Baner Somaliland

Oddi ar Wicipedia
Baner Somaliland

Daeth baner Somaliland yn swyddogol ar 14 Hydref 1996. Mae'r faner yn dangos cynllun trilliw llorweddol gyda llinellau gwyrdd, gwyn a choch (o'r brig i'r gwaelod) gyda'r Shahada mewn gwyn ar y linell werdd a seren ddu bum pwynt yn y lôn wen.

Yn 1991, sefydlwyd llywodraeth ei hun yn Somalia ond nid yw annibyniaeth hunan-ddatganedig yr ardal yn cael ei chydnabod gan unrhyw wlad na sefydliad rhyngwladol.[1][2] Er, bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cydnabod y wlad yn 2007, er, nad oes gan Gymru y gallu i ddarparu cydnabyddiaeth ryngwladol swyddogol.[3]

Symbolaeth[golygu | golygu cod]

Mae'r gwyrdd yn cynrychioli cynnydd, mae'r gwyn yn cynrychioli heddwch, mae'r coch yn cynrychioli gwaed yr arwyr a fu farw dros ryddid, mae'r Shahada yn cynrychioli Islam ac mae'r seren ddu yn cynrychioli cwymp breuddwyd o Somalia Fawr.

Dyluniad[golygu | golygu cod]

Cyfeirir at y faner yng Nghyfansoddiad Somaliland, fel y'i cymeradwywyd gan refferendwm ar 31 Mai 2001:

Erthygl 7: Y Faner, yr arwyddlun a'r Gân Genedlaethol

1. Bydd baner Gweriniaeth Somaliland yn cynnwys tair rhan lorweddol, gyfochrog a chyfartal, mae gan y rhan uchaf, sy'n wyrdd, yn y canol yn Arabeg y Shahada: La Ilaha Ill-Allah, Muhammadan Rasulullah (أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله, "Nid oes Duw arall heblaw Allah, Muhammad yw Negesydd Allah"); mae'r rhan ganol yn wyn ac mae ganddi seren ddu yn y canol; mae'r rhan waelod yn goch.

Mae'r faner yn defnyddio'r lliwiau Pan-Arabaidd (gwyrdd, du gwyn a choch). Ar y trac gwyrdd, mae'r Shahada mewn gwyn, yn debyg i faner Arabia Sawdi.

Er bod Erthygl 7 uchod yn nodi'n glir bod yn rhaid i'r linell isaf fod yn goch, gwelwyd llawer o fersiynau gyda llinell oren glir. Amrywiad arall yw cyfeiriadedd y seren; mae gan lawer o faneri Somaliland y seren wyneb i waered ar y faner ac fe'i defnyddir yn helaeth.

Mae gan rai baneri drac gwyrdd y tynnwyd y Shahada ohono ac felly gellir eu heithrio o'r rheolau erbyn roedd yr hanner mast yn hongian o'r faner ac eraill yn dal i ysgrifennu'r Shahada dros hyd cyfan y trac gwyrdd.

Mae'r rhan fwyaf o faneri Somaliland mewn cymhareb 1:2. Mae delweddau o fflagiau ar y Rhyngrwyd yn aml yn defnyddio cymhareb 2: 3 ar gyfer y faner ar gam.[4]

Baneri eraill[golygu | golygu cod]

Baneri Somaliland Prydain[golygu | golygu cod]

1903–1950[golygu | golygu cod]

Pan feddiannodd Prydain yr ardal lle gorwedd Somaliland ym 1903, fe wnaethant sefydlu Gwladfa (Protectorate) a'i gwneud yn rhan o'r Ymerodraeth Brydeinig. Mabwysiadodd y Prydeinwyr faner newydd ar gyfer yr ardal a'i henwi British Somaliland. Fel llawer o wledydd y Gymanwlad, roedd y faner yn y Lluman Glas gyda'r arwyddlun ar ochr baner y faner. Yn yr achos hwn, roedd anifal y cynefin, y cwdw ar ddisg wen. Defnyddiwyd y faner yn y Llynges Somalïaidd ac ar adeiladau'r wladwriaeth yn Somaliland Prydain.

1950–1960[golygu | golygu cod]

Ym 1950, newidiodd arwyddlun Gwarchodfa Somaliland Prydain, a chyda'r fflagiau yr oedd arni. Cadwyd pen ac ysgwyddau'r kudu a'u gosod ar ben tarian. Mae pen y kudu yn cael ei droi fel ei fod yn edrych yn syth ac yng nghanol cyrn yr afr mae Coron Prydain i gynrychioli teulu brenhinol Prydain yn ogystal â'r Ymerodraeth Brydeinig. Gosodwyd arfbais o dan ben yr afr.

Pan enillodd Somaliland Prydain annibyniaeth ar 26 Mehefin 1960, ac uno ag Somalia Eidalaidd ar 1 Gorffennaf 1 1960, aeth y faner i ddefnydd.

Protocol[golygu | golygu cod]

Mae'r llywodraeth wedi gosod egwyddorion ar gyfer defnyddio'r faner. Dylid ei drin â pharch yn ogystal â bod yn ofalus ac yn sensitif iawn. Oherwydd pwysigrwydd y Shahada i Islam, gwnaed rheoliadau arbennig ynghylch defnyddio'r faner.

Hanner y Mast[golygu | golygu cod]

Gwaherddir i Somaliaid hongian y faner ar hanner mast oherwydd ei bod yn cynnwys y Shahada (sy'n dweud mewn Arabeg: Nid oes Duw arall heblaw Allah, Muhammad yw Negesydd Allah) sy'n golygu y bydd yn an-Islamaidd ac yn amharchus i ddefnyddio'r faner yn y ffordd honno. Hyd yn oed os bydd yr arlywydd neu rywun sydd â statws llywodraeth uchel yn Somaliland yn marw, nid yw'r faner wedi'i hongian hanner mast. Pan fu farw ail Arlywydd Somaliland, Muhammad Haji Ibrahim Egal, derbyniodd angladd gwladol a mynychodd llawer o Somaliaid yr angladd ond hongian y faner drosodd, yn lle'r ystum hanner mast arferol. Os yw rhywun yn cael ei ddal yn hongian y faner ar hanner mast, gall dderbyn amser carchar neu ymddangos yn y llys ar gyhuddiad troseddol. Mae rheolau tebyg, am yr un rhesymau, yn berthnasol i faner Saudi Arabia.

Baneri tebyg[golygu | golygu cod]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]