Gemau Olympaidd y Gaeaf 2014

Oddi ar Wicipedia
Neidio i: llywio, chwilio
100 Rwbl Rwsaidd a ddosbarthwyd yn 2013 gan Fanc Ganolog Rwsia.

Trefnwyd i Ffederasiwn Rwsia gynnal Gemau Olympaidd y Gaeaf 2014, yr ail gystadleuaeth Gemau Olympaidd y Gaeaf ar hugain, yn Sochi o 6 hyd 23 Chwefror 2014. Cynhelir y digwyddiad aml-chwaraeon hwn yn Sochi, Rwsia.

Rhaglennwyd y cystadleuaethau i ddechrau ar y 7 Chefror 2014, ond cynhaliwyd rowndiau agoriadol y cystadlaethau sglefrio ffigyrau, sgïo ac eirfyrddio ar noswyl y Seremoni Agoriadol, 6 Chefror 2014. Trefnwyd y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd y Gaeaf 2014 gan Bwyllgor Trefnu Sochi. Dewiswyd Sochi fel y ddinas i gynnal y Gemau yng Ngorffennaf 2007, yn ystod 119eg sesiwn y Gweithgor Olympaidd Rhyngwladol yn Ninas Gwatemala. Dyma'r Gemau Olympaidd cyntaf i gael eu cynnal yn Rwsia ers i'r Undeb Sofietaidd gael ei ddileu yn 1991. Yr Undeb Sofietaidd gynhaliodd Gemau Olympaidd yr Haf 1980 ym Moscow.

Cynhelir 98 cystadleuaeth mewn 15 maes chwaraeon Gaeafol gwahanol yn y Gemau. Bydd nifer o gystadlaethau eraill - cyfanswm o 12 ohonynt yn cael eu cynnal yn y Gemau, yn cynnwys râs gyfnewid cymysg biathlon, neidio-sgi, timoedd cymysg ar gyfer sglefrio ffigyrau, y car llusg, sgïo hanner-piben a sgïo slalom cyfochrog. Cynhelir y digwyddiadau hyn o amgylch dau glwstwr o leoliadau newydd; Parc Olympaidd sydd wedi'i adeiladu yn Nyffryn Imeretinsky, Sochi ar lannau'r Môr Du, gyda Stadiwm Olympaidd Fisht a'r lleoliadau dan-do o fewn pellter cerdded ar droed tra cynhelir y digwyddiadau eira yKrasnaya Polyana.

Tra'n paratoi, ffocysodd y trefnwyr ar foderneiddio'r systemau delegyfathrebu, pŵer trydanol a thrafnidiaeth yn yr ardal. cost gwreiddiol y Gemau oedd $12 biliwn Americanaidd, ond achosodd ffactorau amrywiol i'r gost gynyddu i dros $51 biliwn Americanaidd. Golyga hyn eu bod wedi gwario mwy na chost Gemau Olympaidd 2008 yn Beijing a gostiodd $44 biliwn Americanidd, gan wneud Gemau Sochi y drutaf erioed.

Ystyriwyd cefndir y Gemau yn ddadleuol, gyda chyhuddiadau o lwgrwobrwyo a arweiniodd at gynnydd yng nghost y Gemau, pryderon ynghlyn â hawliau dynol athletwyr a chefnogwyr lesbiadd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn sgîl cyfyngiadau ar hyrwyddo perthynasau rhywiol LHDT (sydd wedi arwain at brotestiadau) ac amryw o bryderon diogelwch ynglyn â bygythiadau gan grwpiau jihadaidd sy'n gysylltiedig â'r Gwrthryfel yng Ngogledd Caucasus.