", would you? (Similar example -- Nantyglo.)

If this is correct, are there any other sorts of examples where you need to think about how a word is formed in order to pronounce it, rather than just following the basic pronunciation rules? The issue of long and short vowels comes to mind too. Welsh is often said to be basically phonetic, but my guess is that if you were actually writing text-to-speech software you'd still have to give it a number of special cases.

Thanks,

A 09:50, 7 Medi 2007 (UTC)

The consonants in Welsh follow the one symbol, one sound, rule. However the vowels are not so straightforward. The diacritical marks are used to clarify where there is potential confusion, but are not used on top of every vowel. So mẁg (En- mug) has a diacritic mark to distinguish it from mwg (smoke), 'ẁ' being short and 'w' being long. 'w' in mwg could have been spelt ŵ as in tŵr (tower) (as distinct from twr (heap)) but isn't because its spelling was established before mẁg entered the language. That is, 'mwg' didn't need a circumflex accent because there was no similar word with which you could confuse it. This means that although diacritical marks, where they exist, do convert into a particular pronunciation, vowels without them can be long, middling or short vowels. Also, the more informal the writing the fewer are the diacritical marks used. Also, you could come up with a pronunciation that would be understood by everybody, but would 'belong' to no-one in the sense that there isn't really a received pronunciation as in English.
There is a guide to pronunciation in The Welsh Academy English-Welsh Dictionary, a very short summary of the diacritical marks in Cymraeg ysgrifenedig#Yr_orgraff_gyfoes and two spelling guides in Y Geiriau Lletchwith by D Geraint Lewis and Canllawiau Iaith a Chymorth Sillafu by J Elwyn Hughes.
As far as place names are concerned these, being composite words, do vary quite a bit. You need to consult Rhestr o Enwau Lleoedd - A Gazetteer of Welsh Place-Names, A standard guide to the orthography of Welsh place-names, ed. Elwyn Davies (University of Wales Press, 1975) to see an explanation of the orthography rules. In this book Nantyglo is spelt Nant-y-glo which tells you to give Nant and glo fairly even stress. However, where the name of a large town or city is concerned, like Caerdydd or Pontypridd, where the stress is again shared evenly by the first and last syllables, the hyphens are not put in because the pronunciation is generally known. So, the hyphens are used to reduce ambiguity but not used if there isn't any ambiguity or where it is a place well-known throughout Wales. The Penysarn in the book is spelt Pen-y-sarn and refers to a place in Anglesey, so this should be pronounced as in Nant-y-glo (as you pointed out above). There are a few farms in Ceredigion written Penysarn in some (old) records which are pronounced Pensarn with the stress on the last syllable. There are a few placenames which turn up in different parts of Wales - there is no guarantee that they are pronounced the same in the different localities! Lloffiwr 15:23, 9 Medi 2007 (UTC)

Many thanks to Lloffiwr for the interesting replies to my recent questions - and also to the author of the unsigned reply above. A 12:10, 10 Medi 2007 (UTC)

Peacock[golygu cod y dudalen]

Medrai ddim cofio be ydi "Peackock" yn Gymraeg....fedar rhiwyn ddweud wrthaf?

Annwyl anhysbys: Gweler [1] Lloffiwr 18:00, 8 Rhagfyr 2007 (UTC)

'Qualifying'[golygu cod y dudalen]

Rwy wedi bod yn cyfieithu erthygl Tom Pryce, gyrrwr Fformiwla Un o Gymru, i'r Gymraeg. Rwy wedi mwy neu lai gorffen (mae eisiau rhywun i gywiro'r iaith - nid y gorau yw fy Nghymraeg ysgrifenedig fel y gwelwch) ond rwy'n stuc ar beth i alw'r sessiwn "Qualifying". Mae'r geiriadur wedi rhoi 'cymwys' ond sai'n siwr oes yw hon yn addas? Gallai rhywun helpu? AlexJ 00:56, 7 Ionawr 2008 (UTC)

"Rhagbrofol" maen nhw'n ei ddefnyddio am qualifying ym maes chwaraeon dw i'n meddwl — gemau rhagbrofol ac ati. Felly yn y cyd-destun yma, "sesiwn ragbrofol" Jac y jwc 17:17, 7 Ionawr 2008 (UTC)
Diolch, mae ymchwiliad ar Google ar gyfer "rhagbrofol Fformiwla Un" wedi rhoi cadarnhad gyda'r BBC yn cytuno. AlexJ 19:20, 8 Ionawr 2008 (UTC)

