Rhywedd

Oddi ar Wicipedia
Erthygl am wahaniaethau rhwng dynion a merched yw hon. Mae'n bosibl eich bod yn chwilio am cenedl enwau (gramadeg).
Y symbolau rhyweddol a ddefnyddir i ddynodi organeb fenywol (chwith) neu wrywol (dde), sy'n tarddu o symbolau seryddol Gwener a Mawrth yn y drefn honno.

Mae rhywedd yn cyfeirio at y gwahaniaethau rhwng dynion a menywod. Ym meysydd astudiaethau diwylliannol, astudiaethau rhywedd a gwyddorau cymdeithas mae rhywedd yn cyfeirio at wahaniaethau cymdeithasol yn hytrach na biolegol, sef rhyw. Am y rheswm hwn mae rhai yn gweld rhywedd fel lluniad cymdeithasol yn hytrach na ffenomen fiolegol. Hunaniaeth ryweddol yw'r modd y mae unigolyn yn teimlo naill ai'n wrywol neu'n fenywol, mewn ystyr ar wahân i'w ryw biolegol. Gall pobl a chanddynt hunaniaeth ryweddol sy'n teimlo'n anghymarus â'u rhyw corfforol uniaethu fel rhyngrywiol, rhyngryweddol neu un o nifer o hunaniaethau ar y continwwm trawsryweddol.

Bioleg rhywedd[golygu | golygu cod]

   Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.

Cymdeithaseg rhywedd[golygu | golygu cod]

   Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.

Cred[golygu | golygu cod]

Mae rhywedd yn ymddangos mewn nifer o gysyniadau crefyddol ac ysbrydol ar draws y byd. Yn Nhaoiaeth, mae in ac iang yn cael eu hystyried yn fenywol a gwrywol yn y drefn honno. Yng Nghristnogaeth, disgrifir Duw yn wrywol, ond yr Eglwys yn fenywol.

   Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.

Gweler hefyd[golygu | golygu cod]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]