Rhestr Siroedd a Dinasoedd Cymru yn ôl y canran o siaradwyr Cymraeg

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search

Dyma restr o Siroedd a Dinasoedd Cymru yn ôl y canran o siaradwyr Cymraeg ynddynt a gofnodwyd yng nghyfrifiad 2011. Nid oedd y cyfrifiad yn cyfri'r siaradwyr a oedd yn byw y tu allan i Gymru.

Cynhyrchodd y cyfrifiad [1] ddadansoddiad manwl o'r medrau iaith, gan nodi faint o bobl oedd yn

  • Deall Cymraeg llafar (heb fedrau eraill).
  • Siarad Cymraeg, ond yn methu darllen nag ysgrifennu Cymraeg.
  • Siarad ac yn darllen Cymraeg ond yn methu ysgrifennu Cymraeg.
  • Siarad, ysgrifennu ac yn darllen Cymraeg.
  • Cyfuniad o fedrau eraill.
  • Dim gwybodaeth o'r iaith.

Y Gallu i Siarad Cymraeg[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae'r tabl hwn yn dangos y niferoedd y bu iddyn nhw nodi yng Nghyfrifiad 2011 eu bod naill ai yn gallu siarad Cymraeg neu methu â siarad Cymraeg.

Ardal Yn medru
siarad Cymraeg
Methu â
siarad Cymraeg
Poblogaeth % yn medru
siarad Cymraeg
% methu â
siarad Cymraeg
Blaenau Gwent 5,316 64,498 69,814 7.61% 92.39%
Pen-y-bont ar Ogwr 13,223 125,955 139,178 9.50% 90.50%
Caerffili 19,448 159,358 178,806 10.88% 89.12%
Caerdydd 37,194 308,896 346,090 10.75% 89.25%
Sir Gaerfyrddin 78,914 104,863 183,777 42.94% 57.06%
Ceredigion 34,964 40,958 75,922 47.35% 52.65%
Conwy 30,933 84,295 115,228 26.85% 75.15%
Sir Ddinbych 22,491 71,243 93,734 23.99% 76.01%
Sir y Fflint 19,463 133,043 152,506 12.76% 87.24%
Gwynedd 78,412 43,462 121,874 64.34% 35.66%
Ynys Môn 39,129 30,622 69,751 56.10% 43.90%
Merthyr Tudful 5,083 53,719 58,802 8.64% 91.36%
Sir Fynwy 8,831 82,492 91,323 9.67% 90.33%
Castell-nedd Port Talbot 20,843 118,969 139,812 14.91% 85.09%
Casnewydd 13,124 132,612 145,736 9.01% 90.99%
Sir Benfro 23,016 99,423 122,439 18.80% 81.20%
Powys 24,187 108,789 132,976 18.19% 81.81%
Rhondda Cynon Taf 28,123 206,287 234,410 12.00% 88.00%
Abertawe 26,532 212,491 239,023 11.10% 88.90%
Bro Morgannwg 13,325 113,011 126,336 10.55% 89.45%
Torfaen 8,704 82,371 91,075 9.56% 90.44%
Wrecsam 16,805 118,039 134,844 12.46% 87.54%
Cyfanswm 576,462 2,494,956 3,063,456 18.56%
Welsh2011w.png