Signalbox[golygu cod y dudalen]

Can anyone suggest a translation for signalbox please. Thanks. – Tivedshambo (talk) 15:07, 17 Ionawr 2008 (UTC)

Can't find a translation refering to the railway kind, but blwch signal is my suggestion. What's the context on Wikipedia? --Ben Bore 15:00, 18 Ionawr 2008 (UTC)
I was trying to translate the caption for this image. I've borrowed a better dictionary than the one I had, which gives caban arwyddion, but thanks anyway. – Tivedshambo (talk) 22:38, 18 Ionawr 2008 (UTC)
Caban signalau is the usual expression, I'd say. --Jac-y-do 09:48, 13 Chwefror 2009 (UTC)

Cymorth[golygu cod y dudalen]

what does cymorth stand for?

Cymorth means "help, assistance", so this is a page for "assistance or help (with the language)" (Cymorth iaith). Anatiomaros 21:21, 7 Chwefror 2008 (UTC)

ydydynt[golygu cod y dudalen]

Okay, well this has absolutely nothing to do with Wicipedia, but I thought I'd ask here anyway. Here's an extract from the legend of recent editions of Ordnance Survey Explorer maps of Wales:

"Mae hawliau tramwy yn gallu newid ac mae'n bosibl nad ydydynt wedi'u diffinio'n eglur ar y tir."

Presumably "ydydynt" is a typo for "ydynt"? The only Google hit I could find for it, aside from a copy of the same text, is some mediaeval document. As I'm only a learner, I thought I'd best check here before contacting them. But if it is indeed a typo, then even though it is only a small error, I rather doubt that they would allow a similar error to get into the English version. Thanks, Alan012 17:51, 26 Ebrill 2008 (UTC)

While I'm at it, the legend also has "ffynhonnellwyd". Would I be right in thinking it should be "ffynonellwyd"? Thanks. Alan012 18:16, 26 Ebrill 2008 (UTC)
And "beicwyr a cerbydau". Surely "a cherbydau"? Alan012 18:18, 26 Ebrill 2008 (UTC)
Re. "ydydynt". It's definitely a typo for ydynt, unless they've started using Cymraeg Canol (Middle Welsh)! The form yd(d) ydynt (i.e. 'ydd ydynt') etc. is commonly found in Middle Welsh, it's a particle which gives emphasise, normally before present and imperfect tenses of the verb bod (see D. Simon Evan's excellent Grammar of Middle Welsh - I think that's the English name, I've got the Welsh edition - for more examples). Hope that helps. Shame on the OS and similar bodies - it would never happen in the English text or somebody's head would roll! Anatiomaros 18:20, 26 Ebrill 2008 (UTC)
Many thanks. And any comment on the other two please? Alan012 18:31, 26 Ebrill 2008 (UTC)
Croeso. Not sure what is meant by "ffynhonellwyd", presumably "sourced"? Not a familiar term to me, seems slavishly translated from the English. You are right about "a cherbydau" of course. Anatiomaros 18:38, 26 Ebrill 2008 (UTC)
Yes, see [2], very first paragraph. I was under the impression that the "h" and the double "n" would appear in a stressed syllable only, hence "ffynhonnell" but "ffynonellwyd". But if the word is made up then maybe the point is moot. Alan012 18:46, 26 Ebrill 2008 (UTC)
In that case "ffynonellwyd" is the correct form. Seems a new form of bureaucratspeak. Google gives two examples, in documents by Ofcom and the Assembly Government. "Ffynhonnell/Ffynonellau" is standard for "source(s)" in adademic literature, but I must admit that "ffynonellwyd" is new to me. Makes perfect sense but doesn'r sound very natural somehow (there again, I can think of many English words in Civil Service jargon that fall in the same category - if you can actually work out what they mean!). Anatiomaros 19:13, 26 Ebrill 2008 (UTC)
Many thanks for your help. I'll email them in due course, but will restrict my comments to the actual corrections rather than the bureaucratspeak. I guess it's to be expected that as a learner I can spot certain mistakes but am pretty much oblivious to what sounds natural (especially as I've lived in England all my life!) Alan012 19:27, 26 Ebrill 2008 (UTC)

