Rhestr Siroedd a Dinasoedd Cymru yn ôl y canran o siaradwyr Cymraeg

Oddi ar Wicipedia

Dyma restr o siroedd a dinasoedd Cymru yn ôl y canran o siaradwyr Cymraeg ynddynt a gofnodwyd yng nghyfrifiad 2011. Nid oedd y cyfrifiad yn cyfri'r siaradwyr a oedd yn byw y tu allan i Gymru.

Cynhyrchodd y cyfrifiad [1] ddadansoddiad manwl o'r medrau iaith, gan nodi faint o bobl oedd yn:

  • Deall Cymraeg llafar (heb fedrau eraill).
  • Siarad Cymraeg, ond yn methu darllen nag ysgrifennu Cymraeg.
  • Siarad ac yn darllen Cymraeg ond yn methu ysgrifennu Cymraeg.
  • Siarad, ysgrifennu ac yn darllen Cymraeg.
  • Cyfuniad o fedrau eraill.
  • Dim gwybodaeth o'r iaith.

Yn ogystal, mae'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol diweddaraf (Mehefin 2019), a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn awgrymu bod gan 29.8% o Gymru y gallu i siarad Cymraeg.[1]

Y gallu i siarad Cymraeg[golygu | golygu cod]

Mae'r tabl hwn yn dangos y niferoedd y bu iddyn nhw nodi yng Nghyfrifiad 2011 eu bod naill ai yn gallu siarad Cymraeg neu methu â siarad Cymraeg.

Ardal Yn medru
siarad Cymraeg
Methu â
siarad Cymraeg
Poblogaeth % yn medru
siarad Cymraeg
% methu â
siarad Cymraeg
Blaenau Gwent 5,316 64,498 69,814 7.61% 92.39%
Pen-y-bont ar Ogwr 13,223 125,955 139,178 9.50% 90.50%
Caerffili 19,448 159,358 178,806 10.88% 89.12%
Caerdydd 37,194 308,896 346,090 10.75% 89.25%
Sir Gaerfyrddin 78,914 104,863 183,777 42.94% 57.06%
Ceredigion 34,964 40,958 75,922 47.35% 52.65%
Conwy 30,933 84,295 115,228 26.85% 75.15%
Sir Ddinbych 22,491 71,243 93,734 23.99% 76.01%
Sir y Fflint 19,463 133,043 152,506 12.76% 87.24%
Gwynedd 78,412 43,462 121,874 64.34% 35.66%
Ynys Môn 39,129 30,622 69,751 56.10% 43.90%
Merthyr Tudful 5,083 53,719 58,802 8.64% 91.36%
Sir Fynwy 8,831 82,492 91,323 9.67% 90.33%
Castell-nedd Port Talbot 20,843 118,969 139,812 14.91% 85.09%
Casnewydd 13,124 132,612 145,736 9.01% 90.99%
Sir Benfro 23,016 99,423 122,439 18.80% 81.20%
Powys 24,187 108,789 132,976 18.19% 81.81%
Rhondda Cynon Taf 28,123 206,287 234,410 12.00% 88.00%
Abertawe 26,532 212,491 239,023 11.10% 88.90%
Bro Morgannwg 13,325 113,011 126,336 10.55% 89.45%
Torfaen 8,704 82,371 91,075 9.56% 90.44%
Wrecsam 16,805 118,039 134,844 12.46% 87.54%
Cyfanswm 576,462 2,494,956 3,063,456 18.56%

Amcangyfrifiadau'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol[golygu | golygu cod]

Yn ogystal â data swyddogol y Cyfrifiad, mae'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol yn cyhoeddi amcangyfrifiadau sy'n seiliedig ar sampl ar y nifer o bobl sy'n dweud eu bod yn medru'r Gymraeg. Digwydd hyn sawl gwaith y flwyddyn ac sy'n seiliedig ar amcangyfrifiadau'r flwyddyn flaenorol. Mae'r tabl yma yn dangos yr amcangyfrifiadau hynny, o fis Mehefin 2016 ymlaen.[2]

Ardal % Meh 2016 % Med 2016 % Rhag 2016 % Maw 2017 % Meh 2017 % Gorff 2019
Blaenau Gwent 17.4 17.3 16.6 17.2 16.7 19.7
Pen y Bont ar Ogwr 16.4 16.9 17.6 18.4 17.9 15.6
Caerffili 24.1 23.2 22.2 20.9 21.2 23.7
Caerdydd 15.5 16.5 17.9 18.9 19.5 23.7
Sir Gaerfyrddin 46.9 48.8 50.0 50.8 50.5 53.3
Ceredigion 53.8 55.3 55.8 56.1 56.6 59.6
Conwy 35.1 35.7 37.9 39.6 39.5 41.6
Sir Ddinbych 35.0 36.2 36.7 35.4 39.5 37.3
Sir y Fflint 21.1 20.2 19.6 19.2 19.7 23.1
Gwynedd 71.1 71.3 71.1 71.8 71.1 76.4
Ynys Môn 63.3 61.9 61.9 61.6 60.8 67.5
Merthyr Tydfil 20.8 19.4 19.5 20.5 22.0 18.5
Sir Fynwy 15.7 15.6 16.4 16.3 16.9 17.6
Castell Nedd Port Talbot 21.7 22.4 21.9 21.2 21.7 25.3
Casnewydd 18.9 18.4 18.7 19.0 19.6 20.9
Sir Benfro 27.1 27.9 28.0 29.2 29.7 29.6
Powys 25.9 26.8 26.3 27.3 26.7 29.9
Rhondda Cynon Taf 20.8 21.3 22.8 23.6 23.2 22.3
Abertawe 21.4 22.1 21.4 22.1 22.5 23.1
Tor-faen 18.2 15.6 16.9 17.7 18.8 17.7
Bro Morgannwg 18.2 19.2 18.4 19.3 19.2 20.9
Wrecsam 27.7 27.5 27.2 26.0 25.0 25.8
Cymru 26.7 27.1 27.4 27.8 27.9 29.8

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

  1. "Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2019-06-20. Cyrchwyd 30 Gorffennaf 2019.
  2. "Annual Population Survey estimates of persons aged 3 and over who say they can speak Welsh by local authority and measure". StatsWales. Annual Population Survey. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2018-08-18. Cyrchwyd 31 October 2017.