Neidio i'r cynnwys

Prifysgol al-Aqsa

Oddi ar Wicipedia
Prifysgol al-Aqsa
Enghraifft o'r canlynolprifysgol, prifysgol gyhoeddus Edit this on Wikidata
GwladBaner Palesteina Palesteina
Dechrau/Sefydlu1991 Edit this on Wikidata
Map
Aelod o'r  canlynolAgence universitaire de la Francophonie, Association of Arab Universities Edit this on Wikidata
Gweithwyr615 Edit this on Wikidata
GwladwriaethGwladwriaeth Palesteina Edit this on Wikidata
RhanbarthDinas Gaza Edit this on Wikidata
Gwefanhttp://www.alaqsa.edu.ps/english/ Edit this on Wikidata

Dechreuodd Prifysgol Al-Aqsa (Arabeg: جامعة الأقصى) ym 1955 fel sefydliad i athrawon o dan weinyddiaeth llywodraeth yr Aifft, a’r nod bryd hynny oedd paratoi a chymhwyso athrawon.[1][2][3] Yn 1991, datblygodd yr athrofa yn goleg o'r enw Coleg Addysg y Llywodraeth, ac ers hynny mae'r coleg wedi bod yn tyfu fesul tipyn yn ei gynlluniau addysgol, ei adrannau gwyddonol, ei athrawon, a'i myfyrwyr, ac mae wedi cynhyrchu llawer o athrawon ac ymchwilwyr â chymhwysedd gwyddonol ac addysgol.

Prifysgol Al-Aqsa, felly, yw prifysgol hynaf Palesteina, a reolir gan y llywodraeth. Mae'n darparu ar gyfer tua 26,000 o fyfyrwyr ac mae ganddi tua 1,400 o weithwyr, 300 ohonynt yn ddarlithwyr ac yn athrawon prifysgol.

Am rai blynyddoedd roedd y myfyrwyr yn derbyn graddau baglor a doethuriaeth trwy raglen raddedig ar y cyd â Phrifysgol Ain Shams, ac ar ddechrau'r flwyddyn academaidd 2000/2001, trawsnewidiwyd y coleg yn Brifysgol Al-Aqsa.

Sefydlu'r brifysgol

[golygu | golygu cod]

Trwy archddyfarniad arlywyddol ar Fedi 21, 2001, achredwyd Prifysgol Al-Aqsa fel sefydliad addysg uwch gan lywodraeth Palesteina yn Gaza ym Mhalestina, gan ddatblygu o fod yn Goleg Addysg y Llywodraeth, a sefydlwyd ym 1991. Cyn hynny roedd yn Sefydliad hyfforddi Athrawon, a sefydlwyd yn wreiddiol ym 1955. Mae'r brifysgol yn sefydliad annibynnol yn academaidd ac yn wyddonol, yn unol â Deddf Addysg Uwch Rhif 11 o 1998, a'r rheoliadau a gyhoeddwyd yn unol â hynny gan y Weinyddiaeth Addysg ac Addysg Uwch.

Nod y brifysgol yw lledaenu gwybodaeth, dyfnhau ei gwreiddiau, gwasanaethu a datblygu'r gymdeithas Balesteinaidd yn benodol, a'r gymdeithas Arabaidd a dynol yn gyffredinol, o fewn fframwaith athroniaeth sy'n seiliedig ar gysyniadau cenedlaethol a threftadaeth gwareiddiad Arabaidd ac Islamaidd.

Gweledigaeth

[golygu | golygu cod]

Mae Prifysgol Al-Aqsa yn ceisio cael ei gwahaniaethu ymhlith prifysgolion Palesteina o fewn meysydd addysg prifysgol, ymchwil wyddonol, a gwasanaeth cymunedol yn seiliedig ar ddiwylliant o ansawdd uchel.

Mae Prifysgol Al-Aqsa yn sefydliad addysg uwch, llywodraethol Palesteina sy'n ceisio paratoi person drwy drosglwyddo gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd, ac sydd â'r gallu i ddysgu a defnyddio technoleg gwybodaeth yn barhaus trwy raglenni meithrin gallu, addysg brifysgol, ymchwil wyddonol, datblygu a Gwasanaeth Cymunedol. Wrth gyflawni ei gweledigaeth, mae Prifysgol Al-Aqsa wedi ymrwymo i'r diwylliant Arabaidd ac Islamaidd, ac egwyddorion hawliau dynol sy'n cynnwys cyfrifoldeb, ymrwymiad i reolaeth y gyfraith, tryloywder, parch, goddefgarwch, cyfiawnder, cydraddoldeb, grymuso, a chyfranogiad rhanddeiliaid.

