Trawsnewid rhywedd

Oddi ar Wicipedia
Symbol trawsryweddol
Symbol trawsryweddol
Trawsrywedd
Hunaniaethau
Androgynedd · Anneuaidd · Dau-Enaid · Dyn traws · Kathoey · Menyw draws · Trydydd rhywedd
Pynciau
Cwestiynu · Trawsrywioldeb
Agweddau clinigol a meddygol
Dysfforia rhywedd · Llawdriniaeth ailbennu rhyw · Therapi hormonau trawsryweddol
Agweddau cyfreithiol a chymdeithasol
Cydnabyddiaeth gyfreithiol · Symbolau · Trawsffobia · Deddf Cydnabod Rhywedd 2004
Rhestrau
Pobl
Categori
Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu

Y broses o unigolyn trawsryweddol yn newid ei dull o fyw ac yn aml ei rhyw fiolegol er mwyn byw yn y rhywedd mae'n ei arddel yw trawsnewid rhywedd.[1]

Mae'r camau y bydd person trawsryweddol yn cymryd wrth drawsnewid yn amrywio o unigolyn i unigolyn. Fel arfer byddai'n cynnwys agweddau cymdeithasol, megis dweud wrth deulu a chyfeillion, gwisgo'n wahanol, a defnyddio cosmetigau neu roi'r gorau iddynt. Byddai'r mwyafrif o bobl sydd yn trawsnewid yn newid ei enw cyntaf. Gall trawsnewid gynnwys triniaethau meddygol, gan gynnwys cwnsela, seicotherapi, therapi hormonau a llawdriniaeth ailbennu rhyw, ac agweddau cyfreithiol fel newid enw a rhyw ar ddogfennau adnabod.[2]

Ffordd arall o ddisgrifio'r broses yw ailbennu rhywedd.[1][2] Yng Nghymru, Lloegr, a'r Alban, mae ailbennu rhywedd yn nodwedd sydd wedi'i diogelu gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ar gyfer unigolion sydd yn bwriadu dilyn proses neu ran o broses i ailbennu rhywedd trwy newid nodweddion rhywedd ffisiolegol neu nodweddion eraill, neu ei fod eisoes wedi gwneud hynny. Nid oes rhaid i'r newidiadau fod yn driniaethau meddygol.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. 1.0 1.1 "Geirfa", Stonewall Cymru (18 Hydref 2016). Adalwyd ar 8 Mehefin 2017.
  2. 2.0 2.1 "Rhestr termau[dolen marw]", gwefan Dysfforia Rhywedd GIG Cymru. Adalwyd ar 16 Ebrill 2018.