Iffosffamid

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Iffosffamid
Ifosfamid.png
Data cyffredinol
Màs 260.02482 Uned dalton edit this on wikidata
Fformiwla gemegol C₇h₁₅cl₂n₂o₂p edit this on wikidata
Enw WHO Ifosfamide edit this on wikidata
Clefydau i'w trin Neoplasm diniwed ar yr ysgyfaint, lymffosarcoma, canser y fron, lewcemia lymffoid, canser y ceilliau, lewcemia lymffosytig cronig, sarcoma cell piswydden, lymffoma hodgkins, cellogrwydd amrywiol, canser y pancreas, canser ofaraidd, canser y stumog, diffuse large b-cell lymphoma edit this on wikidata
Beichiogrwydd Categori beichiogrwydd awstralia d, categori beichiogrwydd unol daleithiau america d edit this on wikidata
Dynodwyr
Freebase /M/0c8j0n edit this on wikidata
CAS 3778-73-2&Nbsp;edit this on wikidata
PubChem CID 3690&Nbsp;edit this on wikidata
ChEBI 5864&Nbsp;edit this on wikidata
ChEMBL Chembl1024 edit this on wikidata
ChemSpider 3562&Nbsp;edit this on wikidata
UNII Um20qqm95y edit this on wikidata
ATC L01aa06 edit this on wikidata
KEGG C07047, d00343 edit this on wikidata
Llawlyfr Ligand 7201&Nbsp;edit this on wikidata
Rhif EC 223-237-3&Nbsp;edit this on wikidata
Cofrestr Beilstein 5802893, 611835&Nbsp;edit this on wikidata
Drugbank 01181&Nbsp;edit this on wikidata
ECHA 100.021.126&Nbsp;edit this on wikidata
RxNorm CUI 5657&Nbsp;edit this on wikidata
UMLS CUI C0020823 edit this on wikidata
NDF-RT N0000147596 edit this on wikidata
Arall
Commons page Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Mae iffosffamid (IFO), sy’n cael ei werthu dan yr enw brand Mitoxana ymysg eraill, yn feddyginiaeth cemotherapi a ddefnyddir i drin nifer o fathau o ganser.[1] Mae hyn yn cynnwys canser y ceilliau, sarcoma meinwe meddal, osteosarcoma, canser y bledren, canser celloedd bach yr ysgyfaint, canser ceg y groth, a chanser ofarïaidd. Mae'n cael ei weini drwy chwistrelliad i mewn i wythïen[2]. Y fformiwla cemegol ar gyfer y cyffur hwn yw C₇H₁₅Cl₂N₂O₂P.

Sgil effeithiau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae sgil effeithiau cyffredin yn cynnwys colli gwallt, chwydu, gwaed yn yr wrin, heintiau, a phroblemau arennau. Mae sgil effeithiau difrifol eraill yn cynnwys atal mêr esgyrn a gostwng lefel ymwybyddiaeth. Bydd defnydd yn ystod beichiogrwydd yn debygol o arwain at niwed i'r babi. Mae Ifosfamide yn perthyn i'r teulu asiantau alcyleiddio a mwstard nitrogen o feddyginiaethau. Mae'n gweithio trwy amharu ar ddyblygu DNA a chreu RNA[3].

Mae Ifosfamide ar Restr Meddyginiaethau Hanfodol Sefydliad Iechyd y Byd, y meddyginiaethau mwyaf effeithiol a diogel sydd eu hangen mewn system iechyd. Y gost gyfanwerthol yn y byd sy'n datblygu yw tua 7.35 i 70.70 $ UDA fesul ffiol 2 gm. Yn y DU mae'r dogn hwn yn costio'r GIG tua £130.

Defnydd meddygol[golygu | golygu cod y dudalen]

Fe'i rhoddir fel triniaeth ar gyfer amrywiaeth o wahanol fathau o ganser, gan gynnwys:

Enwau[golygu | golygu cod y dudalen]

Caiff cyffuriau eu hadnabod gan amryw o enwau gwahanol yn aml. Enw cemegol y cyffur hen yw Iffosffamid, ond rhoddir enwau masnachol a brand iddo hefyd, gan gynnwys;


Gweini[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Ifosfamide yn bowdr gwyn. Wedi ei baratoi i'w ddefnyddio mewn cemotherapi, mae'n cael ei droi yn hylif clir a di-liw. Mae'r cael ei weini yn fewnwythiennol.

Caiff Ifosfamide ei ddefnyddio'n aml ar y cyd â chyffur arall o'r enw mesna i osgoi gwaedu mewnol yn y claf, yn arbennig i rwystro llid gwaedlyd yn y bledren (hemorrhagic cystitis).

Rhoddir Ifosfamide yn gyflym, ac mewn rhai achosion gellir ei roi mor gyflym ag awr.

Sgil effeithiau[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae llid gwaedlyd yn y bledren yn anghyffredin pan roddir ifosfamide ar y cyd â mesna. Sgil effaith cyffredin, sydd yn gallu effeithio ar faint o ddos gellir ei roi, yw enseffalopathi (camweithrediad yr ymennydd). Mae enseffalopathi yn digwydd mewn rhyw ffurf mewn hyd at 50% o gleifion. Gall yr adwaith cael ei gyfryngu gan chloroacetaldehyde, un o gynhyrchion ymddatodiad moleciwl ifosfamide, sydd â nodweddion cemegol tebyg i asetaldehyde a cloral hydrad. Gall symptomau enseffalopathi ifosfamide amrywio o ysgafn (anhawster i ganolbwyntio, blinder), i gymedrol (deliriwm, seicosis), i ddifrifol (statws epilepticws neu goma). Mewn plant, gall hyn ymyrryd â datblygiad niwrolegol. Ar wahân i'r ymennydd, gall ifosfamide hefyd effeithio ar nerfau perifferol. Bydd problemau blaenorol efo'r ymennydd a lefelau isel o albwmen yn y gwaed yn cynyddu tebygrwydd enseffalopathi ifosfamide. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae problemau yn datrys eu hunain heb ymyrraeth o fewn 72 awr. Y driniaeth fwyaf effeithiol ar gyfer enseffalopathi difrifol (gradd III-IV) yw dos mewnwythiennol o fethylen glas, sy'n ymddangos i leihau pa mor hir bydd cyfnod yr adwaith.. Mewn rhai achosion, gellir defnyddio methylene glas fel proffylacsis cyn gweinyddu dosau pellach o ifosfamide. Mae triniaethau eraill yn cynnwys albwmen a thiamin, a defnyddio dialysis fel dull achub.

Gall Ifosfamide hefyd achosi asidosis bwlch anion, yn benodol asidosis tiwbaidd math 2.

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]


Cyngor meddygol

Sgrifennir tudalennau Wicipedia ar bwnc iechyd er mwyn rhoi gwybodaeth sylfaenol, ond allen nhw ddim rhoi'r manylion sydd gan arbenigwyr i chi. Mae llawer o bobl yn cyfrannu gwybodaeth i Wicipedia. Er bod y mwyafrif ohonynt yn ceisio osgoi gwallau, nid ydynt i gyd yn arbenigwyr ac felly mae'n bosib bod peth o'r wybodaeth a gynhwysir ar y ddalen hon yn anghyflawn neu'n anghywir.

Am wybodaeth lawn neu driniaeth ar gyfer afiechyd, cysylltwch â'ch meddyg neu ag arbenigwr cymwys arall!