Nodau strategol y Brifysgol

[golygu | golygu cod]
 • Cryfhau datblygiad sefydliadol Prifysgol Al-Aqsa trwy wella effeithlonrwydd y gefnogol i'r broses o ddysgu, ymchwil wyddonol a gwasanaeth cymunedol.
 • Gwella ansawdd rhaglenni academaidd yn y brifysgol trwy ddarparu amgylchedd addysgu ysgogus a dysgu effeithiol.
 • Cyfrannu at wella gwybodaeth a dealltwriaeth fel sail ar gyfer cefnogi gwneud penderfyniadau a llunio polisïau ar faterion Prifysgol Al-Aqsa a'r gymuned Balesteinaidd trwy rwydweithio â sefydliadau a chanolfannau addysgol ac ymchwil a sefydliadau cymdeithas sifil yn lleol, yn rhanbarthol ac yn fyd-eang.
 • Cyfrannu at y broses o ddatblygu mewn modd cynaliadwy cymdeithas Palestina trwy ddarparu addysg, hyfforddiant, ymchwil, gwasanaethau cynghori a gwaith gwirfoddol mewn partneriaeth â sefydliadau swyddogol, sefydliadau cymdeithas sifil a'r sector preifat.
 • Datblygu system addysg alwedigaethol ganolradd yn seiliedig ar ragoriaeth a hyfedredd a diwallu anghenion datblygiadol y gymuned.

Sefydlu

[golygu | golygu cod]

Ymhlith y ffigurau academaidd a gyfrannodd at adeiladu'r adeilad academaidd a sefydlu'r brifysgol fel disglair gwybodaeth mae Dr. Youssef Abu Dayyeh, yr Athro Dr. Ali Abu Zuhri, y Canghellor Jarir Al-Kidwa a'r dyn busnes Hammad Al-Harazin. Wedi hynny, daeth Athro Dr. Ali Abu Zuhri i fod yn bennaeth ar y brifysgol, lle bu’n gweithio ar ddatblygu'r brifysgol ymhellach a sefydlu cysylltiadau gyda phartneriaid gwyddonol ac ymchwil ym Mhrifysgolion Barcelona yng Nghatalwnia, Ffrainc 8, prifysgolion Gwlad Belg, Malaysia prifysgolion fel y Brifysgol Islamaidd, Peutra, Cairo, Ain Shams, Suez, Menoufia - a phrifysgolion Moroco. Gwelwyd sefydlu prosiectau a oedd yn fwy na $ 15 miliwn ym maesydd datblygu gweinyddol, cysylltiadau cyhoeddus, labordai a thechnoleg gwybodaeth gyda chyfranogiad deoniaid a deoniaid cyfadrannau a deoniaethau gweinyddol. Y pwysicaf ohonynt yw Deoniaeth Cynllunio a Datblygu, a gostiodd mwy na $ 8 miliwn. Sefydlwyd yr adeilad gweinyddol ar gampws y brifysgol yn Gaza, adeilad y Coleg Meddygaeth a'r Llyfrgell Ganolog ar gampws y brifysgol yn Khan Yunis.

Colegau Prifysgol

[golygu | golygu cod]

Mae'r brifysgol yn cynnwys wyth cyfadran: :

 • Y Coleg Gwyddorau Cymhwysol, sy'n cynnwys adrannau Bioleg, Mathemateg, Ffiseg, Cemeg a Chyfrifiadur.
 • Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, sy'n cynnwys adrannau arweiniad ac addysg arbennig, Arabeg, astudiaethau Islamaidd, iaith Saesneg, daearyddiaeth, cymdeithaseg, gwyddorau llyfrgell, hanes, a'r Ffrangeg.
 • Mae'r Coleg Addysg yn cynnwys adrannau arholi a gwerthuso, addysgeg, seicoleg, dulliau addysgu, addysg sylfaenol, technoleg a'r gwyddorau cymhwysol.
 • Mae'r Coleg Cyfathrebu Torfol yn cynnwys adrannau y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, newyddiaduraeth, radio a theledu.
 • Mae Coleg y Celfyddydau Cain yn cynnwys adrannau Addysg Gelf, ac Ffotograffiaeth.
 • Coleg Addysg Gorfforol a Chorfforol, sy'n cynnwys adrannau chwaraeon ysgolion, hyfforddiant chwaraeon a rheoli chwaraeon.
 • Mae Coleg y Gwyddorau Gweinyddol a Chyllido'n cynnwys adrannau Gweinyddu Busnes, Cyfrifeg, Systemau Gwybodaeth Reoli, a Bancio a Chyllid.
 • Mae Coleg y Gwyddorau Meddygol yn cynnwys gwyddorau labordy a meddygol.

cyfeiriadau

[golygu | golygu cod]
 1. "معلومات عن جامعة الأقصى على موقع viaf.org". viaf.org.
 2. "معلومات عن جامعة الأقصى على موقع academic.microsoft.com". academic.microsoft.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2019-09-24. Cyrchwyd 2021-08-11.
 3. "معلومات عن جامعة الأقصى على موقع geonames.org". geonames.org.
 • Rhestr o brifysgolion a cholegau Palestina