Ŷd[golygu cod y dudalen]

Ydy ŷd a gwenith yn cyfystron? Marnanel 22:21, 3 Mai 2008 (UTC)

Nac ydyn. Wheat yw gwenith a grain neu cereal yw ŷd. Fe all fod mai gwenith sydd dan sylw pan mae rhywun yn sôn am ŷd - ond gallai fod yn sôn am geirch, etc yn dibynnu ar y 'context'. Lloffiwr 14:44, 4 Mai 2008 (UTC)
O, diolch Lloffiwr. Marnanel 16:56, 4 Mai 2008 (UTC)

treigliad ar ôl "tri"[golygu cod y dudalen]

Dwi'n gwybod bod treiglad llaes ar ôl "tri", ond ydy hon yn cynnwys yr "h" cyn llafariad hefyd? (Dwi newydd ysgrifennu yn Osôn "tri hatom" -- ydy hi'n iawn?) Diolch, Alan012 20:08, 19 Gorffennaf 2008 (UTC)

Roedd hi'n ddigon rhwydd gwybod nad oes rhagddodi 'h' i fod ar ôl tri - anos o lawer oedd dod o hyd i'r rheswm pam! Ond fe ges afael ar y rheolau rhagddodi 'h' ar dudalen 704 o Gramadeg y Gymraeg Peter Wynn Thomas. Yno mae'n dweud mai dim ond ar ôl rhai rhagenwau megis 'ei' (benywaidd), 'ein', ayb (e.e. ei hardal) ac ar ôl 'ar' yn yr ymadrodd '__ ar hugain' y mae angen rhagddodi 'h'. Lloffiwr 21:12, 22 Gorffennaf 2008 (UTC)

Tŵr Babel[golygu cod y dudalen]

Cymraeg da? "Fe all y defnyddiwr 'ma gyfrannu ar lefel uwchraddol y Gymraeg". Shelley Konk 23:15, 1 Awst 2008 (UTC)

Copi yw'r uchod o neges ar dudalen sgwrs Anatiamaros. Oes cynigion am gyfieithiadau gwell o'r disgrifiadau Babel?

Dyma gyswllt i'r cyfieithiadau diweddaraf ar Betawiki. Lloffiwr 20:03, 2 Awst 2008 (UTC)

Tîm Pêl-droed Cenedlaethol[golygu cod y dudalen]

Could someone here check my translations (especially the grammar) on Nodyn:Tîm Pêl-droed Cenedlaethol. The original Saesneg is here. Diolch, Paul-L 16:24, 14 Awst 2008 (UTC)

Mae'n edrych yn iawn i mi.--Ben Bore 11:26, 19 Awst 2008 (UTC)
Diolch yn fawr, Paul-L 15:01, 20 Awst 2008 (UTC)

Beth yw "Featured article" yn Gymraeg?[golygu cod y dudalen]

The author of MelancholieBot has agreed to use Welsh for the robot's edit summaries if we give him/her a translation, which may well be worth it as the robot is quite active, and it currently uses Esperanto which is probably gobbledigook to most people. The main edit summary literally means "robot: ...... is an outstanding article", the term being taken from eo:Vikipedio:Elstaraj artikoloj, the Esperanto equivalent of en:Wikipedia:Featured articles. As I can't find a featured article scheme here, would anyone like to suggest a translation? Diolch. Alan 12:30, 20 Awst 2008 (UTC)

Sorry (d'oh) - obvious if I look at the robot's contributions! Okay, now I know about Wicipedia:Erthyglau dethol. Alan 12:33, 20 Awst 2008 (UTC)
Ah, another question. The robot also has another string, which literally means "... is an article worth reading" (see eo:Vikipedio:Legindaj artikoloj), but basically this relates to the same lower grade of classification which in English wikipedia is called good articles. I'll probably suggest to the robot owner to change it to "Erthygl dda ydy ..." -- any advance on this? Alan 07:42, 21 Awst 2008 (UTC)
"Mae ... yn erthygl dda" --Ben Bore 07:49, 21 Awst 2008 (UTC)
Thanks. Alan 14:42, 22 Awst 2008 (UTC)

Sut mae treiglo mewn dolen?[golygu cod y dudalen]

Helo wy'n gwbl newydd i'r peth 'ma sori. Wy newydd greu tudalen ar yr iaith Abcaseg ond i fi am roi rhywbeth fel "siaredir yn bennaf yn Abcasia a Thwrci" neu "siaredir yn bennaf yn Abcasia ac yn Nhwrci". Ond bydd hyn yn meddwl bod y gair Twrci wedi dreiglo felly sut mae cael y ddolen i weithio? Oes rhaid ysgrifennu'r union air? Llusiduonbach 11:38, 17 Medi 2008 (UTC)

Dwi newydd creu ailgyfeiriad o Thwrci i Twrci. Beth bynnag, gallech wedi cael cyswllt i'r erthygl Twrci o'r gair "Thwrci" trwy ddefnyddio'r cystrawen canlynol: [[Twrci|Thwrci]] Mae'r gair cyn y symbol | yn yr erthygl a gysylltir iddi, a'r gair sy'n dilyn y | yn y testun a ddangosir. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 11:52, 17 Medi 2008 (UTC)
Diolch! Llusiduonbach 15:46, 17 Medi 2008 (UTC)

Sir / swydd[golygu cod y dudalen]

Pam mae "siroedd" yng Nghymru a "swyddi" yn Lloegr? Rwy'n gobeithio nad yw swydd yn isradd ;-) Alan 21:30, 22 Medi 2008 (UTC)

Am resymau hanesyddol yn unig, ond mae'n meddwl yr un peth, wrth gwrs. Mae'n arfer defnyddio "swydd" yn lle "sir" am leoedd eraill hefyd, e.e. siroedd Iwerddon a "counties" niferus yr Unol Daleithiau. Mae rhai pobl yn anwybyddu'r gwahaniaeth ac yn dweud "Sir Gaer" etc (yn enwedig yma yn y Gogledd). Confensiwn! Anatiomaros 21:35, 22 Medi 2008 (UTC)
Diolch. Alan 21:52, 22 Medi 2008 (UTC)

Electoral[golygu cod y dudalen]

Can somebody take a look at Arfon (etholaeth seneddol), especially the grammar on the first paragraph, as I'm not sure about future tense, before I make similiar pages for Aberconwy and Dwyfor Meirionnydd.

And a question specifically for the fluent speakers: Does "Baban y Cynulliad" make sense or does it look odd?
I've applied it to Laura Anne Jones, and it's the Assembly version of en:Baby of the House. We are still 10-20 years away from a "Tad/Mam y Cynulliad" Paul-L 13:53, 25 Medi 2008 (UTC)

I've had a look at it and made some small amendments. Including the rather clumsy (but official) term "etholiad cyffredinol y DU" is tricky for grammatical reasons - easier just to say "etholiad cyffredinol" (the term's not used for assembly elections so shouldn't be confusing), perhaps "pipe-linked to the full term. The term "Baban y Cynulliad" is potentially just as silly as "Baby of the House" in English - just depends how literally you take it. Any such term can sound odd if it's unfamiliar! Hope that helps. Cofion, Anatiomaros 14:13, 25 Medi 2008 (UTC)

bathu termau ar gyfer Wicipedia[golygu cod y dudalen]

 • transclusion
 • Skin - 'croen' yw hwn ar hyn o bryd ond beth am 'wyneb' yn lle hynny?

Lloffiwr 21:30, 19 Hydref 2008 (UTC)

Skin - 'croen' yw hwn ar hyn o bryd ond beth am 'wyneb' yn lle hynny?
Ym mha gyd-destun? Mae croen yn swni'n well i mi. Mae 'wyneb' yn golygu face neu surface nagyw ddim? --Ben Bore 08:00, 20 Hydref 2008 (UTC)
Dyle ni fod wedi sôn am y cyd-destun, sef ymddangosiad y rhyngwyneb - mae'r tab 'skin' yn 'fy newisiadau' yn cynnig dewisiadau Monobook, ayb. Byddai croen yn amlwg yn gyfieithiad o'r Saesneg ac felly'n rhwydd i'w ddeall i'r rheiny sy'n gyfarwydd â'r term Saesneg. Ond byddai 'wyneb' yn yr ystyr 'surface' hefyd yn addas oherwydd y cysylltiad â'r term rhyngwyneb. Diolch am ymateb mor gloi. Lloffiwr 13:41, 20 Hydref 2008 (UTC)
Beth am "gwedd"? Does dim rhaid i'r ystyr llythyrennol fod yn debyg i'r saesneg. (Dwi'n gweld eu bod nhw'n defnyddio habillage (gwisg) yn Ffrangeg, diseño (dynluniad) yn Sbaeneg, ac etoso (ethos) yn Esperanto.) Alan 14:22, 20 Hydref 2008 (UTC)
Byddwn i'n dweud mai @gwedd' yw'r cynnig gorau hyd yma.--Ben Bore 15:06, 20 Hydref 2008 (UTC)
Wedi gosod gwedd ar Betawiki - fe ymddengys yma rhyw ben, mae'n debyg. Lloffiwr 23:15, 14 Ionawr 2009 (UTC)
Ar gyfer Transclusion, beth am 'Trawsgynnwys'?--Ben Bore 08:03, 20 Hydref 2008 (UTC)
Diolch am y cynnig. Erbyn meddwl bydd angen y ferf 'to transclude' arnom hefyd erbyn cyfieithu'r tudalennau help ar hwn. Allem ni ddefnyddio trawsgynnwys ar gyfer y ferf a'r enw? Lloffiwr 13:41, 20 Hydref 2008 (UTC)
Wedi rhoi trawsgynnwys yn y geirfa. Lloffiwr 12:49, 23 Tachwedd 2008 (UTC)

Ar Wikipedia maent yn defnyddio'r term 'content page' i olygu tudalen sydd yn y prif barth ac sy'n ran o ddeunydd cyhoeddedig y wici, e.e. erthygl ar Wicipedia, tudalen am ryw air ar y Wiciadur. Nid yw'n cynnwys tudalennau ail-gyfeirio sydd hefyd yn y prif barth. Oes cynnig i gael ar gyfer trosi'r term hwn i'r Gymraeg? Lloffiwr 12:49, 23 Tachwedd 2008 (UTC)

Mentraf ar 'dudalen bwnc' a 'thudalen bwnc y wici' ar gyfer 'content page'. Lloffiwr 14:10, 16 Rhagfyr 2008 (UTC)

Polisi preifatrwydd[golygu cod y dudalen]

Rwyf wedi copïo'r polisi preifatrwydd newydd sydd wedi ei dderbyn gan Sefydliad Wikimedia i dudalen sgwrs yr hen polisi. Os oes awydd gan rywun i helpu cyfieithu hwn mae croeso i chwi fwrw ati. Lloffiwr 18:07, 2 Ionawr 2009 (UTC)

cwestiwn am sillafiad[golygu cod y dudalen]

A ddylid bod yn "tymhereddau" neu "tymereddau"? (Defnyddir y gair yn yr erthygl Hinsawdd.) Yn ôl fy syniad am y rheolau, dydy'r "h" ddim ond yn ymddangos mewn sillafau a acennir, ond mae llawer mwy o ganlyniadau ymchwiliad gwe gyda'r "h" nag hebddi. Diolch. Alan 13:02, 1 Chwefror 2009 (UTC)

Tymereddau yw llusosog tymheredd yn ôl Geiriadur yr Academi. Ond pan fydd dyn yn sôn am y corff dynol, yna dweud bod gwres ar rywun y bydd dyn yn hytrach na bod tymheredd uchel arno. Ac yng nghyd-destun y paragraff yr wyt yn cyfeirio ato yn 'Hinsawdd', nid oes angen y ffurf luosog. Lloffiwr 23:59, 1 Chwefror 2009 (UTC)

Pronunciation[golygu cod y dudalen]

Peidiwch a chyffwrdd â'r peiriannau

How do you pronounce this phonetically?

Isn't that a quote from Gavin and Stacey series two? Being a fluent speaker it is difficult to do as I read Welsh words while thinking in Welsh- it is difficult to think of Welsh words in English! But here goes:- paid-ee-ooh-ch ah chyffoo-rth aaahr paeirianaee
It's not great but was it of any help? Rhys Thomas 22:33, 27 Mawrth 2009 (UTC)

Thank You! And yeah, it is :-D x